De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Faculteitsbibliotheek Letteren. Missie van de Faculteitsbibliotheek Letteren De Bibliotheek Letteren staat ten dienst van het onderwijs en het onderzoek.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Faculteitsbibliotheek Letteren. Missie van de Faculteitsbibliotheek Letteren De Bibliotheek Letteren staat ten dienst van het onderwijs en het onderzoek."— Transcript van de presentatie:

1 Faculteitsbibliotheek Letteren

2 Missie van de Faculteitsbibliotheek Letteren De Bibliotheek Letteren staat ten dienst van het onderwijs en het onderzoek dat georganiseerd en uitgevoerd wordt aan de Faculteit Letteren van de KU Leuven. De Bibliotheek Letteren is in de eerste plaats een gebruiksbibliotheek: in principe beheert zij alleen een actuele, vaak geconsulteerde onderwijs- en onderzoekscollectie.

3 Een huis met veel kamers... DeelcollectieLocatie LMAG: Magazijnbib LETT, kelders LAGG: Lerarenopleidingbib LETT, verd. 0 LBIB: Kleine Leeszaalbib LETT, verd. 1 LLIN: Linguïstiekbib LETT, verd. 2 LLIT: Algemene Literatuurwetenschapbib LETT, verd. 3 LFLE: Romaanse Letterkundebib LETT, verd. 3 LDSL: Duitse Letterkundebib LETT, verd. 3 LELI: Engelse Letterkundebib LETT, verd. 3 LNEL: Nederlandse Letterkundebib LETT, verd. 3 LMUZ: Muziekwetenschapbib LETT, verd. 4 LOKO: Archeologiebib LETT, verd. 4 LOUK: Kunstwetenschappenbib LETT, verd. 4 LMID: Geschiedenis Middeleeuwenbib LETT, verd. 5 LMOG: Geschiedenis Nieuwe Tijdbib LETT, verd. 5 LHEG: Geschiedenis Nieuwste Tijdbib LETT, verd. 5 LHUM: Humanistische en Neolatijnse Literatuurbib LETT, verd. 5 LKLS: Klassieke Studiesbib LETT, verd. 6 LORIA: Arabistiek en Islamkundebib LETT, verd. 7 LORIO: Oude Nabije Oostenbib LETT, verd. 7 LSTL: Slavische Studiesbib LETT, verd. 7

4 ... ook buiten de bibliotheek zelf CollectieLocatie LGLB: Gulden LibrijeErasmushuis, lok. 06.05, 06.06, 06.08 LBYZ: ByzantinistiekErasmushuis, lok. 06.17, 06.31... en ook CollectieLocatie LMAT: MatrixMATRIX documentatie centrum LSIN: Oost-Aziatische BibliotheekCentrale Bibliotheek

5 ... en ook niet te vergeten: Kulloc Letteren bibliotheken i.e. bibliotheken op andere locaties (m.n. Antwerpen, Brussel en Kortrijk) waar eveneens KU Leuven- opleidingen in de Letteren worden ingericht: •Studeercentrum Sint-Andries (Antwerpen)Studeercentrum Sint-Andries •Centrale Bibliotheek T'Serclaesgebouw (Brussel)Centrale Bibliotheek T'Serclaesgebouw •Campusbibliotheek Kulak (Kortrijk)Campusbibliotheek Kulak

6 Bibliotheek Letteren in cijfers o 21 deelcollecties met een eigen aankoopprofiel (cf. aankoopprofiel Letteren) aankoopprofiel Letteren o fysieke collectie: meer dan 320.000 items o 8 verdiepingen o meer dan 10 km schapruimte (waarvan bijna 9 km in open opstelling) o 340 werkplekken, waarvan min. 60 voorbehouden voor collectiegebruikers o bijna 200.000 bezoekers in 2012

7 Digitale Bibliotheek • Databases, e-journals, en andere e-resources (deels gefinancierd op een hoger niveau, deels op het niveau van de faculteiten) • Digitale Bibliotheek Letteren Digitale Bibliotheek Letteren

8 Bibliotheek Letteren: extra voorzieningen • 3 groepswerklokalen (voor 12, 8 en 6 personen) • 4 multifunctionele reprografiemachines • 23 pc’s (kioskpc’s + publieke pc’s)

9 Bibliotheek Letteren : de mensen academisch verantwoordelijke faculteitsbibliothecaris informatiespecialisten back-office medewerkers

10 Bibliotheek Letteren Website Bibliotheek Letteren o openingsuren en sluitingsdagen o informatie over deelcollecties o reservatie groepswerklokalen o contactgegevens informatiespecialisten o huisregels o informatie over kopiëren / printen / scannen o... facebookpagina

11 onderdeel van.... Universiteitsbibliotheek Leuven o 24 KU Leuven bibliotheken en leercentra KU Leuven bibliotheken en leercentra o verspreid over 12 campussen in Vlaanderen

12 Samenwerkingsverbanden Campusbibliotheek Humane Wetenschappen o samenwerkingsverband van de bibliotheken geestes- en gedragswetenschappen Centrale Bibliotheek o bewaarbibliotheek Humane Wetenschappen o ook eigen moderne collecties o organisatie tentoonstellingen

13 Plagiaat en wetenschappelijke fraude Copyright Digital humanities Open Access Informatiecentrum

14 Bestelprocedures bibliotheek 4 mogelijkheden: 1. bestelling op basis van bibliotheekbudget 2. bestelling op basis van BCC-budget (prefinanciering door bibliotheek) 3. bestelling met projectgelden (prefinanciering door bibliotheek) 4. bestelling met projectgelden (prefinanciering door onderzoeker)

15 Bestelprocedures 1. bestelling met bibliotheekbudget:  bestelling moet kaderen in aankoopprofiel, bepaald door BCC  IS/BO plaatsen de bestelling in overleg met of op vraag van BCC  bestelling wordt gefinancierd met wat op het krediet van de betrokken deelcollectie staat; bibliotheek handelt de volledige bestelprocedure af  publicatie wordt bij aankomst in bibliotheek geplaatst en kan alleen regulier uitgeleend worden (verlengbare periode van 2 weken voor studenten; 4 weken voor onderzoekers)

16 Bestelprocedures 2. bestelling met BCC-budget:  bestelling moet kaderen in aankoopprofiel, bepaald door BCC  IS/BO plaatsen de bestelling op vraag van BCC (duidelijk aangeven van welk krediet deze bestelling betaald moet worden!)  aankoop wordt geprefinancierd door bibliotheek en vervolgens teruggevorderd van het BCC-krediet  publicatie wordt bij aankomst in de bibliotheek geplaatst en kan alleen regulier uitgeleend worden (verlengbare periode van 2 weken voor studenten; 4 weken voor onderzoekers)

17 Bestelprocedures 3. bestelling met projectgelden (prefinanciering door bibliotheek):  bestelling is vrij (eventueel wel advies door IS)  onderzoeker plaatst de bestelling via het bestelformulier (verwerking door IS/BO) of vraagt aan IS/BO om de bestelling te plaatsen (duidelijk aangeven van welk krediet deze bestelling betaald moet worden!)  aankoop wordt geprefinancierd door bibliotheek en vervolgens teruggevorderd van het betreffende projectkrediet  bij aankomst van de publicatie wordt de onderzoeker in kwestie op de hoogte gebracht; de publicatie wordt ofwel in de bibliotheek geplaatst, ofwel in depot gegeven bij de onderzoeker (i.e. uitleen voor een verlengbare periode van 1 jaar)

18 Bestelprocedures 4. bestelling met projectgelden (prefinanciering door onderzoeker)  bestelling is vrij  aankoop wordt geprefinancierd door onderzoeker en vervolgens teruggevorderd van het projectkrediet via de financiële antennes – terugbetaling gebeurt op voorwaarde dat het boek geregistreerd is bij de bibliotheek  bij aankomst wordt de publicatie aan de bibliotheek bezorgd ter registratie; na registratie wordt de publicatie ofwel in de bibliotheek geplaatst, ofwel in depot gegeven bij de onderzoeker (i.e. uitleen voor een verlengbare periode van 1 jaar)  prefinanciering door onderzoeker zelf => alleen aan te raden voor dringende bestellingen (bv. via Amazon)

19 Bestelprocedures Bestel- procedure FinancieringAankoop aan regels gebonden? Depot? 1bibliotheekkredietJaNeen 2BCC-kredietJaNeen 3/4projectgeldenNeenJa

20 Depotregeling  boeken worden uitgeleend op de depotkaart van een individuele gebruiker (die verantwoordelijk blijft!) voor een verlengbare periode van 1 jaar (op voorwaarde dat het contract van de onderzoeker in kwestie nog min. 1 jaar loopt)  boeken verschijnen in de cataloog maar kunnen niet opgeëist worden door andere gebruikers  geldt enkel voor boeken aangekocht met projectgelden  Waarom een herinneringsmail om te verlengen?

21 Waarom kunnen niet alle boeken van het bibliotheekbudget betaald worden?

22 (Financiële) gift aan de bibliotheek? Schenkingen worden steeds in dank aanvaard; modaliteiten zijn steeds bespreekbaar. Mogelijkheden: 1. Schenking aan specifieke deelcollectie: schenking wordt toegevoegd aan collectiebudget van een bepaalde deelbibliotheek. 2. Schenking voor bibliotheek in algemeen (wordt verdeeld over de deelcollecties volgens verdeelsleutel). 3. Schenking om specifieke aankopen mee te doen.

23 Questions, suggestions (and donations)? demmy.verbeke@arts.kuleuven.be room 01.51 tel. 016 32 47 88 http://bib.kuleuven.be/lbib


Download ppt "Faculteitsbibliotheek Letteren. Missie van de Faculteitsbibliotheek Letteren De Bibliotheek Letteren staat ten dienst van het onderwijs en het onderzoek."

Verwante presentaties


Ads door Google