De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Scholenproject 2013-2016 ISM.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Scholenproject 2013-2016 ISM."— Transcript van de presentatie:

1 Scholenproject ISM

2 Inhoud Toelichting Get Into Rugby (GIR) Strategie
Planning Investering/mensen & budget Promotie (toolkit, website) Mensen Wat wordt er verwacht van de clubs?

3 Toelichting GIR Doel: ism:
het aantal rugbyspelers in Vlaanderen verhogen via de scholen om zo de leerlingen + leerkrachten de waarden en principes van het rugbyspel op een leuke en speelse manier te laten kennismaken. ism:

4 Neven doelstellingen Focus op Focus op spelers van het lager onderwijs en 1ste graad secundair onderwijs (dus U15, U13, U11, U9, U7) Link tussen de scholen in de buurt van de clubs verbeteren Clubs bijstaan in hun scholenwerking (provinciale officer) Uniform scholenproject voeren Bekendheid van de sport in België/plaatselijke regio vergroten

5 TRY PLAY STAY VERSCHILLENDE STADIA
De eerste fase bestaat eruit om nieuwe spelers te laten kennis maken met de waarden & principes van het rugbyspel. Dit gebeurt meestal in de scholen waar ook de leerkachten LO overtuigd worden van het rugbyspel. PLAY In de 2de fase zullen de spelers het spel spelen in een veilige omgeving op de club. Van tag-rugby gaan we hier naar contact-rugby. STAY De focus in de laatste stage ligt op de verdere ontwikkeling van de spelers + op retentie als speler, trainer, scheidsrechter, bestuurder of vrijwilliger van een schoolteam of in een club

6 Regio Oost- en West-Vlaanderen
onze region’s Regio Antwerpen Regio Oost- en West-Vlaanderen Regio Limburg WEST - PO EAST - PO Regio Brabant

7 Voorbeeld: provincie Antwerpen
= club = club met scholen 16 clubs hebben vorig jaar ingeschreven voor het Verdi-project Indien er terug 16 clubs inschrijven en we minstens 3 scholen per club rekenen dan bereiken we meer dan 48 scholen

8 Wie zijn de actoren? Schoolcoördinator Club Leerkracht LO - directie
Provincial Officer (PO) Leerkracht LO - directie

9 Wie zijn de actoren? Club P.O.
Zoekt actief mee naar scholen met interesse (scholen doorgeven aan VRB, school aanspreken via leerkracht, spelers van de club, …) vaardigt een schoolcoördinator af organiseert een scholentornooi Ondersteunt zoveel mogelijk de PO met gediplomeerde trainers van zijn eigen club Club P.O. Help de club met zijn scholenwerking Geeft opleiding aan leerkrachten LO Verzorgt initiaties op school aan leerlingen en leerkrachten Organiseert samen met de club een scholentornooi Evalueert het project (tussentijds en op het eind)

10 Leerkracht LO - directie
Wie zijn de actoren? Leerkracht LO - directie Schoolcoördinator Staat open voor TAG-rugby op school Geeft na initiatie-periode zelf TAG-rugby op school (lesperiode van 4 à 6 weken) Neemt met één of meerdere ploegen deel aan het scholentornooi op de club Coördineert project tussen club, PO en leerkracht LO (school) Stelt samen met PO lijst op van scholen en hun contacten en vult deze aan in de database van de IRB & VRB Is aanspreekpunt tussen de school en de club organiseert samen met de club een scholentornooi Evaluatie doen op einde van project met alle betrokken partners

11 Waarom TAG rugby in de TRY fase?
Veilig (geen contact) Eenvoudig (gegeven door leerkrachten LO) Zowel binnen/buiten

12 Strategie PLANNEN: Geen project zonder een grondige planning 1.
 tot 31 maart 2013 2. INVESTERING Geen project zonder inbreng (mensen, financieel)  tot 31 maart 2013 3. PROMOTIE: Geen project zonder promotie via de media, scholen…  tot 1 september 2013 (+ blijvende promotie tot 2016) 4. MANAGEMENT: Geen project zonder opvolging en feedback  tussentijds november 2013

13 Onderzoek & inventaris
Plannen Polsen welke clubs willen mee doen Scholen rond de club targetten Aantal spelers U15, U13, U11 in de clubs Aantal (gediplomeerd) trainers in de clubs Reeds mensen van de club in de scholen? Po’s & schoolcoördinator zoeken Opstarten pilootproject Fase 1 Onderzoek & inventaris 31 januari 2013 Schoolcoördinator per club aangeduid 2 PO’s voorzien GIT project opnemen in de kaderopleidingen Cursusmateriaal voorzien voor de leerkrachten LO Tornooien vast leggen Contacteren van de scholen Fase 2 Bevestiging 31 maart 2013

14 Plannen Fase 3 Fase 4 1 september 2013 Implementatie
PO’s worden opgeleid voor hun taak Schoolcordinatoren & PO’s maken afspraken met de scholen Bijscholingen organiseren voor de clubtrainers voor het aanbrengen van het GIT in de scholen Fase 3 Implementatie 1 september 2013 Fase 4 Evaluatie Vanaf 31 mei 2013 Eerste evaluatie van het pilootproject eind mei Tussentijdse evaluatie houden tijdens de 2de forumvergadering van november 2013

15 Strategie PLANNEN: Geen project zonder een grondige planning 1.
 tot 31 maart 2013 2. INVESTERING Geen project zonder inbreng (mensen, financieel)  tot 31 maart 2013 3. PROMOTIE: Geen project zonder promotie via de media, scholen…  tot 1 september 2013 (+ blijvende promotie tot 2016) 4. MANAGEMENT: Geen project zonder opvolging en feedback  tussentijds november 2013

16 Investering mensen Provinciale officer’s per provincie(s) aanstellen + coaches zoeken via: Samenwerking met clubs - VRB Samenwerking met BLOSO Leerkrachten LO opleiden : Via nascholingen met SVS & BVLO Via nascholingen universiteiten & hogescholen Via Provinciale ontwikkelingsmanagers (PO)

17 Investering financieel
Inspringen op het IRB programma “Get into rugby” & the IRB Grants Middelen genereren via de facultatieve jeugdsport BLOSO Samenwerken met BLOSO voor de provinciale PO’s in elke provincie(s) Samenwerken met SVS voor de schoolcontacten en hun kalender Eigen middelen generen vanuit de clubs - VRB

18 Begroting 2013 Kosten Opbrengsten Personeel Subsidie Materiaal
Aantal bedrag Subsidie Provinciale DO’s (€ /DO) 2 Bloso - HRM 22.000€ Km’s DO’s (5000 km - € 1650/DO) € 3300 Bloso –jeugd 33.000€ Materiaal VRB Promotiekit (150€ per stuk) 64 € 9600 Clubs Kledij PO’s (300€ per PO) € 600 IRB Grants Kledij leerkrachten (t-shirts 15€ per stuk) 128 € 1920 Sponsoring Promotiemateriaal (vertaling IRB, vlaggen, ) € 2000 Ethias 3000 Tornooien Rode kruis (16x € 160) 16 € 2560 TOTAAL

19 Strategie PLANNEN: Geen project zonder een grondige planning 1.
 tot 31 maart 2013 2. INVESTERING Geen project zonder inbreng (mensen, financieel)  tot 31 maart 2013 3. PROMOTIE: Geen project zonder promotie via de media, scholen…  tot 1 september 2013 (+ blijvende promotie tot 2016) 4. MANAGEMENT: Geen project zonder opvolging en feedback  tussentijds november 2013

20 Promotie Via de initiaties van de clubs & PO’s
Via SVS en hun contacten met de scholen Via BVLO & universiteiten en hogescholen Via sportevenementen van BLOSO, provincie, gemeenten Via onze contacten met de media (nieuwsblad.be) Via website – facebook – twitter

21 TRY - PLAY - STAY TOOLKIT
De toolkit zal bestaan uit materiaal dat door Gilbert zal geleverd worden. Materiaal voor de leerkracht (CD + rugby info) 6 ballen:- 3x maat 3, 3x maat 4 2 fluitjes, 1 ball pomp 40 kegels 12 partijvestjes 12 tags

22 Online Spelers en leerkrachten ondersteunen via:
Rugby Ready Beginners gids Eigen website/cursussen VRB

23

24 Strategie PLANNEN: Geen project zonder een grondige planning 1.
 tot 31 maart 2013 2. INVESTERING Geen project zonder inbreng (mensen, financieel)  tot 31 maart 2013 3. PROMOTIE: Geen project zonder promotie via de media, scholen…  tot 1 september 2013 (+ blijvende promotie tot 2016) 4. MANAGEMENT: Geen project zonder opvolging en feedback  tussentijds november 2013

25 Management Aantal nieuwe leden meten door het inschrijvingsformulier van de VRB + dit kunnen aanduiden in de database! PO’s peilen naar hun ervaringen, tussentijdse evaluaties Schoolcoördinatoren bevragen via forumvergadering Leerkrachten LO om feedback vragen na de initiaties

26 Wat wordt er verwacht van de clubs?
Een club kan instappen indien ze voldoet aan volgende criteria: Hebben van een schoolcoördinator Hebben van gediplomeerde (IRB Level I) trainers (of trainers willen opleiden), 1 trainer/15 jeugdleden (tot en met U17) Gediplomeerde trainer die initiaties aan scholen uit de buurt geven in samenwerking met P.O. Subsidies Facultatieve opdracht jeugdsport (BLOSO) gebruiken voor het Get Into Rugby project. TAG tornooi organiseren op de club voor 2°-3° gr l.o. & 1° gr s.o.

27


Download ppt "Scholenproject 2013-2016 ISM."

Verwante presentaties


Ads door Google