De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Marcel DE MARES - ped.adv VAARDIGHEIDSTAKEN VAARDIGHEIDSEVALUATIE.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Marcel DE MARES - ped.adv VAARDIGHEIDSTAKEN VAARDIGHEIDSEVALUATIE."— Transcript van de presentatie:

1 Marcel DE MARES - ped.adv VAARDIGHEIDSTAKEN VAARDIGHEIDSEVALUATIE

2 vrij naar Prof. P. Van Peteghem - UIA Karakteristieken w Probleemoplossend gedrag : •eigen oplossingsweg construeren  reproductie van kennis en relaties w Significante inhouden en concepten •relevant vr. de probleemstelling zelf en aanmoedigend vr.nieuwe uitdagingen w op zichzelf uitdagend : •authentiek,, nieuw, origineel, stimulerend en gericht op zelfstandig beslissen w Gericht : •doelen duidelijk gedefinieerd  herkenbaar, bruikbaar, concreet

3 Voorbeeld binnen project MOBILITEIT Een jonge afgestudeerde kapper uit Gent krijgt een stage-werkaanbieding in een Gents salon. - De werkgever deelt hem mee dat hij ook geregeld in het bijhuis in Antwerpen zal moeten bijspringen. - De jongere is aangewezen op openbaar vervoer.Hij weet nog niet of de werkgever zal bijdragen in de verplaatsingskosten. Authentiek, relevant, herkenbaar, concreet,uitdagend

4 PROBLEEM w Wat is in de gegeven omstandigheden de meest voordelige formule voor het treintraject Gent - Antwerpen ? •Informatieverwerving (verstaan v.h. probleem) •informatieverwerking (oplossen v.h. probleem) •besluitvorming (gemotiveerde beslissing) •reflectie (constructie naar de toekomst)

5 INFORMATIEVERWERVING w Infodienst aan het loket : •mondelinge taalvaardigheid,... w Opzoekwerk in een NMBS-brochure : •zoekstrategieën, leesvaardigheid,... w Opzoekwerk via internet : •zoekstrategieën, ICT-vaardigheid,... w Andere...

6 Mogelijke criteria •Drukt zich duidelijk uit •stelt gericht vragen •reflecteert en doet aan terugkoppeling •concludeert gepast •gebruikt een adequate zoekstrategie •werkt systematisch •selecteert bruikbare gegevens •is handig met zoekmachines •...

7 EVALUATIEWIJZER bij infoverwerving : (aan loket) w Mondelinge taalvaardigheid : •spreekdurf : assertief - bescheiden - beperkt •articulatie : duidelijk - onduidelijk •tempo : beheerst - te snel, te traag, •spreeksterkte : aangepast -te luid - te stil - w Infogerichtheid : •adequaat : terzake - onduidelijk - naast de zaak •terugkoppeling : gepast - niet - ongepast w Conclusie : gepast - geen - ongepast

8 EVALUATIEWIJZER bij infoverwerving : (brochure - ICT) w Opzoekstrategie: •strategie : passend bij infobron -correct aangewend - niet zo •doeltreffendheid : doeltreffend - niet doeltr. •Toepasbaarheid v.d. info: ja -gedeeltelijk - neen w Leesvaardigheid •begrijpen : juist - uitleg nodig - onjuist •….

9 Geselecteerde GEGEVEN S Reële mogelijkheden : w biljet enkele reis : 6,80 EUR (altijd geldig) w reductiekaart 50 % 16,30 EUR ( 1 maand geldig): + biljet enkele reis : 3,70 EUR w ozonkaart ( 1 jaar geldig) : 10 enkele reizen : 54,40 EUR w goPass (op weekdagen slechts geldig vanaf 09u01) 10 enkele reizen : 39,00 EUR w Abonnement 1 (1 maand geldig) 117,00 EUR ( 3 maand geldig : 326,00 EUR  8,33 EUR/maand) Abonnement 2 ( werkgeversbijdrage) 44,00 EUR

10 Mogelijke beoordelingscriteria w correct gebruik van de informatiebron; w correcte toepasbaarheid van de informatie w efficiëntie van de infoverwerving en verwerking w graad van zelfstandigheid; w...

11 EVALUATIEWIJZER selectie v.d. gegevens w Kan selecteren : •zelfstandig - onder begeleiding -niet w juiste gegevens : altijd - soms -nooit w toepasbare gegevens : altijd - soms -nooit w elimineert gegevens in fct van specifieke problematiek : • zelfstandig - onder begeleiding - niet w...

12 ONDERZOEKSVRAAG w Wat betaal ik netto per rit H/T ?

13 VERWERKING: plannen v.e. oplossing REFLECTIE : w Normaal tarief : H/T = 13,60 € !! w Ozonkaart : H/T = 54,4 : x ?? x = 5 bij optimaal gebruik nl. voor 5 ritten H/T w GoPass : H/T = 7,80 € alleen NA 09u01 geldig : niet v. toepassing ! w reductiekaart : H/T = 7,40 € + 16,30 € / x als x = aantal ritten H/T ?? w Abonnement 1of 2 : H/T = 117,00 : x ?? ( x = aantal ritten H/T) of H/T = 44,00 : x ?? schematiseren : herleiden op vergelijkbare basis

14 Grafisch - biljet

15 Grafisch - biljet :

16 Verwerking : oplossen Formule OZONkaart Prijs per rit H/T na - totale kostprijs ( EUR) w 1 rit : 54,40 - één kaart nodig : 2 ritten : 2 = 27,20 - 54,40 EUR 3 ritten : 3 = 18,13 - 4 ritten : 4 = 13,60 - 5 ritten : 5 = 10,88 - w 6 ritten : 6 = 18,13 - twee kaarten nodig 7 ritten : 7 = 15,54 - 108,80 EUR 8 ritten : 8 = 13,60 - 9 ritten : 9 = 12,09 - 10 ritten :10= 10,88 - (x. 54,4): y als x = 2,3…naarmate 5 ritten H/T of een veelvoud ervan overschreden wordt, en y = aantal ritten H./T

17 Meer... w 11 ritten : 17,83 EUR - 163,20 EUR 12 ritten : 13,60 EUR - 13 ritten : 12,55 EUR … 15 ritten : 10,88 EUR - w 16 ritten : 13,60 EUR - 217,60 EUR 17 ritten : 12,80 EUR … 20 ritten : 10,88 EUR - 217,60 EUR 31 ritten : 12,28 EUR - 380,80 EUR

18 Grafisch - OZONkaart

19 Grafisch - OZON-kaart

20 VERWERKING: oplossen Formule “reductiekaart 50 % : prijs per rit H/T na w 1 rit : 7,4 € + (16,3 € / 1) = 23,7 € w 2 ritten : 7,4 € + (16,3 € / 2) = 15,55 € w 3 ritten : 7,4 € + (16,3 € / 3) = 12,83 € w 4 ritten : 7,4 € + (16,3 € / 4) = 11,48 € w 5 ritten : 7,4 € + (16,3 € / 5) = 10,66 € [7,4 + (16,3 / x )] € als x = aantal ritten

21 VERWERKING : oplossen Met reductiekaart :gemiddelde prijs H/T w 1 rit H/T = ( 7,4 + 16,30) € /1 = 23,70 € w 2 ritten = (14,8 + 16,30) € /2 = 15,55 € w 3 ritten = (22,2 + 16,30) € /3 = 12,83 € w 4 ritten = (29,6 + 16,30) € / 4 = 11,48 € w 5 ritten = (37,0 + 16,30) € /5 = 10,66 €... w 13 ritten = 8,65 € x ritten = [(x.7,4) + 16,30] € /x = x m €

22 Grafisch - met reductiekaart

23

24 VERWERKING : oplossen w Met abonnement (117 EUR per maand) (zonder werkgeversbijdrage ):gemiddelde prijs H/T na.. w 1 rit : 117,00 EUR - 2 ritten : 58,50 EUR - …. 5 ritten 23,40 EUR - 13 ritten 9,00 EUR - 14 ritten 8,35 EUR w minimum bij : 31 ritten 3,77 EUR -

25 Meer... w Met abonnement (per maand) (met werk- geversbijdrage ):gemiddelde prijs H/T na.. w 1 rit : 44,00 EUR - 44,00 EUR 2 ritten : 22,00 EUR - …. 4 ritten : 11,00 EUR 5 ritten 8,80 EUR - 10 ritten 4,40 EUR - minimum bij : 31 ritten 1,42 EUR -

26 Grafisch - abonnementen gemiddelde ritprijs H/T na x ritten

27 Grafisch abonnementen totale kostprijs na x ritten H/T

28 CONCLUSIE : beantwoorden w < 3 ritten per maand : gewoon biljet w OZONkaart op maandbasis is niet aangewezen w vanaf 3 ritten tot 13 ritten per maand is de reductiekaart de voordeligste oplossing w Voor meer dan 13 ritten per maand is het gewoon abonnement aangewezen w Let wel : indien werkgeversbijdrage : abonnement aangewezen vanaf 4 ritten per maand

29 EVALUATIEWIJZER informatieverwerking w Plannen v.d. oplossing : •ordenen v.d gegevens - herleiden op vgl basis w Oplossen: structureren, schematiseren, uitwerken, concluderen, reflecteren •oplossingmethode: correct - deels juist - onjuist efficiënt - minder/niet efficiënt •oplossing : exact - deels juist - totaal fout •schematische verwerking : goed - vaag - fout •interpretatie schema’s : juist - vaag - fout w Conclusie : exact - onduidelijk - fout w Reflectie : spontaan - onder begeleiding - niet

30 WIE MEER WIL … wiskundige benadering Reductiekaart... LET WEL : [(x. 7,4 € ) + 16,3 € ] : x = 7,4 € + (16,3 € : x) (teller en noemer delen door x )

31 WIE MEER WIL: grafisch: gemiddelde ritprijs na x ritten

32 WIE MEER WIL: totale prijs na...

33 WIE MEER WIL: reductiekaart 50 % …. w Wat is de hoogst mogelijke reële reductie die je met een reductiekaart 50 % op het traject Gent - Antwerpen kan realiseren.? •[(31. 7,4 €) + 16,3 €] :31 = 7, 93 € of •7, 4 € + (16,3 € / 31) = 7, 93 € •normale prijs : 13,6 € maximale reductie : 41,722%

34 WIE NOG MEER WIL... w Als je weet dat een gekochte reductiekaart 50 % niet gebonden is aan een vast traject hoe zou je kunnen berekenen wat de hoogst mogelijk reële reductie is die ja met dergelijke kaart kan realiseren op het Belgisch spoornet ? •Relatieve waarde van de kostprijs van de reductiekaart minimaliseren •Max aantal dagen gebruik •hoogst mogelijk absoluut prijsverschil tussen normaal- en reductietarief met kaart 50 %

35 voorbeeld w Traject : DE PANNE - AARLEN H/T w normaal trajectbiljet : 30,8 € w Met reductiekaart (16,3 € ): 16,0 € gemiddelde prijs bij maximaal gebruik : 16 € + (16,3 € : 31) = 16,53 € [( 31. 16 € ) + 16,3 € ] : 31 = 16,53 € w maximale reductie : 46,34 %

36 EVALUATIEWIJZER Wie meer… en nog meer wil w Concluderen uit de schema’s : •spontaan, zelfstandig, exact •onder begeleiding, exact •onder begeleiding,foutief w Analyse effectieve besparing met red.kaart ; Maximale reductie met reductiekaart •inzicht in probleem •gebruik van gepaste oplossingsmethode •exacte verwerking, juiste conclusie

37 BESPREKING w Vragen ? w Opmerkingen ? w Bedenkingen ? w Suggesties ? w …. ?


Download ppt "Marcel DE MARES - ped.adv VAARDIGHEIDSTAKEN VAARDIGHEIDSEVALUATIE."

Verwante presentaties


Ads door Google