De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Enquete veiligheid 2013. woont u graag in uw buurt? Op de vraag of u graag in uw buurt woont, antwoorde 69% van de deelnemers met ja en 31% met nee.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Enquete veiligheid 2013. woont u graag in uw buurt? Op de vraag of u graag in uw buurt woont, antwoorde 69% van de deelnemers met ja en 31% met nee."— Transcript van de presentatie:

1 Enquete veiligheid 2013

2 woont u graag in uw buurt? Op de vraag of u graag in uw buurt woont, antwoorde 69% van de deelnemers met ja en 31% met nee

3 bent u onlangs weleens het slachtoffer geweest van een misdrijf? Op de vraag of u weleens het slachtoffer bent geweest van een misdrijf beantwoorde 17% van de deelnemers met ja, 83% met nee

4 zo ja, van welk misdrijf? 23% van de deelnemers is slachtoffer geweest van diefstal, 23% van inbraak in zijn woning, 15% van diefstal in zijn voertuig, 23% van vandalisme, 8% van bedreigingen en 8% van overige misdrijfen

5 Bent u wel eens bang om in de toekomst het slachtoffer te worden van een misdrijf? Op deze vraag beantwoorde 41% van de deelnemers met ja en 59% van de deelnemers met nee.

6 voor welk misdrijf bent u bang om slachtoffer van te worden? 15% van de deelnemers is bang om slachtoffer te worden van diefstal, 38% voor diefstal in zijn woning, 38% voor vandalisme en 8% voor bedreigingen.

7 Zijn er in het recente verleden ooit situaties in uw omgeving geweest waardoor u zich bijzonder onveilig voelde? Op deze vraag beantwoorde 39% van de deelnemers met ja en 61% met nee.

8 Zijn er plaatsen in uw omgeving waar u zich onveilig voelt of die u vermijdt? 22% van de deelnemers voelt zich onveilig op sommige plaatesen of plekken en vermijdt deze liever, 78% van de deelnemers heeft geen onveilig gevoel

9 Is de toegang tot de achterzijde van uw woning beveiligd door een afsluiting, zodat men zich niet ongestoord langs achter kan begeven? Bij 62% van de deelnemers is de achterzijde van de woning beveiligd door een afsluiting, bij 38% van de deelnemers is dit niet het geval

10 Zijn er al maatregelen genomen om uw woning tegen diefstal te beveiligen? Bij ruim 71% van de deelnemers zijn er maatregelen genomen om de woning beter te beveiligen tegen diefstal, bij 29% zijn deze maatregelen niet genomen

11 Bent u in het bezit van het certificaat ‘veilig wonen’? Slechts 26% van de deelnemers is inhet bezit van het certificaat ‘veilig wonen’, ruim 66% heeft dit certificaat niet.

12 Heeft u of De Woonplaats al maatregelen genomen om uw voertuig tegen diefstal te beveiligen? Bij 33% van de deelnemers zijn er maatregelen genomen om hun voertuigen tegen diefstal te beveiligen, bij 67% van de deelnemers is dit niet het geval.

13 Is het zicht op uw woning door struikgewas, afschermingen en dergelijke, onttrokken aan de straat? Bij 5% van de deelnemers is het zicht op hun woning onttrokken aan de straat, bij 95% van de deelnemers is er voldoende zicht op hun woning.

14 Zijn er bepaalde zaken of omstandigheden in uw wijk waar u zich aan ergert? Ruim 59% van de deelnemers ergert zich aan bepaalde zaken in de wijk, 41% geeft aan geen problemen te ondervinden.

15 Van welk aard zijn deze problemen? 29% van de deelnemers ergert zich aan milieuzaken, 24% heeft te maken met verkeersproblemen en 47% ondervindt problemen met andere zaken.

16 Heeft u suggesties om onveilige situaties en ergenissen te voorkomen? • Meer controles door de Woonplaats, meer serieuze aandacht voor klachten van bewoners, meer inzet. Prullenbakken plaatsen • Stel een foto camera beschikbaar aan aspirant toezicht houders voor vastleggen onregelmatigheden • Beter met elkaar omgaan en mensen aanspreken op hun gedrag

17 • De bewoners die last hebben van de overlast bij elkaar brengen. Samen sta je sterker. En harder optreden bij de bewoners die de overlast veroorzaken • Goede verlichting en geen duistere paadjes/weggetjes rond huizen. Geen hangplekken.. voldoende afvalmogelijkheden. Goede toegankelijkheid van voordeur, d.w.z. rechtstreeks naar deur kunnen lopen, zonder bocht. Het direct kunnen melden

18 • Misschien een soort buurtvereniging of een soort van regel- neef die dingen organiseren wil en mensen durft aan te spreken en te mobiliseren • Dat mensen niet alleen aan zich zelf denken, maar ook aan anderen, Geen mentaliteit van ‘dat moet kunnen’

19 Wat verwacht u van de wijkagent van de politie? • burenruzies oplossen/kalmeren • geen idee. We zien hier vrijwel nooit politie. • Zichtbaar blijven in de buurt en snel signaleren of er ergens iets broeit • Ook toezicht houden op overtreders poep gedrag • Aanpakken van situaties als daar om gevraagd wordt

20 • Dat hij alle meldingen die uit een (probleem) wijk/gebouw komen meld bij de woonplaats. En dat je de wijkagent kunt bellen bij overlast. Het gebeurd regelmatig dat als er overlast is en je belt de politie dat het net te lang duurt dat de politie er is. Misschien doordat je de meldkamer niet gebruikt en direct de wijkagent belt dat de politie sneller ter plekke kan zijn en beter en sneller de overlast mee krijgen. En de politie moet een sleutel krijgen van de woonplaats voor algemene toegang deuren van (probleem) gebouwen omdat (naar het pand kijk waar ik woon) de muren erg dun zijn hoor je alles ook de bel vanaf beneden Wanneer de politie een “eigen” sleutel heeft kunnen hun zo naar binnen zonder eerst aan te hoeven bellen bij de bewoner die de melding heeft gemaakt. Dan horen de personen die de overlast veroorzaken ook niet dat er beneden gebeld wordt en dat ze zich dan ineens als engeltjes gaan gedragen

21 • Dat hij makkelijk te bereiken is op een voor allen bekend nummer., Dat wij weten wie het is. Dat hij zich af en toe ook laat zien. Dat we weten welke maatregen hij/zij mag/kan nemen..dat er ook daadwerkelijk maatregelen genomen worden na melding. • Ik weet niet eens wie de wijkagent is, dus het zou mooi zijn als deze zich eens aan ons zou voorstellen

22 • Dat hij de boel in de gaten houdt en aan de bel trekt wanneer er • Iets mis is of er iets dreigt mis te gaan.

23 Wat verwacht u van de gemeente? • Zwerfvuil vaker opruimen, voordat het in mijn tuin waait • Meer actie controle illegaal poepgedrag • Schone leefomgeving en gehoor geven aan een verzoek en er iets mee doen en niet onder in een lade laten verdwijnen. • Dat er meer betaalbare woningen in normale buurten worden gebouwd. Ik wil heel graag weg waar ik nu woon maar dat lukt niet omdat er GEEN betaalbare huurwoningen zijn in normale buurten

24 • Dat er gezorgd wordt voor goede verlichting, goede toegankelijkheid.., goede trottoirs, aanwezigheid van een wijkagent die makkelijk te bereiken is en zich bekend maakt • Dat zij aangegane verplichtingen nakomen en problemen die zij moeten verhelpen zo spoedig mogelijk verhelpen • Wat kun je daar van verwachten ??

25 Wat verwacht u van De Woonplaats en de eventueel aanwezige (wijk)huismeester? • Goed onderhoud en e.v. een helpende hand. Is goed geregeld • Betere controle op het naleven van de regels, die gelden voor alle bewoners • Hetzelfde als van de wijkagent, en een goede samenwerking met de wijkagent. • Letten op aanzicht rondom de woningen zoals netheid • In overleg met de bewoners blijven en bij klachten deze oppakken

26 • Aanleg van goede verlichting in haar gebouwen/ complexen. Bereikbaarheid van huismeester met goed vermelde nummers. Regels voor sleutelhouders. Geen “onbekenden” sleutels verstrekken..Duidelijk regels/ richtlijnen : “wat te doen als? • Dat ze hun woningen goed onderhouden, snel op klachten reageren, een open oor hebben voor hun bewoners en als organisatie niet te afstandelijk worden

27 • Terughoudendheid m.b.t. huurverhogingen, personen die een klacht hebben netjes te woord staan en gemelde klachten zo spoedig mogelijk en correct verhelpen, wij zijn tenslotte hun KLANTEN. • Personen die overlast veroorzaken aanpakken, en zo nodig uitzetten., daar heeft de rest van de buurt profijt van, je wilt er tenslotte prettig wonen

28 Overige opmerkingen • groenonderhoud en de schuttingen van een rij hobbykamer woningen aan Het Lang en de televisieschotels aan de gevels van onze flatgebouwen. Tevens dat er teveel allochtonen wonen die zich op geen enkele manier aanpassen. Wonen reeds tig jaren in Nederland en spreken alleen hun eigen taal. • zwerfafval dat veel+vaak in mijn tuin waait • De plaatsing was echter niet op het afgesproken tijdstip en er zijn beschadigingen aangericht aan een deur, en één deur hebben ze niet volledig beveiligd, dat heb ik naderhand ZELF gedaan


Download ppt "Enquete veiligheid 2013. woont u graag in uw buurt? Op de vraag of u graag in uw buurt woont, antwoorde 69% van de deelnemers met ja en 31% met nee."

Verwante presentaties


Ads door Google