De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Peter van Drunen & Sanne Krul Van Drunen Bestuursondersteuning Oktober 2010.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Peter van Drunen & Sanne Krul Van Drunen Bestuursondersteuning Oktober 2010."— Transcript van de presentatie:

1 Peter van Drunen & Sanne Krul Van Drunen Bestuursondersteuning Oktober 2010

2 Onderzoek niet-BIG-geregistreerden juli 20102 I. Het onderzoek Opdrachtgevers  Task Force BIG-lozen Kamer Gz-Psycholoog / Sector Gezondheidszorg NIP Onderzoeksvraagstelling  Hoe groot is de doelgroep voor een aangepaste opleiding tot gz-psycholoog?  Hoe ziet deze groep belangstellenden eruit, wat betreft qua demografische achtergrond, werksituatie, reeds verworven kwalificaties, wensen ten aanzien van de opleiding?

3 Onderzoeksgroep  Enquête uitgezet onder leden sector G en overige belangstellenden die zich bij de Task Force hadden aangemeld: Totaal 980 personen Respons  585 respondenten: 59,5% (zeer hoge respons)  Na uitsluiting van respondenten die na 1/1/2005 zijn afgestudeerd, al in het bezit zijn van een BIG-registratie of in opleiding zijn tot gz-psycholoog of psychotherapeut: 477 respondenten Onderzoek niet-BIG-geregistreerden juli 20103

4 4 II. Niet-BIG-geregistreerden Werkzaam in de individuele gezondheidszorg  94% is geheel of gedeeltelijk werkzaam in de individuele gezondheidszorg  66% daarvan besteedt alle of het grootste deel van de tijd aan individuele gezondheidszorg  22% besteedt een kwart tot driekwart van de tijd aan individuele gezondheidszorg  6% besteedt minder dan een kwart van de tijd aan individuele gezondheidszorg * Alle cijfers in dit concept-rapport onder voorbehoud.

5 Zelfstandig werkzaam  49% werkt geheel zelfstandig  29% werkt formeel onder supervisie, maar in de praktijk zelfstandig  9% werkt onder verantwoordelijkheid van een BIG- geregistreerde beroepsbeoefenaar Onderzoek niet-BIG-geregistreerden juli 20105

6 6 % Geen vergoeding van ziektekostenverzekeraars64 Minder promotiekansen/loopbaanperspectief61 Juridische kwetsbare positie38 Minder gelegenheid tot vervolgopleidingen37 Lager salaris32 Minder zelfstandigheid in eigen werk31 Niet kunnen openen of sluiten DBC’s27 Anders17 Problemen door niet-BIG-registratie 75% van BIG-lozen ervaart grote tot zeer grote problemen door ontbreken BIG-registratie. Meest genoemde problemen :

7 Onderzoek niet-BIG-geregistreerden juli 20107 Belang BIG-registratie Binnen de gezondheidszorg Voor functies in de individuele gezondheidszorg wordt steeds vaker een BIG-registratie gevraagd. Vindt u dit terecht?

8 Onderzoek niet-BIG-geregistreerden juli 20108 Belang BIG-registratie Buiten de gezondheidszorg Ook buiten de gezondheidszorg wordt steeds vaker een BIG-registratie gevraagd. Vindt u dit terecht?

9 Onderzoek niet-BIG-geregistreerden juli 20109 Interesse voor gz-opleiding  98% is geïnteresseerd om alsnog een opleiding te volgen die leidt tot een BIG-registratie  53% daarvan is zonder meer daartoe bereid  Voor 45% is het afhankelijk wat men er precies voor moet doen Gz-opleiding of opleiding tot psychotherapeut?  59% wil uitsluitend de gz-opleiding volgen of heeft daar de voorkeur voor  11% wil uitsluitend de opleiding tot psychotherapeut volgen of heeft daar de voorkeur voor  30% heeft geen voorkeur

10 Onderzoek niet-BIG-geregistreerden juli 201010 Gezocht: opleidingsplaats  60% van de belangstellenden heeft in het verleden actief geprobeerd een gz-opleidingsplaats te bemachtigen  39% probeerde dit via externe sollicitaties  17% via interne sollicitaties  15% heeft geprobeerd zelf een opleidingsplaats te creëren  7% probeerde het op een andere manier

11 Onderzoek niet-BIG-geregistreerden juli 201011  21% zoekt nog steeds actief naar een gz-opleidingsplaats  36% zoekt niet actief, maar staat er wel voor open  29% heeft de zoektocht inmiddels gestaakt Redenen voor het staken van de zoektocht zijn  57% heeft inmiddels op een andere manier deskundigheid opgebouwd  63% geeft aan dat het niet binnen de huidige baan past  47% geeft aan dat het niet in de huidige leefsituatie past  24% vindt de kans op een opleidingsplaats minimaal  30% geeft overige redenen

12 Onderzoek niet-BIG-geregistreerden juli 201012 Vooropleiding  423 respondenten hebben belangstelling voor de gz-opleidingsplaats  46% daarvan beschikt reeds over een LOGO-verklaring  28% beschikt niet over een LOGO-verklaring, maar geeft aan wel aan de vooropleidingseisen te voldoen  17% kan niet beoordelen of zij aan de vooropleidingseisen voldoen  7% voldoet niet aan de vooropleidingseisen Van degenen met een niet-toereikende vooropleiding is het overgrote deel bereid door aanvullende studie alsnog aan de eisen te voldoen

13 Onderzoek niet-BIG-geregistreerden juli 201013 II. Belangstelling voor opleiding tot BIG-registratie Respondenten585 Na 1/1/2005 afgestudeerd-22 BIG-geregistreerd-26 In opleiding-60 Niet geregistreerd, niet in opleiding477 Niet werkzaam in de indiv. gezondheidszorg-31 Geen belangstelling voor een BIG-registratie-9 Alleen belangstelling voor de opleiding tot psychotherapeut-14 Niet willen voldoen aan de vooropleidingseisen-8 Doelgroep aangepaste opleiding415

14 Onderzoek niet-BIG-geregistreerden juli 201014 Belangstelling voor opleiding tot BIG registratie - Extrapolatie  Na extrapolatie zijn er volgens schatting 800-1000 psychologen in de gezondheidszorg in Nederland die niet- BIG-geregistreerd zijn, voor 1/1/2005 zijn afgestudeerd, en belangstelling hebben voor een opleiding tot BIG- registratie

15 Onderzoek niet-BIG-geregistreerden juli 201015 III. Beschrijving van doelgroep aangepaste gz-opleiding

16 Onderzoek niet-BIG-geregistreerden juli 201016

17 Onderzoek niet-BIG-geregistreerden juli 201017

18 Onderzoek niet-BIG-geregistreerden juli 201018 Werkveld waarin belangstellenden werkzaam zijn% Vrijgevestigd-eerstelijnszorg18 GGZ23 Vrijgevestigd-anders20 Ouderenzorg/Verpleeghuizen20 Gehandicaptenzorg8 Arbeidsgerelateerde zorg8 Onderwijsgerelateerde zorg6 Revalidatie-instellingen6 Anders6 Ziekenhuizen5 Jeugdzorg6 Verslavingszorg2 Forensische zorg/Justitiële inrichtingen3 Kinderbescherming0

19 Onderzoek niet-BIG-geregistreerden juli 201019 Functies  75% heeft één functie binnen de gezondheidszorg  16% heeft twee functies, 5% meer dan twee functies  Hiervan heeft 37% procent meerdere dienstverbanden  31% heeft meerdere posities als vrijgevestigde  32% heeft een combinatie van een dienstverband en werkzaam als vrijgevestigde  7% heeft een nul-urencontract of werkt onbetaald

20 Onderzoek niet-BIG-geregistreerden juli 201020 Functie-omvang en -inhoud  79% heeft een hoofdfunctie van 16 uur p/w of meer  Bij 2/3 omvat de functie zowel diagnostiek als behandeling  89% geeft aan dat er een diversiteit is van patiënten 54% heeft een functie van meer dan 16 uur, met zowel diagnostiek als behandeling, en een diversiteit van patiënten

21 Onderzoek niet-BIG-geregistreerden juli 201021 Werkorganisaties 28% van de belangstellenden werkt niet binnen een organisatie van degenen die wel binnen een organisatie werken…  werkt 46% in een organisatie die erkend is als praktijk- opleidingsinstelling  zijn er in 76% van de gevallen één of meer gz-psychologen werkzaam in de directe omgeving Overigens zijn er op dit punt grote verschillen tussen verschillende werkvelden

22 Onderzoek niet-BIG-geregistreerden juli 201022

23 Onderzoek niet-BIG-geregistreerden juli 201023 Reeds verworven kwalificatiesAantal respondenten Lidmaatschap Vereniging voor Gedrags- en Cognitieve Therapie 41 Lidmaatschap andere specialistische psychotherapievereniging31 Registratie K&J NIP9 Registratie Eerstelijnspsycholoog NIP5 Registratie A&G NIP5 Registratie Orthopedagoog-generalist NVO1 Registratie K&J-specialist NIP0 Registratie Lichaamsgericht werkenden0 Registratie Orthopedagoog-specialist NVO0 Andere gecertificeerde kwalificatie129 Geen gecertificeerde kwalificatie212 Ongeveer een kwart van de respondenten beschikt over een door het NIP, de NVO of een andere organisatie gecertificeerde kwalificatie

24 Onderzoek niet-BIG-geregistreerden juli 201024 Verwachte medewerking werkgever

25 Onderzoek niet-BIG-geregistreerden juli 201025 Eigen wensen

26 Conclusie  Erg veel belangstelling voor opleiding die leidt tot BIG- registratie als gz-psycholoog;  Belangstellenden hebben veel werkervaring, vaak ook aanvullende kwalificaties;  Inhoud werksituatie vaak passend bij opleidingsplaats: individuele patiëntenzorg, zowel diagnostiek als behandeling  Erkenning instelling en voldoende begeleiding zijn vaak een probleem. Onderzoek niet-BIG-geregistreerden juli 201026

27 Meer weten?  Lees het integrale rapport: www.psynip.nl, onder thema’s, of mail naar biglozen@gmail.comwww.psynip.nlbiglozen@gmail.com  Meld u aan voor nieuws over voortgang BIG-lozen: biglozen@gmail.com biglozen@gmail.com Onderzoek niet-BIG-geregistreerden juli 201027


Download ppt "Peter van Drunen & Sanne Krul Van Drunen Bestuursondersteuning Oktober 2010."

Verwante presentaties


Ads door Google