De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

ViA uitvoeren! 2010-2014 -. Waarom gestart? Vlaanderen klaarmaken voor de uitdagingen van de toekomst: sense of urgency •Vergrijzing van bevolking en.

Verwante presentaties


Presentatie over: "ViA uitvoeren! 2010-2014 -. Waarom gestart? Vlaanderen klaarmaken voor de uitdagingen van de toekomst: sense of urgency •Vergrijzing van bevolking en."— Transcript van de presentatie:

1 ViA uitvoeren! 2010-2014 -

2 Waarom gestart? Vlaanderen klaarmaken voor de uitdagingen van de toekomst: sense of urgency •Vergrijzing van bevolking en op de arbeidsmarkt •Toenemende internationale concurrentie •Antwoorden op energie-, milieu- en klimaatvraagstuk 26/06/2014 2

3 maatschappelijk en politiek transformatieproces 26/06/2014 3 participatie in de besluitvorming complexiteit kmo Grote onder- neming Regio Vlaanderen Regio Vlaanderen hoog laag

4 2008-2009 participatie •2 Forum met captains of society •5 Ateliers over specifieke uitdagingen •Bevragingen van de bevolking •Belang van communicatie in de media •Onderhandelingen met sociale partners en het verenigingsleven •Debatten in het Vlaams Parlement 26/06/2014 4

5 Van wie is ViA? •Van de regering en van de administratie •Van de ondernemers en werknemers •Van wie zich inzet in het verenigingsleven •Van iedereen in onze samenleving 26/06/2014 5

6 Elementen van een toekomstplan 26/06/2014 6 5. DRAAGVLAK - MINDSET DOORBRAKEN 1. VISIE 2. DOELSTELLINGEN 3. DOORBRAKEN 4. OPERATIONEEL BELEID

7 1. Visie: EU-topregio in BBP/hoofd in 2020 26/06/2014 7 1.West-Nederland: 33.772 € 2.Hessen: 33.363 € 3.Bayern: 32.245 € 4.Pais Vasco:31.592 € 5.Baden-Würtemberg:30.505 € … 10. Vlaanderen: 27.859 € Benchmarking met innovatiegedreven regio’s in Europa

8 2. Doelstellingen: Pact 2020 •20 doelstellingen in 5 domeinen – Meer welvaart en welzijn – Een competitieve en duurzame economie – Meer mensen aan de slag, in meer werkbare jobs en in gemiddeld langere loopbanen – Levenskwaliteit van hoog niveau – Een efficiënt en doeltreffend bestuur •80 ondertekenaars, SERV, de Verenigde Verenigingen – Jaarlijkse opvolging overlegde indicatoren •Nulmeting: www.pact2020.bewww.pact2020.be

9 Voorbeeld doelstelling en meting “In 2020 is Vlaanderen een solidaire, open en verdraagzame samenleving waarin het sociaal kapitaal minstens op het niveau ligt van de top vijf van Europese landen” •(sub)indicator: wekelijks contact met vrienden, familie en buren •Nulmeting: 70% of een 10 de plaats in EU

10 3. Doorbraken 1.Lerende Vlaming 2.Open ondernemer 3.Innovatiecentrum 4.Slimme draaischijf 5.Groen stedengewest 6.Slagkrachtige overheid 7.Warme samenleving Gehelen van beleidsprojecten die gezamenlijk het middel vormen tot een substantiële vooruitgang in de realisatie van de doelstellingen als resultaat van participatief proces

11 3. Doorbraken en actie 1.Lerende Vlaming 2.Open ondernemer 3.Innovatiecentrum 4.Slimme draaischijf 5.Groen stedengewest 6.Slagkrachtige overheid 7.Warme samenleving Persoonlijk ontwikkelingsplan Open netwerkscholen Traffic management voor slimme infrastructuur Slimme elektricteitsnetten voor duurzame energie en elektrische wagens Integraal actieplan armoedebestrijding VMC: IT voor thuiszorg

12 4. Operationeel beleid a)Engagement: Geïntegreerd in Regeerakkoord b)Responsabilisering: Trekkers in administratie c)Meten: Monitoringinstrument d)Controle: Raad van Wijzen

13 VR RvW CAG DB: lerende Vlaming DB: open ondernemer DB: innovatie centrum DB: slimme draaischijf DB: groen stedengewest DB: Slagkrachtige overheid DAREWIFBiVMOWWSELNEOVCJMSBZRWOWVGLB Stafdienst VR DB: Warme samenleving 26/06/2014 13

14 c) Monitoringsinstrument Milestones 2010 – 2014 Sleutel- projecten Strategische doelstellingen Doorbraken DoorbraakdoelstellingSleutelprojecta –b – c -dSleutelprojecta –b – c -ddoelstellingSleutelprojecta –b – c -d Principe beslissing VR 25/09/09; validering VR in mei 2010 Opvolging ViA en regeerakkoord, publieke rapportering (internet)

15 c) Monitoringsinstrument Sleutel- projecten Strategische doelstellingen Doorbraken Warme Samenleving We maken de volwaardige participatie aan toerisme voor iedere Vlaming mogelijk Een betaalbaar aanbod ontwikkelen voor mensen die in armoede leven Een toegankelijk aanbod ontwikkelen voor mensen met een handicap, ouderen en zieken

16 d) Raad van Wijzen •Samenstelling •Missie

17 Raad van Wijzen: samenstelling •20 leden •afspiegeling van ondertekenaars pact; maar onafhankelijk, geen mandatering (sociale partners, breder middenveld, topambtenaren) •thematische experts (maatschappelijk, academisch) •voorzitter; in co-voorzitterschap met minister- president •opvolging door kabinetchefs (vice-)minister- presidenten

18 Raad van Wijzen: missie •Opvolgen van uitvoering van ViA / Pact 2020 •klankbord en alarmbel: bewaken strategie – In periodieke vergadering met de bevoegde minister en de trekker uit de •Ambassadeur: helpen zichtbaar maken realisaties

19 5. Draagvlak – mindset (a) •Activiteiten 2010 - 2011 – Open dialoog Pact 2020 (22 maart) – ViA-forum met Captains of Society (eind 2010 – begin 2011) – ViA – Rondetafels: •inspraak en participatie bij ViA-beleidsprojecten van ministers •18 activiteiten gepland in 2010 - 2011 •ViA-projecten van ondertekenaars Pact 2020 – 16 projecten onder coördinatie van VCK – Event: ‘Middenveld in Actie’ : oktober 2010

20 5. Draagvlak – mindset (b) •Communicatie – Interne communicatie naar ambtenaren – Externe communicatie naar het brede publiek • fase 1: informeren /activeren ‘ik doe’ •fase 2: beleidsactie en realisaties “ViA vertalen naar Vlaming en duidelijk maken dat we er samen werk van moeten en kunnen maken”

21 26/06/2014 21


Download ppt "ViA uitvoeren! 2010-2014 -. Waarom gestart? Vlaanderen klaarmaken voor de uitdagingen van de toekomst: sense of urgency •Vergrijzing van bevolking en."

Verwante presentaties


Ads door Google