De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Paardondersteunde interventies kritische reflecties door dr. M. J

Verwante presentaties


Presentatie over: "Paardondersteunde interventies kritische reflecties door dr. M. J"— Transcript van de presentatie:

1 Paardondersteunde interventies kritische reflecties door dr. M. J
Paardondersteunde interventies kritische reflecties door dr.M.J.Enders-Slegers “Meer paarden in de Zorg”, Drachten, 3 november 2011

2 Wie zijn AAIZOO EN IAHAIO?
ANIMAL ASSISTED INTERVENTIONS IN ZORG, ONDERZOEK EN ONDERWIJS (NEDERLAND) INTERNATIONAL ASSOCIATION OF HUMAN ANIMAL INTERACTION ORGANIZATIONS (WERELDWIJD LEDEN)

3 DOELSTELLINGEN AAIZOO
Stimuleren van onderzoek op het gebied van AAI Uitwisselen van informatie, kennis en ervaring d.m.v. congressen en symposia Verlagen van de drempels m.b.t. inzetten AAI Professionaliseren van AAI Publieksvoorlichting

4 Doelstellingen IAHAIO
To promote new research, educational and practical development in the field of human-animal interaction To provide a forum for sharing ideas and information between IAHAIO member organisations To educate policy makers at local, national and international levels about the benefits of human-animal interaction.

5 UITDAGINGEN ZIJN HEBBEN WE HET OVER HETZELFDE? (DEFINITIES) ZIJN DE SPELERS HETZELFDE? (WELKE PROFESSIONALS DOEN MEE en MET WELKE OPLEIDING?) WAT ZIJN DE METHODIEKEN? (PROTOCOLLEN, BEST PRACTICES?)

6 EN NOG MEER WELKE KWALITEITSEISEN WORDEN ER GESTELD AAN MENS, DIER, WERKZAAMHEDEN? HOE VINDT DE FINANCIERING PLAATS?

7 Probleem 1: Definiëring
In de verschillende landen worden vaak verschillende begrippen gebruikt voor dezelfde activiteiten en dezelfde namen gebruikt voor verschillende activiteiten B.v. AAT, AAA, AAI, AMAT, DOT, of equitherapie, hippotherapie,hipporehabilitation pedagogisch paardrijden, EFP (equine facilitated psychotherapy) enz

8 Aaizoo gebruikt internationaal erkende definities
Animal-assisted therapy is a goal-oriented intervention to promote the functioning and/or welfare of an individual patient or client, which is conducted by, or at least conducted under the supervision of, medical or therapeutic professionals (psychiatrist, psychologist, occupational or speech therapist etc.) The use of the title ‘therapist’ is usually regulated by national laws, often including required membership in professional organizations.

9 Animal assisted pedagogy
or animal-assisted (special) education, can be conducted by a regular school teacher with knowledge of the animals involved when conducted by a remedial (special education) teacher, a social pedagogue, or teacher working in a correctional school – it is also considered to be therapeutic and a goal-oriented intervention.

10 AAT. AAP, AAA ontleend aan ISAAT www.isaat.org (Zwitserland)
Animal-assisted activities are most often conducted on a volunteer basis by people and animals (usually dogs), who have received at least introductory training and preparation for visitation in social institutions for motivational, educational and/or recreational reasons. 

11 Situatie in Nederland? Snel groeiend aantal aanbieders
Enorme diversiteit in aanbod (therapie, pedagogie, coaching, training ) Grote verschillen in opleidingen van aanbieders Verschillen financiële vergoedingen Meer info in ‘ Het paard als partner’ van Annet Geerling (2011) 11

12 Probleem 2: wie zijn de spelers in dit veld in Nederland?
HBO’ers en WO ers zonder opleiding op paardengebied (psychologen, pedagogen, logopedisten) Alleen opleiding op paardengebied (MBO-HBO) Opleiding mens en zorg en paarden (HBO-MBO niveau) Speciale equitherapie opleiding SPH-Ne

13 In nederland Toepassingen

14 Voorbeelden uit Europa: Polen, terminologie en spelers
Equitherapie ( algemene term): doelgerichte therapeutische activiteit met een speciaal opgeleid paard en door een paardeninstructeur in samenwerking met psycholoog, opvoeder, bezigheidstherapeut of onder hun supervisie  Hippotherapy Fysiotherapie op het paard, door of onder begeleiding fysiotherapeut

15 En : Psychopedagogisch rijden en vaulting: aktiviteiten door paardrij-instructeur, geleid door psycholoog, pedagoog, opvoeder, bezigheidstherapeut of onder hun supervisie Therapie contact met het paard: doel contact maken met client via het paard en de omgeving, interventie door psycholoog, psychiater, counseler, of onder hun supervisie Rijden voor gehandicapten

16 Situatie Frankrijk Therapie met paarden door psychomotore therapeuten
fysiotherapeuten, dokters verpleegsters, opvoeders, die een training hebben gevolgd op paardengebied voor mensen met een handicap en met problemen op het sociale vlak equitherapeut is niet erkende, niet beschermde titel

17 Naast paarden ook veel inzet van ezels

18 Situatie Duitsland Vooral gebruikt in pedagogie en fysiotherapie: goed geregelde opleidingen Hippotherapie ( fysiotherapeutische behandeling door fysiotherapeut) Speciaal onderwijs, remedial rijden en vaulting Rijden als sport voor de gehandicapten Kwalificatie: kan erg divers zijn op alle gebieden: “ Therapeutic pedagogy work with the horse corresponds to a profession as well as an equestrian education within the range of individual equestrian styles “

19 Probleem 3: methodieken
Hoe wordt paard ingezet? Wat voor welke doelgroep? Wat is bekend over ‘best practices”?

20 In Nederland diversiteit in
Training paarden Training behandelaars en coaches Gebruik terminologie Gebruik methodieken Kwaliteit van het gebodene Gevolg: onduidelijkheid voor zorgvrager; onduidelijkheid voor zorgfinancierders

21 Buiten Nederland? Precies dezelfde mechanismes
Diversiteit in opleidingen aanbieders, terminologie, kwaliteit interventies, opleidingen paarden Goede voorbeelden: Oostenrijk, Duitsland

22 Probleem 4: kwaliteitseisen
Hoe wordt dierenwelzijn gewaarborgd? Wie bepaalt wat kwaliteit van interventie is? Wie bepaalt hoe opleiding eruit moet zien? Hoe zit het met de Veiligheid?

23 Uitdagingen zijn Definitieproblemen oplossen
Verzorgen van goede opleidingen Zorgen voor Evidence: dierondersteunde interventies helpen de client Zorgen voor kwaliteitsstandaarden van interventies Beroepsgroep oprichten?

24 Hoe komen geldstromen op gang?
Goed onderzoek is nodig om ‘bewijslast’’ te leveren ( sluit aan bij onderzoek AAIZOO en IAHAIO) Branche moet transparanter worden: over wat ze doen en voor wie, over wie ze zijn Delen van kennis en kunde !

25 Situatie buiten Nederland
Men kampt met dezelfde problemen In VS meer erkenning en inbedding (ook onderzoeksgrants): o.a. programma’s ‘probleemkinderen’en veteranen In Europa grote groei van AAI, eveneens veel wildgroei

26 Gaan we dit oplossen? Samenwerken is toverwoord Vragen?
Dank voor uw aandacht! VOOR MEER INFORMATIE:


Download ppt "Paardondersteunde interventies kritische reflecties door dr. M. J"

Verwante presentaties


Ads door Google