De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Hoe kom ik in de pers (Moet dat dan?).

Verwante presentaties


Presentatie over: "Hoe kom ik in de pers (Moet dat dan?)."— Transcript van de presentatie:

1 Hoe kom ik in de pers (Moet dat dan?)

2 Wat gaan we doen Wie Wat Waar Wanneer Waarom Hoe

3 Wat gaan we doen 1 Wie 2 Waarom 3 Wat 4 Wanneer 5 Waar 6 Hoe

4 In de pers Wie ben ik Iris Roggema Team wetenschapscommunicatie
Centrale dienst communicatie -> Wie is de contactpersoon sociale wetenschappen: Bets Berntsen ->

5 In de pers: motivatie

6 In de pers: motivatie Waarom
Redenen om in de pers aandacht te willen zijn sterk verschillend Persoonlijk Institutioneel Bonus verkrijgbaar!

7

8 In de pers: onderwerpen
Wat zijn onderwerpen die zich lenen voor media-aandacht? - aansluiten bij actualiteit - nabijheid (geografisch of emotioneel dicht bij huis) - grote getallen/bijzondere getallen/veel geld - kinderen en seks - anders dan we altijd dachten (verrassing) - precies zoals we altijd dachten (geruststelling) - echte verhalen, het zeer persoonlijke

9 In de pers: onderwerpen
Wie Wat zijn onderwerpen die zich NIET lenen voor media-aandacht? - ieder onderwerp waarbij je gesprekspartner glazig gaat kijken - te academisch - te technisch - te gevoelig (voor verkeerde interpretatie bijv.) - (nog) niet gereviewed door peers - verkeerd getimed Waar Wanneer Waarom Hoe

10 In de pers: kwestie van timing
Wie Wat Waar Wanneer - Speel in op actualiteit: nu is nu is vandaag liever gisteren - Werk vooruit: paper, boek, promotie, plan voor evenement vaak al lang klaar. Bereid je voor en kondig het aan. - Als je gevraagd wordt Waarom Hoe

11 In de pers: genres Waar kun je zoal terecht met je verhalen? - de krant – nieuws en achtergrond bij het nieuws, opinie - radio en tv - tijdschriften algemeen publiek - vaktijdschriften - eigen media: website; blog; social media

12 Reportage Massimo Introvigne: 'De duivel ligt overal op de loer' Datum bericht: 25 juni 2013 Trouw, Letter & Geest, 22 juni door Stijn Fens, foto's Maartje Geels Zoals een goed socioloog betaamt doet Massimo Introvigne aan veldonderzoek. Zo had hij nog niet zo lang geleden een afspraak in Parijs met leden van een satanische sekte die geloven dat de duivel een buitenaards wezen is. De ontmoeting vond plaats in een brasserie waar het licht schaars was. In een hoekje zaten zeven satanisten op hem te wachten. "Hoeveel leden heeft u?", vroeg hij aan de voorzitter van de club. Een miljard, antwoordde deze zonder blikken of blozen. "En terwijl hij wees naar het gezelschap om de tafel: ‘Dit zijn onze leden op de planeet aarde." De vraag is natuurlijk waarom een keurige katholieke socioloog als Introvigne afspreekt met een zo op het oog onbeduidende satanische sekte in een donkere Parijse brasserie.

13 Weer slechts beperkt van invloed bij verkiezingsopkomst
Datum bericht: 1 augustus 2011 Het weer is weliswaar van invloed op de opkomst bij verkiezingen, maar die invloed is niet zo groot als soms wordt verondersteld:  goed of slecht weer maakt dat er zo'n één tot twee procent meer of minder komt stemmen. Dat blijkt uit onderzoek van de Radboud Universiteit Nijmegen.

14 Opinieartikel Postnationaal NRC handelsblad, 23 april. In het stuk ‘ Rechten heb je wel, alleen krijg je ze niet altijd' (Wetenschap 14/15 april 2012) voeren de aangehaalde auteurs een schijndiscussie. Aan de ene kant ziet de Britse socioloog Soysal, in de wereld een postnationalistische tendens ontstaan: volgens haar richten naties en staten zich steeds meer naar grensoverschrijdende normen. Ter illustratie wijst zij erop hoe immigranten in de EU steeds meer dezelfde rechten toegekend hebben gekregen. Maar het is algemeen bekend dat ‘Europa‘ de afgelopen jaren steeds meer regels heeft vastgesteld, waarmee de rechten van immigranten steeds meer zijn gelijkgetrokken. Aan de andere kant staat de Nederlandse socioloog Koopmans. Die tegenwerpt dat er geen empirisch bewijs is voor een proces van postnationalisering. Ter onderbouwing haalt hij een aantal voorbeelden aan (wel of geen inburgeringstoetsen, wel of geen dubbele paspoorten) die moeten aantonen dat er tussen EU-landen nog altijd grote verschillen bestaan. Ook dat is geen nieuws:

15 In de pers: aan de slag Hoe krijg je het nu echt voor elkaar?
Klassiek: schakel (op tijd!) de wetenschapscommunicatoren in. Zij zullen je vooral vragen: wat heb je ontdekt, waarom is dat belangrijk en voor wie Social: weet wie je moet kennen, bouw aan netwerk, wees relevant en hulpvaardig, laat van je horen, zend vanuit die positie

16 http://www.sfs.uni-tuebingen.de/~hbaayen/ In de pers: in contact
Hoe ga je om met journalisten? - vraag van te voren doel van gesprek - geef eventueel voorbereidingsmateriaal - vermijd jargon en wees bereid ook basiskennis toe te lichten - wees bewust dat vereenvoudiging niet schadelijk hoeft te zijn - concrete voorbeelden geven helpt (algemeen <-> persoonlijk) - inzage vragen is prima, maar bemoei je met de feiten, niet met de toon - houd rekening met het hoge werktempo van de pers - vraag uitdrukkelijk om vermelding van Radboud Universiteit Nijmegen - zeg gerust ‘nee’ bij hoog afbreukrisico

17 Afbraakrisico De journalist heeft duidelijk vooroordelen.
Vraag extra nadrukkelijk waar het interview voor bedoeld is en hoe het gesprek verwerkt zal worden. Is het voor een ‘quootje’? Zeg dan liever NEE. Als je besluit mee te werken, kunnen formuleringen als deze helpen: Anders dan de algemene gedachte is, laat onderzoek zien… Het mag dan vandaag de dag modieus zijn om… maar onderzoek toont aan… Leg uit wat de waarde is van wetenschappelijk onderzoek Mijn onderzoek bevestigt precies wat iedereen al dacht (hoge ja-dûh-factor) Besteed extra aandacht aan de methode, waarom het belangrijk is om systematisch onderzoek te doen. Benadruk dat het resultaat ook tegenintuïtief had kunnen zijn – zorg dat je een voorbeeld bij de hand hebt. Leg eventueel de context uit waarin het onderzoek is gestart. Of besluit om geen media-aandacht te zoeken.

18 Deskundig in een actuele kwestie
Als je deskundig bent op een bepaald terrein dat ineens in de belangstelling staat, en je wilt daar graag in de media je zegje over doen, meld je dan bij de wetenschapsvoorlichters. Zij kunnen bemiddelen en bovendien helpen met eventuele opiniebijdragen Zorg er voor dat je persoonlijke webpagina goed op orde is (kennisbank en/of eigen website). Dan kunnen journalisten makkelijk checken of je inderdaad een relevante woordvoerder op een bepaald dossier bent.

19 Team wetenschapscommunicatie

20


Download ppt "Hoe kom ik in de pers (Moet dat dan?)."

Verwante presentaties


Ads door Google