De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Anthroposophic art therapy Annemarie Abbing, MSc 1 ; Prof. Dr. P. Sinapius 2 ; Prof. Dr. H. Gruber 3 ; Prof. Dr. E. Baars 1 The development of a professional.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Anthroposophic art therapy Annemarie Abbing, MSc 1 ; Prof. Dr. P. Sinapius 2 ; Prof. Dr. H. Gruber 3 ; Prof. Dr. E. Baars 1 The development of a professional."— Transcript van de presentatie:

1 anthroposophic art therapy Annemarie Abbing, MSc 1 ; Prof. Dr. P. Sinapius 2 ; Prof. Dr. H. Gruber 3 ; Prof. Dr. E. Baars 1 The development of a professional monitoring infrastructure for 1) University of Applied Sciences Leiden, The Netherlands (Professorship Anthroposophic Health Care) 2) Fachhochschule Ottersberg, Germany (Instituts für Kunsttherapie und Forschung) 3) Alanus Hochschule, Germany (Institut für Kunsttherapie)

2 Introductie Kunstzinnige Therapie Problemen: -Geen uniforme of gestandaardiseerde documentatie methode: kennis en ervaring blijft impliciet moeilijk overdraagbaar waardevolle kennis en praktijkervaring gaat verloren -Onduidelijk welke stakeholders welke informatie willen over de therapie en welke kwaliteitseisen worden gesteld -Er is geen overzicht van documentatie methoden die gebruikt worden in KT (nationaal en internationaal)

3 Introductie Doelstellingen van het project: 1. Overzicht: documentatiemethoden voor KT 2. Stakeholders: wensen & eisen 3. Vaststellen: kwaliteitscriteria 4. Ontwikkelen – implementeren - valideren: docu methode

4 Materials & Methods 1. Overzicht: documentatiemethoden voor KT 2. Stakeholders: wensen & eisen 3. Vaststellen: kwaliteitscriteria 4. Ontwikkelen – implementeren – valideren: docu methode Online enquête Stakeholder interviews Literatuur onderzoek

5 Gebruikte databases: PubMed, Arthedata, der Merkurstab: 8 artikelen over documentatie en KT Beschreven methoden: -2 over proces documentatie -1 getest, op kleine schaal -3 met focus op diagnostiek van het kunstzinnig werk -2 met focus op het beschrijven van (zelf)reflectie -0 met focus op documentatie for verschillende stakeholders -1 met algemene criteria voor documentatie Resultaten Literatuur onderzoek

6 Resultaten Enquête KT-ers. Demografische gegevens N = 77

7 Resultaten Documentatiemethoden in de praktijk Gebruikte vragenlijsten (VR) of metingen: - symptomen (ernst, ontwikkeling, evaluatie van het effect) (VR) - cliënttevredenheid (VR) - fysiologische metingen  50% : geen vragenlijsten of metingen  Andere KT-en: - m.n. cliënttevredenheid (VR) - of alleen VR voor specifieke symptomen

8 Resultaten Stakeholders & belangrijkste doelstellingen voor documentatie: Kunstzinnig therapeuten Cliënten Verwijzer Onderwijs / opleiding Verzekeraar Onderzoekers Collega- zorgverleners

9 Resultaten Stakeholders & belangrijkste doelstellingen voor documentatie: Kunstzinnig therapeuten Cliënten Verwijzer Opleiding/onder wijs Zorgverzekeraar Onderzoekers overdracht data voor KT- onderzoek terugkoppeling reflectie op eigen therapie proces delen van kennis en ervaring aanleveren (kost)effecten informeren verloop behandeling volgen delen van ervaring Collega zorgverleners

10 Order of importance (mean ranking) 1. Client development (1,24) 2. Own therapy process (3,12) 3. Client information (3,95) 4. Own records (4,12) 5. Referring physicians (4,16) 6. Therapeutic team (4,78) 7. Colleagues (5,6) 8. Professional association (6,03) 9. Education (6,17) 10. Health insurance companies (6,21) 11. Research (7,5) Resultaten Redenen voor documentatie

11 Documentation for: following own therapy process Therapist attitude Diagnosis (from the client’s art work and observations) Treatment objectives and plan Observations Reflection on interaction Resultaten Domeinen voor elke stakeholder Kt-en zijn gevraagd om voor elke ‘reden voor documentatie’ per stakeholder: de 1-5 meest belangrijke te documenteren onderwerpen te noemen Antwoorden zijn geclusterd tot 5 domeinen Hier nu 1 voorbeeld: - stakeholder: KT - reason for documentation: to follow own therapy process

12 Resultaten Stakeholders – wensen & eisen Interviews met de verschillende stakeholdergroepen: Wensen en eisen voor documentatie van KT Kunstzinnig therapeuten: docu methode moet: -voldoen aan ‘gereflecteerde intersubjectiviteit’ -invulformulieren op computer of op papier hebben -maximaal 15 minuten per sessie vragen Zorgverzekeraars: documentatie methode moet: –geschikt zijn om vast te stellen of de gedeclareerde behandeling de meest aangewezen behandeling is, gezien de gezondheidsconditie van de verzekerde

13 Verwijzende artsen: -beschrijven hoe de verwijzing wordt omgezet in eigen vraag en doel, verslagje na diagnostische fase -evaluatie van het proces aan het eind Cliënten: de documentatie methode moet: -bijdragen aan: de continuïteit, transparantie, toetsbaarheid, kwaliteitsborging en overdraagbaarheid -een gestandaardiseerd format hebben -objectief zijn in de beschrijvingen -observaties en diagnose beschrijven -ook advies voor de cliënt bevatten Onderzoekers: documentatie methode moet: -uniform, gestandaardiseerd en getest zijn -Bij voorkeur gebruik maken van vragenlijsten Resultaten Stakeholders – wensen & eisen

14 Conclusions ‘Stakeholder-based first draft’ moet voldoen aan de volgende criteria: Format: -Gestandaardiseerde formulieren -Richtlijnen over ‘hoe te beschrijven’ per item -Digitaal (software), met printbare formulieren -‘Flexibele’ documentatie: -basis documentatie -aanvullende applicaties (voor de verschillende stakeholders) -aanvullende vragenlijsten -meetmomenten (tijdschema)

15 Conclusions ‘Stakeholder-based first draft’ moet voldoen aan de volgende criteria: Inhoud: -De vastgestelde domeinen, geoperationaliseerd: -met behulp van bestaande docu methoden -en door het ontwikkelen van nieuwe items -Vragenlijsten (bijv. Cliëntervaringen, therapie effecten, QoL)

16 Vooruitblik Verdere ontwikkeling van documentatiemethode (plan => proces => product evaluatie) Plan evaluatie (eerste helft 2012) -consensus meetings met de stakeholders -vormgeven eerste versie + monitoring infrastructuur Proces evaluatie (2012-2013) -implementatie en testen op kleine schaal -aanpassingen, gebaseerd op resultaten Product evaluatie (2013-2014) –implementatie en validatie, op grotere schaal en voor gebruik in psychologische of psychiatrische setting

17 Hartelijk dank voor uw aandacht Contact: abbing.a@hsleiden.nl


Download ppt "Anthroposophic art therapy Annemarie Abbing, MSc 1 ; Prof. Dr. P. Sinapius 2 ; Prof. Dr. H. Gruber 3 ; Prof. Dr. E. Baars 1 The development of a professional."

Verwante presentaties


Ads door Google