De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Het normale proces van het ouder worden

Verwante presentaties


Presentatie over: "Het normale proces van het ouder worden"— Transcript van de presentatie:

1 Het normale proces van het ouder worden
Maatschappelijke zorg thema 8

2 Waar gaat het over? http://www.youtube.com/watch?v=gGqMzEuK
NhU&feature=related

3 Begrippen bij ouderenzorg
Gerontologie: het normale lichamelijke verouderingsproces. Bijv: een oudere die regelmatig verkouden is of bijv. ouderdomsdiabetes heeft, wordt als ieder ander behandel door de huisarts of een specialist in een ziekenhuis. Psychogerontologie: het normale geestelijke verouderingsproces. Bijv. een ouder die vaker vergeetachtig wordt, kan voor geheugentraining naar een dagbehandeling van een verpleeghuis. Geriatrie: complexere afwijkingen van het normale lichamelijke verouderingsproces. Bijv. een oduere die vaak infectieziektes en regelmatig kleine hersenbloedingen heeft, wordt behandeld door een geriater. Psychogeriatrie: complexere afwijkingen van het normale geestelijke verouderingsproces. Bijv. een oudere die dement is,wordt behandeld door een gespecialiseerde verpleeghuisarts.

4 Veranderingen bij het ouder worden lichamelijke veranderingen
Organen: veranderende werking door atrofie(langzame verschrompeling van o.a. hart, lever, maag en nieren) Zintuigen: verminderd zien, horen, proeven, tasten, ruiken Motoriek: tragere bewegingen, minder kracht. Beenderstelsel: botontkalking, een grotere kans op breuken. Bloedsomloop: veranderende samenstelling van het bloed, achteruitgang van het hart Zenuwstelsel: reactievermogen Slaapbehoefte: minder behoefte aan lange nachtrust, wel vaker behoefte aan een kort dutje.

5 Veranderingen bij het ouder worden geestelijke veranderingen
Persoonlijkheid en karakter: ouderen kunnen zwaarmoediger worden, meer verbitterd, feller en soms ook agressiever. Het vermogen van de drijfveer wordt minder. Ze hebben minder zin om dingen te doen. Zien het nut er niet meer van in. Denken: begrijpen, kennis reproduceren, combineren van feiten, onthouden, problemen oplossen. Het tempo van het denkproces wordt trager. Leren: dit gaat ook trager. Hierdoor moeten ze meer beroep op anderen doen omdat ze de nieuwe technologie niet snel kunnen leren.

6 Veranderingen bij het ouder worden sociale veranderingen
Sociale problemen: ouderen die door geldgebrek, een ziekte of handicap beperkt zijn in hun mogelijkheden. Hun welbevinding wordt sterk afhankelijk van anderen. Als die er niet zijn, bestaat er een sociaal isolement met een eenzaamheid als gevolg. Eenzaamheid: gebrek aan affectie, aan genegenheid, aan mensen die je waarderen, aan een arm om je heen, aan vreugde en verdriet kunnen delen. Vallen steeds meer mensen om hun heen weg. (overlijden) Alleen is maar alleen

7 Veel voorkomende ouderdomsaandoeningen
Ouderdomsdiabetes, suikerziekte; Trombose, bloedpropjes in de bloedbaan; Hypertensie, een hoge bloeddruk; Osteoporose, botontkalking; Atrofie van organen, verschrompeling; Oogziektes als staar en slijtage van netvlies; Slechthorendheid (kan leiden tot achterdocht) Een cerebro vasculair accident (CVA) een hersenbloeding, een herseninfarct Obstipatie Geheugenproblemen (korte termijn) - problemen met inprenten (opnemen) - bewaren van informatie - reproduceren van informatie (weergeven) Deficiëntie verschijnselen (verwardheid) door slechte voedingstoestand.

8 Ouderenmishandeling Factsheet Ouderenmishandeling.
De definitie van ouderenmishandeling: Onder mishandeling van een ouder persoon (iemand vanaf 65 jaar) verstaan we ‘al het handelen of nalaten van handelen van al degenen die in een persoonlijke en/of professionele relatie met de oudere staan, waardoor de oudere persoon (herhaaldelijk) lichamelijke en/of psychische en/of materiële schade lijdt dan wel vermoedelijk zal lijden en waarbij van de kant van de oudere sprake is van een vorm van gedeeltelijke of volledige afhankelijkheid.’ (Comijs e.a. 1996, pag. 18). In Nederland onderscheiden we zes verschijningsvormen van ouderenmishandeling, namelijk lichamelijke mishandeling, psychische mishandeling, verwaarlozing, financiële uitbuiting, seksueel misbruik en de schending van rechten. Toestanden in verpleeghuis Factsheet Ouderenmishandeling. Ouderenmishandeling - MOVISIE =def&id=123575#ixzz1qy15694O

9 Mens of produktie ? TWE&feature=related

10 Een andere kijk op leven en sterven voor de liefhebber
Tenslotte Een andere kijk op leven en sterven voor de liefhebber


Download ppt "Het normale proces van het ouder worden"

Verwante presentaties


Ads door Google