De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Aanjaagtraject Verwaarden van Gezonde Ingrediënten

Verwante presentaties


Presentatie over: "Aanjaagtraject Verwaarden van Gezonde Ingrediënten"— Transcript van de presentatie:

1 Aanjaagtraject Verwaarden van Gezonde Ingrediënten
Nieuwe Product-Markt-Combinaties voor de Agri en Food Markt in Zuid Nederland

2 Inhoud Achtergrond Doelstellingen Aanpak Planning Deliverables
Project organisatie Begroting

3 Achtergrond Aanleiding

4

5 Achtergrond Probleemstelling
De tekst en figuur in voorgaande achtergrond is ontleend aan een presentatie van Fred Brouns, prof . Food and Health aan de UM, welke hij hield tijdens een door Syntens in 2009 georganiseerde workshopreeks aangaande ‘gezonde voeding’. De figuur geeft een beeld van het mogelijke kansenveld dat gegrepen kan worden door het MKB in de voedingketen. Een innovatief trait-d-union tussen de voedingsmiddelensector en de medische sector. Het Zuid-Nederlandse Agro -en Food- cluster van bedrijven, onderzoek, onderwijs en overheden pioniert op dit nieuwe kansenveld van ‘functionele ingrediënten’. Pogingen om te komen tot het verwaarden van functionele ingrediënten met een USP waarbij ‘gezondheid’ en ‘wetenschappelijk onderzoek’ dragers zijn, komen echter zeer moeizaam van de grond. Zo liggen er bij verschillende regionale agrarische bedrijven wetenschappelijke rapporten uitgevoerd door de Universiteit Wageningen, Groningen en Maastricht, maar weet men zich geen raad met het interpreteren van de gegevens door het gemis aan vaktechnische competenties (scheikunde, Latijn en medische nomenclatuur). Daarnaast loopt men aan tegen ‘regelgeving’ en ‘de vertaling van de wetenschappelijke gegevens’ naar ‘praktische toepassing’. De kiem van een nieuwe product-markt-combinatie kan hierdoor niet ontspruiten. Daar waar deze competenties wel zijn, blijkt dat de kloof tussen de producthebbers en productvragers groot is. Men weet elkaar moeilijk te vinden en dient er vaak eerst een pre-optimalisatie verwerking van het (half) product of nevenstroom plaats te vinden. Stonden de werelden van (medische) gezondheid en ‘food’ een aantal jaren geleden nog ver van elkaar, ziet men nu toch steeds meer toenadering aangezien de relatie tussen eten en gezondheid en de kosten voor ongezondheid veel sterker gezien én gerelateerd worden. Overgewicht en hart- en vaatziekten zijn hierin laagdrempelige voorbeelden. Daarnaast ziet men vanuit de Pharma -en Cosmetica sectoren sterker wordende tendensen naar ‘natuurlijke lijnen’. Bij de Food en Feed zoekt men naar natuurlijke vervangers voor de geur-, smaak,- reuk en conserveerstoffen.

6 Majeure ontwikkelingen Pre-optimalisatie Primaire (neven) stromen
‘Verwaarden van Ingrediënten’ ‘Productvragers’ Majeure ontwikkelingen Pre-optimalisatie Primaire (neven) stromen Scheiden Fractioneren Drogen Etc.. ‘aanvoer’ ‘aanvoer’ ‘voorwaarde n voor integratie’ ‘Producthebbers’ Akkerbouw Tuinbouw Food industrie ‘Heterogene stromen moeten worden bewerkt’

7 Inhoud Achtergrond Doelstellingen Aanpak Planning Deliverables
Project organisatie Begroting

8 Doelstellingen  Het aanjaagtraject ‘Verwaarding van gezonde ingrediënten’ moet: De kansen voor de agro en food sector in Zuid Nederland inventariseren op basis van input van deze sectoren en de kennisinstellingen. Waarbij wordt voortborduurt op basis van reeds beschikbare informatie met eventueel een aanvulling aan de hand van een (beperkte) desk/literatuurstudie Deze kansen vertalen naar concrete ontwikkelprojecten vanuit de partners binnen Innovatie Zuid, te weten: LIOF, EIZ, BOM en Syntens. Bedrijven en Kennisinstellingen op dusdanige wijze betrekken, dat zij participeren in dergelijke concrete ontwikkelprojecten Ultimo is het doel dat er in Zuid Nederland nieuwe ondernemingen ontstaan die serieuze omzetten gaan maken met nieuwe product-markt-combinaties op het gebied van gezonde ingrediënten. Waarbij er bedrijven ontstaan die de pre-optimalisatie verwerking als business zien en oppakken. En dat de kloof tussen de producthebbers en productvragers kleiner wordt en dat ze elkaar makkelijker vinden in de toekomst.

9 Inhoud Achtergrond Doelstellingen Aanpak Planning Deliverables
Project organisatie Begroting

10 Aanpak Projectpartners
Innovatie Zuid Partners: Voor het aanjaagtraject Verwaarden van Gezonde Ingrediënten, is een team samengesteld uit de Innovatie Zuid partners: Syntens: Frans Balemans LIOF: Marcel Hendriks BOM: Ria Hein Bedrijven: In 2011 is door Syntens een “Healthy Food Platform” opgezet dat bestaat uit vooroplopende bedrijven uit de Agri (Scelta, Teboza, DBC, Dings Brookberries) en Food (Van Rijsingen, Buffalo Foods), en de industrie (Kruijsdijk), alsmede het onderwijs (UM, UW, HAS, Fontys en Hogeschool Zuyd) alsmede de intermediaire partijen (LLTB, ZLTO, Syntens) alsmede de Provincie Limburg en Noord-Brabant. Kennisinstellingen: De UM en UW alsmede TNO te Zeist zijn (mogelijke) kennisinbrengers op dit terrein. Bij deze partner(s) zal ook de inventarisatie moeten plaatsvinden van reeds voorhanden informatie. Consultants: We stellen voor om voor dit traject in zee te gaan met een consortium van UM en UW (en TNO) waarbij een van de Innovatie Zuid partners het projectmanagement neemt.

11 Aanpak Fasering Fase 1: Kick-off (wk. 1-2) Doel
Projectteam formeren, vertrekpunten bepalen, project op de rit zetten Activiteiten Telefonische voorinventarisatie bij beoogde projectteamleden Projectteam kick-off meeting Resultaten Projectteam met ambitie, commitment en duidelijke taken geïnstalleerd Infobronnen: materiaal en partijen/personen beschikbaar Aanpak, fasering, rollen, proces, overlegstructuur overeengekomen Fase 2: Ontwerp (wk. 3-5) Ontwerpdocument opstellen voor community en aanjaagtraject Screening bestaande documenten over reeds bekende informatie Sleutelpersonen interviewen (onder de 4 O’s, maar nadruk op MKB) Concept-ontwerpdocument opstellen Projectteam review meeting Ontwerpdocument aanpassen Ontwerpdocument met omgevingsanalyse, SWOT, ambitie/doelstellingen, proposities, community-ontwerp, activiteiten en kritische succesfactoren Concept-kansenkaart voor Verwaarden van Gezonde Ingrediënten in Zuid-Nederland Onderzoeksvragen en voorstellen voor fase 3 Fase 3: Input van stakeholders + consortium vorming (wk. 6-12) Behoeften, drivers en ideeën van stakeholders in kaart brengen + vormen toekomstige consortia Werven bedrijven voor deelname aan sessies Room with a view sessie +Just Imagine Sessie: informeren, enthousiasmeren, input verwerven Uitkomsten van meetings (behoeften, drivers, ideeën) analyseren Conclusies in ontwerpdocument verwerken tot kansen en ontwikkelpaden Uitkomsten Interesse en betrokkenheid van nieuwe partijen (draagvlak) t.b.v. community Gevalideerde kansenkaart (gelinkt aan behoeften en drivers bedrijven) Concept-ontwikkelpaden voor business development

12 Aanpak Fasering Fase 4: Roadmap design (wk. 13-15) Doel
Gebalanceerd roadmap-ontwerp qua organisatie, partijen, activiteiten Activiteiten Creatieve meeting met projectteam en referentiegroep (stakeholders) Aanpassing van ontwerpdocument tot concept-roadmap/kansen document Projectteam review meeting Uitwerking resultaten tot roadmap/kansen document Brede bijeenkomst t.b.v. presentatie Roadmap/Ontwikkelkansen Resultaten Roadmapdocument met gevalideerde kansenkaart en ontwikkelpaden Inclusief implementatieplan: organisatie, activiteiten, tijdlijn, taken Geïnformeerde en sterker geïnvolveerde partijen (met deelname-intentie) Fase 5: Roadmap Productie (wk ) Productie klaar maken van het Roadmapdocument Schrijven document Tekst Review document Opmaken document door grafisch bureau Review opmaak Aanleveren aan de drukker Gedrukte roadmap boek Fase 6: Disseminatie en opstart vervolgprojecten (wk 18– 24) Verspreiden roadmap onder bedrijven, kennisinstellingen en overheid In gang zetten van vervolgprojecten Organiseren afsluitende workshop ter lancering van de Roadmap/Kansen en het bevestigen van interesse in vervolg Schrijven van projectplan(en) voor vervolgprojecten Verkrijgen van handtekeningen bij deelnemers tenminste 3 vervolgproject met tenminste 5 deelnemende bedrijven en 1 kennisinstelling, geschikt voor indiening bij subsidieprogramma of ontwikkelfonds

13 Inhoud Achtergrond Doelstellingen Aanpak Planning Deliverables
Project organisatie Begroting

14 Planning Fasering in weeknummers 2012/2013
Op basis van beoogde start per 1 december 2012

15 Inhoud Achtergrond Doelstellingen Aanpak Planning Deliverables
Project organisatie Begroting

16 Deliverables Aan het eind van het project is opgeleverd:
Aan het eind van het project is opgeleverd: Betrokken Community: Community van tenminste 15 betrokken bedrijven Een structuur qua typen stakeholders (sponsors, leden, e.d.) en gouvernance Vervolgprojecten: plan van aanpak voor een tenminste 3 vervolgproject met tenminste 5 deelnemende bedrijven en 1 kennisinstelling, geschikt voor indiening bij subsidieprogramma of ontwikkelfonds. Roadmap / Aanjaagtraject: Document met de volgende onderdelen: Doelstelling van aanjaagtraject Verwaarden van Gezonde Ingrediënten Toelichting op Verwaarden van Gezonde Ingrediënten Kansen-inventarisatie voor bedrijven in Zuid-Nederland Ontwikkelpaden voor business development Implementatieplan: vervolgstappen en organisatie

17 Inhoud Achtergrond Doelstellingen Aanpak Planning Deliverables
Project organisatie Begroting

18 Organisatie Stuurgroep : LIOF, BOM, Syntens Dagelijkse Projectleiding:
één vd stuurgroepleden Bedrijven Brabant, Limburg Kennisinstellingen: Universiteiten UM en WUR Overige Partners qua netwerk/disseminatie: Topsector Agri en Food

19 Inhoud Achtergrond Doelstellingen Aanpak Planning Deliverables
Project organisatie Begroting

20 Innovatie-Zuid partners
Begroting (indicatief) Fase 1 t/m 6 ingeschat voor Innovatie-Zuid partners met (mogelijke) ondersteuning van een externe partij met een dagtarief van € 1.000,- (ex. BTW) Sessiekosten ingeschat o.b.v. €500,- zaalhuur, €1000,- catering voor 50 man en €1000,- inhuur visualisator Fase Omvang (dagen) Uitvoerende Kosten ex BTW Kosten incl. 21% BTW 1. Kick-off 3 Innovatie-Zuid partners € 1.000 2. Ontwerp 8 € 2.000 3. Input van stakeholders: room with a view / just imagine sessies 18 4x sessiekosten Derden € 5.000 4. Roadmap design 9 Fase 5: Roadmap Productie 4 € 4.000 Fase 6: Disseminatie sessie en opstart vervolgprojecten 12 3x sessiekosten € 6.000 € 7.500 Totaal 54 dagen + 7x sessiekosten €45.375


Download ppt "Aanjaagtraject Verwaarden van Gezonde Ingrediënten"

Verwante presentaties


Ads door Google