De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Rapport onderzoek niet-BIG-geregistreerden

Verwante presentaties


Presentatie over: "Rapport onderzoek niet-BIG-geregistreerden"— Transcript van de presentatie:

1 Rapport onderzoek niet-BIG-geregistreerden
Peter van Drunen & Sanne Krul Van Drunen Bestuursondersteuning Oktober 2010 concept-rapport niet BIG-geregistreerden sept. 2010

2 I. Het onderzoek Opdrachtgevers Onderzoeksvraagstelling
Task Force BIG-lozen Kamer Gz-Psycholoog / Sector Gezondheidszorg NIP Onderzoeksvraagstelling Hoe groot is de doelgroep voor een aangepaste opleiding tot gz-psycholoog? Hoe ziet deze groep belangstellenden eruit, wat betreft qua demografische achtergrond, werksituatie, reeds verworven kwalificaties, wensen ten aanzien van de opleiding? Onderzoek niet-BIG-geregistreerden juli 2010 concept-rapport niet BIG-geregistreerden sept. 2010

3 Onderzoeksgroep Respons
Enquête uitgezet onder leden sector G en overige belangstellenden die zich bij de Task Force hadden aangemeld: Totaal 980 personen Respons 585 respondenten: 59,5% (zeer hoge respons) Na uitsluiting van respondenten die na 1/1/2005 zijn afgestudeerd, al in het bezit zijn van een BIG-registratie of in opleiding zijn tot gz-psycholoog of psychotherapeut: 477 respondenten Onderzoek niet-BIG-geregistreerden juli 2010

4 II. Niet-BIG-geregistreerden
Werkzaam in de individuele gezondheidszorg 94% is geheel of gedeeltelijk werkzaam in de individuele gezondheidszorg 66% daarvan besteedt alle of het grootste deel van de tijd aan individuele gezondheidszorg 22% besteedt een kwart tot driekwart van de tijd aan individuele gezondheidszorg 6% besteedt minder dan een kwart van de tijd aan individuele gezondheidszorg * Alle cijfers in dit concept-rapport onder voorbehoud. Onderzoek niet-BIG-geregistreerden juli 2010

5 Zelfstandig werkzaam 49% werkt geheel zelfstandig
29% werkt formeel onder supervisie, maar in de praktijk zelfstandig 9% werkt onder verantwoordelijkheid van een BIG-geregistreerde beroepsbeoefenaar Onderzoek niet-BIG-geregistreerden juli 2010

6 Problemen door niet-BIG-registratie
75% van BIG-lozen ervaart grote tot zeer grote problemen door ontbreken BIG-registratie. Meest genoemde problemen: % Geen vergoeding van ziektekostenverzekeraars 64 Minder promotiekansen/loopbaanperspectief 61 Juridische kwetsbare positie 38 Minder gelegenheid tot vervolgopleidingen 37 Lager salaris 32 Minder zelfstandigheid in eigen werk 31 Niet kunnen openen of sluiten DBC’s 27 Anders 17 Onderzoek niet-BIG-geregistreerden juli 2010 concept-rapport niet BIG-geregistreerden sept. 2010

7 Belang BIG-registratie
Binnen de gezondheidszorg Voor functies in de individuele gezondheidszorg wordt steeds vaker een BIG-registratie gevraagd. Vindt u dit terecht? Onderzoek niet-BIG-geregistreerden juli 2010 concept-rapport niet BIG-geregistreerden sept. 2010

8 Belang BIG-registratie
Buiten de gezondheidszorg Ook buiten de gezondheidszorg wordt steeds vaker een BIG-registratie gevraagd. Vindt u dit terecht? Onderzoek niet-BIG-geregistreerden juli 2010

9 Interesse voor gz-opleiding
98% is geïnteresseerd om alsnog een opleiding te volgen die leidt tot een BIG-registratie 53% daarvan is zonder meer daartoe bereid Voor 45% is het afhankelijk wat men er precies voor moet doen Gz-opleiding of opleiding tot psychotherapeut? 59% wil uitsluitend de gz-opleiding volgen of heeft daar de voorkeur voor 11% wil uitsluitend de opleiding tot psychotherapeut volgen of heeft daar de voorkeur voor 30% heeft geen voorkeur Onderzoek niet-BIG-geregistreerden juli 2010

10 Gezocht: opleidingsplaats
60% van de belangstellenden heeft in het verleden actief geprobeerd een gz-opleidingsplaats te bemachtigen 39% probeerde dit via externe sollicitaties 17% via interne sollicitaties 15% heeft geprobeerd zelf een opleidingsplaats te creëren 7% probeerde het op een andere manier Onderzoek niet-BIG-geregistreerden juli 2010

11 21% zoekt nog steeds actief naar een gz-opleidingsplaats
36% zoekt niet actief, maar staat er wel voor open 29% heeft de zoektocht inmiddels gestaakt Redenen voor het staken van de zoektocht zijn 57% heeft inmiddels op een andere manier deskundigheid opgebouwd 63% geeft aan dat het niet binnen de huidige baan past 47% geeft aan dat het niet in de huidige leefsituatie past 24% vindt de kans op een opleidingsplaats minimaal 30% geeft overige redenen Onderzoek niet-BIG-geregistreerden juli 2010 concept-rapport niet BIG-geregistreerden sept. 2010

12 Vooropleiding 423 respondenten hebben belangstelling voor de
gz-opleidingsplaats 46% daarvan beschikt reeds over een LOGO-verklaring 28% beschikt niet over een LOGO-verklaring, maar geeft aan wel aan de vooropleidingseisen te voldoen 17% kan niet beoordelen of zij aan de vooropleidingseisen voldoen 7% voldoet niet aan de vooropleidingseisen Van degenen met een niet-toereikende vooropleiding is het overgrote deel bereid door aanvullende studie alsnog aan de eisen te voldoen Onderzoek niet-BIG-geregistreerden juli 2010

13 II. Belangstelling voor opleiding tot BIG-registratie
Respondenten 585 Na 1/1/2005 afgestudeerd -22 BIG-geregistreerd -26 In opleiding -60 Niet geregistreerd, niet in opleiding 477 Niet werkzaam in de indiv. gezondheidszorg -31 Geen belangstelling voor een BIG-registratie -9 Alleen belangstelling voor de opleiding tot psychotherapeut -14 Niet willen voldoen aan de vooropleidingseisen -8 Doelgroep aangepaste opleiding 415 Onderzoek niet-BIG-geregistreerden juli 2010

14 Belangstelling voor opleiding tot BIG registratie - Extrapolatie
Na extrapolatie zijn er volgens schatting psychologen in de gezondheidszorg in Nederland die niet-BIG-geregistreerd zijn, voor 1/1/2005 zijn afgestudeerd, en belangstelling hebben voor een opleiding tot BIG-registratie Onderzoek niet-BIG-geregistreerden juli 2010

15 III. Beschrijving van doelgroep aangepaste gz-opleiding
Onderzoek niet-BIG-geregistreerden juli 2010

16 Onderzoek niet-BIG-geregistreerden juli 2010

17 Onderzoek niet-BIG-geregistreerden juli 2010

18 Werkveld waarin belangstellenden werkzaam zijn %
Vrijgevestigd-eerstelijnszorg 18 GGZ 23 Vrijgevestigd-anders 20 Ouderenzorg/Verpleeghuizen Gehandicaptenzorg 8 Arbeidsgerelateerde zorg Onderwijsgerelateerde zorg 6 Revalidatie-instellingen Anders Ziekenhuizen 5 Jeugdzorg Verslavingszorg 2 Forensische zorg/Justitiële inrichtingen 3 Kinderbescherming Onderzoek niet-BIG-geregistreerden juli 2010

19 Functies 75% heeft één functie binnen de gezondheidszorg
16% heeft twee functies, 5% meer dan twee functies Hiervan heeft 37% procent meerdere dienstverbanden 31% heeft meerdere posities als vrijgevestigde 32% heeft een combinatie van een dienstverband en werkzaam als vrijgevestigde 7% heeft een nul-urencontract of werkt onbetaald Onderzoek niet-BIG-geregistreerden juli 2010

20 Functie-omvang en -inhoud
79% heeft een hoofdfunctie van 16 uur p/w of meer Bij 2/3 omvat de functie zowel diagnostiek als behandeling 89% geeft aan dat er een diversiteit is van patiënten 54% heeft een functie van meer dan 16 uur, met zowel diagnostiek als behandeling, en een diversiteit van patiënten Onderzoek niet-BIG-geregistreerden juli 2010

21 Werkorganisaties 28% van de belangstellenden werkt niet binnen een
van degenen die wel binnen een organisatie werken… werkt 46% in een organisatie die erkend is als praktijk-opleidingsinstelling zijn er in 76% van de gevallen één of meer gz-psychologen werkzaam in de directe omgeving Overigens zijn er op dit punt grote verschillen tussen verschillende werkvelden Onderzoek niet-BIG-geregistreerden juli 2010

22 Onderzoek niet-BIG-geregistreerden juli 2010

23 Ongeveer een kwart van de respondenten beschikt over een door het NIP, de NVO of een andere organisatie gecertificeerde kwalificatie Reeds verworven kwalificaties Aantal respondenten Lidmaatschap Vereniging voor Gedrags- en Cognitieve Therapie 41 Lidmaatschap andere specialistische psychotherapievereniging 31 Registratie K&J NIP 9 Registratie Eerstelijnspsycholoog NIP 5 Registratie A&G NIP Registratie Orthopedagoog-generalist NVO 1 Registratie K&J-specialist NIP Registratie Lichaamsgericht werkenden Registratie Orthopedagoog-specialist NVO Andere gecertificeerde kwalificatie 129 Geen gecertificeerde kwalificatie 212 Onderzoek niet-BIG-geregistreerden juli 2010

24 Verwachte medewerking werkgever
Onderzoek niet-BIG-geregistreerden juli 2010

25 Eigen wensen Onderzoek niet-BIG-geregistreerden juli 2010

26 Conclusie Erg veel belangstelling voor opleiding die leidt tot BIG-registratie als gz-psycholoog; Belangstellenden hebben veel werkervaring, vaak ook aanvullende kwalificaties; Inhoud werksituatie vaak passend bij opleidingsplaats: individuele patiëntenzorg, zowel diagnostiek als behandeling Erkenning instelling en voldoende begeleiding zijn vaak een probleem. Onderzoek niet-BIG-geregistreerden juli 2010

27 Meer weten? Lees het integrale rapport: onder thema’s, of mail naar Meld u aan voor nieuws over voortgang BIG-lozen: Onderzoek niet-BIG-geregistreerden juli 2010


Download ppt "Rapport onderzoek niet-BIG-geregistreerden"

Verwante presentaties


Ads door Google