De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Integratie van zorgsystemen van Departementale Systemen tot Nationaal Patient Dossier Olivier Caudron, S.E., InterSystems.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Integratie van zorgsystemen van Departementale Systemen tot Nationaal Patient Dossier Olivier Caudron, S.E., InterSystems."— Transcript van de presentatie:

1 Integratie van zorgsystemen van Departementale Systemen tot Nationaal Patient Dossier Olivier Caudron, S.E., InterSystems

2 Slide 2 Er was eens… het Ziekenhuis •Vóór de informatisering was het ziekenhuis volledig afhankelijk van papier en film •Tijdverlies •Taken moesten vaak meerdere keren worden uitgevoerd •Verloren foto’s of dossiers •Dezelfde informatie gevraagd door meerdere departementen •Risico van onnauwkeurige of onvolledige informatie •Papier, film en tijdverlies hebben een prijs! •Communicatie tussen ziekenhuizen onderling en met de huisarts meestal afhankelijk van de patient

3 Slide 3 Informatisering betekent Besparing •Middelgroot interuniversitair ziekenhuis « CHU Ambroise Paré » in Mons (België) heeft de stap naar een complete informatisering gemaakt •(Bijna) geen papier of film meer – alles elektronisch! •Besparing nauwkeurig gemeten: Vóór Nu Voltijdse medewerkers medische secretariaat 167 Voltijdse medewerkers archivering 82 Films (radiologie, jaarlijks) 400.000€<12.000€ Archiveringdossiers (jaarlijks) 100.000€<25.000€ Totale Omzet ziekenhuis: 70.000.000€ - Jaarlijks besparing: 1.500.000€ ROI < 24 maanden Geen dossier verlies meer, informatie altijd up-to-date

4 Slide 4 Departementale Systemen •Informatisering in de ziekenhuizen begint vaak bij de invoering van informatica per gerichte taak •Opname en administratieve opdrachten •LIS, RIS, PACS •Agenda’s en nota’s van artsen, enz. •Deze systemen zijn veelal « best of breed »: •Ze zijn perfect aangepast aan hun doeleinden •…maar vormen vaak eilanden van incompatibele systemen! •Papier en film zijn nog steeds nodig om informatie tussen departementen uit te wisselen

5 Slide 5 « Rip and Replace » •De neiging om alle verschillende bestaande systemen door één uniek systeem te vervangen is groot, maar: •Waarschijnlijk heeft u « best of breed », perfect aangepaste systemen staan, die u niet wilt vervangen •Misschien is een « big bang approach » niet aanvaardbaar bij alle departementen •Centrale systemen implementeren, configureren en beheren kunnen significant ingewikkeld zijn, enz. •Eén centraal systeem gebruiken is geen slechte idee op zich, maar ook geen panacee

6 Slide 6 Een « Lijmlaag » is Nodig •Zelfs als een centraal systeem wordt gebruikt, zijn er nog steeds aparte systemen die moeten gekoppeld worden •Koppelen in paren is een slechte oplossing, en wordt slechter per additioneel gekoppeld systeem •Complexiteit groeit als een kwadratische functie van het aantal gekoppelde systemen

7 Slide 7 Een « Lijmlaag » is Nodig •Zelfs als een centraal systeem wordt gebruikt, zijn er nog steeds aparte systemen die moeten gekoppeld worden •Koppelen in paren is een slechte oplossing, en wordt slechter per additioneel gekoppeld systeem •Complexiteit groeit als een kwadratische functie van het aantal gekoppelde systemen •Een centraal schakelpunt is de beste oplossing

8 Slide 8 Checklist: de Ideale Lijmlaag in de Zorg •Lage complexiteit •Gemakkelijk te leren en te gebruiken •Lage onderhouds behoeften •Lage resource behoeften •Meerdere connectiviteitopties •SOA is een « must » maar is NIET genoeg! •Uitgebreide monitoring mogelijkheden •Ondersteuning van standaarden gebruikt in de zorg (HL7, DICOM, enz.)

9 Slide 9 Extramurale Toepassingen •Extramuraal betekent eigenlijk 2 zaken: •Toegang geven tot (een gedeelte van) de systemen aan de buitenwereld, bvb: •Toegang geven aan coassistent artsen, in hun praktijk, tot hun agenda’s of tot de patiënten dossiers (extranet) •Web site met toegevoedge waarde voor patiënten (internet) •Informatieuitwisseling op regionaal, nationaal of internationaal niveau •Principe van het electronisch patiënten dossier (EPD)

10 Slide 10 Extranet •De beste manier om toegang te geven aan externe artsen tot de ziekenhuissystemen is zonder iets op hun computer te installeren •Minder problemen met versiebeheer en oplevering •Maar de interfaces moeten « rich » genoeg zijn •Moeilijk, maar niet onmogelijk, met web browsers •Tegenwoordig zijn er meer produkten die « rich » user interfaces voorstellen op gewone web browsers: Java, OpenLaszlo, XUL, SVG, Flash, ZEN, enz. •Een andere oplossing is Java Webstart •De « schakelelement » is de ideale provider voor extranet functionaliteiten

11 Slide 11 Veiligheid •Veiligheid is natuurlijk de eerste uitdaging als men de systemen « binnen » het ziekenhuis van « buiten » toegang wilt geven •Gelukkig zijn er veel mogelijkheden op de markt om een extranet te beveiligen (vertrouwelijkheid), o.a.: •Virtual Private Networks (VPN) •SSL en TLS om HTTP te beveiligen door encryptie •Veiligheid is ook authenticatie en authorizatie; ook daarvoor zijn er meerdere mogelijkheden: •X509 certificates (HTTPS) •Kerberos, enz.

12 Slide 12 Het Electronisch Patient Dossier (EPD) •Een EPD voegt alle informatie over een patiënt samen en maakt deze beschikbaar voor de zorgverleners •Een EPD kan de kwaliteit van de zorgdiensten drastisch verbeteren: •In de Verenigde Staten, 50% van de vermijdbare ongelukken verbonden met geneesmiddelen zijn veroorzaakt door foutieve voorschriften – tot 98.000 doden per jaar in de VS! •In Groot-Brittanië, dat betekent een potentiële 400.000 vermijdbare ongelukken per jaar, 34.000 doden, £400 miljoen per jaar aan vergoedingen voor klinische nalatigheid

13 Slide 13 Het EPD als (Inter)Nationale Doelstelling •H•H•H•Het EPD is tegenwoordig een « hot trend » •W•W•W•Wereldwijd zijn er initiatieven om EPDs op nationaal niveau in te richten: •E•E•E•England(NHS Connecting for Health), Australia (HealthConnect), Canada (Health Infoway), U.S. (Dr. Brailer’s NHIN, RHIOs), Croatia (Central National Registry), Finland (OpenCDA), Germany (SCIPHOX), France (DMP), enz… •N•N•N•Nederland: NICTIZ

14 Slide 14 Standardisatie •Brede uitwisseling van data betekent nood aan standardisatie •Het HL7 formaat wordt gebruikt voor algemene patiënten data uitwisseling •Maar: heeft 2 incompatiebele versies, v2 (EDI) en v3 (XML) •Het DICOM formaat wordt een de facto standaard voor het versturen van beelden (radiografie) •De service oriented architecture (SOA) wordt een de facto standaard voor communicatie •Maar: op zich geen waarborg voor aflevering of veiligheid – er bestaan standaarden (WS-Security, WS-transaction) maar die zijn niet van algemeen gebruik

15 Slide 15 Stand van Zaken Vandaag in Nederland •De zorgsector in Nederland is één van de meest geïnformatiseerde in Europa (source: HINE 2006) •Zeer hoge aanwezigheid van EPD systemen: 91.8% •Zeer hoog geavanceerdheids pattern •Zeer hoge ratio staff/scherm (2.21) en scherm/bed (1.83) •Zeer hoog gemiddelde ratio begroting ICT/algemeen (3.3%) •Nederland is onderweg het 1ste land ter wereld te worden met een werkend nationaal EPD systeem: het LSP •Enkel de UK is vóór Nederland begonnen – maar is nog steeds niet klaar voor productie

16 Slide 16 Het LSP en U •Om met het LSP te communiceren, moet men: •SOAP over HTTPS communicatie ondersteunen •HL7v3 ondersteunen •X509 certificaten, in het bijzonder de certificaten gegenereerd door de « UZI-Pas », ondersteunen •Compliant zijn met de contractuele eisen van NICTIZ wat betreft de GBZ’s (Goed Beheerde Zorgsystemen) •Onze partner CSC stelt voor « GBZ in a box » •Een product dat voldoet aan alle eisen van een GBZ •Kan gemakkelijk communiceren met uw interne systemen •Kan uitgebreid worden tot een volledig lokaal schakelpunt

17 Slide 17 InterSystems in het LSP •H•H•H•Het landelijk schakelpunt (LSP) is de infrastructuur voor het Nationaal EPD •D•D•D•Door CSC ontwikkelt, onder controle van NICTIZ (Nationaal ICT Instituut in de Zorg), volledig op InterSystems technologie •T•T•T•Tot nog toe een technisch succes, het LSP gaat in productie op 1 November 2006

18 Slide 18 Wie is InterSystems? •InterSystems is een software bedrijf •Privaat bedrijf opgericht in 1978 •Gevestigd in Cambridge (Boston), USA •+550 werknemers, 25 kantoren in 22 landen •>100.000 systemen live in 88 landen •Omzet $170M (2005), constante groei en winst, bedrijf is financieel totaal onafhankelijk •#1 technologieleverancier in de zorgsector (VS)

19 Slide 19 InterSystems in de Zorg •InterSystems database Caché wordt gebruikt door de top 10 “Best Hospitals in the US” •Volgens het leidend magazine “U.S. News and World Report” •70% van de klinische labo’s in de VS gebruiken onze technologie •De producten van 6 van de 10 leidende applicatie verkopers in de zorg zijn gebaseed op Caché •…•…•…•…

20 Slide 20 InterSystems Caché •Caché heeft voornamelijk 2 rollen: •Extreem opschaalbare post-relationele database •ANSI-compliant, relationele database is ook een natieve object- georiënteerde database dankzij unieke « Unified Data Architecture » •Extreme flexibiliteit, zeer lage onderhouds behoeften •Schaalt op van kleine embedded database tot multi-terabyte strategisch database •Performante applicatie server •Draait server-side code •Gemakkelijk te leren en te gebruiken •Gemakkelijke fronting met Java,.Net, Python, enz. •Bevat dynamic web page en Web Services technologieën

21 Slide 21 InterSystems Ensemble •E•E•E•Ensemble is een integratieplatform dat gebaseerd is op Caché technologie •E•E•E•Ensemble bevat alle elementen die voor integratieprojecten vereist zijn (en meer), in één coherent product: •B•B•B•Betrouwbare transactionele bericht afhandeling, business process modeling, data transformaties, workflows, dashboards, orchestratie van processen, enz. •E•E•E•Ensemble is gemakkelijk te leren, te gebruiken en te beheren

22 Slide 22 InterSystems HealthShare •HealthShare is een uitgebreide versie van Ensemble bestemd voor de zorg sector •Ingebouwde Ondersteuning voor de HL7 standaarden •« Building blocks » voor een EPD •« Building blocks » voor een portaal •Predefinieerde EPD portaal inbegrepen

23 Slide 23 HealthShare Sample User Interface

24 Slide 24 Een Patiënt Opzoeken

25 Slide 25 Patiënt Historiek

26 Slide 26 Patiënt Dossier

27 Slide 27 Als U meer Informatie Wenst… •Bezoek onze stand •Als U een kopie van deze presentatie wenst, gelieve een naamkaartje met uw e-mail adres aan onze stand af te geven •Bezoek onze website http://www.intersystemsbenelux.com/zorg http://www.intersystemsbenelux.com/zorg

28 Integratie van zorgsystemen van Departementale Systemen tot Nationaal Patient Dossier Olivier Caudron, S.E., InterSystems ocaudron@intersystems.com ocaudron@intersystems.com


Download ppt "Integratie van zorgsystemen van Departementale Systemen tot Nationaal Patient Dossier Olivier Caudron, S.E., InterSystems."

Verwante presentaties


Ads door Google