De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Netwerker/ Docent Unit Contractactiviteiten ROC-Nijmegen Dorry Massée

Verwante presentaties


Presentatie over: "Netwerker/ Docent Unit Contractactiviteiten ROC-Nijmegen Dorry Massée"— Transcript van de presentatie:

1 Netwerker/ Docent Unit Contractactiviteiten ROC-Nijmegen Dorry Massée
Jet Wijdeveld Netwerker/ Docent Unit Contractactiviteiten ROC-Nijmegen Dorry Massée Specialist Educatie Volwassenen Bibliotheek Gelderland Zuid Vervang ‘Je naam’ en ‘Je functie’ in zijn geheel door je eigen naam en functie.

2 Wat is laaggeletterdheid?
Laaggeletterdheid is het onvermogen om schriftelijke informatie die functioneel is in het leven van alledag ( thuis, werk en de samenleving) te begrijpen en adequaat te gebruiken.” Wat is het verschil tussen laaggeschoold en laaggeletterd Laaggeschoolden zijn soms niet laaggeletterd, maar de meesten laaggeletterden zijn wel laaggeschoold.

3 Wat betekent dit in de praktijk?
Het niet of moeizaam kunnen lezen van een boek, de ondertiteling van een film, een recept, brieven van instanties, een geboortekaartje, de instructie van een pinautomaat of werkinstructie. Moeite hebben met het invullen van formulieren, werkbriefjes of een kaartje schrijven. Onzekerheid , drempel instanties hoog dus ook bibliotheek. Smoesjes bedenken als je iets tegen komt. Mitella in de zak. Dit hoeft niet mensen kunnen dit nog leren; basisvaardigheden ( Nederlands rekenen en computer) leren in eigen tempo leren op eigen niveau eigen leer wens Aansluiten bij vraag vanuit werkgever of organisatie Samenwerken met andere partners

4 Probeer onderstaande tekst te lezen en ervaar een beetje wat het is om laaggeletterd te zijn
Klnkrs kwt Wr k k zk p mn ttsnbrd; gn klnkr t bknnn. Wr zn z gblvn? Msschn p vknt, mr dt hddn z dn k wl ns mgn mldn! H kn k n n clmn schrvn zndr klnkrs? Tch hft n ndrzk ngwzn dt mnsn tkstn knnn lzn zndr klnkrs. k hp ht mr, ndrs schrf k dt vrhl ds vr nks. Ht zl wl n krt clmn wrdn, bn k bng. n d ndr knt k wl ns gd. k hr vk, dt mn clmns vl t lng zn. k kn mtn n prp dn: wtn jll wr mn klnkrs gblvn zn? Ht s tch prttgr lzn ls z r gwn stn. k ms mn klnkrs. k wl z trg. Wat doet het met je? Voorlezen van uiteindelijke tekst?

5 Wat feiten op een rij Er zijn 1,1 miljoen volwassen laaggeletterden
Er zijn 1,6 miljoen digibeten; Er zijn financieel ongeletterden; 20% van de ouderen (56-65 jaar) 30% van de jongeren in het MBO op niv.1 en 2 7% van de recente schoolverlaters (16-19 jaar) 6% van de beroepsbevolking 25 % van de kinderen van groep 8 komen met een leesachterstand van 2 jaar van de basisschool. Je ziet het belang om aandacht te blijven besteden, je moet cirkel rondmaken, zorgen voor preventie en terugdringen laaggeletterdheid.

6 Geletterdheid en de arbeidsmarkt
Ruim de helft van de laaggeletterden heeft werk Van de werkende laaggeletterden werkt 25% in de sector Zorg en Welzijn 20% in de Industrie en Energie 17% in de Handel en Horeca Toen ik dit ontdekte , was dit voor mij een eye-opener. Contacten leggen met ZZG/ dat zij hebben herkend en erkend dat er laaggeletterden binnen hun werksoort zaten. Interne cursussen/ opleidingen. Bottom up. Teammanagers voorlichten/ interne communicatie ( taal op de werkvloer) introductie-bijeenkomst waren teveel mensen voor 1 groep. Er starten nog 2 nieuwe groepen. Om deze doelgroep te bereiken heb je partners nodig en een van de partners is de bibliotheek.

7

8 Samenwerking Bibliotheek en ROC Nijmegen
Gedeelde doelen: laaggeletterdheid voorkomen en terugdringen. zelfredzaamheid en participatie van alle burgers bevorderen. bevorderen van leesplezier. Er is een convenant vanaf 2009 voor een duurzame samenwerking Wij sluiten aan bij het actieplan laaggeletterdheid wat in oktober is aangeboden in de 2e kamer.

9 Berlijnse muur Traditionele opstelling

10 Werkwijze bibliotheek
Biedt doorlopende leer- en leeslijnen aan voor jong en oud. Intensieve contacten met Taalaanbieders. Speciale collecties voor preventie en terugdringen van laaggeletterdheid. Taalpunt en MLP. Is ondersteunend en faciliterend Sluit aan bij het lesprogramma van de Taalaanbieder. Kan als leslocatie fungeren. Heeft leeskringen op verschillende niveau’s. Legt de nadruk op leesplezier, lezen is leuk. Organiseert literaire ontmoetingen Een plek bieden waar kennis en informatie uitgewisseld kan worden, waar mensen elkaar ontmoeten en waar we van elkaar leren wil een toegangspoort tot informatie zijn en informatievaardigheid bij gebruikers bevorderen zodat zij volwaardig deel kunnen nemen aan de samenleving

11 van Berlijnse muur naar frontale presentatie
Uitleg waarom taalpunt

12 Abdelkader Benali in Bibliotheek Hatert
Literaire ontmoeting meerwaarde/ samenwerking met andere partners om die doelgroep te bereiken die niet vanzelf naar de bibliotheek gaan.

13 Competenties Kennis van de doelgroep
Didactische vaardigheden aangepast aan de doelgroep Weten hoe je de doelgroep kunt verrassen en verleiden Kennis van de nieuwste ontwikkelingen, ook op het digitale vlak Vaardigheid in het begeleiden naar zelfredzaamheid en maatschappelijke participatie. Welke competenties hebben diverse partners nodig/ Maatschappelijke participatie bevorderen. Op allerlei manieren.

14 Hoe vind je de doelgroep?
Vindplaatsen in kaart brengen omgeving betrekken Contact leggen met verschillende organisaties, instellingen en bedrijven. zichtbaar zijn op verschillende manieren

15 Hoe verleid je mensen tot leren?
Aantrekkelijke wervingscampagnes; door inzet ambassadeurs Actief deelnemen /aansluiten bij landelijke campagnes Aanbod laten aansluiten bij leerwens en motivatie Resultaten zichtbaar maken en succes laten ervaren. korte activeringsactiviteiten( drempel verlagen) Ervaringsdeskundige Aansprekende pr; foto’s/ teksten die doelgroep aanspreken en aansluiten bij de behoefte ( leerwens/motivatie) van de doelgroep. Zichtbaar zijn op verschillende manieren. Aan te sluiten bij wat ze wel kunnen en dat uit te bouwen. Aansluiten bij hun dagelijkse situatie zodat wat ze leren daar kunnen toepassen.

16 De computer stond al een tijdje in huis maar ik durfde er niets mee
De computer stond al een tijdje in huis maar ik durfde er niets mee. In de cursus heb ik veel geleerd. Ik werk nu dagelijks aan de computer. Ik heb nu veel meer zelfvertrouwen.” Nu weet ik hoe ik informatie kan opzoeken, ik zit regelmatig achter de computer om meer informatie over mijn hobby te zoeken. Nooit gedacht dat ik dat ook zou kunnen.” Gebruik maken van eigen uitspraken van cursisten om anderen te bereiken.

17 Wat zijn kritische succes factoren
voor het slagen van een project voor deze doelgroep? Aansluiten bij de motivatie / leervraag Plezier in vaardigheden Leren leren Maatschappelijke participatie zelfredzaamheid Van elkaar leren Kleine stapjes Succeservaringen opdoen Cursist zelf meenemen in zijn leerproces d.m.v. portfolio en eigen stappenplan. Bibliotheek en andere zaken stimuleren

18 Wat zijn kritische succes factoren voor samenwerking?
Gezamenlijk belang delen Weten wat ieder in huis heeft Aansluiten bij de vraag Weten wat je niet kunt bieden Elkaars kwaliteiten benutten Goede afspraken maken en nakomen Van elkaar leren Elkaar in waarde laten/ open staan voor elkaar.

19 Zijn er nog vragen? ‘Leren is als een hefboom die vele deuren open maakt.’

20 Bedankt voor jullie aandacht!


Download ppt "Netwerker/ Docent Unit Contractactiviteiten ROC-Nijmegen Dorry Massée"

Verwante presentaties


Ads door Google