De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Systems voor Agro&Food|Roadmap Innovatie Zuid projectvoorstel aanjaagtraject Revisie: V01 08-11-2012.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Systems voor Agro&Food|Roadmap Innovatie Zuid projectvoorstel aanjaagtraject Revisie: V01 08-11-2012."— Transcript van de presentatie:

1 Systems voor Agro&Food|Roadmap Innovatie Zuid projectvoorstel aanjaagtraject Revisie: V01 08-11-2012

2 2 Inhoud Inleiding Doelstellingen Aanpak Planning Resultaten Begroting

3 3 Inleiding De economie in Zuid Nederland steunt in belangrijke mate op de bedrijvigheid in de industriesector en de agro&food-sector. Bedrijvigheid die zich vaak in grote mate georiënteerd is op haar eigen sector als het gaat om de ontwikkeling van nieuwe producten en diensten. Maar juist op het grensvlak tussen beide sectoren liggen grote kansen om samen oplossingen te bedenken cq. kansrijke innovaties te realiseren die er voor beide sectoren toe doen. Denk daarbij aan vaak technologische innovaties op het gebied van bijvoorbeeld het verhogen van de productiviteit, kostenreductie, kwaliteit. Recente onderzoeken van onder andere ABN Amro 1) ondersteunen deze constatering. De onderhavige projectschets wil ondernemers stimuleren, ondersteunen en begeleiden om de kansen om te zetten in concrete resultaten. Het stimuleren van productontwikkeling door de maakindustrie naar aanleiding van probleemstellingen cq. vraag vanuit de Agro&Food sector. Maar ook toewerken naar nieuwe business modellen die kunnen ontstaan door crossectorale ontwikkelingen. 1)Rapport: Hightech agrosystems, made in Holland in het kwadraat; 20 september 2012, ABN Amro, Nevat, Federatie Agrotechniek

4 4 Inleiding Het landelijke rapport van ABN Amro; Hightech agrosystems, made in Holland in het kwadraat; 20 september 2012. Het rapport is opgesteld door ABN Amro in nauwe samenwerking met NEVAT en de Federatie Agrotechniek

5 5 Doelstelling Het aanjaagtraject Systems voor Agro&Food moet resulteren in: Inventarisatie van de concrete kansen voor systemen voor Agro&Food, op basis van de behoeften van de Agro&Food sector, de technologische kennis van de industrie en de expertise van kennisinstellingen. Vertaling van deze kansen naar concrete kansrijke ontwikkelprojecten. Bedrijven en kennisinstellingen stimuleren en ondersteunen opdat zij participeren in deze cross sectorale ontwikkelprojecten met als doel nieuwe producten, processen of diensten.

6 6 Aanpak|Projectbetrokkenen Innovatie Zuid Partners (Projectteam) LIOF: Charles Mevis (trekker) Syntens: Winus Koolen EIZ: Arie van der Maas BOM: n.n.b. Bedrijven & Instellingen Agro&Food verwerkende ondernemers, maakindustrie en industrie-gerelateerde bedrijven zoals engineers-bureaus en industrieel ontwerpers. Kennisinstellingen zoals WUR, TU Eindhoven, TNO. Er zal optimaal gebruik worden gemaakt van in de regio aanwezige en relevante (netwerk-) organisaties zoals Greenport Venlo Innovation Center. Consultants Voor de ontwikkeling van de roadmap zal een externe partij worden ingeschakeld.

7 7 Aanpak|Fasering. FaseOmschrijvingResultaat 1Kick offProjectteam, rolverdeling, overlegstructuur 2ProjectontwerpDoelstellingen, activiteitenplan, tijdlijn 3Input van stakeholdersInteresse en betrokkenheid van nieuwe partijen (draagvlak) t.b.v. community. Concept-ontwikkelpaden voor business development. 4RoadmapRoadmapdocument met gevalideerde kansenkaart en ontwikkelpaden Implementatieplan: organisatie, activiteiten, tijdlijn, taken. 5DissiminatieConcluderende slotbijeenkomst

8 8 Planning N.t.b.

9 9 Resultaten Betrokken Community Community van tenminste 15 betrokken bedrijven uit de maakindustrie in Zuid Nederland Een structuur qua typen stakeholders (sponsors, leden, e.d.) en governance Vervolgprojecten plan van aanpak voor een tenminste 1 vervolgproject met tenminste 5 deelnemende bedrijven en 1 kennisinstelling, geschikt voor indiening bij subsidieprogramma of ontwikkelfonds. Roadmap document Kansen-inventarisatie voor bedrijven in Zuid-Nederland Ontwikkelpaden voor business development Implementatieplan: vervolgstappen en organisatie

10 10 FaseOmvang (dagen)UitvoerendeKosten ex BTW 1. Kick-off3Projectteam0 2. Ontwerp4Consultant€ 4.000 3. Input van stakeholders: room with a view / just imagine sessies 12 2x sessiekosten Consultant Derden € 12.000 € 5.000 4. Roadmap8Consultant€ 8.000 5. Disseminatie sessie en opstart vervolprojecten 4Consultant€ 4.000 Fase 6:8 1x sessiekosten Consultant Derden € 8.000 € 2.500 TOTAAL € 43.500 Begroting Fase 1 t/m 6 uitgaande van dagtarief consultancy bureau van € 1.000 Sessiekosten uitgaande van zaalhuur: € 500, catering: €1000, moderator o.i.d. € 1.000.


Download ppt "Systems voor Agro&Food|Roadmap Innovatie Zuid projectvoorstel aanjaagtraject Revisie: V01 08-11-2012."

Verwante presentaties


Ads door Google