De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Handling Unit Management (HUM) voor productie

Verwante presentaties


Presentatie over: "Handling Unit Management (HUM) voor productie"— Transcript van de presentatie:

1 Handling Unit Management (HUM) voor productie
SAP Best Practices

2 Doel, Voordelen en Belangrijke Processtappen
Met Handling Unit Management (HUM) kunt u logistieke processen beheren. Een handlingunit vertegenwoordigt een fysiek object in het SAP-systeem. Het bestaat uit een ladingdrager, een of meer verpakte producten en een onbeperkte hoeveelheid verpakkingsmaterialen. Elke handlingunit heeft een uniek identificatienummer dat doorgaans als een streepjescode op een artikellabel wordt afgedrukt. U kunt het artikel en de hoeveelheid opgeven die in een bepaalde verpakking, ofwel in één handlingunit, moeten worden verpakt. Deze vereisten worden opgenomen in een verpakkingsinstructie. Met behulp van deze verpakkingsinstructie kunnen automatisch handlingunits worden gecreëerd. Voordelen Automatisch verpakken in overeenstemming met verpakkingsinstructies Bewegingen traceren van groepen afzonderlijke artikelen door de handlingunits te traceren waarin deze zijn opgenomen Volledige integratie in de logistieke keten Mogelijkheid om HUM met of zonder magazijnbeheer te gebruiken Belangrijkste Processtappen Productieorder voor productie van handlingunit creëren en vrijgeven Handlingunitverpakking in productieorder Goederenontvangst voor geproduceerde handlingunit Handlingunit bewaken Productie van handlingunit bevestigen Handlingunit afhandelen met of zonder magazijnbeheer

3 Vereiste SAP Toepassingen en Gebruikersrollen
Enhancement package 6 voor SAP ERP 6.0 Gebruikersrollen Productieplanner Magazijnmedewerker Productie Productiespecialist Magazijnbewaking Verkoopadministratie

4 Gedetailleerde Procesbeschrijving
Handling Unit Management (HUM) voor productie Dit scenario beschrijft het verpakkingsproces en de goederenontvangst aan het einde van een productieorder met HUM. De voorraad wordt rechtstreeks naar het magazijn geboekt en is beschikbaar is voor picken met of zonder magazijnbeheer. De eerste stap bestaat uit het creëren en verwerken van een productieorder (vrijgave, artikelbeschikbaarbestelling, afdrukken van productiepapieren). Het geproduceerde artikel wordt automatisch in handlingunits verpakt. Goederenontvangst van de handlingunit van de productieorder in het magazijn (varieert afhankelijk van het feit of al dan niet gebruik wordt gemaakt van magazijnbeheer). Bewaking van handlingunit in HU-monitor (het creëren, de status en inhoud van afzonderlijke handlingunits kunnen worden gecontroleerd). Bevestiging van HU-productieorder. Optioneel: verwerking van klantorder en levering met of zonder magazijnbeheer.

5 Handling Unit Management (HUM) voor productie
Procesflowdiagram Handling Unit Management (HUM) voor productie Ge-beur-tenis Begin van de plannings-cyclus Productieplanner Materiaalbehoefte-planning op vestigingsniveau & voorraad-/behoeftelijst evalueren Geplande on-afhankelijke behoeften Aanvraag tot bestellen Plan-orders Converteren van planorder naar productie-order voor HU-productie Artikel beschik-baar? Productieorder vrijgeven Productieorder bevestigen voor HU-productie Ja Nee Productie Artikelbeschik-baarstelling voor productie-orders Handlingunit verpakken in productieorder Productie-specialist HU: goederen-ontvangst voor productieorder invoeren HU bewaken Inko-per Verwerving zonder kwaliteits-beheer (130) Inkoop met JIT-leverings-plannen (230)

6 Procesflowdiagram Handling Unit Management (HUM) voor productie:
Afhandeling met volledig magazijnbeheer (WM) (optie 1) Ge-beur-tenis Productieorder voor HUM met volledig magazijnbeheer bevestigen Ver-koop Facturatie van klantorder Magazijnmedewerker Magazijnorder creëren op basis van voorraad Magazijnorder bevestigen Uitlevering met orderreferentie creëren (volledig magazijnbeheer) Magazijn-bewaking Magazijnbeheervoorraad controleren voor HU Verkoop-admini-stratie Klantorder creëren (volledig WM) Vesti-gings-control-ler Periodeafsluiting "algemene" vestiging (181)

7 Procesflowdiagram Handling Unit Management (HUM) voor productie:
Afhandeling met lean magazijnbeheer (WM) (optie 2) Ge-beur-tenis Productieorder voor HUM met lean-WM bevestigen Verkoop-admini-stratie Klantorder creëren (lean-WM) Magazijn-medewerker Uitlevering met orderreferentie creëren (lean-WM) Verkoop Facturatie van klantorder Vesti-gings-control-ler Periodeafsluiting "algemene" vestiging (181)

8 Bestaande versie/ gegevens Systeem-beslis-sing geslaagd/mislukt
Legenda Symbool Omschrijving Opmerkingen over gebruik Bereik: Identificeert een gebruikersrol, zoals Accounts Payable Clerk of Sales Representative. Dit bereik kan ook een organisatorische eenheid of groep identificeren, in plaats van een specifieke rol. De andere procesflowsymbolen in deze tabel horen in deze rijen. U hebt net zoveel rijen als nodig zijn voor alle rollen in het scenario. Rolbereik bevat taken die bij deze rol horen. Externe events: bevat events die het scenario starten of beëindigen, of de volgorde van events in het scenario beïnvloeden. Flowlijn (ononderbroken): lijn geeft de normale volgorde weer van de stappen en de richting van de flow in het scenario. Flowlijn (onderbroken): lijn geeft de flow weer van zelden gebruikte of conditionele taken in een scenario. Lijn kan ook verwijzen naar documenten die bij de procesflow horen. Verbindt twee taken in een scenarioproces of een event buiten de stappen. Bedrijfsactiviteit/event: identificeert een actie die naar binnen of buiten het scenario leidt of een extern proces dat tijdens het scenario plaatsvindt. Komt niet overeen met een taakstap in het document. Eenheidsproces: identificeert een taak die stap voor stap wordt beschreven in het scenario. Komt overeen met een taakstap in het document. Procesreferentie: als het scenario verwijst naar een ander scenario in zijn geheel, vul dan hier het scenarionummer en de scenarionaam in. Subprocesreferentie: als het scenario verwijst naar een deel van een ander scenario, vul dan hier het nummer, de naam en de stapnummers van dat scenario in. Procesbeslissing: identificeert een beslissing/vertakkingspunt waarvoor de eindgebruiker een keuze moet maken. Lijnen geven verschillende keuzes weer die afkomstig zijn van verschillende delen van de diamant. Komt normaal niet overeen met een taakstap in het document, maar geeft een keuze weer die na de uitvoering van de stap moet worden gemaakt. Symbool Omschrijving Opmerkingen over gebruik Naar volgend/van vorig diagram: leidt naar de volgende/vorige pagina van het diagram. Stroomschema wordt vervolgd op de volgende/vorige pagina. Afdruk/document: identificeert een afgedrukt document, rapport of formulier. Komt niet overeen met een taakstap in een document. In plaats daarvan wordt het gebruikt om een document weer te geven dat door een taakstap is gegenereerd. Deze vorm heeft geen uitgaande flowlijnen. Werkelijke financiën: geeft een financieel boekingsdocument weer. Budgetplanning: geeft een budgetplanningsdocument weer. Handmatig proces: een taak die handmatig wordt uitgevoerd. Komt normaal gezien niet overeen met een taakstap in een document. Het wordt in plaats daarvan gebruikt om een taak weer te geven die handmatig wordt uitgevoerd, zoals het uitladen van een vrachtwagen in een magazijn, en die de processtroom beïnvloedt. Bestaande versie/gegevens: dit blok geeft gegevens weer die vanuit een extern proces komen. Komt normaal gezien niet overeen met een taakstap in een document. In plaats daarvan geeft deze vorm gegevens weer die afkomstig zijn van externe bron. Deze stap bevat geen inkomende flowlijnen. Systeembeslissing geslaagd/mislukt: dit blok geeft een automatische beslissing van de software weer. Komt normaal gezien niet overeen met een taakstap in het document. In plaats daarvan wordt het gebruikt voor het weergeven van een automatische beslissing die is genomen nadat een stap is uitgevoerd. Diagramverbinding <Functie> Afdruk/docu-ment Extern naar SAP Werkelijke financiën Bedrijfsactivi-teit/event Budgetplan-ning Processo unità Handma-tig proces Eenheidspro-ces Bestaande versie/ gegevens Subproces-referentie Proces-beslis-sing Systeem-beslis-sing geslaagd/mislukt

9


Download ppt "Handling Unit Management (HUM) voor productie"

Verwante presentaties


Ads door Google