De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Het boekenvak Een introductie Geert Joris, Gedelegeerd bestuurder Boek.be vzw.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Het boekenvak Een introductie Geert Joris, Gedelegeerd bestuurder Boek.be vzw."— Transcript van de presentatie:

1 Het boekenvak Een introductie Geert Joris, Gedelegeerd bestuurder Boek.be vzw

2 Het boekenvak: een introductie Overzicht presentatie •Eerste deel –De (waarde)keten: begrippen, actoren en interacties •Tweede deel –De toekomst van het boek en de boekverkoop: enkele uitdagingen –Opportuniteiten en bedreigingen

3 Het boekenvak: een introductie Boek.be vzw •Boek.be is de sectorvereniging van het Vlaamse boekenvak. •verenigt de Vlaamse boekenuitgevers (VUV), boekenimporteurs (VBI) en boekhandels (VVB) en behartigt als dusdanig de belangen van de sector. •levert een waaier aan diensten voor zijn leden (informatieverzameling en -verstrekking, project-begeleiding, adviezen, opleidingen, lobbywerk, promotieacties voor het vak…). •werd opgericht in 1929 en is gevestigd in Antwerpen (Borgerhout). •het bekendst als organisator van de Boekenbeurs.

4 Het Huis van het Boek

5 Creatieve industrie: een definitie •De creatieve industrie definiëren we (OCI) als “het geheel van sectoren en activiteiten die beroep doen op de input van menselijke creativiteit voor de creatie van symbolische meerwaarde, opgedeeld volgens verschillende stadia van de waardeketen (creatie, productie, verspreiding en consumptie), en die bijdragen aan de uitbreiding van het ‘creatief en economisch voordeel’ in Vlaanderen.” •Na de software- en reclame-industrie is de uitgeefsector de grootste creatieve industrie. •Krantensector = Boekensector Het boekenvak: een introductie

6 Value chain van het boekenvak Begrippen, actoren en interacties

7 I. Enkele begrippen en cijfers Het boekenvak: een introductie

8 Value Chain •Value Chain of waardeketen –(Meer)waarde creëren –Hoe meer invloed op de keten, hoe meer macht •Klassieke economische waardeketen –Creatie – productie – verspreiding – consumptie –Digitalisering zet dit model onder druk (deel 2)

9 Het boekenvak: een introductie Value chain van het boekenvak Auteur Uitgeverij Importeur Handel Consument Distributeur Er wordt de laatste tijd steeds meer gesproken over een waardenetwerk waarin ook spelers worden opgenomen die niet rechtstreeks in de keten zitten maar er wel een invloed op uitoefenen.

10 Het boekenvak: een introductie Creatieve industrie •Symbolische meerwaarde is een belangrijk aspect waarmee de creatieve industrieën zich differentiëren t.o.v. de traditionele industrieën •Creatieve industrie: –Creativiteit is geen alleenrecht van de creatieve industrie maar wel –De onvoorwaardelijke afhankelijkheid van creativiteit (grondstof van de sector) –Hoog risico wegens weinig recurrentie en hoge onvoorspelbaarheid –Weinig lange-termijn visie wegens sterk projectgebaseerd en afhankelijk van creatieve input en invloeden van buitenaf –Auteursrechten maken wezenlijk deel uit van de CI •Symbolische meerwaarde –Moeilijk te meten of in taal uit te drukken (bvb een “spannende” film, “vrolijke” muziek, een “meeslepende” roman) –Heel vaak geen rechtstreeks functioneel nut

11 Het boekenvak: een introductie Economische versus culturele meerwaarde •“Cultuur” breed te definiëren: ook kennisoverdracht •Zonder economische onderbouw geen symbolische meerwaarde •Eindproduct is een mix van economie en cultuur •Culturele (symbolische) meerwaarde is nodig om het economisch product te kunnen laten leven (80/20) •Culturele sector wordt beschouwd als een belangrijk “humuslaag” voor de creatieve industrie. Cultuur Creatieve industrie Industrie

12 Het boekenvak: een introductie Enkele cijfers •Totale boekenomzet in Vlaanderen –Ca 500 miljoen euro (50% educatief en wetenschappelijk) •Personeelsleden –Boekhandel: ca 1.000 –Uitgevers: ca 3.000 •Aantal uitgeverijen: ca 95 •Aantal boekhandels: ca 350

13 Het boekenvak: een introductie Bruto / netto •“Gewoon” bedrijf –Netto omzet (eigen omzet excl btw) •Uitgeverij –Omzet = consumentenomzet –Soms met soms zonder btw (6%) –Zonder kortingen, enz. •Systeem van korting op consumentenprijs is uniek in de industrie

14 Het boekenvak: een introductie Verdeling omzet volgens genre Bron: TNS media

15 Het boekenvak: een introductie Verdeling omzet volgens kanaal

16 Vergelijking Vlaanderen/Nederland Cijfers GfKInwonersOmzet boekhandelPer bewoner Vlaanderen6 miljoen2 miljoen €0,33 € Nederland16 miljoen6 miljoen €0,38 € ExtrapolatieInwonersOmzet boekhandel % via de boekhandel Extrapolatie omzet Per bewoner Vlaanderen6 miljoen2 miljoen €50%4 miljoen €0,66 € Nederland16 miljoen6 miljoen €80%7,5 miljoen €0,46 €

17 Het boekenvak: een introductie Nice, need, A, W, … •Nice-to-have boeken –Algemene uitgevers •Need-to-have boeken –Educatieve en wetenschappelijke uitgevers •A-, W-, S- boek –Een kwalificatie die vooral in Nederland gebruikt wordt

18 II. Actoren, businessmodellen en interacties Inleiding tot het boekenvak

19 Het boekenvak: een introductie Value chain van het boekenvak Auteur Uitgeverij Importeur Handel Consument Distributeur

20 Het boekenvak: een introductie Actoren in de keten •Belangenverdedigers –Auteurszijde •VAV, VEWA (ook en vnl rechtenbeheersvennootschap) –Middenveld •VUV, VBI, VBB •Ondersteunende partijen (gesubsidieerd) –Auteurszijde •VFL –Consumentenzijde •Stichting Lezen Vlaanderen •(Commerciële) sectorvertegenwoordiger –Middenveld •Boek.be

21 Het boekenvak: een introductie Beïnvloedende actoren •Organisatoren van evenementen –Behoud de Begeerte –Vilanella –Passa Porta, De Buren, … •Pers en internet –Literaire bijlagen en besprekingen –Sociale media (nemen in belang toe) •Bibliotheken •Overheid –Beleid (ondersteunend, stimulerend of remmend)

22 Het boekenvak: een introductie De uitgever: verschillende businessmodellen •Algemene uitgever –Author driven •Educatieve uitgever –Publisher driven •Wetenschappelijke uitgever –Combinatie van beide (vnl. author driven)

23 Het boekenvak: een introductie Breed aanbod (omzet) Moeilijk verkopende titels Bestsellers Bovenstaande tekening is een voorbeeld en wil duidelijk maken dat een algemene uitgever een breed aanbod in portefeuille moet hebben om leefbaar te zijn. Alleen “bestsellers” uitgeven kan niet...

24 Het boekenvak: een introductie Aanbod en kosten Opbrengsten Kosten Systeem van interne subsidie

25 Het boekenvak: een introductie Spanningen en belangen •Auteur –A-Boek •“De auteur als koffieboer in het productieproces van het boek” •Auteursrecht: verhouding (uitgever/auteur), maatschappelijk belang •“De bibliotheek is door de overheid georganiseerde piraterij” –S(chool)-Boek •De auteur als “loonslaaf” + fiscale implicatie •Uitgever –Risicokapitaalverschaffer (A-boek) –Belang van de BV als interne subsidieverschaffer

26 Het boekenvak: een introductie Distributie en groothandel •Distributeur (Bvb. Distrimedia, CB, Libridis) –Boxmover (logistieke handler) –Neemt geen risico (of toch weinig) –Brengt de boeken in opdracht van de uitgever naar de kleinhandel •Zgn. Wholesaler (Bvb. Denis, Scholtens) –Kopen boeken in en gaan eigen commerciële relatie aan met de kleinhandel –Kunnen eventueel zelf ook distributie doen •Importeurs (Van Halewyck, Agora) –Hebben eigen verkoop en marketing en distributie •Verkoopshuizen (WPG, VBK) –Focus op vermarkting. –Geen eigen logistiek.

27 Het boekenvak: een introductie Spanningen en belangen •Veel uitgevers hebben eigen importactiviteit (sinds euro minder belangrijk) •Nederland beschouwt Vlaanderen als wingewest. Vlaanderen beschouwt Nederland als exportgebied. •Grote concentraties bij enkele spelers (en steeds minder) verlegt macht

28 Het boekenvak: een introductie Lezer •Onbekend (en onbemind?) •Rol van de bibliotheek –Leesbevorderende opdracht –(gebrek aan leenrecht) –Grote spanning tussen rechthebbenden en de bibliotheken wordt groter •Leesbevordering –Stichting Lezen en haar opdracht

29 Het boekenvak: een introductie Spanningen en belangen •Stichting Lezen –Lezen maar niet kopen •Boek.be –Kopen maar niet lezen Continuüm Lezen/nooit kopen Kopen/nooit lezen

30 Het boekenvak: een introductie Lezen, lenen, kopen •Wie leent koopt ook •Club van ca 1.300.000 leden •1.000.000 leners, 1.000.000 kopers •300.000 die lenen maar nooit kopen •300.000 die kopen maar nooit lenen •Verhouding lezen/lenen: ca 3/10 •Verhouding lezen/kopen: ca 6/10

31 Het boekenvak: een introductie Belangen en spanningen •Stichting Lezen –Gesubsidieerd –Heeft geen commerciële insteek –Werkt in een economisch veld met een eigen dynamiek •Vlaamse Uitgevers –Concurrentie –Klein economisch werkterrein –Financieel moeilijk –Elke steun van de overheid welkom

32 Tot zover een beknopt overzicht Vragen?


Download ppt "Het boekenvak Een introductie Geert Joris, Gedelegeerd bestuurder Boek.be vzw."

Verwante presentaties


Ads door Google