De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

1 Flexibele Mobiliteit: ook voor uw bedrijf? Zedelgem, 06/06/2013 Het Provinciaal Mobiliteitspunt Partner in mobiliteitsmanagement.

Verwante presentaties


Presentatie over: "1 Flexibele Mobiliteit: ook voor uw bedrijf? Zedelgem, 06/06/2013 Het Provinciaal Mobiliteitspunt Partner in mobiliteitsmanagement."— Transcript van de presentatie:

1 1 Flexibele Mobiliteit: ook voor uw bedrijf? Zedelgem, 06/06/2013 Het Provinciaal Mobiliteitspunt Partner in mobiliteitsmanagement

2 22  Provinciale Mobiliteitspunten  Mobiscan  Het Pendelfonds: subsidiëring duurzame woon- werkmaatregelen  Campagnevoering  Nieuwe mobiliteit

3 33 Provinciaal Mobiliteitspunt (PMP) West-Vlaanderen •Gezamenlijk initiatief van de provinciebesturen en het Vlaamse Gewest •°2004 onder de naam Mobidesk West-Vlaanderen; in 2007 nieuwe benaming Provinciaal Mobiliteitspunt West-Vlaanderen •Aanspreekpunt voor bedrijven/werknemers/werkzoekenden ivm duurzame verplaatsingen en coördinatie rond initiatieven bedrijfsvervoerplanning in onze provincie

4 44 Provinciaal Mobiliteitspunt (PMP) West-Vlaanderen Dienstverlening op maat! Aanbod werkgevers Opmaak mobiscans Begeleiding Pendelfondsdossiers Helpdesk Ondersteuning uitwerking concrete actiemaatregelen Belangenbehartiging … Aanbod werknemers/- werkzoekenden Helpdesk Info fiscaliteit Doorverwijzing naar correcte contactpersonen …

5 55 Mobiscan ALS OPSTAP NAAR EFFICIENT MOBILITEITSMANAGEMENT

6 66 Mobiscan ALS OPSTAP NAAR EFFICIENT MOBILITEITSMANAGEMENT  Mobiliteitsmanagement = verzamelnaam voor inspanningen van overheden, werkgevers, mobiliteitsactoren… om de mobiliteitskeuzes van individuen te beïnvloeden verleden : geitenwollensokkengeneratie taak voor de overheid anno 2013: economische realiteit & noodzaak belangrijk instrument in HRM beleid bedrijf als onderdeel MVO als noodzaak in “war for talent”

7 77 Mobiscan •Analyse  = mobiliteitsanalyse op maat van een bedrijf (bedrijvenzone) die de woon-werkverplaatsing van het personeel in kaart brengt  wordt soms ook uitgebreid met korte analyse dienstverplaatsingen/wagenparkbeleid  als voorbereiding mobiliteitsproject, ‘meten is weten’ •Advies  actiemaatregelen ter stimulatie efficiënt en duurzame bedrijfsmobiliteit •Implementatie  implementatie van minstens één van de voorgestelde actiemaatregelen Analyse Advies Implementatie

8 88 Mobiscan •Procedure  Samenwerkingsovereenkomst  Vragenlijst/gegevensformulier in te vullen door werkgever (anoniem) •Gratis aanbod (mits implementatie van minimum één van de voorgestelde actiemaatregelen; vrij door het bedrijf te kiezen)

9 99 Mobiscan •Inhoud  Bereikbaarheidsprofiel  Mobiliteitsprofiel (uurroosters, woonplaatsen, verplaatsingspatronen woon-werk/dienstverkeer…)  Afweging potentieel  Voorstellijst actiemaatregelen

10 10 Mobiscan

11 11 Mobiscan  Groeiend aantal bedrijven  Vraag vanuit verschillende sectoren

12 12 Mobiscan Aanleiding voor opmaak mobiscan:  Ifv specifieke mobiliteitsproblematiek  Ifv Charter Duurzaam Ondernemen (thema mobiliteit)  Ifv uitbouw toekomstig bedrijfsmobiliteitsbeleid  Ifv maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO)  Ifv onderbouwing Pendelfondsdossier

13 13 Het Pendelfonds •Situering  = Initiatief Vlaamse Overheid om piloot-projecten duurzaam woon- werkverkeer te subsidiëren (° eind 2006)  Subsidie bedraagt maximaal 50% van de totale projectkost voor een periode van maximaal 4 jaar (principe van co-financiering: 1 euro voor 1 euro) •Doelgroep  Individuele bedrijven  Groepen van bedrijven  Lokale overheid ism private partner  Andere private instellingen of partnerschappen tussen private en publieke instellingen

14 14 Het Pendelfonds •Welke projecten?  Nieuw vervoeraanbod (niet-geregeld vervoer)  Nieuwe infrastructuur  Specifieke bedrijfsorganisatorische mobiliteitsmaatregelen •Procedure  Normaliter 2 subsidiecalls per jaar  Adhv projectaanvraagformulier  Jaarlijkse evaluatie van goedgekeurde dossiers  Alle projectaanvragen in Vlaanderen worden geadviseerd/geëvalueerd door Begeleidingscommissie (vertegenwoordigers van de SERV + kabinet/administratie Vlaamse overheid)  Minister van Mobiliteit beslist adhv advies/evaluatie begeleidingscommissie  Fonds wordt beheerd door de Vlaamse overheid

15 15 Het Pendelfonds •Rol van het Provinciaal Mobiliteitspunt  Medeondersteuning bij bekendmaking van “het Pendelfonds”  Eerstelijnscontact voor projectindieners (van projectaanvraag tot einde van het project)  Advisering bij opstellen projectaanvraag  Begeleiding tijdens concrete goedgekeurde projectperiode  Opmaak van een pré-advies/persoonlijke insteek naar Begeleidingscommissie toe - zowel bij projectaanvragen - als bij goedgekeurde projectdossiers

16 16 Het Pendelfonds Overzicht goedgekeurde West-Vlaamse projecten

17 17 Het Pendelfonds Projectoproepen 2013 (onder voorbehoud):  1ste call: start 15 juni 2013 – aanvraag dossiernummer vóór 15 september 2013; deadline indienen projectvoorstel 15 oktober 2013  2de call: start november 2013 – deadline indienen projectvoorstel februari/maart 2013  1,27 miljoen euro subsidie ter beschikking per oproep

18 18 Woon-werkcampagne 2013 – 2015 •Campagne bij West-Vlaamse bedrijven: woon-werkcampagne met centrale uitgangspunt: “test het uit” •Doelstelling:  vervolgtraject/aanvulling aanbieden op mobiscan (eerder eenmalige actie)  effectieve begeleiding bij implementatie duurzame mobiliteitsmaatregelen •Krachtlijnen :  Gericht naar een beperkt aantal West-Vlaamse bedrijven die reeds blijk geven van aandacht voor duurzame mobiliteit (via mobiscan, via pendelfonds…)  Gedurende 3 weken kunnen personeelsleden van de geselecteerde bedrijven hun woon-werktraject uittesten met een “ander/duurzaam” vervoermiddel  Vervoermiddel wordt gratis aangeboden door het provinciebestuur  prijzenpot per bedrijf voorzien  Elke deelnemer kan achteraf zijn fiets aankopen aan verminderde prijs

19 19

20 20 Woon-werkcampagne 2013 - 2015 50 elektrische fietsen 30 hybride fietsen 5 bak- fietsen 5 plooi- fietsen 5 fiets- karren NMBS railpassen Dagpassen De Lijn Vouchers Bluebike “Test het uit”aanbod per bedrijf :

21 21 Nieuwe mobiliteit •Uitgangspunten  Rol provinciebestuur = kennispartner, voorbeeldfunctie, versterking duurzame ontwikkeling op haar grondgebied  Nieuwe tendensen in auto/mobiliteitssector richting verduurzaming/ milieuvriendelijkheid/ ketenmobiliteit…  Duurzame mobiliteit = én/én verhaal •Acties provinciebestuur West-Vlaanderen inzake “nieuwe mobiliteit”:  Nieuwe mobiliteit in de interne provinciale organisatie (Opel Ampera, e- Renault Kangoo; fleetanalyse)  Organisatie infodagen (samenbrengen actoren en geïnteresseerden)  Kennisverspreiding en doorverwijzen  Deelname aan Vlaamse proeftuin Elektrische Voertuigen  Demofietsdagen

22 22 Contactgegevens •Provinciebestuur West-Vlaanderen Dienst mobiliteit en weginfrastructuur Abdijbekestraat 9 8200 Sint-Andries 050/ 40 34 83 •Provinciaal Mobiliteitspunt:  Sofie Vanhooren: sofie.vanhooren@west-vlaanderen.be of 050/40 71 85sofie.vanhooren@west-vlaanderen.be  Katrien Vancraeynest: katrien.vancraeynest@west-vlaanderen.be of 050/ 40 35 09katrien.vancraeynest@west-vlaanderen.be •www.west-vlaanderen.be/mobiliteitwww.west-vlaanderen.be/mobiliteit


Download ppt "1 Flexibele Mobiliteit: ook voor uw bedrijf? Zedelgem, 06/06/2013 Het Provinciaal Mobiliteitspunt Partner in mobiliteitsmanagement."

Verwante presentaties


Ads door Google