De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

SPORTBELEID VLAANDEREN IN BRUSSEL VIA VGC 01/07/2013.

Verwante presentaties


Presentatie over: "SPORTBELEID VLAANDEREN IN BRUSSEL VIA VGC 01/07/2013."— Transcript van de presentatie:

1 SPORTBELEID VLAANDEREN IN BRUSSEL VIA VGC 01/07/2013

2 Philippe Muyters, Vlaams Minister van Financiën, Begroting, Werk, Ruimtelijke Ordening en Sport Overzicht 2  Positionering VGC binnen sportbeleid  Reguliere kader: SVA-decreet (huidig)  Brusselnorm sport  Reguliere kader: decreet lokaal sportbeleid (toekomst)  Tewerkstellingsdecreet  VGC en de Vlaamse Sportfederaties  Vlaams sportinfrastructuurbeleid  Vlaamse sportprojecten in Brussel  Vlaamse sportevenementen in Brussel

3 Philippe Muyters, Vlaams Minister van Financiën, Begroting, Werk, Ruimtelijke Ordening en Sport Positionering VGC binnen sportbeleid 3  VGC als partner voor Vlaams sportbeleid in Brussel  Maximaal betrekken van VGC in diverse organen  G-sport Vlaanderen, Stuurgroep interculturaliteit, …  VGC mee opgenomen in ganse sportbeleid  Bevoegdheid om sportbeleid in Brussel te ontwikkelen  Met oog voor specifieke noden van Brusselse context  Kerngedachte: VGC meenemen in het gehele Vlaamse sportbeleid

4 Philippe Muyters, Vlaams Minister van Financiën, Begroting, Werk, Ruimtelijke Ordening en Sport Regulier beleid: SVA-decreet 4  Huidige context: SVA-decreet  VGC is aanspreekpunt voor Vlaams sportbeleid in Brussel  Nemen gemeentelijke en provinciale taken op

5 Philippe Muyters, Vlaams Minister van Financiën, Begroting, Werk, Ruimtelijke Ordening en Sport Regulier beleid: SVA-decreet 5  Huidige decretale taakstelling:  Directe financiële ondersteuning van (boven)lokale sportverenigingen  Ondersteunen en stimuleren van sport voor mensen met een handicap  Ondersteunen of stimuleren van inter- en bovenlokale samenwerking in sport  Organisatie van een pool van sportgekwalificeerde begeleiders  coördineren en begeleiden bij opmaak, uitvoering en evaluatie van de sportbeleidsplannen van de gemeenten van het 2-talig gebied Brussel Hoofdstad

6 Philippe Muyters, Vlaams Minister van Financiën, Begroting, Werk, Ruimtelijke Ordening en Sport Brusselnorm sport 6  Toepassing van de Brusselnorm op het SVA-decreet  Voor 2012 wordt de subsidie pas definitief beslist na indiening van het jaarlijks verslag 2012 (09/2013).  Deze subsidiëring loopt nog t.e.m. 2016.  Cofinanciering = 50% Subsidie Bedrag (lokaal+bovenlokaal) Brusselnorm gehaald (5% van beschikbare krediet SVA-decreet) Brusselnorm gehaald (berekening o.b.v. 30% Nederl.inw) Werkingsjaar 2008 800.000,00Ja (143%)Ja (162%) Werkingsjaar 2009 824.000,00Ja (102%)Ja (103%) Werkingsjaar 2010 826.000,00Ja (101%) Werkingsjaar 2011* 802.449,74Ja (101%)Nee (94%) *2011: subsidie toegekend binnen de beschikbare kredieten voor alle besturen (gem, prov, vgc)

7 Philippe Muyters, Vlaams Minister van Financiën, Begroting, Werk, Ruimtelijke Ordening en Sport Regulier beleid: decreet lokaal sportbeleid (toekomst) 7  Door cyclus van beleidsplan zal VGC pas in nieuwe decreet lokaal sportbeleid stappen vanaf 2016  Tijdens vorige cyclus moest VGC nog rekening houden met eventuele instap van de verschillende Brusselse gemeenten, vanaf 2016 kan VGC nog als enige instappen in het nieuwe decreet

8 Philippe Muyters, Vlaams Minister van Financiën, Begroting, Werk, Ruimtelijke Ordening en Sport Regulier beleid: decreet lokaal sportbeleid (toekomst) 8  4 beleidsprioriteiten  BP1: het ondersteunen van de kwalitatieve uitbouw van de sportverenigingen via een doelgericht subsidiebeleid;  BP2: het stimuleren van sportverenigingen tot professionalisering met een bijzonder accent op kwaliteitsvolle jeugdsportbegeleiding en eventueel tot onderlinge samenwerking;  BP3: het voeren van een activeringsbeleid met het oog op levenslange sportparticipatie via een anders georganiseerd laagdrempelig beweeg- en sportaanbod;  BP4: het voeren van een beweeg- en sportbeleid met aandacht voor transversale samenwerking zodat kansengroepen gelijke kansen krijgen om actief te participeren in sport  Afwijkingen voor specifieke Brusselse context  Mogelijkheid tot investeren in sportinfrastructuur binnen BP1  Extra bevoegdheid in functie van G-sport binnen BP4 (op vraag VGC)

9 Philippe Muyters, Vlaams Minister van Financiën, Begroting, Werk, Ruimtelijke Ordening en Sport Tewerkstellingsdecreet 9  Eén van de taken in het huidig SVA-decreet is de organisatie van een pool van sportgekwalificeerde begeleiders (Vlabus)  Vanaf 2016: nieuw tewerkstellingsdecreet met als doel de professionalisering en tewerkstelling binnen de sportsector te vergroten  zes taken voor Vlabus:  kenniscentrum met betrekking tot professionalisering en tewerkstelling in de sport;  aanspreekpunt voor tewerkstelling van sportbegeleiders en sportondersteuners;  de kwalitatieve tewerkstelling in de sportsector verhogen;  een pool van sportbegeleiders en sportondersteuners beschikbaar stellen (vanaf 2016 ook aan VGC)  de kwaliteit van de pool van sportbegeleiders en sportondersteuners verhogen;  de kwaliteit van de jeugdsportbegeleiders en de professionele omkadering binnen de sportverenigingen verhogen;  Vanaf 2016: VGC kan net zoals ander lokaal bestuur gebruik maken van diensten Vlabus

10 Philippe Muyters, Vlaams Minister van Financiën, Begroting, Werk, Ruimtelijke Ordening en Sport VGC en Vlaamse Sportfederaties 10  Te weinig Vlaamse federaties hebben een link met Brussel geen Nederlandstalige sportclubs  Vanuit het Vlaams sportbeleid werd overleg opgestart tussen VGC en Vlaamse sportfederaties  Stimuleren om clubwerking op te starten en te ondersteunen in Brussel

11 Philippe Muyters, Vlaams Minister van Financiën, Begroting, Werk, Ruimtelijke Ordening en Sport Vlaams Sportinfrastructuurbeleid 11  Vlaams Sportinfrastructuurplan  VGC kreeg kans tot indienen dossiers  3 dossiers ingediend en geselecteerd  Kunstgras St-Pieters-Woluwe, Sporthal Anderlecht en multifunctioneel sportcentrum Koekelberg  Alle drie voortijdig teruggetrokken door VGC  Moeilijkheden: verplichting eigenaarschap of andere rechtsgrond en stedenbouwkundige vereisten

12 Philippe Muyters, Vlaams Minister van Financiën, Begroting, Werk, Ruimtelijke Ordening en Sport Vlaams Sportinfrastructuurbeleid 12  Lokale sportinfrastructuur: stimulerende maatregelen Vlaamse overheid  2011-2012: Finse pistes en renovatie sportvloeren  2012: dossier sporthal Koekelberg (via VGC) weerhouden (60 keuro)  2013: renovatie sportvloeren  Nieuw: eigenaarschap hoeft niet meer  voordeel voor VGC  Deadline aanvragen: 5 augustus  Loopomlopen  Realisatie en promotie van eenvormige bewegwijzerde gemeentelijke loopomlopen (17 in 2012, 30 in 2013)  Via VGC zou dit ook in Brussel kunnen: VGC heeft aan Bloso akkoord gegeven om mee te werken aan dit project  Idem voor fit-o-meters

13 Philippe Muyters, Vlaams Minister van Financiën, Begroting, Werk, Ruimtelijke Ordening en Sport Vlaams Sportinfrastructuurbeleid 13  Sporthotel VUB  Door vorige legislatuur beloofde steun werd nu gehonoreerd voor 909 keuro  Via gebruiksovereenkomst voor onbepaalde duur tussen VUB en Vl. Gemeenschap  significante gebruiksrechten sporthotel en bijhorende sportaccommodatie voor Vlaamse topsportfederaties (topsport) en de VGC (breedtesport)

14 Philippe Muyters, Vlaams Minister van Financiën, Begroting, Werk, Ruimtelijke Ordening en Sport Vlaams Sportinfrastructuurbeleid 14  Toekomstige initiatieven?  Kunstgrasvelden  Oproep voor 2014  Multifunctioneel/voetbal + hockey  Ook VGC kan aanvraag indienen  Initiatief bovenlokale/intergemeentelijke sportinfrastructuur  Initiatief eind 2013/begin 2014 (nog onder constructie)  VGC zal hier als partner betrokken worden, net zoals de 5 provincies

15 Philippe Muyters, Vlaams Minister van Financiën, Begroting, Werk, Ruimtelijke Ordening en Sport Vlaamse projecten in Brussel 15  Onderzoeksprojecten  Steunpunt CJS 2007-2011  Gemiddeld 335 keuro/jaar en ongeveer 1/3 naar VUB  Voorbeeld: Kort op de Bal  Steunpunt Sport 2012-2015  602 keuro/jaar en meer dan 1/3 naar VUB  Specifieke onderzoeken VUB via Vlaamse sportmiddelen  Competentieonderzoek Trainers A en B  Topsportklimaat en internationale benchmarking

16 Philippe Muyters, Vlaams Minister van Financiën, Begroting, Werk, Ruimtelijke Ordening en Sport Vlaamse projecten in Brussel 16  Festival on Tour - Sports  In Nederlandstalige scholen wordt de laagdrempelige sport rope skipping in samenwerking met sportclubs aangeboden  Proeftuin Kort op de bal  Leverde interessante kennis op betreffende het voetbal als draagvlak voor persoonlijke ontwikkeling

17 Philippe Muyters, Vlaams Minister van Financiën, Begroting, Werk, Ruimtelijke Ordening en Sport Vlaamse evenementen in Brussel 17  I.s.m. dienst sportpromotie Bloso (Vl-Br en Brussel):  Ket2sport:  leerlingen uit het 5e en 6e leerjaar van de Brusselse basisscholen krijgen een hele dag initiaties in meer dan 30 sporten.  Sportel-Kicks:  de sportieve verwendag voor de senior. Iedereen tussen 50 en 99 kan die dag komen proeven van het Brusselse sportaanbod.  Stadskriebels:  Organisatie VGC i.s.m. Bloso  Sportinitiaties voor iedereen van 3 tot 99 jaar

18 VLAAMSE BEVOEGDHEID WERK IN BRUSSEL 01/07/2013

19 Philippe Muyters, Vlaams Minister van Financiën, Begroting, Werk, Ruimtelijke Ordening en Sport Beleid (beroeps)opleidingen in Brussel  Intentie om 5 % van het budget inzake (beroeps)opleiding te besteden aan tweetalig gebied Brussel-Hoofdstad.  Instrumenten:  VDAB/Regionale Dienst Brussel  Syntra Brussel  ESF-projecten  Andere subsidiëringsprojecten 19

20 Philippe Muyters, Vlaams Minister van Financiën, Begroting, Werk, Ruimtelijke Ordening en Sport  Regionale Dienst Brussel werkt via 2 opleidingslocaties, nl. :  Wetstraat, 1040 Brussel, en  Bergensesteenweg, 1070 Anderlecht.  Partners van VDAB hebben opleidingslocaties verspreid over Brussel.  Opleidingsbudget (2012) VDAB is 196.724.860 euro.  Opleidingsbudget (2012) voor RDB Brussel is 9.840.493 euro (= 5 %) 20 Beleid (beroeps)opleidingen in Brussel VDAB/Regionale Dienst Brussel

21 Philippe Muyters, Vlaams Minister van Financiën, Begroting, Werk, Ruimtelijke Ordening en Sport  Opleidingsprojecten:  (beroeps)opleiding (vnl. voor kansengroepen)  NT2 opleidingen voor anderstalige cursisten  oriënterende modules 21 Beleid (beroeps)opleidingen in Brussel VDAB/Regionale Dienst Brussel

22 Philippe Muyters, Vlaams Minister van Financiën, Begroting, Werk, Ruimtelijke Ordening en Sport 22  Bewuste aanwezigheidspolitiek in Brussel op het vlak van:  Vorming van jongeren (leertijd)  Ondernemersvorming (ondernemersopleiding, bijscholing en voortgezette vorming)  Typisch klemtonen voor Syntra Brussel:  Participatie van doelgroepen/kansengroepen  Meer dan 1/3 van de cursisten is van niet-Belgische origine  Ontwikkeling van een taalbeleid in nauwe samenwerking met het Huis van het Nederlands en VZW BON (Brussels Onthaalbureau voor Inburgering)  Budget voor Syntra Brussel (werkings- en investeringssubsidies) in 2011: 3.005.693 euro (6,15 % van Syntra-enveloppes) Beleid (beroeps)opleidingen in Brussel Syntra Brussel

23 Philippe Muyters, Vlaams Minister van Financiën, Begroting, Werk, Ruimtelijke Ordening en Sport Beleid (beroeps)opleidingen in Brussel Syntra Brussel 23  Soepele regels voor Syntra Brussel  Afwijkende erkenningsvoorwaarden:  Norm van 100.000 cursusuren bij fusie van Syntra-centra vervalt  Geen verplichting om opleidingen in alle sectoren aan te bieden  Huidige regelgeving financieringsvoorwaarden (Brusseltoets):  Toepassing specifieke coëfficiënt van 1,85 voor cursisten  Toekomstige regelgeving financieringsvoorwaarden (Brusseltoets):  Basisfinanciering van 800.000 euro  Toepassing verhoogde coëfficiënt van 2 voor cursisten die in het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest wonen  Toepassing van normale coëfficiënt voor cursisten die afkomstig zijn buiten het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

24 Philippe Muyters, Vlaams Minister van Financiën, Begroting, Werk, Ruimtelijke Ordening en Sport 24  ESF  Besteding van middelen binnen het ESF-programma Doelstelling 2 aan promotoren die in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest zijn gevestigd.  Budget Vlaamse middelen:  2010: 1.193.678 euro  2011: 108.705 euro (1,18%) Beleid (beroeps)opleidingen in Brussel ESF-Agentschap Vlaanderen

25 Philippe Muyters, Vlaams Minister van Financiën, Begroting, Werk, Ruimtelijke Ordening en Sport 25  Europees Integratiefonds (EIF)  Ook van uit dit fonds worden middelen toegewezen aan promotoren die in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest zijn gevestigd.  Budget Europese en Vlaamse middelen voor 2010: 175.000 euro Beleid (beroeps)opleidingen in Brussel ESF-Agentschap Vlaanderen

26 Philippe Muyters, Vlaams Minister van Financiën, Begroting, Werk, Ruimtelijke Ordening en Sport 26  Subsidiëring van VZW’s in Brussel:  BNCTO (Brussels Nederlandstalig Comité voor Tewerkstelling en Opleiding)  Bevordering interactie tussen Vlaamse opleidingsbeleid en Brusselse Tewerkstellingsbeleid  Toegekend budget in 2012: 221.380 euro Beleid (beroeps)opleidingen in Brussel Andere subsidiëringsprojecten

27 Philippe Muyters, Vlaams Minister van Financiën, Begroting, Werk, Ruimtelijke Ordening en Sport Nieuw samenwerkingsakkoord tussen Brussel en Vlaanderen 27  Positieve resultaten vorig akkoord  Intensifiëring van de samenwerking  15 juli 2011: nieuw samenwerkingsakkoord tussen het Brussels Hoofdstedelijke Gewest, het Vlaams Gewest en de Vlaamse Gemeenschap betreffende de afstemming van het arbeidsmarktbeleid, opleiding, vorming en de bevordering van de mobiliteit van werkzoekenden  Doel: ‘concrete acties op zetten teneinde de interactie tussen de Brusselse werkzoekenden en de Vlaamse arbeidsmarkt te bevorderen, zodat werkzoekenden vlotter naar de betrokken arbeidsmarkt kunnen doorstromen’

28 Philippe Muyters, Vlaams Minister van Financiën, Begroting, Werk, Ruimtelijke Ordening en Sport Krachtlijnen samenwerkingsakkoord 28  Automatische vacature uitwisseling  Actieplan actieve vacaturebemiddeling  Bestendigen werking van de drie lokale werkwinkels in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (BHG)  Financiële verdeelsleutel BHG van 80/20 voor missions locales pour l’emploi en lokale werkwinkels  Versterkt inzetten op taalbeleid  Vanaf 2012 bijkomend 150.000 € voor taalopleidingen georganiseerd door de VDAB door Vlaams Minister van werk  Taalcheques voor Brusselse werkzoekenden door Brussels Minister van Werk


Download ppt "SPORTBELEID VLAANDEREN IN BRUSSEL VIA VGC 01/07/2013."

Verwante presentaties


Ads door Google