De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Focus? ? Vlaanderen in actie Het toekomstproject voor Vlaanderen. Vlaanderen wil tegen 2020 uitmunten als een economisch innovatieve, duurzame en sociaal.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Focus? ? Vlaanderen in actie Het toekomstproject voor Vlaanderen. Vlaanderen wil tegen 2020 uitmunten als een economisch innovatieve, duurzame en sociaal."— Transcript van de presentatie:

1

2 Focus? ?

3 Vlaanderen in actie Het toekomstproject voor Vlaanderen. Vlaanderen wil tegen 2020 uitmunten als een economisch innovatieve, duurzame en sociaal warme samenleving.  De open ondernemer  De lerende Vlaming  Innovatiecentrum Vlaanderen  Groen en dynamisch stedengewest  Slimme draaischijf van Europa  Warme samenleving  Slagkrachtige overheid Innovatieve overheid

4 Denken wij vanuit onze klant? Content marketing Offer Service Brainstormi ng ConsultatieBrainstormDienstverleningMarketing Samenwerking met onze klanten De mate waarin wij onze klanten bereiken

5 Stellen wij ons open voor de klant? openbaarheid van bestuur (decreet 26 maart 2004) komt tegemoet aan grondrecht op informatie van burgers : http://openbaarheid.vlaanderen.be/

6 Willen we ons wel openstellen ?

7 Openheid kan ook lastig zijn … Peter Verhaeghe, één van de voortrekkers van stRaten-generaal, het burgerparticipatiecollectief dat o.a. diverse alternatieven formuleerde voor de Lange Wapper in Antwerpen, is een wakkere burger die een apolitieke en kwaliteitsvolle bijdrage wil leveren aan het beleid. Het stadsbestuur van Diest meent echter dat deze man, door zijn veelvuldige vraag naar bestuursdocumenten, de reguliere werking van de administratie verstoort en besliste onlangs de man het recht te ontnemen om nog documenten op te vragen.

8 Misschien hebben we geheimen ?

9  Gigantische uitdagingen in de samenleving  Stakeholdersdialoog aangaan  Luisteren naar de (levens)verhalen De public service redesignen waar nodig/wenselijk “It is not the strongest of the species that survives, nor the most intelligent that survives. It is the one that is the most adaptable to change.” Charles Darwin, 1809-1882 Een wendbare overheid is noodzaak

10  Uitgangspunten  De burger-klant centraal  Levenslijn burger-klant, in contact met de overheid  Levensdomeinen en ViA-doorbraken (VR)  Holistische benadering Focus : Quality of Life for the Citizen  De burger-klant als spiegel (beleving)

11  Wanneer we om ons heen kijken  De wereld verandert continu en steeds sneller  Complexiteit neemt toe  Kennis zit meer verspreid  Besparingen : minder ambtenaren, minder centen  Hiërarchisch denken is out (Y-generatie)  Verzilvering van de bevolking – ook onder de ambtenaren – capacity and brain drain Worden alle capaciteiten en talenten aangewend ?

12 Tweede focus : Human Resources Mobilisation (alle capaciteiten en alle talenten - zowel bij de overheid als bij de burgers-klanten ! - - aanwenden) - Daadkracht

13  voor de burger-klant Leiderschap Operational Excellence Ontwikkelen van top-producten en top-dienstverlening Betrouwbare producten of diensten leveren met een optimale kostprijs/ kwaliteitverhouding Customer Intimacy Geoptimaliseerde oplossingen aanbieden

14 Missie- kritische producten & diensten Niet-kritische producten & diensten Differentiatie voor de klant Geen differentiatie voor de klant     Investeren in morgen (nieuwe dingen uitproberen, leren uit mislukkingen) Innoveren & risico’s nemen / nieuwe context creëren en met nieuwe producten en diensten uitpakken Investeren in betrouwbaarheid en standaardisatie : streven naar maximale efficiëntie Zo goedkoop mogelijk werken met zo min mogelijk medewerkers en zelfs afstoten Rationaliseren Kerntakendebat voeren Innoveren Experimenteren

15 Missie- kritische producten & diensten Niet-kritische producten & diensten Differentiatie voor de klant Geen differentiatie voor de klant     Investeren in morgen (nieuwe dingen uitproberen, leren uit mislukkingen) Innoveren & risico’s nemen / nieuwe context creëren en met nieuwe producten en diensten uitpakken Investeren in betrouwbaarheid en standaardisatie : streven naar maximale efficiëntie Zo goedkoop mogelijk werken met zo min mogelijk medewerkers en zelfs afstoten Rationaliseren Kerntakendebat voeren Innoveren Experimenteren

16 Redesigning the public service  Focus ▪ Quality of Life for the Citizen ▪ Human Resources Mobilisation  Meerwaarde realiseren voor de burger-klant ▪ Via leiderschap, customer intimacy en/of operational excellence  Met een overheid die het verschil maakt ▪ Door te experimenteren, te innoveren, efficiëntie te verhogen en (kern)taken af te stoten ▪ En door middelen te verschuiven

17  Samen! (burgers, stakeholders, ambtenaren)  Op basis van evenwaardigheid  Via co-production ▪ Co-commission ▪ Co-design ▪ Co-working ▪ Co-assess Ondernemerschap Op basis van 360° vertrouwen

18

19 Key success factors (extern)  Politieke overheid  Belanghebbenden

20 Crowdsourcing concreet  Platform (Pleio, DaaS …)  Starten in de experimenteerruimte ▪ Projecten Spring Uit De Band ▪ Voorbereiding CAG/Movi-seminarie (juni) ▪ Deelprojecten HR-sleutelproject (MJP) ? ▪ …  Gecombineerd met de stakeholdersdialoog  Proces  Methodologie Vervolg op 11 april (14u – demo en netwerking)


Download ppt "Focus? ? Vlaanderen in actie Het toekomstproject voor Vlaanderen. Vlaanderen wil tegen 2020 uitmunten als een economisch innovatieve, duurzame en sociaal."

Verwante presentaties


Ads door Google