De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De volgende vragen informeren naar uw mogelijkheden en ervaringen met betrekking tot horen en verstaan in verschillende situaties. U heeft deze vragen.

Verwante presentaties


Presentatie over: "De volgende vragen informeren naar uw mogelijkheden en ervaringen met betrekking tot horen en verstaan in verschillende situaties. U heeft deze vragen."— Transcript van de presentatie:

1 De volgende vragen informeren naar uw mogelijkheden en ervaringen met betrekking tot horen en verstaan in verschillende situaties. U heeft deze vragen reeds beantwoord, voordat u gestart bent met het dragen van een hoortoestel/hoortoestellen. Graag willen we dat u dezelfde vragen nogmaals beantwoordt, maar nu terwijl u uw huidige mogelijkheden en ervaringen met hoortoestel(len) vergelijkt met uw mogelijkheden en ervaringen zonder hoortoestel(len). Zet voor elke vraag een kruisje op de bijbehorende schaal van -5 tot +5. Als het beter gaat nu, met uw hoortoestel(len), in de situatie beschreven in de vraag, zet dan een kruisje ergens rechts van 0. Als het slechter gaat, plaats dan een kruisje ergens links van 0. Indien u geen verschil ervaart, zet een kruisje bij 0. Indien uw ervaring veel slechter is, plaats dan een kruisje bij -5; indien uw ervaring veel beter is, zet dan een kruisje bij +5. We verwachten dat alle vragen relevant zijn met betrekking tot uw dagelijkse ervaringen. Indien een vraag echter een bepaalde situatie omschrijft die niet van toepassing is voor u, kruis dan het vakje "niet van toepassing" aan. Nederlandse versie vertaald door ExpORL (Dept. Neurowetenschappen, K.U.Leuven) en gecontroleerd door VUMC, Amsterdam; AMC, Amsterdam; Erasmus MC, SSQ-B 5.6 blz 1 Rotterdam; en AZ St. Jan, Brugge Speech Spatial Qualities - B Informatie bij het beantwoorden van de vragen Naam : Datum : Ik draag één hoortoestel (linker oor) Ik draag één hoortoestel (rechter oor) Ik draag twee hoortoestellen (beide oren) Beantwoord a.u.b. de volgende vragen, en ga dan verder naar de vragen over uw gehoor Duid één van de volgende mogelijkheden aan: Leeftijd: Hoe lang draagt u al een hoortoestel/hoortoestellen? ______ jaar ______ maanden of _____ weken

2 1.U voert een gesprek met één andere persoon in een kamer waar een TV aanstaat. Kunt u, zonder de TV zachter te zetten, volgen wat deze persoon zegt? 2.U voert een gesprek met één andere persoon in een stille kamer met vloerbedekking of tapijt. Kunt u volgen wat deze persoon zegt? 3.U zit met een groepje van ongeveer vijf personen rond een tafel. Op het gepraat na, is het een rustige ruimte. U kunt iedereen van de groep zien. Kunt u het gesprek volgen? 4.U bent met een groepje van ongeveer vijf personen in een druk restaurant. U kunt iedereen van de groep zien. Kunt u het gesprek volgen? 5.U voert een gesprek met één andere persoon. Er is continu achtergrond- lawaai aanwezig. (Bijvoorbeeld een ventilator of stromend water.) Kunt u volgen wat de andere persoon zegt? Niet van toepassing Veel slechterVeel beter -5-4 -2 -3 0+2+1+4+3+5 Onveranderd Vergelijk uw huidige mogelijkheden met uw mogelijkheden zonder hoortoestel(len) SSQ-B 5.6 blz 2 SSQ-B (Deel 1: Spraak) Niet van toepassing Veel slechterVeel beter -5-4 -2 -3 0+2+1+4+3+5 Onveranderd Vergelijk uw huidige mogelijkheden met uw mogelijkheden zonder hoortoestel(len) Niet van toepassing Veel slechterVeel beter -5-4 -2 -3 0+2+1+4+3+5 Onveranderd Vergelijk uw huidige mogelijkheden met uw mogelijkheden zonder hoortoestel(len) Niet van toepassing Veel slechterVeel beter -5-4 -2 -3 0+2+1+4+3+5 Onveranderd Vergelijk uw huidige mogelijkheden met uw mogelijkheden zonder hoortoestel(len) Niet van toepassing Veel slechterVeel beter -5-4 -2 -3 0+2+1+4+3+5 Onveranderd Vergelijk uw huidige mogelijkheden met uw mogelijkheden zonder hoortoestel(len)

3 6.U bent met een groepje van ongeveer vijf personen in een druk restaurant. U kunt NIET iedereen van de groep zien. Kunt u het gesprek volgen? 7.U voert een gesprek met iemand in een zeer galmende ruimte, zoals een kerk of de hal van een treinstation. Kunt u volgen wat de andere persoon zegt? 8.Kunt u een gesprek voeren met iemand terwijl een andere persoon spreekt, waarvan de stem dezelfde toonhoogte heeft als van de persoon waarmee u praat? 9.Kunt u een gesprek voeren met iemand terwijl een andere persoon spreekt, waarvan de stem een andere toonhoogte heeft als van de persoon waarmee u praat? 10.Terwijl u luistert naar iemand die tegen u praat, probeert u ook het nieuws op de TV te volgen. Kunt u volgen wat beide sprekers zeggen? SSQ-B 5.6 blz 3 SSQ-B (Deel 1: Spraak, vervolg) Niet van toepassing Veel slechterVeel beter -5-4 -2 -3 0+2+1+4+3+5 Onveranderd Vergelijk uw huidige mogelijkheden met uw mogelijkheden zonder hoortoestel(len) Niet van toepassing Veel slechterVeel beter -5-4 -2 -3 0+2+1+4+3+5 Onveranderd Vergelijk uw huidige mogelijkheden met uw mogelijkheden zonder hoortoestel(len) Niet van toepassing Veel slechterVeel beter -5-4 -2 -3 0+2+1+4+3+5 Onveranderd Vergelijk uw huidige mogelijkheden met uw mogelijkheden zonder hoortoestel(len) Niet van toepassing Veel slechterVeel beter -5-4 -2 -3 0+2+1+4+3+5 Onveranderd Vergelijk uw huidige mogelijkheden met uw mogelijkheden zonder hoortoestel(len) Niet van toepassing Veel slechterVeel beter -5-4 -2 -3 0+2+1+4+3+5 Onveranderd Vergelijk uw huidige mogelijkheden met uw mogelijkheden zonder hoortoestel(len)

4 11.U voert een gesprek met één persoon in een ruimte waarin meerdere personen praten. Kunt u volgen wat de persoon met wie u het gesprek voert, zegt? 12.U voert een gesprek in groep waarbij de sprekers voortdurend wisselen. Kunt u het gesprek gemakkelijk volgen, zonder de eerste woorden van iedere nieuwe spreker te missen? 13.Kunt u gemakkelijk een gesprek via de telefoon voeren? 14.U luistert naar iemand aan de telefoon en iemand naast u begint te praten. Kunt u volgen wat door beide sprekers gezegd wordt? SSQ-B 5.6 blz 4 SSQ-B (Deel 1: Spraak, vervolg) Niet van toepassing Veel slechterVeel beter -5-4 -2 -3 0+2+1+4+3+5 Onveranderd Vergelijk uw huidige mogelijkheden met uw mogelijkheden zonder hoortoestel(len) Niet van toepassing Veel slechterVeel beter -5-4 -2 -3 0+2+1+4+3+5 Onveranderd Vergelijk uw huidige mogelijkheden met uw mogelijkheden zonder hoortoestel(len) Niet van toepassing Veel slechterVeel beter -5-4 -2 -3 0+2+1+4+3+5 Onveranderd Vergelijk uw huidige mogelijkheden met uw mogelijkheden zonder hoortoestel(len) Niet van toepassing Veel slechterVeel beter -5-4 -2 -3 0+2+1+4+3+5 Onveranderd Vergelijk uw huidige mogelijkheden met uw mogelijkheden zonder hoortoestel(len)

5 1.U bent buiten op een voor u onbekende locatie. U hoort een gras- maaier, maar kunt die niet zien. Kunt u meteen aangeven waar het geluid vandaan komt? 2.U zit aan tafel of in een vergadering met meerdere mensen. U kunt niet iedereen zien. Kunt u meteen zeggen waar iemand zich bevindt, zodra hij/zij begint te spreken? 3.U zit tussen twee personen. Eén van hen begint te spreken. Kunt u, zonder te kijken, meteen zeggen of het de persoon links of rechts van u is? 4.U bent in een voor u onbekend huis. Het is stil. U hoort een deur dichtslaan. Kunt u meteen zeggen waar het geluid vandaan komt? 5.U bent in de trappenhal/het trappenhuis van een gebouw met verdiepingen boven en onder u. U hoort geluiden afkomstig van een andere verdieping. Kunt u meteen zeggen waar het geluid vandaan komt? SSQ-B 5.6 blz 5 SSQ-B (Deel 2: Ruimtelijk horen) Niet van toepassing Veel slechterVeel beter -5-4 -2 -3 0+2+1+4+3+5 Onveranderd Vergelijk uw huidige mogelijkheden met uw mogelijkheden zonder hoortoestel(len) Niet van toepassing Veel slechterVeel beter -5-4 -2 -3 0+2+1+4+3+5 Onveranderd Vergelijk uw huidige mogelijkheden met uw mogelijkheden zonder hoortoestel(len) Niet van toepassing Veel slechterVeel beter -5-4 -2 -3 0+2+1+4+3+5 Onveranderd Vergelijk uw huidige mogelijkheden met uw mogelijkheden zonder hoortoestel(len) Niet van toepassing Veel slechterVeel beter -5-4 -2 -3 0+2+1+4+3+5 Onveranderd Vergelijk uw huidige mogelijkheden met uw mogelijkheden zonder hoortoestel(len) Niet van toepassing Veel slechterVeel beter -5-4 -2 -3 0+2+1+4+3+5 Onveranderd Vergelijk uw huidige mogelijkheden met uw mogelijkheden zonder hoortoestel(len)

6 6.U bent buiten. Een hond blaft luid. Kunt u onmiddellijk zeggen waar de hond zich bevindt, zonder te kijken? 7.U staat op de stoep in een drukke straat. Kunt u meteen zeggen uit welke richting een bus of vrachtwagen komt, voordat u het voertuig ziet? 8.Kunt u op straat, op basis van iemands stem of voetstappen, afleiden hoe ver deze persoon van u verwijderd is? 9.Kunt u, op basis van het geluid, afleiden hoe ver een bus of vrachtwagen van u verwijderd is? 10.Kunt u, op basis van het geluid, zeggen in welke richting een bus of vrachtwagen rijdt? Bijvoorbeeld van links naar rechts of van rechts naar links. SSQ-B 5.6 blz 6 SSQ-B (Deel 2: Ruimtelijk horen, vervolg) Niet van toepassing Veel slechterVeel beter -5-4 -2 -3 0+2+1+4+3+5 Onveranderd Vergelijk uw huidige mogelijkheden met uw mogelijkheden zonder hoortoestel(len) Niet van toepassing Veel slechterVeel beter -5-4 -2 -3 0+2+1+4+3+5 Onveranderd Vergelijk uw huidige mogelijkheden met uw mogelijkheden zonder hoortoestel(len) Niet van toepassing Veel slechterVeel beter -5-4 -2 -3 0+2+1+4+3+5 Onveranderd Vergelijk uw huidige mogelijkheden met uw mogelijkheden zonder hoortoestel(len) Niet van toepassing Veel slechterVeel beter -5-4 -2 -3 0+2+1+4+3+5 Onveranderd Vergelijk uw huidige mogelijkheden met uw mogelijkheden zonder hoortoestel(len) Niet van toepassing Veel slechterVeel beter -5-4 -2 -3 0+2+1+4+3+5 Onveranderd Vergelijk uw huidige mogelijkheden met uw mogelijkheden zonder hoortoestel(len)

7 11.Kunt u, op basis van iemands stem of voetstappen, zeggen in welke richting de persoon zich verplaatst? Bijvoorbeeld van links naar rechts of van rechts naar links. 12.Kunt u, op basis van iemands stem of voetstappen, zeggen of de persoon naar u toe loopt of van u wegloopt? 13.Kunt u, op basis van het geluid, zeggen of een bus of vrachtwagen naar u toe rijdt of van u wegrijdt? 14.Heeft u het gevoel dat de geluiden die u hoort zich meer in uw hoofd dan in de wereld er buiten bevinden? 15.Bevinden de geluiden van mensen of voorwerpen die u hoort, maar eerst niet ziet, zich dichterbij dan verwacht wanneer u ze wel ziet? SSQ-B 5.6 blz 7 SSQ-B (Deel 2: Ruimtelijk horen, vervolg) Niet van toepassing Veel slechterVeel beter -5-4 -2 -3 0+2+1+4+3+5 Onveranderd Vergelijk uw huidige mogelijkheden met uw mogelijkheden zonder hoortoestel(len) Niet van toepassing Veel slechterVeel beter -5-4 -2 -3 0+2+1+4+3+5 Onveranderd Vergelijk uw huidige mogelijkheden met uw mogelijkheden zonder hoortoestel(len) Niet van toepassing Veel slechterVeel beter -5-4 -2 -3 0+2+1+4+3+5 Onveranderd Vergelijk uw huidige mogelijkheden met uw mogelijkheden zonder hoortoestel(len) Niet van toepassing Meer in het hoofdMeer er buiten -5-4 -2 -3 0+2+1+4+3+5 Onveranderd Vergelijk uw huidige mogelijkheden met uw mogelijkheden zonder hoortoestel(len) Niet van toepassing Veel dichterbijMinder dichtbij -5-4 -2 -3 0+2+1+4+3+5 Onveranderd Vergelijk uw huidige mogelijkheden met uw mogelijkheden zonder hoortoestel(len)

8 16.Bevinden de geluiden van mensen of voorwerpen die u hoort, maar eerst niet ziet, zich verder weg dan verwacht wanneer u ze wel ziet? 17.Heeft u de indruk dat geluiden exact afkomstig zijn van de plaats waarvan u verwacht dat ze komen? SSQ-B 5.6 blz 8 SSQ-B (Deel 2: Ruimtelijk horen, vervolg) Niet van toepassing Veel slechtere indrukVeel betere indruk -5-4 -2 -3 0+2+1+4+3+5 Onveranderd Vergelijk uw huidige mogelijkheden met uw mogelijkheden zonder hoortoestel(len) Niet van toepassing Veel verderMinder ver -5-4 -2 -3 0+2+1+4+3+5 Onveranderd Vergelijk uw huidige mogelijkheden met uw mogelijkheden zonder hoortoestel(len)

9 1.Denk aan een situatie waarbij u twee geluiden tegelijkertijd hoort, bijvoorbeeld stromend water en tegelijkertijd een radio. Heeft u de indruk dat dit twee aparte geluiden zijn? 2.Wanneer u meer dan één geluid tegelijkertijd hoort, heeft u dan de indruk dat u een mengelmoes van geluiden hoort? 3.U bent in een ruimte waar een radio met muziek aanstaat. Iemand anders in de ruimte praat. Hoort u de stem en de radio als twee afzonderlijke geluidsbronnen? 4.Kunt u verschillende mensen die u kent, gemakkelijk herkennen aan hun stem? 5.Kunt u verschillende muziekfragmenten die u goed kent, gemakkelijk van elkaar onderscheiden? SSQ-B 5.6 blz 9 SSQ-B (Deel 3: Kwaliteit van horen) Niet van toepassing Minder apartMeer apart -5-4 -2 -3 0+2+1+4+3+5 Onveranderd Vergelijk uw huidige mogelijkheden met uw mogelijkheden zonder hoortoestel(len) Niet van toepassing Meer mengelmoesMinder mengelmoes -5-4 -2 -3 0+2+1+4+3+5 Onveranderd Vergelijk uw huidige mogelijkheden met uw mogelijkheden zonder hoortoestel(len) Niet van toepassing Minder apartMeer apart -5-4 -2 -3 0+2+1+4+3+5 Onveranderd Vergelijk uw huidige mogelijkheden met uw mogelijkheden zonder hoortoestel(len) Niet van toepassing Veel slechterVeel beter -5-4 -2 -3 0+2+1+4+3+5 Onveranderd Vergelijk uw huidige mogelijkheden met uw mogelijkheden zonder hoortoestel(len) Niet van toepassing Veel slechterVeel beter -5-4 -2 -3 0+2+1+4+3+5 Onveranderd Vergelijk uw huidige mogelijkheden met uw mogelijkheden zonder hoortoestel(len)

10 6.Kunt u het verschil horen tussen verschillende geluiden, bijvoorbeeld tussen een auto en een bus, tussen kokend water in een kookpot en voedsel dat in een pan wordt gebraden? 7.Wanneer u muziek beluistert, kunt u dan bepalen welke instrumenten worden bespeeld? 8.Wanneer u muziek beluistert, klinkt die dan helder en natuurlijk? 9.Klinken alledaagse geluiden, die u goed hoort, helder (niet vaag of wazig)? 10.Klinken de stemmen van andere mensen helder en natuurlijk? SSQ-B 5.6 blz 10 SSQ-B (Deel 3: Kwaliteit van horen, vervolg) Niet van toepassing Veel slechterVeel beter -5-4 -2 -3 0+2+1+4+3+5 Onveranderd Vergelijk uw huidige mogelijkheden met uw mogelijkheden zonder hoortoestel(len) Niet van toepassing Veel slechterVeel beter -5-4 -2 -3 0+2+1+4+3+5 Onveranderd Vergelijk uw huidige mogelijkheden met uw mogelijkheden zonder hoortoestel(len) Niet van toepassing Minder helder en natuurlijkHelderder en natuurlijker -5-4 -2 -3 0+2+1+4+3+5 Onveranderd Vergelijk uw huidige mogelijkheden met uw mogelijkheden zonder hoortoestel(len) Niet van toepassing Minder helderHelderder -5-4 -2 -3 0+2+1+4+3+5 Onveranderd Vergelijk uw huidige mogelijkheden met uw mogelijkheden zonder hoortoestel(len) Niet van toepassing Minder helder en natuurlijkHelderder en natuurlijker -5-4 -2 -3 0+2+1+4+3+5 Onveranderd Vergelijk uw huidige mogelijkheden met uw mogelijkheden zonder hoortoestel(len)

11 11.Klinken alledaagse geluiden, die u hoort, kunstmatig of onnatuurlijk? 12.Klinkt uw eigen stem natuurlijk voor u? 13.Kunt u gemakkelijk iemands humeur afleiden uit de klank van zijn stem? 14.Moet u zich erg concentreren wanneer u naar iets of iemand luistert? 15.Kost het u veel inspanning om te verstaan wat er gezegd wordt tijdens een gesprek met anderen? SSQ-B 5.6 blz 11 SSQ-B (Deel 3: Kwaliteit van horen, vervolg) Niet van toepassing Meer concentratie nodigMinder concentratie nodig -5-4 -2 -3 0+2+1+4+3+5 Onveranderd Vergelijk uw huidige mogelijkheden met uw mogelijkheden zonder hoortoestel(len) Niet van toepassing Minder natuurlijkMeer natuurlijk -5-4 -2 -3 0+2+1+4+3+5 Onveranderd Vergelijk uw huidige mogelijkheden met uw mogelijkheden zonder hoortoestel(len) Niet van toepassing Minder natuurlijkMeer natuurlijk -5-4 -2 -3 0+2+1+4+3+5 Onveranderd Vergelijk uw huidige mogelijkheden met uw mogelijkheden zonder hoortoestel(len) Niet van toepassing Veel slechterVeel beter -5-4 -2 -3 0+2+1+4+3+5 Onveranderd Vergelijk uw huidige mogelijkheden met uw mogelijkheden zonder hoortoestel(len) Niet van toepassing Meer inspanning nodigMinder inspanning nodig -5-4 -2 -3 0+2+1+4+3+5 Onveranderd Vergelijk uw huidige mogelijkheden met uw mogelijkheden zonder hoortoestel(len)

12 16.Wanneer u een auto bestuurt, kunt u dan gemakkelijk verstaan wat iemand die naast u zit, zegt? 17.Wanneer u met iemand in de auto meerijdt, kunt u dan gemakkelijk verstaan wat de chauffeur die naast u zit, zegt? 18.Kunt u gemakkelijk andere geluiden negeren wanneer u naar iets wilt luisteren? SSQ-B 5.6 blz 12 SSQ-B (Deel 3: Kwaliteit van horen, vervolg) Niet van toepassing Veel slechterVeel beter -5-4 -2 -3 0+2+1+4+3+5 Onveranderd Vergelijk uw huidige mogelijkheden met uw mogelijkheden zonder hoortoestel(len) Niet van toepassing Veel slechterVeel beter -5-4 -2 -3 0+2+1+4+3+5 Onveranderd Vergelijk uw huidige mogelijkheden met uw mogelijkheden zonder hoortoestel(len) Niet van toepassing Veel slechterVeel beter -5-4 -2 -3 0+2+1+4+3+5 Onveranderd Vergelijk uw huidige mogelijkheden met uw mogelijkheden zonder hoortoestel(len)


Download ppt "De volgende vragen informeren naar uw mogelijkheden en ervaringen met betrekking tot horen en verstaan in verschillende situaties. U heeft deze vragen."

Verwante presentaties


Ads door Google