De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

VAARDIGHEIDSEVALUATIE

Verwante presentaties


Presentatie over: "VAARDIGHEIDSEVALUATIE"— Transcript van de presentatie:

1 VAARDIGHEIDSEVALUATIE
Marcel DE MARES - ped.adv VAARDIGHEIDSTAKEN VAARDIGHEIDSEVALUATIE

2 vrij naar Prof. P. Van Peteghem - UIA
Karakteristieken Probleemoplossend gedrag : eigen oplossingsweg construeren  reproductie van kennis en relaties Significante inhouden en concepten relevant vr. de probleemstelling zelf en aanmoedigend vr.nieuwe uitdagingen op zichzelf uitdagend : authentiek, , nieuw , origineel, stimulerend en gericht op zelfstandig beslissen Gericht : doelen duidelijk gedefinieerd  herkenbaar, bruikbaar, concreet vrij naar Prof. P. Van Peteghem - UIA

3 Voorbeeld binnen project MOBILITEIT
Een jonge afgestudeerde kapper uit Gent krijgt een stage-werkaanbieding in een Gents salon De werkgever deelt hem mee dat hij ook geregeld in het bijhuis in Antwerpen zal moeten bijspringen De jongere is aangewezen op openbaar vervoer.Hij weet nog niet of de werkgever zal bijdragen in de verplaatsingskosten. Authentiek, relevant, herkenbaar, concreet,uitdagend

4 PROBLEEM Wat is in de gegeven omstandigheden de meest voordelige formule voor het treintraject Gent - Antwerpen ? Informatieverwerving (verstaan v.h. probleem) informatieverwerking (oplossen v.h. probleem) besluitvorming (gemotiveerde beslissing) reflectie (constructie naar de toekomst)

5 INFORMATIEVERWERVING
Infodienst aan het loket : mondelinge taalvaardigheid, ... Opzoekwerk in een NMBS-brochure : zoekstrategieën, leesvaardigheid, ... Opzoekwerk via internet : zoekstrategieën, ICT-vaardigheid,... Andere ...

6 Mogelijke criteria Drukt zich duidelijk uit stelt gericht vragen
reflecteert en doet aan terugkoppeling concludeert gepast gebruikt een adequate zoekstrategie werkt systematisch selecteert bruikbare gegevens is handig met zoekmachines ...

7 EVALUATIEWIJZER bij infoverwerving : (aan loket)
Mondelinge taalvaardigheid : spreekdurf : assertief - bescheiden - beperkt articulatie : duidelijk - onduidelijk tempo : beheerst - te snel, te traag, spreeksterkte : aangepast -te luid - te stil - Infogerichtheid : adequaat : terzake - onduidelijk - naast de zaak terugkoppeling : gepast - niet - ongepast Conclusie :gepast - geen - ongepast

8 EVALUATIEWIJZER bij infoverwerving : (brochure - ICT)
Opzoekstrategie: strategie : passend bij infobron -correct aangewend - niet zo doeltreffendheid : doeltreffend - niet doeltr. Toepasbaarheid v.d. info: ja -gedeeltelijk - neen Leesvaardigheid begrijpen : juist - uitleg nodig - onjuist ….

9 Geselecteerde GEGEVEN S
Reële mogelijkheden : biljet enkele reis : ,80 EUR (altijd geldig) reductiekaart 50 % ,30 EUR ( 1 maand geldig): biljet enkele reis : ,70 EUR ozonkaart (1 jaar geldig) : enkele reizen : ,40 EUR goPass (op weekdagen slechts geldig vanaf 09u01) enkele reizen : ,00 EUR Abonnement 1(1 maand geldig)117,00 EUR ( 3 maand geldig : 326,00 EUR  8,33 EUR/maand) Abonnement 2 (werkgeversbijdrage) 44,00 EUR

10 Mogelijke beoordelingscriteria
correct gebruik van de informatiebron; correcte toepasbaarheid van de informatie efficiëntie van de infoverwerving en verwerking graad van zelfstandigheid; ...

11 EVALUATIEWIJZER selectie v.d. gegevens
Kan selecteren : zelfstandig - onder begeleiding -niet juiste gegevens : altijd - soms -nooit toepasbare gegevens : altijd - soms -nooit elimineert gegevens in fct van specifieke problematiek : zelfstandig - onder begeleiding - niet ...

12 ONDERZOEKSVRAAG Wat betaal ik netto per rit H/T ?

13 VERWERKING:plannen v.e. oplossing
REFLECTIE : Normaal tarief : H/T = 13,60 € !! Ozonkaart : H/T = 54,4 : x ?? x = 5 bij optimaal gebruik nl. voor 5 ritten H/T GoPass : H/T = 7,80 € alleen NA 09u01 geldig : niet v. toepassing ! reductiekaart : H/T = 7,40 € + 16,30 € / x als x = aantal ritten H/T ?? Abonnement 1of 2 : H/T = 117,00 : x ?? ( x = aantal ritten H/T) of H/T = 44,00 : x ?? schematiseren : herleiden op vergelijkbare basis

14 Grafisch - biljet

15 Grafisch - biljet :

16 Verwerking : oplossen Formule OZONkaart Prijs per rit H/T na - totale kostprijs ( EUR) 1 rit : , één kaart nodig : ritten : 2 = 27, ,40 EUR ritten : 3 = 18, ritten : 4 = 13, ritten : 5 = 10,88 - 6 ritten : 6 = 18, twee kaarten nodig ritten : 7 = 15, ,80 EUR ritten : 8 = 13, ritten : 9 = 12, ritten :10= 10,88 - (x . 54,4): y als x = 2,3…naarmate 5 ritten H/T of een veelvoud ervan overschreden wordt, en y = aantal ritten H./T

17 Meer ... 11 ritten : 17,83 EUR ,20 EUR ritten : 13,60 EUR ritten : 12,55 EUR … ritten : ,88 EUR - 16 ritten : ,60 EUR ,60 EUR ritten : ,80 EUR … ritten : ,88 EUR ,60 EUR ritten : ,28 EUR ,80 EUR

18 Grafisch - OZONkaart

19 Grafisch - OZON-kaart

20 VERWERKING: oplossen Formule “reductiekaart 50 % :
prijs per rit H/T na 1 rit : 7,4 € + (16,3 € / 1) = 23,7 € 2 ritten : 7,4 € + (16,3 € / 2) = 15,55 € 3 ritten : 7,4 € + (16,3 € / 3) = 12,83 € 4 ritten : 7,4 € + (16,3 € / 4) = 11,48 € 5 ritten : 7,4 € + (16,3 € / 5) = 10,66 € [7,4 + (16,3 / x )] € als x = aantal ritten

21 VERWERKING : oplossen Met reductiekaart :gemiddelde prijs H/T
1 rit H/T = ( 7, ,30) € /1 = 23,70 € 2 ritten = (14, ,30) € /2 = 15,55 € 3 ritten = (22, ,30) € /3 = 12,83 € 4 ritten = (29, ,30) € / 4 = 11,48 € 5 ritten = (37, ,30) € /5 = 10,66 € 13 ritten = ,65 € x ritten = [(x.7,4) + 16,30] € /x = xm €

22 Grafisch - met reductiekaart

23 Grafisch - met reductiekaart

24 VERWERKING : oplossen Met abonnement (117 EUR per maand) (zonder werkgeversbijdrage ):gemiddelde prijs H/T na.. 1 rit : 117,00 EUR ritten : 58,50 EUR … ritten ,40 EUR ritten 9,00 EUR ritten 8,35 EUR minimum bij : ritten 3,77 EUR

25 Meer... Met abonnement (per maand) (met werk-geversbijdrage ):gemiddelde prijs H/T na.. 1 rit : 44,00 EUR ,00 EUR 2 ritten : 22,00 EUR … ritten : 11,00 EUR ritten ,80 EUR ritten 4,40 EUR minimum bij : ritten ,42 EUR

26 Grafisch - abonnementen gemiddelde ritprijs H/T na x ritten

27 Grafisch abonnementen totale kostprijs na x ritten H/T

28 CONCLUSIE : beantwoorden
< 3 ritten per maand : gewoon biljet OZONkaart op maandbasis is niet aangewezen vanaf 3 ritten tot 13 ritten per maand is de reductiekaart de voordeligste oplossing Voor meer dan 13 ritten per maand is het gewoon abonnement aangewezen Let wel : indien werkgeversbijdrage : abonnement aangewezen vanaf 4 ritten per maand

29 EVALUATIEWIJZER informatieverwerking
Plannen v.d. oplossing : ordenen v.d gegevens - herleiden op vgl basis Oplossen:structureren, schematiseren, uitwerken, concluderen, reflecteren oplossingmethode: correct - deels juist - onjuist efficiënt - minder/niet efficiënt oplossing : exact - deels juist - totaal fout schematische verwerking : goed - vaag - fout interpretatie schema’s : juist - vaag - fout Conclusie : exact - onduidelijk - fout Reflectie :spontaan - onder begeleiding - niet

30 WIE MEER WIL …wiskundige benadering
Reductiekaart ... LET WEL : [(x. 7,4 €) + 16,3 €] : x = 7,4 € + (16,3 € : x) (teller en noemer delen door x )

31 WIE MEER WIL: grafisch: gemiddelde ritprijs na x ritten

32 WIE MEER WIL: totale prijs na...

33 WIE MEER WIL: reductiekaart 50 % ….
Wat is de hoogst mogelijke reële reductie die je met een reductiekaart 50 % op het traject Gent - Antwerpen kan realiseren .? [(31. 7,4 €) + 16,3 €] :31 = 7, 93 € of 7,4 € + (16,3 € / 31) = 7, 93 € normale prijs : 13,6 € maximale reductie : 41,722%

34 WIE NOG MEER WIL ... Als je weet dat een gekochte reductiekaart 50 % niet gebonden is aan een vast traject hoe zou je kunnen berekenen wat de hoogst mogelijk reële reductie is die ja met dergelijke kaart kan realiseren op het Belgisch spoornet ? Relatieve waarde van de kostprijs van de reductiekaart minimaliseren Max aantal dagen gebruik hoogst mogelijk absoluut prijsverschil tussen normaal- en reductietarief met kaart 50 %

35 voorbeeld maximale reductie : 46,34 % Traject : DE PANNE - AARLEN H/T
normaal trajectbiljet : ,8 € Met reductiekaart (16,3 € ): 16,0 € gemiddelde prijs bij maximaal gebruik : 16 € + (16,3 € : 31) = 16,53 € [( € ) + 16,3 € ] : = 16,53 € maximale reductie : ,34 %

36 EVALUATIEWIJZER Wie meer… en nog meer wil
Concluderen uit de schema’s : spontaan, zelfstandig, exact onder begeleiding, exact onder begeleiding ,foutief Analyse effectieve besparing met red.kaart ; Maximale reductie met reductiekaart inzicht in probleem gebruik van gepaste oplossingsmethode exacte verwerking, juiste conclusie

37 BESPREKING Vragen ? Opmerkingen ? Bedenkingen ? Suggesties ? …. ?


Download ppt "VAARDIGHEIDSEVALUATIE"

Verwante presentaties


Ads door Google