De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Flexibiliteit en fragmentatie in interne communicatie: social & mobiel Prof. Dr. Bart van den Hooff Vrije Universiteit Amsterdam Faculteit Economie en.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Flexibiliteit en fragmentatie in interne communicatie: social & mobiel Prof. Dr. Bart van den Hooff Vrije Universiteit Amsterdam Faculteit Economie en."— Transcript van de presentatie:

1 Flexibiliteit en fragmentatie in interne communicatie: social & mobiel Prof. Dr. Bart van den Hooff Vrije Universiteit Amsterdam Faculteit Economie en Bedrijfskunde KIN Research Group

2 KIN Research Group • Vrije Universiteit, Faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen • Onderzoek en onderwijs over – het managen van informatie en kennis om tot innovatie te komen, – met behulp van technologie (ICT) en organisatie • Concrete onderzoeksonderwerpen: – Managen van kennis en innovatie • Kennismanagement, netwerken en communities, user / open innovation, etc. – Managen van ICT • Enterprise systems, business intelligence / analytics, E-business, social media, mobiele devices, etc. • www.kinresearch.nl www.kinresearch.nl

3 Informatie- en communicatie- systeem 3 individutechnologie organisatie Informatie- en communicatie-processen

4 Flexibiliteit vs Fragmentatie • Informatie- en communicatiesystemen steeds meer gedistribueerd – Organisatie: globalisering, netwerk-organisatie – Technologie: Internet, cloud, services, social media, mobiel • Enerzijds: meer flexibiliteit – “agile”, modulair werken, capaciteit waar en wanneer nodig, mobiliteit • Anderzijds: meer fragmentatie – Modules worden losse eilandjes, geen onderlinge verbanden, ontkoppeling, gebrek aan integratie • Twee voorbeelden nu sterk in opkomst: – Social business tools – Mobiele devices 4

5 Onderzoeksinteresse • De mogelijkheden en beperkingen (affordances en constraints) van social business tools en mobiele devices in termen van informatie, communicatie, kennisdeling en samenwerking. – Hoe en waarvoor gebruikt? – Effecten in termen van flexibilisering en fragmentering? – Effecten in termen van efficientie, informatie-kwaliteit, werk en privé? – Waar zit bijdrage aan kennisdeling en samenwerking? – Wat zijn risico’s? – Hoe te managen? – Etc…. • Al een aantal studies gedaan • Steeds belangrijker in toekomstig onderzoek 5

6 Social Business Tools • Gebruik van social tools voor interne communicatie, kennisdeling en samenwerking • Eigenschappen: – User generated content – Many-to-many interactie • Voorbeelden: – Jive – Blue Kiwi – Lotus Connections – Yammer – Virtual worlds 6

7 Wat weten we al? (1) • Virtual communities bij “Chemco” (multinational in chemische industrie) • Experts op zelfde gebied, op verschillende locaties – Maintenance, HSE, SCM, Quality, etc. • Inhoudsanalyse van 6600 berichten – Zowel kwalitatief (wat voor communicatie-activiteiten) – Als kwantitatief (welke woorden, hoe aan elkaar gerelateerd) • Survey: wie zijn de belangrijkste leden • Interviews: praktijk, bijdrage van communities 7

8 Wat weten we al? (2) • Bevindingen “Chemco” – Expertise is belangrijk: • Invloedrijk zijn mensen die – Waardevolle inhoud bijdragen – Fungeren als kennisknooppunt (waar is welke kennis) • Als belangrijk worden gezien mensen die – Expertise bijdragen (interpreting) – Verbanden leggen (integrating) – Verbindingen met formele organisatie leggen (institutionalizing) – Formele positie is veel minder belangrijk, het gaat om “embeddedness in practice” – Technologie speelt nauwelijks rol… 8

9 Wat weten we al? (3) • Virtual community, gefaciliteerd door financiele dienstverlener – B2B, 5000 leden • Wat bepaalt tevredenheid met deze community? – Survey onder 138 leden • Bepaald door: – Sociale dynamiek: responsiviteit, vertrouwen – Content: kwaliteit, nut van de bijdragen voor eigen werk – Technologie: gebruiksvriendelijk, betrouwbaar 9

10 Wat weten we al? (4) • Virtual worlds als samenwerkings-omgeving • Diverse experimenten in 3DVW – Groepsbesluitvorming, taken met visuele component • Bestemming van braakliggend stuk in woonwijk • Selectie van een appartement • Bevindingen: – Belangrijkste affordances zijn • Realisme, “immersion” en interactiviteit • In een virtuele omgeving, d.m.v. avatar-based interactie – Interactie is belangrijker dan virtuele omgeving: • Bijdrage aan groepsproces: – hogere mate van cohesie, consensus, tevredenheid, identificatie • Kwaliteit van besluitvorming: – Vooral positief in termen van individueel begrip – Teveel cognitieve input voor efficiente groepsbesluiten 10

11 Wat willen we nog meer weten? • Vervolgonderzoek richt zich op bijdrage van deze tools aan kennisdeling en samenwerking – Masterscriptie-projecten – Voorstel voor internationaal onderzoek • Projecten in opstartfase: – Brede implementatie van social business tools binnen ICT- dienstverlener • Ter vervanging van e-mail… • Effecten op informatie- en communicatieprocessen • Effecten op kennisdeling en samenwerking binnen en tussen units – Analyse van gebruik social business tool binnen multinational in elektronica • Waar hebben mensen het over? • Wat draagt dat bij aan kennisdeling en samenwerking? • Kan dat helpen bij identificeren relevante kennis en kennisdragers? 11

12 Mobiele devices • Smart phones, tablets, mini-tablets, etc… • Draadloos, portable, touchscreen, GPS, uiteenlopende apps, multimediaal • Sterke toename gebruik hiervan in organisationele context – Smart phones overal – 70 a 80% van bedrijven doet op z’n minst “iets” met tablets – Bring Your Own Device belangrijke trend • Interessante implicaties voor – bedrijfsprocessen, – informatie- en communicatieprocessen – work/life balance, – band tussen medewerker en organisatie – informatiebeveiliging, – koppeling met bedrijfssystemen, etc. 12

13 Wat weten we al? (1) • Gebruik iPads in drie organisaties – Overheid, met zowel mobiele als niet-mobiele medewerkers • 23 interviews met verschillende categorieën medewerkers • Bevindingen: – Processen worden flexibeler – Mensen worden mobieler – Individualisering, minder band met organisatie 13

14 Wat weten we al (2) • Bevindingen iPads (vervolg): – Efficiencywinsten: • bijv. inspecteurs / controleurs met elektronische dossiers en processen-verbaal ipv loodgieterstassen vol papier – Sterke vermenging werk en privé – Kans op fragmentatie van informatie • Verschillende devices, verschillende apps, cloud (dropbox etc). – Randvoorwaarden: • Netwerk • Configuratie (apps, koppeling bedrijfssystemen, etc) • Training & support • Security (majeur vraagstuk bij BYOD in algemene zin) 14

15 Wat weten we al? (3) • Gebruik iPods in ziekenhuis (Operatiekamers) • 200 anesthesie- en OK-assistenten – Bottom-up implementatie – Door anesthesie-assistenten, uit frustratie over slechte beschikbaarheid relevante informatie – Later geformaliseerd vanuit management • Methoden: – 3 maanden observatie (50 operaties) – 48 interviews 15

16 Wat weten we al? (4) • Bevindingen ziekenhuis: – Verbeterde toegankelijkheid van informatie (procedures rond operaties e.d.) – Gebrekkige / afwezige koppeling met bedrijfssysteem met protocollen drukt meerwaarde – Mobiliteit, flexibiliteit: • Voorbereiding operaties begint thuis al • Checken van relevante informatie tijdens operatie veel makkelijker – Vermenging van werk en privé-domein • Thuis aan het werk, tijdens operatie Facebook bijwerken – Afleiding is een issue (vooral volgens chirurgen) – Security niet goed geregeld 16

17 Wat willen we nog meer weten? • Vervolgonderzoek richt zich op bijdrage van devices aan bedrijfsvoering, informatie- en communicatieprocessen, kennisdeling en samenwerking – Masterscriptie-projecten – Onderzoeksvoorstel • Projecten in opstartfase: – Vervolgonderzoek Ziekenhuis – Nadere verkenning van effecten mobiele devices • Efficiency, satisfaction, kwaliteit van informatie • Vermenging werk en privé • Bijdrage aan kennisdeling en samenwerking – BYOD en governance • Hoe manage je dat? • Positieve en negatieve effecten • Randvoorwaarden • Security…. – Koppeling ERP-systemen en mobiel • Wat voor koppelingen mogelijk? • Wat betekent dat voor flexibiliteit en fragmentatie van processen en medewerkers? • Security…. 17

18 Flexibiliteit en fragmentatie in informatie en communicatie • Social business tools – Flex: • User generated content: dichter bij de praktijk • Geen rigide structuren, maar emergent, organisch, flexibel • Zichtbaar: waar anderen het over hebben, wat ze weten – Frag: • Toename van het aantal tools • Naast elkaar bestaande communities over hetzelfde • Gefragmenteerde informatie en kennis, gebrek aan overzicht en integratie • Mobiele devices – Flex: • Betere toegankelijkheid van informatie • Flexibeler en mobieler medewerkers en processen • Efficientere processen (koppeling met bedrijfssystemen) – Frag: • Vermenging van werk en privé • Informatie op verschillende devices, lokaal vs centraal - security • Individualisering, minder band met organisatie 18


Download ppt "Flexibiliteit en fragmentatie in interne communicatie: social & mobiel Prof. Dr. Bart van den Hooff Vrije Universiteit Amsterdam Faculteit Economie en."

Verwante presentaties


Ads door Google