De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Woonkwaliteitsnormering Informaticatoepassing HOLV 5 infodag voor steden en gemeenten 18 januari 2008 Wonen-Vlaanderen Afdeling Wonen.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Woonkwaliteitsnormering Informaticatoepassing HOLV 5 infodag voor steden en gemeenten 18 januari 2008 Wonen-Vlaanderen Afdeling Wonen."— Transcript van de presentatie:

1 Woonkwaliteitsnormering Informaticatoepassing HOLV 5 infodag voor steden en gemeenten januari 2008 Wonen-Vlaanderen Afdeling Wonen Woonkwaliteitsbewaking 1

2 Doel van deze infodag: overzicht van de wijzigingen aan de toepassing HOLV voor ambtenaren van gemeenten betrokken bij de WoonKwaliteitsNormering (WKN) 18 januari 2008 Wonen-Vlaanderen Afdeling Wonen Woonkwaliteitsbewaking 2

3 2 belangrijke aanpassingen:
a) Aanpassing aan het besluit van de Vlaamse Regering van 27 januari 2006 (in werking op 1 februari 2008) b) implementatie van het conformiteitsattest (in overleg met de gemeenten Antwerpen, Kortrijk en Lokeren) 3

4 - Implementatie van het nieuw Technisch Verslag WoonKwaliteit (TVWK)
a) Aanpassing aan het Besluit van de Vlaamse Regering van 27 januari 2006 - Implementatie van het nieuw Technisch Verslag WoonKwaliteit (TVWK) Nieuwe wijze van invoeren van een TVWK Migratie van reeds ingevoerde verslagen naar de nieuwe databank-structuur 4

5 b) Implementatie van het conformiteitsattest
een grondige aanpassing van de vorm waardoor het CA beter zal voldoen aan de verwachtingen/noden van de gemeenten geen wijziging aan de inhoud van het CA het CA (ook) afstemmen op het nieuw TVWK 5

6 2. Agenda voor de voormiddag
De voormiddag is bedoeld voor alle gemeenten (inventarisbeheerders en niet-inventarisbeheerders) we demonstreren via een voorbeeld hoe een CA kan gegenereerd worden voor een gebouw dat meerdere entiteiten bevat. 6

7 2. Agenda voor de namiddag
De namiddag is bedoeld voor de gemeenten inventarisbeheerders er is kans om meer in detail te bespreken gevolgen i.v.m. de procedure OO afspraken i.v.m. migratie data 7

8 3. Installeren van de toepassing
Ga naar: Kies ‘lokaal woonbeleid’ Kies ‘De woonkwaliteit bewaken’ Klik op ‘Holv toepassing voor de gemeenten’ Het programma wordt geïnstalleerd Er is een snelkoppeling op het bureaublad 8

9 4. Genereren van een conformiteitsattest (CA)
Op te delen in volgende grote stappen: a. opstarten van de toepassing b. aanmaken van een nieuw dossier c. gebouw-gegevens invoeren en aanmaken van deelentiteiten d. entiteit-gegevens invoeren e. invoeren/koppelen eigenaar/verhuurder f. aanmaken van een nieuw TVWK/CA g. afdrukken van het TVWK en het CA 9

10 4. Genereren van een conformiteitsattest (CA)
Op te delen in volgende grote stappen: a. opstarten van de toepassing b. aanmaken van een nieuw dossier c. gebouw-gegevens invoeren en aanmaken van deelentiteiten d. entiteit-gegevens invoeren e. invoeren/koppelen eigenaar/verhuurder f. aanmaken van een nieuw TVWK/CA g. afdrukken van het TVWK en het CA 10

11 a opstarten van de toepassing Administratieve Eenheid
Selecteer de NISCode van uw gemeente

12 a opstarten van de toepassing Administratieve Eenheid
Na invoeren van de gegevens het scherm sluiten via - “Benaming:” van de verstrekkende overheid invoeren (bv. Stad Tienen) - naam van de “Dienst / Cel” invoeren (vb; Huisvestingsdienst) - voer vervolgens adres, telefoon en fax van de dienst in - De “Voettekst brieven” is niet vereist

13 a opstarten van de toepassing Ambtenaar
Na invoeren van de gegevens het scherm sluiten via Het record 3 van 3 betreft een “Ondertekenaar Rechts”: Het is de ambtenaar die de documenten rechts onderaan zal tekenen (indien zo voorzien in de toepassing) Er kan maar één ambtenaar geselecteerd worden als “Ondertekenaar Rechts”: de combinatie met “Dossierbeheerder” is mogelijk de combinatie met “Ondertekenaar Links” is niet mogelijk Rest nog het veld “Volgorde” Het nummer in dit veld bepaalt de volgorde van de weergegeven ambtenaren in alle keuzelijsten van de toepassing: - de invoer is niet verplicht er kunnen meerdere ambtenaren met eenzelfde volgnummer zijn (bv. alle administratieve medewerkers met nummer 1). Ze blijven gegroepeerd onder 1 en worden alfabetisch gerangschikt getoond in de keuzelijsten Het record 2 van 2 betreft een “Ondertekenaar Links”: Het is de ambtenaar die de documenten links onderaan zal tekenen (indien zo voorzien in de toepassing) Er kan maar één ambtenaar geselecteerd worden als “Ondertekenaar Links”: de combinatie met “Dossierbeheerder” is mogelijk de combinatie met “Ondertekenaar Rechts” is niet mogelijk Het record 1 van 1 betreft een dossierbeheerder: Het is een ambtenaar die de dossiers beheert van één of meerdere deelgemeenten naar gelang de koppeling met de deelgemeenten. Een Dossierbeheerder wordt opgenomen in de keuzelijst: om in te loggen als “Dossierbeheerder” in het hoofdscherm om een ambtenaar te koppelen aan een gemeente voor elke betrokken ambtenaar één of meerdere (indien meerdere hoedanigheden) records invoeren. navigeren in de records is mogelijk via de pijltjes onderaan het scherm: een nieuw record toevoegen via:

14 a opstarten van de toepassing Koppeling Ambtenaar met deelgemeente
Na invoeren van de gegevens het scherm sluiten via Elke deelgemeente koppelen aan één ambtenaar te kiezen via de keuzelijst Let wel: - de keuze is hier beperkt (slechts één ambtenaar “Inventarisbeheerder is ingevoerd) elke deelgemeente moet gekoppeld zijn aan een ambtenaar een zelfde ambtenaar kan aan meerdere deelgemeenten gekoppeld worden de koppeling is enkel belangrijk voor gemeenten inventarisbeheerders maar ook niet gemeenten inventarisbeheerders moeten de koppeling doorvoeren Via de knoppen “Hoofdgemeente”, “Deelgemeente” en “Ambtenaar” kunnen de gegevens gesorteerd worden.

15 4. Genereren van een conformiteitsattest (CA)
Op te delen in volgende grote stappen: a. opstarten van de toepassing b. aanmaken van een nieuw dossier c. gebouw-gegevens invoeren en aanmaken van deelentiteiten d. entiteit-gegevens invoeren e. invoeren/koppelen eigenaar/verhuurder f. aanmaken van een nieuw TVWK/CA g. afdrukken van het TVWK en het CA 15

16 b aanmaken van een nieuw dossier via het zoekscherm
Aanmaken van een nieuw dossier kan aanvankelijk alleen via het zoekscherm en klikken op de knop nieuw. Let wel: - als er reeds dossiers werden aangemaakt moet er eerst nagezien worden of het nieuw aan te maken dossier (gebouw) reeds eerder werd ingevoerd een zelfde adres kan immers normaliter slechts eenmaal ingevoerd worden een zelfde adres een tweedemaal invoeren kan alleen indien alle voorgaande dossiers met betreffende adres niet meer de status “Actief Dossier” hebben opzoeken van een dossier aanvankelijk steeds met uitgeschakelde “Eigenaar” en “kadastrale gegevens” opzoeken - kies een “gebouw type” Indien uw dossier een entiteit binnen een gebouw betreft steeds kiezen voor “Gebouw met meerdere entiteiten” straat, huisnummer en postcode invoeren en een (deel)gemeente kiezen in overeenstemming met de ingevoerde postcode de totale oppervlakte van het gebouw (som van elk niveau) is niet verplicht in te voeren (wel vereist voor inventarisbeheer/berekenen van de heffing) na aanmaken kunnen de gegevens nog gewijzigd worden via het “Kaftscherm”

17 4. Genereren van een conformiteitsattest (CA)
Op te delen in volgende grote stappen: a. opstarten van de toepassing b. aanmaken van een nieuw dossier c. gebouw-gegevens invoeren en aanmaken van deelentiteiten d. entiteit-gegevens invoeren e. invoeren/koppelen eigenaar/verhuurder f. aanmaken van een nieuw TVWK/CA g. afdrukken van het TVWK en het CA 17

18 c gebouw-gegevens invoeren het kaftscherm
We starten met de invoer van de gebouwgegevens het “kaftscherm” is een overzichtsscherm met algemene gegevens invoer van gegevens is beperkt (witte velden) bevat knoppen om te na-vigeren tussen de invoer-schermen toont de actuele “Eige-naars(s)” en de“Kadastrale gegevens” toont de laatste stand i.v.m. LS, VW, OO, het CA en de vrijstellingen /schor-singen navigatie tussen gebouw en de entiteiten

19 c gebouw-gegevens invoeren en aanmaken van deelentiteiten
“kadastraal Inkomen” - niet strikt noodzakelijk voor het CA “Beschrijving” van het gebouw/entiteit afgedrukt bij “Deel A” van het TVWK “Opmerkingen” geen verplichte invoer wordt nergens afgedrukt “Entiteiten” aanmaken van alle entiteiten in het gebouw” per entiteit een “Type entiteit” kiezen het busnummer, de verdieping en bij een studentenkamer “Student” aankruisen elke aangemaakte entiteit wordt een zelfstandig dossier met eigen dossiernummer. “Kadastrale Ligging” opgelegde invoerregels “Afd., Sectie en nr.” noodzakelijk - “Opp Perceel” in m² niet noodzakelijk !! ALLEEN “Ja” indien alle entiteiten dezelfde “Kadastrale ligging hebben!!

20 Voorbeeld: van een gebouw met entiteiten

21 4. Genereren van een conformiteitsattest (CA)
Op te delen in volgende grote stappen: a. opstarten van de toepassing b. aanmaken van een nieuw dossier c. gebouw-gegevens invoeren en aanmaken van deelentiteiten d. entiteit-gegevens invoeren e. invoeren/koppelen eigenaar/verhuurder f. aanmaken van een nieuw TVWK/CA g. afdrukken van het TVWK en het CA 21

22 d entiteit-gegevens invoeren van elke deelentiteit
aanvullende gegevens per entiteit: Het deelvenster “Entiteiten” met de verticale schuifbalk volledig zichtbaar maken een entiteit selecteren en de gegevens onderaan wijzigen/aanvullen ophalen van geselecteerde entiteit: alle entiteiten dossiers en het ”gebouw dossier” worden opgehaald. (8+1) de geselecteerde entiteit wordt getoond (6 van 9) navigeren tussen de entiteiten–dossiers en het gebouw-dossier is nu mogelijk via de recordkiezers onderaan het scherm entiteit gebouwgegevens nu invoeren via “Gebouw-Entiteit”

23 d entiteit-gegevens invoeren van deelentiteit bus 4.1
Om navigatie tussen de verschillende deeldossiers te beperken voeren we eerst ook de eigenaar-gegevens van de deelentiteit in via: “Kadastraal Inkomen”: “=“ indien het gekend is: dit is hier 1600,00 euro (voor de vier kamers samen) “Niet gekend”: nog op te zoeken “Niet betekend”: het KI moet nog betekend worden door het kadaster “Oppervlakte (verhouding)”: “Totale oppervlakte”: is de oppervlakte i.f.v. het KI (100,00 m²) “Opp entiteit”: is bepalend voor de berekening van het KI-gedeelte dat in aanmerking komt ter berekening van de heffing (1/4 of 25,00 m²) “Beschrijving”: idem als bij gebouw-gegevens “Opmerkingen”: - idem als bij gebouw-gegevens “Kadastrale Ligging” !! De entiteit-gegevens voor bus 4.2, 4.3 en 4.4 zijn identiek en respectievelijk in te voeren via de “Kaft”; records 7 (dossier ), 8 (dossier ), en 9 (dossier ) en het scherm “Gebouw-Entiteit”. !!

24 4. Genereren van een conformiteitsattest (CA)
Op te delen in volgende grote stappen: a. opstarten van de toepassing b. aanmaken van een nieuw dossier c. gebouw-gegevens invoeren en aanmaken van deelentiteiten d. entiteit-gegevens invoeren e. invoeren/koppelen eigenaar/verhuurder f. aanmaken van een nieuw TVWK/CA g. afdrukken van het TVWK en het CA 24

25 e invoeren/koppelen eigenaar/verhuurder algemeen
e invoeren/koppelen eigenaar/verhuurder van deelentiteit bus 4.1 Het “kaftscherm” toont nu volgende beeld: Verhuurder 1: (via nieuw record) “Naam”: NV Verhuurdermans “Domicilie”: Verhuurdereenstraat, 1 bus 1 te 3300 Tienen “Typering van Betrokkene”: Verhuurder “Type”: Rechtspersoon “RSZ-Nummer”: Eigenaar 3: “Naam”: Eigenmans “Voornaam”: Drie “Taal”: N “Typering betrokkene”: Vruchtgebruik “Domicilie: Eigenaardriestraat, 3 te 3300 Tienen “Type”: Natuurlijk persoon; 03/03/1923 “Bewindvoerder/voogd/curator”: Bewindvoerdermans Drie; Bewindvoerderdriestraat, 3 te 3300 Tienen Eigenaar 4: (via nieuw record) “Voornaam”: Vier “Typering betrokkene”: Volle Eigendom “Domicilie: Eigenaarviertraat, 4 te 3300 Tienen “Type”: Natuurlijk persoon; 04/04/1924 Verhuurder 1: (via nieuw record) “Type”: de hier in te voeren gegevens zijn voornamelijk noodzakelijk in te voeren i.f.v. het inventarisbeheer volgende gegevens zijn minimum in te voeren: “het type zelf” “geboortedatum” “RR-Nummer” / “RSZ-Nummer” “Bewindvoerder/voogd/curator”: Alleen invoeren indien aangesteld door justitie. invoer is niet noodzakelijk i.f.v een te genereren conformiteitattest “Koppeling”: de koppeling van een eigenaar /betrokkene aan een gebouw is mogelijk via: een lijst van alle eigenaars een lijst met de reeds gekoppelde eigenaars aan het gebouw (vanuit een gebouw) een lijst met de reeds gekoppelde eigenaars aan de entiteiten (vanuit een entiteit) de laatst ingevoerde eigenaar indien eerder “Onthouden” “Eigenaar - betrokkene”: de persoonsgegevens worden slechts eenmaal ingevoerd. Ze worden ingevoerd via het scherm “Eigenaar-Betrokkene” altijd verifiëren of de gegevens niet eerder werden ingevoerd koppelen aan meerdere gebouwen/entiteiten is mogelijk volgende gegevens behoren bij de koppeling (relatie) “Eigenaar/Betrokkene” en “Gebouw/Entiteit” : “Is tevens Verhuurder” “Typering van Betrokkene” “Begindatum” (stand. 1/05/1995) “EindDatum” “Domicilie”: enkel het domicilieadres wordt afgedrukt op het technisch verslag “Verblijfplaats”: invoeren indien gekend (enkel belangrijk voor het inventarisbeheer) Voer nu vervolgens ook de “Entiteit-gegevens” en de “Eigenaar /Betrokkene” gegevens in van de bussen 4.2, 4.3 en 4.4 De “Entiteit-gegevens” en de “Eigenaar/Betrokkene” gegevens van de overige deelentiteiten moeten eveneens ingegeven worden. We navigeren naar bus 3.1 (dossier ) via:

26 4. Genereren van een conformiteitsattest (CA)
Op te delen in volgende grote stappen: a. opstarten van de toepassing b. aanmaken van een nieuw dossier c. gebouw-gegevens invoeren en aanmaken van deelentiteiten d. entiteit-gegevens invoeren e. invoeren/koppelen eigenaar/verhuurder f. aanmaken van een nieuw TVWK/CA g. afdrukken van het TVWK en het CA 26

27 d+e invoeren “Entiteit” en “Eigenaar-Betrokkene” gegevens van deelentiteit bus 3.1
“Gebouw-Entiteit”: het KI van bus 3.1 is 1600,00 euro voor een oppervlakte van 100,00 m² de “oppervlakte (verhouding)”voor het berekenen van een (eventuele) heffing = 100,00 m² / 100,00 m² aangezien deze heffing moet berekend worden op basis van een KI =1600,00 euro de oppervlakte van het perceel is hier eveneens 450 m² (oppervlakte perceel van het gebouw) “Eigenaar-Betrokkene”: betreffende eigenaars en de verhuurder werden reeds ingevoerd voor bus 4.1. enkel een koppeling en een mogelijke gegevensaanpassing (in relatie tot de entiteit) zijn nog noodzakelijk de koppeling uitvoeren per “Eigenaar-Betrokkene”; in huidig voorbeeld via de knop “Koppelen uit de volledige lijst”: Koppelen van een ”Eigenaar-Betrokkene”: het koppelscherm is tevens een opzoekscherm er kan opgezocht worden op Code, Naam, Gemeente, Straat en/of huisnummer een “ * ” staat voor alle gegevens aangezien we tot heden slechts 4 eigenaars hebben ingevoerd heeft invoeren van opzoekcriteria nog geen zin we halen dus alle “Eigenaars-Betrokkenen” op via de knop “Ophalen”: alle eigenaars die voldoen aan de ingegeven criteria worden opgehaald via het “?” kan je nagaan aan welke gebouwen/entiteiten de eigenaar reeds gekop-peld is via het eerste knopje rechts van het “?” kan je een eigenaar wissen (indien geen koppeling) via het tweede knopje rechts van het “?” is het mogelijk om de persoonsgegevens aan te passen het geselecteerde record wordt via de knop “OK” gekoppeld aan de entiteit/gebouw herhaal de koppeling voor eigenaar 4 en verhuurder 1 en open het “Kaftscherm” Voer nu vervolgens ook de “Entiteit-gegevens” en de “Eigenaar /Betrokkene” gegevens in van de bussen : - appartement 2.1 - appartement 1.1 - winkelruimte 0.1 Voor het genereren van een ConformiteitAttest is het voldoende om enkel de entiteiten (woningen/kamers) aan te maken waarvoor een attest werd aangevraagd Na invoeren van de “Entiteit” en “Eigenaar-Betrokkene” gegevens kan een technisch verslag WoonKwaliteit ingevoerd worden via de knop “WK +CA”:

28 4. Genereren van een conformiteitsattest (CA)
Op te delen in volgende grote stappen: a. opstarten van de toepassing b. aanmaken van een nieuw dossier c. gebouw-gegevens invoeren en aanmaken van deelentiteiten d. entiteit-gegevens invoeren e. invoeren/koppelen eigenaar/verhuurder f. aanmaken van een nieuw TVWK/CA g. afdrukken van het TVWK en het CA 28

29 f genereren van een nieuw TVWK en CA een “Technisch Verslag Woonkwaliteit toevoegen”
belangrijk om weten : een TVWK van een entiteit (woning/kamer) kan alleen ingevoerd worden via een “Gebouw met meerdere entiteiten” (Omhulsel) navigeren naar het “Omhulsel” kan via gelijknamige knop: invoer van een CA+TVWK via: “In functie van”: we kiezen voor “Conformiteitsattest” “Aanvraagdatum”: verplicht “Onderzoeker “ en “Onderzoek op”: verplicht tenzij er nog geen onderzoek werd uitgevoerd en betreffend item is aangevinkt kies nu voor “Aanmaken” !! Het toevoegscherm TVWK wordt enkel vanuit de “Kaft” geopend indien het om het eerste verslag gaat !!

30 f genereren van een nieuw TVWK en CA tabblad “Conf.-Attest”
“Datum Onderzoek:” : de datum van het onderzoek ter plaatse (OTP) van het gebouw en de gemeenschappelijke delen deze datum wordt ingevoerd via het tabblad “Algemeen” “Woningen niet opgenomen in deze aanvraag” : omschrijf kort welke zelfstandige woningen van het gebouw niet opgenomen zijn in de aanvraag “Kamers niet opgenomen in deze aanvraag”: noteer in het kort welke kamers (niet-zelfstandige woningen) van het gebouw niet opgenomen zijn in de aanvraag “Ontvankelijk ?” : na aanvinken van “ja” of “nee” is de datum van ontvankelijkheid verplicht “Datum attest”: de datum van het attest pas invoeren nadat alle andere gegevens werden ingevoerd “Aanvragers/ verhuurders”: de aanvrager is steeds een verhuurder. In de keuzelijst kan enkel een verhuurder of eigenaar-verhuurder gekozen worden. Deze met een “*” zijn geen verhuurder of geen verhuurder meer op datum aanvraag “Extra opmerking”: de opmerking i.v.m. de stedenbouwreglementering wordt standaard ingevoerd !! Het is dus niet noodzakelijk om alle entiteiten van een gebouw in te voeren !!

31 f genereren van een nieuw TVWK en CA tabblad “Algemeen”
Open nu het tabblad “Eigenaars” “Vruchteloos aangebo-den op”: datum van een OTP waarop het gebouw niet toegankelijk was. Een tweede maal vruchteloos ter plaatse gaan = het verval van de aanvraag . Het blijft evenwel mogelijk om toch een attest te genereren “Documenten”: de schema's zijn een verplicht onderdeel van de aanvraag. Aanvinken indien voldaan aan deze verplichting Indien er keuringsattesten werden toegevoegd de gegevens invoeren; dienst/organisme die het attest heeft afgeleverd en datum van afleveren “Onderzoek”: de onderzoeker , de datum van het onderzoek en het tijdstip zijn gegevens met betrekking tot het OTP van het “Gebouw”. De hier ingevoerde gegevens worden bij koppelen van een woning/kamer aan het TVWK overgenomen voor betreffende entiteit “Onderzoeker:”: kies de onderzoeker die het OTP van het “Gebouw” heeft uitgevoerd “Onderzoek op:”: de datum van het OTP van het “Gebouw” “Van:”: tijdstip van het OTP van het “Gebouw” Tot hier de gegevens die (normaliter) kunnen ingevoerd worden vóór het OTP. Indien het CA impliciet wordt ingewilligd of het betreft een “recente woning” vink dan het betreffende item aan en open het tabblad “Woningen”. Indien er (toch) een OTP wordt uitgevoerd het vinkje “Er is geen onderzoek uitgevoerd” weghalen. AANDACHT: Gegevens ingevoerd onder “Documenten”: - aanvinken “Schema Woningen/Kamers” betekent aanvinken bij alle deelentiteiten maar uitvinken voor één deelentiteit kan op het niveau van de deelentiteit via het tabblad “Onderzoek” ( onder knop “C: Woning” / “C: Kamer”) - de “Keuringsattesten” betreffen het gebouw (omhulsel + kamers). Voor de zelfstandige woningen-deelentiteiten zijn de keuringsattesten in te geven op het niveau van de deelentiteit via het tabblad “Onderzoek” ( onder knop “C: Woning”) AANDACHT: Gegevens ingevoerd onder “Onderzoek”: betreffen het “Gebouw” (omhulsel); ze worden wel overgenomen voor alle “Woningen/Kamers” maar kunnen op het niveau van de deelentiteit gewijzigd worden via het tabblad “Onderzoek”( onder knop “C: Woning” / “C: Kamer”) AANDACHT: Gegevens ingevoerd onder “Vruchteloos aangeboden op”: betreffen het “Gebouw” (omhulsel); ze worden wel overgenomen voor alle “Woningen/Kamers” maar kunnen op het niveau van de deelentiteit gewijzigd worden via het tabblad “Onderzoek” ( onder knop “C: Woning” / “C: Kamer”)

32 f genereren van een nieuw TVWK en CA tabblad “Eigenaar”
Open nu het tabblad “Woningen” De hier ingevoerde gegevens zijn enkel van belang als bijkomende dossierinformatie omtrent de eigenaar en/of de verhuurder zoals: al of niet aanwezig tijdens het OTP vragen/afspraken enz. De gegevens worden in geen enkel document afgedrukt Het tabblad is dus niet noodzakelijk te ope-nen gezien het geen verplichte invoer betreft

33 f genereren van een nieuw TVWK en CA tabblad “Woningen”
Open nu het tabblad “Kamers” Reeds eerder ingevoerde gegevens: -”Verdieping” - “Locatie” Automatisch gegenereerde / berekende gegevens: -”Geb.Code”: = dossiernummer van de entiteit - “Bez Norm”: = het maximum aantal toegelaten bewoners “Strafpunten”: = som van de strafpunten “deel B: Gebouw “ + “deel C: Woning” “Onges”: wordt automatisch aangevinkt vanaf 15 strafpunten - knopje om een record te wissen (een koppeling ongedaan te maken) Nog in te voeren gegevens: -”Net Opp in m²”: = de netto oppervlakte van de woonlokalen - “Aantal Lokalen”: = het aantal woonlokalen “Bewoners”: = het aantal bewoners opgegeven door de verhuurder “Onbew”: aanvinken indien de woning als onbewoonbaar kan gekwalificeerd worden (veiligheid en/of gezondheid van de bewoners in het gedrang ) Algemeen: - via dit tabblad kan je aan-duiden voor welke zelfstandige woningen in het gebouw een CA werd aangevraagd Toevoegen/koppelen van een woning(en): via de “toverstokjes” is het mogelijk om in één beweging alle (actieve) woning-entiteiten te koppelen als voorwerp van het OTP in het hier uitgewerkt voorbeeld werd alleen voor het appartement bus 3.1 een CA aangevraagd en is koppelen hier efficiënter via de keuzelijst onder “Woningnr:”

34 f genereren van een nieuw TVWK en CA tabblad “Kamers”
Open nu het tabblad “Gem. Functies” de strafpunten i.v.m. de “Bezetting gemeenschappelijke delen” zijn slechts een tijdelijk resultaat de strafpunten worden voortdurend herberekend tijdens het invoeren van de gegevens de kamer 4.3 krijgt dus voorlopig 3x3 strafpunten voor elke gemeenschap-pelijke functie 3 omdat: ze er afhankelijk van is van elke functie 3 bewoners gebruik van maken Er nog geen gem. functies zijn ingevoerd Na invoer gegevens volgende beeld: de vier kamers hebben elk een netto oppervlakte van 15 m² elke kamer telt slechts één woonlokaal en is voorzien voor één bewoner 4.1 beschikt over een eigen toilet 4.2 heeft een eigen kookhoek 4.3 is totaal afhankelijk van de gemeenschappelijke voorzieningen en in kamer 4.4 is een douchecabine geïnstalleerd Reeds eerder ingevoerde gegevens: -”Verdieping” “Locatie” “Hoofdverblijf” “Student” Automatisch gegenereerde / berekende gegevens: -”Geb.Code”: = dossiernummer van de entiteit (kamer) - “Bez Norm”: = het maximum aantal toegelaten bewoners “deel E Eindbeoord”: opent een scherm met overzicht en eindbeoordeling van de kamer “Onges”: wordt automatisch aangevinkt vanaf 15 strafpunten hier eveneens het knopje om een record te verwijderen Algemeen: - via dit tabblad kan je aanduiden voor welke kamers in het gebouw een CA werd aangevraagd Toevoegen/koppelen van een kamer(s): idem als bij de woningen in het hier uitgewerkt voorbeeld werd voor alle kamers een CA aangevraagd en kan koppelen via het toverstokje Nog in te voeren (aan te passen) gegevens: -”Net Opp”: = de netto oppervlakte van de kamer in m² - “Lokalen”: = het aantal woonlokalen (standaard / minimum 1) “Bewoners”: = het aantal bewoners opgegeven door de verhuurder (standaard / minimum 1) “Onbew”: aanvinken indien de kamer als onbewoonbaar kan gekwalificeerd worden (veiligheid en/of gezondheid van de bewoners in het gedrang ) “Volgorde”: invoeren is niet verplicht een lager cijfer heeft voorrang op een hoger de volgorde wijzigt de rangschikking van de gekoppelde kamers -” INTERN(E)”: hier aanduiden welke van de drie onderstaande functies aanwezig zijn in de kamer “Keuken”: aanvinken indien een kookhoek in de kamer “WC”: aanvinken indien de kamer beschikt over een eigen toilet “Bad”: indien de kamer beschikt over een badfunctie, kies 1 of 2 naargelang al of niet in een lokaal met woonfunctie Kijken we even naar de eindscore van kamer 4.3 !! Nog geen enkel strafpunt ingevoerd en toch een eindscore voor elke kamer van respectievelijk 6, 6, 9 en 6 punten !! REDEN De gemeenschappelijke voorzieningen ontbreken nog (zijn nog niet ingevoerd) dus: reeds strafpunten voor overbezetting

35 f genereren van een nieuw TVWK en CA tabblad “Gem. Functies”
Lokaal GK1: - “Nr.”: GK1 “Verdieping”: 4 e “Locatie”: korte beschrijving –ligging van het lokaal “Aantal”: het lokaal GK1 bevat slechts 1 gem. functie (de kookfunctie) met 1 voorziening (1 kookhoek). Bij een kookfunctie steeds de “Opp Keuken” (verplicht) invoeren de strafpunten worden automatisch berekend er is eveneens een knopje om het record opnieuw te verwijderen Na invoeren van lokaal GWC1 en GWC+BD1 volgend beeld: Algemeen: - via dit tabblad kunnen de gemeenschappelijke lokalen ingevoerd worden een gem. lokaal kan verschillende gemeenschappelijke functies bevatten een gem. functie kan verschillende voorzieningen betreffen bijvoorbeeld: een lokaal met 2 stortbaden en 3 toiletten Toevoegen/koppelen van een gem. lokaal: invoeren en opslaan van een “Nr” is voldoende om één gem. lokaal aan te maken het “Nr” wordt bepaald door de aanvrager die de verschillende gem. lokalen moet situeren op het summier schema van het gebouw Te beginnen met “Deel B: Gebouw” via de knop “ B:Gebouw”: Er resten nog 2 tabbladen te bespreken nl. het tabblad “Bijlage” en het tabblad “Afdrukken”maar eerst voeren we de verschillende delen van het technisch verslag in.

36 f genereren van een nieuw TVWK en CA TVWK “Deel B: Gebouw”
Tabblad “Opmerkingen”: - de opmerkingen zijn een onderdeel van het technisch verslag Ze worden ingevoerd via een afzonderlijk tabblad gezien de mogelijk vrij lange in te voeren teksten een afdrukvoorbeeld van “Deel B: Gebouw” is mogelijk via de knop “Gebouw” afsluiten van het afdrukvoorbeeld via “X”: alle gegevens i.v.m. “Deel B: Gebouw” zijn nu ingevoerd. De ingevoerde gegevens gelden voor alle woningen en kamers die gekoppeld zijn aan het TVWK Tabblad “Strafpunten”: - strafpunten worden aangevinkt door eenmaal te klikken Ze worden uitgevinkt door tweemaal te klikken indien bij een item een “omschrijf (locatie)” vereist is, wordt bij aanvinken het omschrijf-veld geel en is invoer verplicht bij een niet aangevinkt item kunnen wel omschrijvingen ingevoerd worden in het hier uitgewerkt voorbeeld zijn enkele minder ernstige scheuren te noteren het aantal aangevinkte items en het totaal aantal punten wordt automatisch berekend aanvinken van niet toegelaten combinaties strafpunten kan niet de opmerkingen worden ingevoerd via het tabblad “Opmerkingen”: Dit scherm nu sluiten via:

37 f genereren van een nieuw TVWK en CA TVWK “Deel C: Woning”
Uitgewerkt voorbeeld: - in de onderzochte woning werd enkel condenserend vocht vastgesteld op het plafond van de badkamer; dus 3 strafpunten Tabblad “Onderzoek”: - “Onderzoeker:” en “Onderzoek op:” kunnen hier nog gewijzigd worden voor betreffende deelentiteit (hier een zelfstandige woning) ook de gegevens i.v.m. de toegankelijkheid kunnen hier nog gewijzigd/aangevuld worden de “Documenten” hebben enkel betrekking op betreffende woning- entiteit. Als er keuringsattesten zijn voor deze woning moeten de gegevens hier ingevoerd worden Algemeen: - invoeren van “Deel C: Woning” is analoog aan de invoer van “Deel B: Gebouw” en vraagt dus verder weinig uitleg Toch enkele bemerkingen: - de strafpunten van “Deel B” worden hier overgenomen en getoond; dus in uitgewerkt voorbeeld reeds 3 strafpunten in het “TOTAAL DEEL B + DEEL C” voor elke woning die gekoppeld is aan het TVWK wordt één “Deel C: Woning” gegenereerd navigatie in de delen C is mogelijk via de record-kiezers (vanaf 2 records) via de “brilletjes” kan je de omschrijf-velden uitzoomen (uiteraard ook bij gebouw) Na sluiten van “Deel C: Woning” wordt het tabblad “Woningen” geopend. De volgende stap: invoeren van het “Deel C: Kamer” via de knop “C: Kamer” Na sluiten van “Deel B: Gebouw“ wordt het tabblad “Algemeen” geopend. De volgende stap: invoeren van het “Deel C: Woning” via de knop “C: Woning” Na invoeren/wijzigen van: onderzoekgegevens, strafpunten en/of opmerkingen voor elke woning, “Deel C: Woning “ afsluiten via:

38 f genereren van een nieuw TVWK en CA TVWK “Deel C/E: Kamer/Eindbeoordeling”
Tabblad “Onderzoek”: - idem als bij “Deel C Woningen” met uitzondering van de keuringsattesten waarvoor de invoer enkel kan via het tabblad “Algemeen” Er wordt verondersteld dat de keuringsattesten gelden voor het volledige kamer-gebouw Tabblad “Eindbeoordeling”: - dit tabblad is geen invoerscherm. Het is enkel bedoeld ter evaluatie van de eindbeoordeling van de ka-mer. Alle waarden worden automatisch berekend en voort-durend aangepast naar gelang de gegevensinvoer vordert (wat we hiernaast zien zijn dus nog geen definitieve waarden) Strafpunten kamers in uitgewerkt voorbeeld: - 4.1: 3 punten voor ramen en deuren 4.2: geen strafpunten 4.3: 1 punt voor beperkte beschadiging van de wand 4.4: hier verschillende gebreken bij kamer 4.4 kan de “BAD-FUNCTIE” beoordeeld worden aangezien deze niet afhankelijk is van een gem. functie Tabblad “Strafpunten” en “Opmerkingen”: - invoeren van “Deel C: Kamer” is analoog aan de invoer van “Deel C: Woning” en vraagt dus verder weinig uitleg Toch ook hier enkele bemerkingen: - in het uitgewerkt voorbeeld werden 4 kamers gekoppeld aan het TVWK. Voor elke kamer moeten dus eventueel strafpunten en/of opmerkingen ingevoerd worden. navigeren tussen de kamers via de recordkiezers onderaan is enkel mogelijk in het tabblad “Strafpunten” bij een kamer is de eindbeoorde-ling niet alleen afhankelijk van de strafpunten van Deel B + C maar tevens van strafpunten en bezet-ting van de gem. functies; vandaar een tabblad “Eindbeoordeling”: Na invoeren van eventuele strafpunten en/of opmerkingen voor elke kamer, “Deel C: Kamer “ afsluiten via:

39 Na sluiten van “Deel C: Kamer “wordt het tabblad “Kamers” geopend.
f genereren van een nieuw TVWK en CA TVWK “Deel D: Gemeenschappelijke functie” Invoer voor de gemeen-schappelijke toiletruimte GWC1: - dit lokaal bevat één gem. toiletfunctie met twee toiletten er is in het lokaal plaatselijk insijpelend vocht vastgesteld; dus 3 punten voor item 241 de strafpunten van de twee toiletten worden ingevoerd via het tabblad “Toiletfunctie”: één toilet vertoont gebreken; dus 9 strafpunten voor toilet 1: het gemiddelde van de toiletfunctie is 9 : 2 = 4,5; afgerond op de eenheid naar onder = van het lokaal of samen 7 strafpunten voor Deel D rest nog de invoer van een derde gem. lokaal te openen via: Invoer voor de gemeen-schappelijke bad/toilet -ruimte GWC+BD1: - dit lokaal bevat 2 gemeenschappelijke functies; één badfunctie met één bad en één toiletfunctie met één toilet hier dus twee bijkomende tabbladen in het uitgewerkt voorbeeld is er een probleem met de watertoevoer van het toilet; de strafpunten worden dus ingevoerd via het tabblad “Toiletfunctie”: alle gegevens betreffende de gem. lokalen/functies zijn ingevoerd en “Deel D:” van het technisch verslag kan gesloten worden via: na sluiten van “Deel D” wordt het tabblad “Gem. Functies” geopend; bemerk de berekende strafpunten Invoer voor de gemeen-schappelijke keukenruimte GK1: - dit lokaal bevat slechts één gem. functie (kookfunctie) met één kookvoorziening (kookhoek) er zijn geen gebreken vastgesteld in het lokaal zelf maar wel bij de keukenfunctie. De strafpunten zijn dus in te voeren via het tabblad “Keukenfunctie”: slechts één kookhoek er kan dus maar 1 beoordeeld worden de koelkast ontbreekt; dus 3 strafpunten voor item 326 naar het volgende gem. lokaal navigeren kan enkel via de navigatieknoppen op het tabblad “Strafptn Lokaal”: Algemeen: - ook hier zoals bij de kamers de navigatieknoppen op het tabblad “Strafptn Lokaal” om te navigeren tussen de eerder aangemaakte gemeenschappelijke lokalen met hun voorzieningen. - Naast de tabbladen voor invoer van strafpunten en opmerkingen van het lokaal zelf , kunnen er maximaal nog drie andere zicht-baar worden naargelang het aantal gemeenschappelijke functies in het lokaal aanwezig - In uitgewerkt voorbeeld is enkel het tabblad “Keukenfunctie” zichtbaar Na sluiten van “Deel C: Kamer “wordt het tabblad “Kamers” geopend. De volgende stap: invoeren van “Deel D:Gemeenschappelijke functie ” via de knop “D: gem. functie” Het CA kan nu afgedrukt worden via het tabblad “Afdrukken” maar eerst nog even naar het tabblad “Bijlage”

40 f genereren van een nieuw TVWK en CA tabblad “Bijlage”
- in het bovenste gedeelte wordt een weging gemaakt van de straf-punten van alle gemeenschap-pelijke keukens, baden en toiletten in het hier uitgewerkt voorbeeld krijgen alle kamers die gebruik moeten maken van de gemeen-schappelijke: kookfunctie 3 strafpunten badfunctie 0 strafpunten toiletfunctie 8 strafpunten in het onderste deel worden de strafpunten berekend i.v.m. de bezetting van de gemeenschappelijke delen in het hier uitgewerkt voorbeeld is er voldoende bezettingsequi-valent en dus geen bijkomende strafpunten i.v.m. de bezetting één invoerveld “Opmerkingen” een afdrukvoorbeeld is mogelijk via: - deze eindbeoordeling hoeft niet veel uitleg: “Deel B: Gebouw” scoorde 3 punten de kamer zelf “Deel C: Kamer” scoorde 24 punten de kamer is afhankelijk van een gem. keukenfunctie en krijgt dus bijkomend de gewogen punten van (alle) dé keukenfunctie die 3 punten bedraagt de kamer is eveneens afhankelijk van een gem. toilet en krijgt dus bijkomend de gewogen punten van (alle) dé toiletfunctie die 8 punten bedraagt aangezien er voldoende bezet-tingsequivalent aan gem. voorzie-ningen is, ( waarvan de kamer afhankelijk is) worden er geen bijkomende strafpunten geteld i.v.m. de bezetting Vooraleer het CA kan afgedrukt worden, dient eerst nog de datum van het attest ingevoerd te worden. !!Na invoeren van deze datum kan het TVWK niet meer gewijzigd worden!! Wat betekent dit nu voor kamer 4.4? Even kijken:

41 4. Genereren van een conformiteitsattest (CA)
Op te delen in volgende grote stappen: a. opstarten van de toepassing b. aanmaken van een nieuw dossier c. gebouw-gegevens invoeren en aanmaken van deelentiteiten d. entiteit-gegevens invoeren e. invoeren/koppelen eigenaar/verhuurder f. aanmaken van een nieuw TVWK/CA g. afdrukken van het TVWK en het CA 41

42 g afdrukken van het TVWK en het CA tabblad “Afdrukken”
“Conf. Att. Won”: “Conf. Att. Kam” “Formule “Eensluidend” - Item “Eensluidend afschrift” aanvinken en bijkomende gegevens invoeren “Bijlage” “Deel A” “Deel B” “Deel C” Nummering van de verschillende delen: elk onderdeel van het TVWK en het CA is onderaan voorzien van: een referentie (gebouw/entiteit dossiernummer) een volgnummer de datum van afdrukken Algemeen: - elk item dat normaliter dient afgedrukt te worden, is automa-tisch aangevinkt en wordt afge-drukt via de generale afdrukknop alle items kunnen ook afzonder-lijk afgedrukt worden na het openen van een afdrukvoorbeeld via de kleine knopjes rechts van elk item de af te drukken delen van het TVWK zijn toegankelijk via de knoppen: “Woningen” “Kamers” “Gem. Ruimtes” de bezettingsnorm bij een CA is een verplicht af te drukken item en kan niet afgevinkt worden het CA kan ook afgedrukt wor-den met de bijkomende melding dat het om een eensluidend af-schrift gaat

43 5. Migratie van reeds ingevoerde versla- gen naar de nieuwe databankstructuur
De structuur van bestaande “HOLVDATA. MDB” kan enkel door Wonen-Vlaanderen (Brussel) aangepast worden Dus vooraleer holv 5 te installeren: de bestaande “holvdata.mdb” gezipt overmaken op volgende Voorwaarde: de oorspronkelijke datastructuur mag niet gewijzigd zijn!! 43

44 5. HELPDESK HOLV Voor installatie en update van de data:
Cindy De Zitter tel.: 02/ adres: Enkel tijdens de diensturen (8:00 uur – 16: 00 uur) en niet op woensdag 44

45 5. HELPDESK HOLV Voor wat de betreft de functionaliteit van de toepassing zich in eerste instantie wenden tot: - het aanspreekpunt (WKN) van de buitendienst Wonen-Vlaanderen Voor de provincie Vlaams-Brabant: Filip VAN BAELEN tel.: 016/ Voor de provincie West-Vlaanderen: Tamara Senaeve tel.: 050/ Voor de provincie Limburg: Tania Dewaele tel.: 011/ Voor de provincie Oost-Vlaanderen: Ludwig Ponnet tel.: 09/ Voor de provincie Antwerpen: Veerle Maes tel.: 03/ 45

46 GOOD LUCK 46


Download ppt "Woonkwaliteitsnormering Informaticatoepassing HOLV 5 infodag voor steden en gemeenten 18 januari 2008 Wonen-Vlaanderen Afdeling Wonen."

Verwante presentaties


Ads door Google