De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Upgrade ISO 1 Werken in projecten, 0.2, mei 1999 Werken in projecten.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Upgrade ISO 1 Werken in projecten, 0.2, mei 1999 Werken in projecten."— Transcript van de presentatie:

1 Upgrade ISO 1 Werken in projecten, 0.2, mei 1999 Werken in projecten

2 Upgrade ISO 2 Werken in projecten, 0.2, mei 1999 Agenda •Inleiding •CMM 2: Doelstelling OBV/ISO •Afbakening •Projectgebonden processen: o Requirements vaststellen en beheren o Besturen projectactiviteiten o Kwaliteit in project o Beheer van documenten en productstromen o Projectuitvoering •Gedrag •Consequenties voor project •Afsluiting

3 Upgrade ISO 3 Werken in projecten, 0.2, mei 1999 Inleiding Niks nieuws onder de zon? van impliciet naar expliciet van vrijblijvend naar gedisciplineerd van zeggen naar doen

4 Upgrade ISO 4 Werken in projecten, 0.2, mei 1999 “Een projectdossier is overbodig zolang er geen meningsverschillen ontstaan tussen de aan het project deelnemende partijen” “Er zijn omvangrijke projecten waarvan de oorspronkelijke opdrachten en planningen niet meer beschikbaar zijn. Dit heeft als voordeel dat nooit bewezen kan worden hoe erg het project uit de hand is gelopen” Inleiding Gehoord...

5 Upgrade ISO 5 Werken in projecten, 0.2, mei 1999 “Standaards passen we alleen toe als we niets anders meer te doen hebben” “Onze project is veel te uniek voor de standaards. Wij hebben niets aan die handboeken” Inleiding … over standaards...

6 Upgrade ISO 6 Werken in projecten, 0.2, mei 1999 “Voortgang is de vermindering van de hoeveelheid te realiseren werk” Hoe stelt een programmeur zijn prioriteiten: 1. Hij lost de problemen op die hij leuk vindt 2. Hij lost de problemen op die gemakkelijk zijn 3. Hij begint aan een stuk nieuwbouw Inleiding … over projectprocedures...

7 Upgrade ISO 7 Werken in projecten, 0.2, mei 1999 “Kwaliteit bereik je door goed de fouten te herstellen na het testen en tijdens de nazorg” “Zorg voor kwaliteit betekent veel controles, extra werk en bureaucratie” Inleiding … over kwaliteit.

8 Upgrade ISO 8 Werken in projecten, 0.2, mei 1999 CMM-2 Ook voor ons project •Toepassen processen uit de handboeken •Meten is weten o self assessment o quick assessment o full assessment

9 Upgrade ISO 9 Werken in projecten, 0.2, mei 1999 Afbakening Projectteam Projectleider Contractmanager Programmamanager Afdelingshoofd Teamcoordinator 2-de echelon Contracteigenaar PvA Rapportage OpdrachtDecharge klant Q-borger

10 Upgrade ISO 10 Werken in projecten, 0.2, mei 1999 Jan, kijk jij eens 3 weken of we in de toekomst beter een boormachine kunnen gebruiken dan een schroevendraaier ! “De opdrachtgever” “Jan” De opdrachtgever heeft nu bereikt dat Jan 3 tot 8 weken uit beeld is en - naar we hopen - aan het werk. Afbakening Projectopdracht (oud)

11 Upgrade ISO 11 Werken in projecten, 0.2, mei 1999 Jan, ik wil over 3 weken weten hoeveel tijd we besparen als we deze boormachine inzetten i.p.v. een schroevendraaier. Je mag er 20 uur en 650 euro aan besteden. Maak een conceptplan van 2 A4-tjes die we morgen om 11 uur doornemen. “De opdrachtgever” “Jan” De opdrachtgever krijgt waarom hij vraagt. De opdrachtnemer moet om een duidelijke opdracht vragen. Afbakening Projectopdracht (nieuw)

12 Upgrade ISO 12 Werken in projecten, 0.2, mei 1999 Afbakening ONZE projectopdracht

13 Upgrade ISO 13 Werken in projecten, 0.2, mei 1999 Projectgebonden processen Doel Via herkenbare & herhaalbare stappen zorgen dat met de klant afgesproken resultaten worden geleverd, met de afgesproken kwaliteit waarbij de uitvoering blijft binnen de afgesproken geld en tijd kaders.

14 Upgrade ISO 14 Werken in projecten, 0.2, mei 1999 “Afspraken schriftelijk vastleggen” Projectdossier Projectgebonden processen: fasering en samenhang 1. Voorbereiden 2. Inrichten 3. Uitvoeren 4. Besturen 5. Afronden bijstellen voortgang sturing project opdracht plan van aanpak Producten

15 Upgrade ISO 15 Werken in projecten, 0.2, mei 1999 Projectgebonden processen Agenda na de pauze •Requirements vaststellen en beheren •Besturen projectactiviteiten •Kwaliteit in project •Beheer van documenten en productstromen •Projectuitvoering

16 Upgrade ISO 16 Werken in projecten, 0.2, mei 1999 Requirements vaststellen en beheren Definitie Tussen opdrachtnemer en klanten schriftelijk overeengekomen resultaat, kwaliteit v.h. resultaat en de wijze waarop dit tot stand komt.

17 Upgrade ISO 17 Werken in projecten, 0.2, mei 1999 Requirements vaststellen en beheren Drie soorten ING Project Klanten organisatie PdP / IBN OverigFPC Ontwerp- spec's fase N-1 Ontwerp- spec's fase N Acceptant Ontwerp Klant- Requirements Specificaties Requirements SecDNB IAD Ontwikkel- standaards Maak- proces Arch. Systeem testomgeving SLA Meetbare Acceptatie criteria OBV

18 Upgrade ISO 18 Werken in projecten, 0.2, mei 1999 Requirements vaststellen en beheren Belang van goede requirements Wat de consultant adviseerdeWat de ingenieur ontwierpWat Inkoop bestelde Wat de verkoper leverde Hoe de gebruikers het aanpasten Wat werd gevraagd

19 Upgrade ISO 19 Werken in projecten, 0.2, mei 1999 Requirements vaststellen en beheren Onderhoud Klant Req. Document Goedgekeurde Change Requests Start Requirements Document Ontwerp- Proces Nieuw Requirements Document Voor klant be- langrijke ont- werpbeslissingen DS t/m FDO

20 Upgrade ISO 20 Werken in projecten, 0.2, mei 1999 Requirements vaststellen en beheren Change Request procedure •Bij wijziging op alle requirements •Altijd een impactanalyse uitvoeren •Afstemmen met alle betrokkenen •Een change request kan betrekking hebben op: o het contract en / of o een of meer onderliggende projecten (interne realisatie of uitbesteding) •Alle CRs worden goedgekeurd door het CtM-Team o Alle CRs worden beheerd door de Contractmanager o De Contractmanager houdt het CR-statusoverzicht bij

21 Upgrade ISO 21 Werken in projecten, 0.2, mei 1999 •Door CtMr goedgekeurd PvA/planning •Commitment: binnen project en extern •Continu inzicht in status / restplanning •Voorzichtigheidsprincipe: o Negatieve (potentiële) afwijking direct melden o Positieve afwijking pas als deze zeker is •Periodieke voortgangsrapportage t.o.v. goedgekeurde PvA/planning •CR leidt tot bijstelling PvA en/of planning •Projectmedewerker cruciaal voor besturen Besturen projectactiviteiten Essentie

22 Upgrade ISO 22 Werken in projecten, 0.2, mei 1999 opdracht begroting planning Tijdverant- woording stand opname evaluatie normen rapportage voortgang Planning Tracking & Oversight Afsluiting Besturen projectactiviteiten Procescyclus PvA Q-registratie Budgetuitputting

23 Upgrade ISO 23 Werken in projecten, 0.2, mei 1999 Besturen projectactiviteiten De weekstaat

24 Upgrade ISO 24 Werken in projecten, 0.2, mei 1999 Besturen projectactiviteiten Overzicht producten 16. Taakopdr./med. 17. Weekstaat 18. Beslisdocument 19. Act.planning 20. Bijgestelde planning 21. Status Rapportage 22. Mnd. Voortg. Rapp. 23. Goedgek. CR. 24. CR overzicht 8. Planning Inr. Project 9. Projectbegroting 10 Startdoc. Kost.beh. 11 Initiële planning 12. PvA Q-hoofdstuk 13. Afspr. Infrastuct. 14. Projectdossier 15. Plan van Aanpak 25. Funct.form./med. 26. Eval.rapp. Kostbeh. 27. Eval.rapp. Proj. 28. Accept.doc. Prod. 29. Decharge document 7. P.opdr. 15. PvA 1. Voorbereiden 2. Inrichten 3. Uitvoeren 4. Besturen 5. Afronden CtMr + (PjL) PjL + med. bijstellen voortgang sturing 1. Planning voorbereiden 2 Klant Req. Doc. 3. RisicoFactSheet 4. Financiële Kaders 5. Tijd kaders 6. Inzetafspraken 7. Project Opdracht

25 Upgrade ISO 25 Werken in projecten, 0.2, mei 1999 Besturen projectactiviteiten Sturen op kwaliteit •Q-coördinator •Toetsparagraaf •Test-coördinator •Testparagraaf •Testaanpak •Mastertestplan Hoofdstuk 4: Kwaliteit PvA

26 Upgrade ISO 26 Werken in projecten, 0.2, mei 1999 Besturen projectactiviteiten Sturen van SCM Via het SCM-Plan o deel van het plan van aanpak o review SCM-Plan door betrokkenen o reflecteert de eisen die aan het product worden gesteld o dekt de invulling van 10 bouwstenen o activiteiten, tijdschema van activiteiten, verantwoordelijkheden en benodigde resources

27 Upgrade ISO 27 Werken in projecten, 0.2, mei 1999 Besturen projectactiviteiten Risicomanagement •Aandacht van iedereen •vast punt projectoverleg

28 Upgrade ISO 28 Werken in projecten, 0.2, mei 1999 Kwaliteit in project Projectvisie op kwaliteit Waarmee tonen we aan dat in ons project de gewenste kwaliteit is bereikt? Onze visie is: •.......

29 Upgrade ISO 29 Werken in projecten, 0.2, mei 1999 KwaliteitszorgKlanttevredenheid Beheersbaarheid Herhaalbaarheid draagt bij aan 4 Stappen: • Weten wat je moet doenvastleggen eisen • Zeggen hoe je het doet afspraken maken • Doen wat je hebt gezegdproject uitvoeren • Aantonen dat je hebt gedaaninspecteren/testen/ wat je hebt gezegd meten etc. Kwaliteit in project Doel

30 Upgrade ISO 30 Werken in projecten, 0.2, mei 1999 Kwaliteit in project Het proces kwaliteitszorg kwaliteitsbeheersing kwaliteitsborging kwaliteitsbeheersing Opstellen toets- paragraaf evalueren Opstellen meetrapport(en) Uitvoeren Testen Q-coördinator/Testcoördinator Uitvoere n Toetsen Opstellen test- paragraaf kwaliteitsborging auditen rapporteren monitoren kwaliteitsbeheersing escaleren Q-borger

31 Upgrade ISO 31 Werken in projecten, 0.2, mei 1999 Kwaliteit in project Essentie •Elk project doet aan SQA: o eisen en acceptatiecriteria opstellen/beoordelen o benoemen Q- en Testcoördinator o invullen kwaliteitsborging via Q-borger •SQA wordt ingepland (tijd + budget) •Conclusies uit Q-zorg werken serieus door •Q- en Testcoördinator verantwoordelijk voor o opstellen Q-hoofdstuk, testaanpak en MTP o uitvoering en sturing op kwaliteitsmaatregelen •Q-borger o adviseert bij opstellen Q-hoofdstuk o monitort / audit project o rapporteert onafhankelijk

32 Upgrade ISO 32 Werken in projecten, 0.2, mei 1999 Kwaliteit in project Samenhang Visie Inhoud/ processen Werkwijze/ mensen o.a. SQA-policy commitment link met CMM-2 Hoofdstuk Kwaliteit TrainingGedragRollen Org. verankering Te hanteren procedures standaarden HB Project- management HB kwaliteit in projecten monitoren evalueren inspecteren reviewen auditen “Good” practices testen Handboeken ontwikkelmethoden HB Q-borging

33 Upgrade ISO 33 Werken in projecten, 0.2, mei 1999 Kwaliteit in project SQA rollen

34 Upgrade ISO 34 Werken in projecten, 0.2, mei 1999 Kwaliteit in project SQA: motor voor verbeteren

35 Upgrade ISO 35 Werken in projecten, 0.2, mei 1999 Kwaliteit in project SQA: borging van verbetering 1 2 3 maak invoering SCM SSM SE PTO RM SQA

36 Upgrade ISO 36 Werken in projecten, 0.2, mei 1999 Kwaliteit in project SQA-Roadmap plan DoCheck Act Weten wat je moet doen: - eisen/wensen klant - eigen vakmanschap Zeggen wat je gaat doen: - inhoudelijk - aan kwaliteitsbeheersing (kwaliteitshoofdstuk) Doen wat je hebt gezegd: - projectuitvoering Aantonen wat je hebt gedaan: - reviews - inspecties - testen Herstellen/verbeteren Evalueren Q-borging: - monitoren - project-audit - escaleren procesverbetering (leren over projecten heen) leren per fase leren tijdens uitvoering

37 Upgrade ISO 37 Werken in projecten, 0.2, mei 1999 Beheer van documenten en productstromen •10 bouwstenen van SCM 1 Wij hebben een SCM-Plan 2 Wij doen SCM volgens plan 3 Wij definiëren en identificeren onze CI’s 4 Wij zetten onze CI's in onze bibliotheek 5 Wij leggen de status van CI's vast 6 Wij volgen een wijzigingsverzoek- en een probleemmeldingsprocedure voor onze CI’s 7 Wij voeren wijzigingen op CI’s gecontroleerd uit 8 Wij bouwen onze producten uit onze CI’s volgens procedure 9 Wij hebben standaardrapportages over de status van onze CI’s 10 Wij doen SCM-controleonderzoeken

38 Upgrade ISO 38 Werken in projecten, 0.2, mei 1999 Projectuitvoering •Werk conform de handboeken •Werk conform het plan van aanpak •Werk conform de taakopdracht(en)

39 Upgrade ISO 39 Werken in projecten, 0.2, mei 1999 Gedrag projectleider •Groepsgericht leiderschap •Resultaat gericht •Plannen & organiseren •Voortgangscontrole / rapporteren •Concrete en realistische afspraken maken (neen kunnen zeggen)

40 Upgrade ISO 40 Werken in projecten, 0.2, mei 1999 Gedrag projectmedewerker •Conformeren aan (standaard)proces •Productgericht •Gericht op teamresultaat •Plannen & bewaken eigen werk

41 Upgrade ISO 41 Werken in projecten, 0.2, mei 1999 Gedrag Q-coördinator •Werken op basis van afspraken o (PvA: kwaliteitshoofdstuk) •Samenwerken / pro-actief bijsturen •Adviseur i.p.v. politieagent •Coördinator i.p.v. uitvoerder •Wederzijds respect en vertrouwen bevorderen •Bezieling voor kwaliteit •Tijdige, Open en eerlijke communicatie •Op juiste momenten actief zijn

42 Upgrade ISO 42 Werken in projecten, 0.2, mei 1999 Gedrag Q-coördinator Kernkwaliteiten bezieling voor kwaliteit perfectio- nisme pragmatisme tijd/budget- denken jongleren met tijd, geld, resultaat en kwaliteit Kernkwaliteit Valkuil: te veel van het goede AllergieUitdaging

43 Upgrade ISO 43 Werken in projecten, 0.2, mei 1999 Samenvatting Aan de slag! 16. Taakopdr./med. 17. Weekstaat 18. Beslisdocument 19. Act.planning 20. Bijgestelde planning 21. Status Rapportage 22. Mnd. Voortg. Rapp. 23. Goedgek. CR. 24. CR overzicht 8. Planning Inr. Project 9. Projectbegroting 10 Startdoc. Kost.beh. 11 Initiële planning 12. PvA Q-hoofdstuk 13. Afspr. Infrastuct. 14. Projectdossier 15. Plan van Aanpak 1. Planning voorbereiden 2 Klant Req. Doc. 3. RisicoFactSheet 4. Financiële Kaders 5. Tijd kaders 6. Inzetafspraken 7. Project Opdracht 25. Funct.form./med. 26. Eval.rapp. Kostbeh. 27. Eval.rapp. Proj. 28. Accept.doc. Prod. 29. Decharge document 7. P.opdr. 15. PvA 1. Voorbereiden 2. Inrichten 3. Uitvoeren 4. Besturen 5. Afronden CtMr + (PjL) PjL + med. bijstellen voortgang sturing En zo gaan we het voortaan doen

44 Upgrade ISO 44 Werken in projecten, 0.2, mei 1999 Afsluiting •Vragen / opmerkingen •Veel nieuws gehoord ? •Doe het consequent zoals verteld •Evaluatieformulier o aanvullingen o suggesties •We gaan ervoor


Download ppt "Upgrade ISO 1 Werken in projecten, 0.2, mei 1999 Werken in projecten."

Verwante presentaties


Ads door Google