De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

ViA uitvoeren! 2010-2014 - -.

Verwante presentaties


Presentatie over: "ViA uitvoeren! 2010-2014 - -."— Transcript van de presentatie:

1 ViA uitvoeren! - -

2 Waarom gestart? Vlaanderen klaarmaken voor de uitdagingen van de toekomst: sense of urgency Vergrijzing van bevolking en op de arbeidsmarkt Toenemende internationale concurrentie Antwoorden op energie-, milieu- en klimaatvraagstuk 3/04/2017

3 maatschappelijk en politiek transformatieproces
hoog Regio Vlaanderen Grote onder-neming complexiteit kmo laag laag hoog participatie in de besluitvorming 3/04/2017

4 2008-2009 participatie 2 Forum met captains of society
5 Ateliers over specifieke uitdagingen Bevragingen van de bevolking Belang van communicatie in de media Onderhandelingen met sociale partners en het verenigingsleven Debatten in het Vlaams Parlement 3/04/2017

5 Van wie is ViA? Van de regering en van de administratie
Van de ondernemers en werknemers Van wie zich inzet in het verenigingsleven Van iedereen in onze samenleving 3/04/2017

6 Elementen van een toekomstplan
DOORBRAKEN 1. VISIE 2. DOELSTELLINGEN 3. DOORBRAKEN 4. OPERATIONEEL BELEID 5. DRAAGVLAK - MINDSET 3/04/2017

7 1. Visie: EU-topregio in BBP/hoofd in 2020
Benchmarking met innovatiegedreven regio’s in Europa West-Nederland: € Hessen: € Bayern: € Pais Vasco: € Baden-Würtemberg: € 10. Vlaanderen: € 3/04/2017

8 2. Doelstellingen: Pact 2020 20 doelstellingen in 5 domeinen
Meer welvaart en welzijn Een competitieve en duurzame economie Meer mensen aan de slag, in meer werkbare jobs en in gemiddeld langere loopbanen Levenskwaliteit van hoog niveau Een efficiënt en doeltreffend bestuur 80 ondertekenaars, SERV, de Verenigde Verenigingen Jaarlijkse opvolging overlegde indicatoren Nulmeting:

9 Voorbeeld doelstelling en meting
“In 2020 is Vlaanderen een solidaire, open en verdraagzame samenleving waarin het sociaal kapitaal minstens op het niveau ligt van de top vijf van Europese landen” (sub)indicator: wekelijks contact met vrienden, familie en buren Nulmeting: 70% of een 10de plaats in EU

10 3. Doorbraken Lerende Vlaming als resultaat van participatief
proces Lerende Vlaming Open ondernemer Innovatiecentrum Slimme draaischijf Groen stedengewest Slagkrachtige overheid Warme samenleving Gehelen van beleidsprojecten die gezamenlijk het middel vormen tot een substantiële vooruitgang in de realisatie van de doelstellingen

11 3. Doorbraken en actie Lerende Vlaming Open ondernemer
Innovatiecentrum Slimme draaischijf Groen stedengewest Slagkrachtige overheid Warme samenleving Persoonlijk ontwikkelingsplan Open netwerkscholen Traffic management voor slimme infrastructuur Slimme elektricteitsnetten voor duurzame energie en elektrische wagens Integraal actieplan armoedebestrijding VMC: IT voor thuiszorg

12 4. Operationeel beleid Engagement: Geïntegreerd in Regeerakkoord
Responsabilisering: Trekkers in administratie Meten: Monitoringinstrument Controle: Raad van Wijzen

13 Slagkrachtige overheid
RvW VR Stafdienst VR CAG DAR EWI FB iV MOW WSE LNE OV CJMS BZ RWO WVG LB DB: lerende Vlaming DB: open ondernemer DB: innovatie centrum DB: slimme draaischijf DB: groen stedengewest DB: Slagkrachtige overheid DB: Warme samenleving 3/04/2017

14 c) Monitoringsinstrument
Doorbraak doelstelling Sleutelproject a –b – c -d Doorbraken Strategische doelstellingen Sleutel-projecten Milestones – 2014 Principe beslissing VR 25/09/09; validering VR in mei 2010 Opvolging ViA en regeerakkoord, publieke rapportering (internet)

15 c) Monitoringsinstrument
Samenleving Warme We maken de volwaardige participatie aan toerisme voor iedere Vlaming mogelijk Een betaalbaar aanbod ontwikkelen voor mensen die in armoede leven Een toegankelijk aanbod ontwikkelen voor mensen met een handicap, ouderen en zieken Doorbraken Strategische doelstellingen Sleutel-projecten

16 d) Raad van Wijzen Samenstelling Missie

17 Raad van Wijzen: samenstelling
20 leden afspiegeling van ondertekenaars pact; maar onafhankelijk, geen mandatering (sociale partners, breder middenveld, topambtenaren) thematische experts (maatschappelijk, academisch) voorzitter; in co-voorzitterschap met minister-president opvolging door kabinetchefs (vice-)minister-presidenten

18 Raad van Wijzen: missie
Opvolgen van uitvoering van ViA / Pact 2020 klankbord en alarmbel: bewaken strategie In periodieke vergadering met de bevoegde minister en de trekker uit de Ambassadeur: helpen zichtbaar maken realisaties

19 5. Draagvlak – mindset (a)
Activiteiten Open dialoog Pact 2020 (22 maart) ViA-forum met Captains of Society (eind 2010 – begin 2011) ViA – Rondetafels: inspraak en participatie bij ViA-beleidsprojecten van ministers 18 activiteiten gepland in ViA-projecten van ondertekenaars Pact 2020 16 projecten onder coördinatie van VCK Event: ‘Middenveld in Actie’ : oktober 2010

20 5. Draagvlak – mindset (b)
Communicatie Interne communicatie naar ambtenaren Externe communicatie naar het brede publiek fase 1: informeren /activeren ‘ik doe’ fase 2: beleidsactie en realisaties “ViA vertalen naar Vlaming en duidelijk maken dat we er samen werk van moeten en kunnen maken”

21 3/04/2017


Download ppt "ViA uitvoeren! 2010-2014 - -."

Verwante presentaties


Ads door Google