De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

0 Raamwerk voor waardering van ziekenhuizen Lustrumcongres Bouwcollege Utrecht, 25 september 2007.

Verwante presentaties


Presentatie over: "0 Raamwerk voor waardering van ziekenhuizen Lustrumcongres Bouwcollege Utrecht, 25 september 2007."— Transcript van de presentatie:

1 0 Raamwerk voor waardering van ziekenhuizen Lustrumcongres Bouwcollege Utrecht, 25 september 2007

2 Door invoering van NHC’s en de koppeling met productie treedt een technisch en een strategisch effect op In plaats van lineaire afschrijving komt er een normatieve component voor kapitaalvergoeding per A-segment DBC Investeringen zijn geen garantie meer voor kapitaal- vergoeding en moeten door productie verdiend” worden EUR 400 m investering Strategisch effect Technisch effect Normatieve kapitaallasten vergoeding op basis NKC per DBC productie tijd EUR 150 m omzet Toekomstige vergoeding gebaseerd op normatieve unit kapitaalcomponent afhankelijk van productie Huidige kapitaalvergoeding is gebaseerd op lineaire afschrijving en rente op basis van investeringen tijd Bron: Gupta Strategists ILLUSTRATIEF

3 Door de verschillende uitgangsposities creëert het “technische effect”van NHC’s onderling verschil tussen de ziekenhuizen na stelselwijziging Netto positieve effect vanaf het moment van stelselwijziging t.o.v. eigen situatie bij behoud van het huidige stelsel Relatief nieuw ziekenhuis Half afgeschreven ziekenhuis Relatief oud ziekenhuis NKC Ziekenhuis bouwt nieuw in het jaar van de van de stelselwijzing Nieuwbouw ziekenhuis voor - Bron: Gupta Strategists ILLUSTRATIEF

4 Koppeling van NHC aan de productie introduceert een “strategisch effect” dat de “technische” consequenties onvoorspelbaar maakt na stelselwijziging Netto positieve effect vanaf het moment van stelselwijziging t.o.v. eigen situatie bij behoud van het huidige stelsel Relatief nieuw ziekenhuis Half afgeschreven ziekenhuis Relatief oud ziekenhuis NKC Ziekenhuis bouwt nieuw in het jaar van de van de stelselwijzing Nieuwbouwziekenhuis voor - - Bron: Gupta Strategists ILLUSTRATIEF

5 4 Het scheiden of juist samenbrengen van infrastructuur en operationele activiteiten is een belangrijk element van liberalisatie Sectoren waar infrastructuur en operationele activiteiten ontkoppeld zijn Zieken- huizen Stockholm Energie Spoor Vaste telefonie Sectoren waar infrastructuur en operationele activiteiten gekoppeld zijn Hogescholen Medicare V.S. Bron: Gupta Strategists

6 5 Bij sectoren met een “monopolistische” infrastructuur is ontkoppeling nodig om efficiëntie te bevorderen Scenario ‘Biedende hand’ Vaste prijzen die worden bijgesteld voor inflatie en nieuwe investeringen Scenario ‘Zichtbare hand’ Bedrijven worden geprikkeld tot efficientie, door een vorm van een maatstaf Scenario ‘Onzichtbare hand’ Bedrijven zijn vrij om prijs te bepalen Reguleringsystemen voor de sectoren na liberalisatie EnergieSpoorVaste telefonie Ziekenhuizen Stockholm HogescholenMedicare V.S. GekoppeldOntkoppeld Bron: Gupta Strategists

7 6 Sector kernmerken en het beoogde doel van stelselwijziging hebben bepaalt of er een compensatie plaats vindt en hoe Scenario ‘Biedende hand’ Scenario ‘Zichtbare hand’ Scenario ‘Onzichtbare hand’ Gefaseerde compensatie op basis van verschil in vergoeding – geen waardering Compensatie infrastructuur en levering apart op basis van apart waardering van beide Compensatie op basis van integrale waardering infrastructuur en levering Compensatie methodiek in de verschillende sectoren Geen compensatie •Meerdere leveranciers, die toegang hebben tot hetzelfde kapitaalintensieve netwerk •Lage toetredingsdrempels •Vastgoedvergoeding onderdeel van DRG tarief •‘infrastructuur tarief’ dekt efficiëntiekosten van monopolistische netwerken •‘infrastructuur tarief’ dekt investering behoeften •Meerdere spelers •Compensatie op basis van gefaseerde afbouw verschil nieuwe en oude stelsel •Vrije volume en prijzen (meerdere spelers) en substitutie •Compensatie via geïntegreerde exploitatie waardering •Meerdere spelers •Productieafhankelijke, vaste vergoeding voor operationele activiteiten en vastgoed •Onderlinge compensatie via vastgoed waardering (m 2 ) Stockholm Bron: Gupta Strategists

8 7 v Eigendom en beheer van ziekenhuisvastgoed is in de Stockholm-regio ontkoppeld van de operationele activiteiten Vastgoedbeheerder Ziekenhuizen Stockholm Hoogte van de huur dient efficiënt gebruik van vastgoed te bevorderen en is afhankelijk van markt verandering (behalve voor acute ziekenhuizen) ∑ 193 mil. Euro huur op jaarbasis •Ziekenhuizen betaalde voor 1992 niet voor het gebruik van vastgoed •Investeringsbeslissingen zijn afhankelijk van de financiële positie van de huurder •Investeringen boven de EUR 2 m dienen goedkeuring te hebben van SCC, die de lange termijn effecten voor zorg binnen de regio meeweegt Bron: Jaarverslag Locum AB 2005; Thesis Masha; Artikel Hjertqvist; Interviews; Gupta Strategists Publieke ziekenhuizen •Produceren ~80% van door SCC ingekochte zorg •Direct in eigendom van SCC of via limited companies Private ziekenhuizen •Produceren ~20% van de door SCC ingekochte zorg •In eigendom van private investeerders of specialisten Ziekenhuis vastgoed in de regio Stockholm •Opgericht in 1992 door Stockholm County Council (SCC), de eigenaar van het vastgoed •100% publicly owned limited company •Verantwoordelijk voor huur, beheer, ontwikkeling van health care vastgoed in de Stockholm regio •Beheert 2,2 miljoen m2 en heeft marktaandeel van ~ 90% •Locum is de “prefered provider” voor vastgoed, maar niet verplicht •Locum ontvangt naast huur een bijdrage van de SCC per m 2 voor onderhoud en organisatorische kosten Stockholm

9 8 De kapitaal kosten hangen af van de positie van het ziekenhuis in de Life Cycle of Capital… De uitgangssituatie van ziekenhuizen in Amerika bij stelselwijziging was erg verschillend Kapitaalkosten ($ ‘000)...en van het jaar waarin het ziekenhuis nieuwe faciliteiten bouwde + Introductie van kapitaalvergoeding zonder compensatie en op macro-budget neutrale wijze, zal leiden tot meer inkomsten voor 63% van de ziekenhuizen % verandering in kapitaalvergoeding voor ziekenhuizen Bron: Congressional Budget Office;Gupta Strategists 0 1.500 Jaar sinds nieuwbouw Totale kapitaalkosten Rente Afschrijvingen Jaar van nieuwbouw 1977 1980 Jaar Kapitaalkosten ($ ‘000) Winnaars 1030507090110130150170190210230250270290310330 350-90-70-50-30-10 % ziekenhuizen Verliezers  63%  37%

10 9 Medicare koos voor een gefaseerde compensatie door een overgangsperiode van 10 jaar 90% 10% 1 80% 20% 2 70% 30% 3 60% 40% 4 50% 5 40% 60% 6 30% 70% 7 20% 80% 8 10% 90% 9 100% 10 Ziekenhuis historische vergoeding (gekoppeld aan investering) Nationaal kapitaal component (gekoppeld aan productie) jaar Kapitaalvergoeding op basis van historische kosten en nieuwe kapitaal component 100% 1-10 jaar Opbouwend voordeel van ziekenhuizen met een netto positief effect Aan de ziekenhuizen met een netto negatief effect + Investeringen na 1991 Kapitaalvergoeding op basis van combinatie van historische vergoeding en nationale kapitaal component Kapitaalvergoeding geheel op basis van nationale kapitaal component Kapitaalvergoeding bedraagt ten minste 70-90% (afhankelijk van het type ziekenhuis) van de historische vergoeding 100% Investeringen voor 1991 of Bron: Congressional Budget Office; Gupta Strategists wordt herverdeeld

11 10 Van de drie mogelijkheden voor transitie naar het nieuwe stelsel wordt individuele compensatie voor problemen uitgewerkt Aanpak van transitie •Directe overgang zonder compensatie •Compensatie door de overheid voor ziekenhuizen die in problemen komen. •Lange overgangsperiode waardoor ziekenhuizen voldoende tijd hebben zich aan te passen. Voorbeeld •In de HBO sector zijn scholen onderling verevend zodat ze een gelijke startpo- sitie hadden •In de VS is de liberalisering van de kapitaallasten voor Medicare ingevoerd met een transitieperiode van 10 jaar. Situatie in Nederland •Het CBZ is gevraagd om VWS te adviseren over compensatie. •Pas na 4 jaar is de omzet van ziekenhuizen volledig bepaald door de door de NZa bepaalde maatstaf inclusief nhc Geen compensatie Compensatie Overgangperiode Twee manieren om te implementeren •Individueel, alleen ziekenhuizen in problemen worden gecompenseerd •Sectorbrede compensatie met verevening tussen ziekenhuizen met positieve en negatieve effecten Bron: Gupta Strategists

12 11 Om te bepalen of en hoeveel compensatie een ziekenhuis krijgt, wordt een beslisboom gebruikt E wordt gecompenseerd aan het ziekenhuis A = NCW (Verwachte opbrengst NHC) – NCW (Benodigde opbrengst NHC) A > 0 B = A + NCW (Instapeffect) B > 0 C = B + NCW (Mogelijke groei in extra ruimte) C > 0 D = C + NCW (Alternatieve aanwending van extra ruimte) D > 0 E = D + NCW (Impact op operationele kosten van specifieke situatie) E > 0 Geen compensatie voor ziekenhuis ja nee ja nee ja nee ja nee ja nee Positieve effecten specifieke situatie van ziekenhuis dat compensatie vraagt Extra waarde door stelsel- wijziging voor ziekenhuis dat compensatie vraagt Effect op omzet vanwege kapitaallasten door stelselwijziging Moeilijkheid van bepalen van impact op waarde relatief makkelijk relatief moeilijk 1. Het model kan mogelijk alleen toegepast worden voor financieel kwetsbare ziekenhuizen. Financiële kwetsbaarheid dient daarvoor wel nader gedefinieerd te worden Bron: Gupta Strategists

13 12 Om te bepalen of en hoeveel compensatie een ziekenhuis krijgt, wordt een beslisboom gebruikt E wordt gecompenseerd aan het ziekenhuis A = NCW (Verwachte opbrengst NHC) – NCW (Benodigde opbrengst NHC) A > 0 B = A + NCW (Instapeffect) B > 0 C = B + NCW (Mogelijke groei in extra ruimte) C > 0 D = C + NCW (Alternatieve aanwending van extra ruimte) D > 0 E = D + NCW (Impact op operationele kosten van specifieke situatie) E > 0 Geen compensatie voor ziekenhuis ja nee ja nee ja nee ja nee ja nee 1. Het model kan mogelijk alleen toegepast worden voor financieel kwetsbare ziekenhuizen. Financiële kwetsbaarheid dient daarvoor wel nader gedefinieerd te worden Bron: Gupta Strategists A

14 13 Toekomstige nieuwbouw ziekenhuizen kunnen hun NHC- opbrengst uit de productie afstemmen met de investeringskosten Nieuwbouw huidige stelselNieuwbouw NHC vergoeding Schematische weergave van de waarde van de vergoedingen voor kapitaallasten in het huidige stelsel en met NHC’s gedurende de gehele levensduur van een ziekenhuis Netto is er geen effect bij nieuwbouw in de toekomst Lineaire afschrijving/vergoeding NHC’s Bron: Gupta Strategists A + risicopremie NHC’s incl. risicopremie Euro’s Tijd

15 14 De daadwerkelijke NHC opbrengst uit DBCs kan door het productie-effect lager zijn waarvoor compensatie nodig kan zijn Daadwerkelijke NHC opbrengst door DBC productie Opbrengst bij gemiddelde DBC productie voor kapitaal Netto negatief effect door lagere NHC opbrengst door productie-effect Schematische weergave van verschil in NHC opbrengst nodig om kapitaallasten te dekken en verwachte NHC-opbrengst uit productie van ziekenhuis met nadelig DBC-volume of DBC-mix Relatief nieuw ziekenhuisHalf afgeschreven ziekenhuisRelatief oud ziekenhuis Bron: Gupta Strategists A na stelselwijzigingvoor

16 15 Om te bepalen of en hoeveel compensatie een ziekenhuis krijgt, wordt een beslisboom gebruikt E wordt gecompenseerd aan het ziekenhuis A = NCW (Verwachte opbrengst NHC) – NCW (Benodigde opbrengst NHC) A > 0 B = A + NCW (Instapeffect) B > 0 C = B + NCW (Mogelijke groei in extra ruimte) C > 0 D = C + NCW (Alternatieve aanwending van extra ruimte) D > 0 E = D + NCW (Impact op operationele kosten van specifieke situatie) E > 0 Geen compensatie voor ziekenhuis ja nee ja nee ja nee ja nee ja nee Positieve effecten specifieke situatie van ziekenhuis dat compensatie vraagt Extra waarde door stelsel- wijziging voor ziekenhuis dat compensatie vraagt Effect op omzet vanwege kapitaallasten door stelselwijziging Moeilijkheid van bepalen van impact op waarde relatief makkelijk relatief moeilijk 1. Het model kan mogelijk alleen toegepast worden voor financieel kwetsbare ziekenhuizen. Financiële kwetsbaarheid dient daarvoor wel nader gedefinieerd te worden Bron: Gupta Strategists


Download ppt "0 Raamwerk voor waardering van ziekenhuizen Lustrumcongres Bouwcollege Utrecht, 25 september 2007."

Verwante presentaties


Ads door Google