De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Verplicht gebruik van de Liefkenshoektunnel voor doorgaand vrachtverkeer op de Antwerpse NW-as een doeltreffende en haalbare maatregel voor het verlichten.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Verplicht gebruik van de Liefkenshoektunnel voor doorgaand vrachtverkeer op de Antwerpse NW-as een doeltreffende en haalbare maatregel voor het verlichten."— Transcript van de presentatie:

1 Verplicht gebruik van de Liefkenshoektunnel voor doorgaand vrachtverkeer op de Antwerpse NW-as een doeltreffende en haalbare maatregel voor het verlichten van de verkeersdruk in de Kennedytunnel 1

2  Studie uitgevoerd door MINT nv in opdracht van Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen  Doel: inzicht in vrachtwagenstromen van en naar de haven + omgeving Antwerpen  Hoe? 67 intelligente camera’s boven of naast de rijweg  Waar? 26 locaties, 70 rijstroken (in- en uitgangen haven, hoofdwegen rond Antwerpen en enkele grenslocaties)  Wanneer? Drie meetdagen, 1 dag representatief en maatgevend (donderdag 29/09/2011) want afgetoetst aan gegevens Verkeerscentrum 2 Herkomst-bestemmingsanalyse Havenverkeer Antwerpen, 20/01/2012: opzet

3  Doorgaand vrachtverkeer = vrachtverkeer dat cordon Antwerpen (zwarte cirkel) binnen een beperkte tijdsspanne doorkruist  18,8% van verkeer = vracht  53,2% van vrachtverkeer is doorgaand  Slechts 11% van het doorgaand Scheldekruisend vrachtverkeer gebruikt LHT  Strategie om gebruik LHT op te krikken moet zich toespitsen op doorgaand vrachtverkeer!  De trajecten E17-E19noord enerzijds en E17-E313 anderzijds slikken veruit de grootste aantallen doorgaande vrachtwagens (zwarte lijnen) Resultaten doorgaand vrachtverkeer (1) 3

4 4 Resultaten doorgaand vrachtverkeer (2) Bron: MINT nv, Herkomst-bestemmingsanalyse Havenverkeer Antwerpen, 20/01/2012, bijlage 4, tabblad 4

5 Resultaten doorgaand vrachtverkeer (3) 5

6 Doorgaand vrachtverkeer op de noord-westas van Antwerpen… 6

7 …maakt te veel en onnodig gebruik van de Kennedytunnel… 7

8  Het doorgaand vrachtverkeer dat Antwerpen op de noord-westas doorkruist zou dat logischerwijs via de LHT moeten doen,  maar verkiest te vaak de KT o.a. omwille van de tol in de LHT,  niettegenstaande het congestieprobleem in de KT  dat daardoor nog verergert. …waardoor de verkeersdruk op het grootste verkeersknelpunt van Antwerpen enkel toeneemt. 8

9  Het tolvrij maken van de LHT verlicht de verkeersdruk in de KT slechts in zeer beperkte mate: • OSP (8-9u): 680 personenwagens en 410 vrachtwagens meer in LHT, maar slechts 170 vrachtwagens en niet één enkele personenwagen minder in KT • ASP (17-18u): 700 personenwagens en 200 vrachtwagens meer in LHT, maar slechts 260 personenwagens en 120 vrachtwagens minder in KT • Totale afname verkeersdruk KT tijdens spitsuren in pae: 840 • Conclusie Rapport Doorrekeningen Tolvrije Liefkenshoektunnel: “Aan de Kennedytunnel is het verschil in verkeersbelasting zeer klein.” Oplossing: LHT tolvrij? 9

10  Per dag doorkruisen 10.253 vrachtwagens Antwerpen op de noord-westas (E19 noord E34/E17 en A12noord E34/E17)  8028 van deze vrachtwagens doen dat via de KT en slechts 2225 via de LHT  Door die 8028 vrachtwagens te verplichten hun traject via de LHT af te leggen, wordt de verkeersdruk op de KT met evenveel vrachtwagens verlicht!  Die verlichting wordt voor het leeuwendeel (6570, zie slide 6) gerealiseerd door vrachtwagens op het traject E17 E19noord te verplichten de LHT te nemen Beter: verplicht gebruik van de LHT voor doorgaand vrachtverkeer op NW-as 10

11 11 Ruwe schatting doorgaand vrachtverkeer dat NW-traject aflegt via KT doorheen de dag (= potentiële verlichting) Bron: eigen berekening op basis van uurverdeling vrachtverkeer aan KT-LO, zoals gemeten aan registratiepunt Q in de Herkomst-bestemmingsanalyse Havenverkeer Antwerpen, MINT nv., 2012

12 12 Verplicht gebruik LHT voor doorgaand vrachtverkeer NW-as haalt meer vrachtwagens uit KT dan tolvrij maken LHT (1) Bronnen: eigen berekening o.b.v. (1) Herkomst-bestemmingsanalyse Havenverkeer Antwerpen, MINT nv, 2012, (2) Rapport Doorrekeningen Tolvrije Liefkenshoektunnel, Verkeerscentrum Vlaanderen, 2013 en (3) Studierapport Modelvalidatie Provinciaal Verkeersmodel Antwerpen versie 3,6,1, 2013 Ochtendspits (8-9u)Avondspits (17-18u) LHT tolvrij (2) LHT verplicht doorgaand vrachtverkeer NW- as (1) LHT tolvrij (2) LHT verplicht doorgaand vrachtverkeer NW-as (1) Beide richtingen-170-460-120-402 LO naar RO (3)-60-223-90-201 RO naar LO (3)-110-237-30-201

13  Bij een tolvrije LHT rijden er tijdens de spitsuren 290 vrachtwagens minder door de KT VERSUS  Met de hier voorgestelde maatregel rijden er tijdens de spitsuren 862 vrachtwagens minder door de KT  Aangezien er tijdens de spitsuren zo’n 24.000 pae door de KT rijden (2009), betekent dit een verlichting van meer dan 7% (indien personenwagens de vrijgekomen ruimte niet invullen) 13 Verplicht gebruik LHT voor doorgaand vrachtverkeer NW-as haalt meer vrachtwagens uit KT dan tolvrij maken LHT (2)

14 Bezettingsgraad LHT neemt toe, maar capaciteit wordt niet overschreden Verkeersdruk LHT Uitgedrukt in pae Huidige situatie (met tol, 2009)** Met verplichting LHT doorgaand vrachtverkeer NW- as (2) Dag, beide richtingen19.000 + 16.056 pae (8028 vw) = 35.056 OSP Beide richtingen 2.210 + 920 pae (460 vw) = 3.130 Richting Gent 880 + 446 pae (223 vw) = 1.326 Richting Nederland 1.330 + 474 pae (237 vw) = 1.804 ASP Beide richtingen 2.720 + 804 pae (402 vw) = 3.425 Richting Gent 1.380 + 402 (201 vw) = 1.782 Richting Nederland 1.340+ 402 (201 vw) = 1.742 Capaciteit LHT Uitgedrukt in pae theoretische capaciteit (1) comfortabele capaciteit (80%) Per dag, beide richtingen 90.00072.000 Per uur, beide richtingen 6.0004.800 Per uur, per richting 3.0002.400 14 Bronnen: (1) website Liefkenshoektunnel nv en (2) zie slide 12 ** Hierbij moet opgemerkt worden dat de bezettingsgraad van de LHT sinds 2009 is toegenomen. Zo bedroeg de gemiddelde dagintensiteit in 2013 20.100 voertuigen.

15 Comfortabele capaciteit = benchmark (100%) Dag, beide richtingenvan 26% naar 49% OSPBeide richtingenvan 46% naar 65% Richting Gentvan 37% naar 55% Richting Nederlandvan 55% naar 75% ASPBeide richtingenvan 57% naar 71% Richting Gentvan 58% naar 74% Richting Nederlandvan 56% naar 73% 15 De bezettingsgraad van de LHT neemt toe:

16  In 2013 reden er per dag gemiddeld 20.100 voertuigen door de LHT (+/- 60% personenwagens, 40% vrachtwagens)  Een conservatieve schatting (alle voertuigen betalen met Teletol) raamt de huidige dagelijkse opbrengst op 156.780€  Terwijl een tolvrije LHT niets opbrengt, lopen de dagelijkse inkomsten bij implementatie van de voorgestelde maatregel op tot (156.780€+ 8028 vrachtwagens * 14,16€) 270.456€**  Jaarlijks betekent dit zo’n 40 miljoen extra inkomsten Extra tolinkomsten (1) 16 ** in de veronderstelling dat er geen vrachtverkeer verschuift naar de Westerschelde Oever Verbinding (WOV)

17  Indien de maatregel gecombineerd wordt met het tolvrij maken van de LHT voor personenwagens:  dagelijkse inkomsten bedragen 227.523€, nog steeds een pak meer dan in de huidige situatie  + extra verlichting KT en R1  Als de extra inkomsten gebruikt worden om de tarieven voor vracht te verlagen:  kosten havenintern en –bestemmingsverkeer  concurrentiepositie Antwerpse Haven 17 Extra tolinkomsten (2)

18  Verplicht gebruik LHT voor doorgaand vrachtverkeer op NW-as (E19 noord E34/E17 en A12noord E34/E17)  Extra inkomsten gebruiken voor: 1.LHT tolvrij voor personenwagens 2.Verlagen vrachtwagentarieven LHT 18 Voorstel

19  Extra verlichting KT/R1 met minder congestie, vervuiling, geluidsoverlast, ongevallen, …  Op meest filegevoelige moment en richting (OSP => RO en ASP => LO) meer dan 3 keer zoveel trafiek uit KT in vergelijking met tolvrije LHT  Versterkte concurrentiepositie Antwerpse haven 19 Gevolgen

20 Hoe implementeren? 20  Elektronische vrachtwagensluizen: • Registratie vrachtwagens door detectielussen in wegdek en hoogtemeting • Kentekencamera’s (ANPR) • Verkeersborden vrachtverplichting LHT, bewegwijzering, samenwerking met GPS-operatoren  Met succes geïmplementeerd in Rieme, Rumst en Oud-Turnhout + onderzoek gaande in Lochristi en Zelzate

21 21 Vrachtwagendetectiepoorten

22 Hoe controleren? 22  Vrachtwagen geregistreerd in KT EN aan A12noord OF E19noord binnen een tijdsspanne van 1,5 u**:  BOETE negeren vrachtverplichting LHT  In combinatie met trajectcontrole: vrachtwagen geregistreerd in KT EN aan A12noord OF E19noord + binnen een tijdsspanne korter dan minimale doorrijtijd:  BOETE negeren vrachtverplichting LHT  BOETE snelheidsovertreding ** Tijdsspanne voor kwalificatie als ‘doorgaand verkeer’ per traject nader te bepalen

23 Voorbeeld: Rijsel (1) 23  Sinds 11/12/2006: verbod doorgaand vrachtverkeer op ring rond Rijsel  Vrachtverkeer moet omrijden via Doornik  Reden: te veel ongevallen  +/- 3.000 vrachtwagens per dag

24 Voorbeeld: Rijsel (2) Personenwagens mogen via RijselVrachtwagens moeten via Doornik 24 Routeplanner: traject Gent-Libercourt


Download ppt "Verplicht gebruik van de Liefkenshoektunnel voor doorgaand vrachtverkeer op de Antwerpse NW-as een doeltreffende en haalbare maatregel voor het verlichten."

Verwante presentaties


Ads door Google