De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Overgang van groep 2 naar 3

Verwante presentaties


Presentatie over: "Overgang van groep 2 naar 3"— Transcript van de presentatie:

1

2 Overgang van groep 2 naar 3
Doel van deze avond: Wat moet mijn kind kennen en kunnen om naar groep 3 te mogen? 2

3 Basisontwikkeling Basiskenmerken (1e ring) Welbevinden
Zelfvertrouwen hebben Nieuwsgierig zijn

4 Basisontwikkeling Brede ontwikkeling (2e ring) Samen spelen en samen
werken Actief zijn en initiatieven nemen Plannen maken Communiceren Symbolen, tekens en betekenissen

5 Basisontwikkeling Specifieke kennis en vaardigheden (3e ring)
Sociale vaardigheden Schematiseren Motorische vaardigheden Woorden en begrippen

6 Welke doelen en vaardigheden
moet uw kind behalen: Uw kind is bijvoorbeeld in staat tot: Het schrijven van de eigen naam. Het herkennen van ongeveer 15 letters. Hakken en plakken, bijv. p – e – n ‘Plaatjessommen’ maken Getalsymbolen herkennen en benoemen t/m 20. Ruimtelijke – en meetkundige begrippen begrijpen, zoals voor - achter, links - rechts, naast, breed – smal, recht – krom etc. + =

7 Ook moet uw kind zijn: Betrokken Leergierig Leerbaar Dit alles moet uit het kind zelf komen!!!

8 Uw kind moet voorbereid zijn op:
Minder tijd om te bewegen/ spelen (op stoel blijven zitten); Minder keuze uit hoeken; Samenwerken; Een bepaalde tijd te concentreren (minimaal 15 min.) Omgaan met uitgestelde aandacht; Het werken aan een eigen programma.

9 Wat doen we allemaal al in groep 2?
(thema-)Hoeken Toos Letterdoos Ontwikkelingsmaterialen Schatkist (taal) Wat zeg je? Computerprogramma’s Pluspunt (rekenen) Met sprongen vooruit Letter- en cijfermuur Stempel- lees- schrijfhoek Taakjes Pennenstreken Motoriekoefeningen Niet-storen-ketting Registratie vindt plaats in onze observatielijsten.

10 Goed: Fout:

11 Praktijkvoorbeeld….. Letterboek

12 Wat ervaart uw kind? Land van Okt

13  oktéén - okttwee - oktdrie – oktvier - oktvijf - oktzes - oktzeven - tweeokt
tweeoktéén - tweeokttwee - tweeoktdrie - tweeoktvier - tweeoktvijf - tweeoktzes - tweeoktzeven - drieokt  drieoktéén … … … … … - drieoktzeven - vierokt vieroktéén … … … … … - vieroktzeven - vijfokt  ……  zevenoktéén zevenokttwee - zevenoktdrie - zevenoktvier zevenoktvijf zevenoktzes - zevenoktzeven - BORD  BORDéén - bordtwee - borddrie … … … … - bordzeven - bordokt  bordoktéén - bordokttwee bordoktdrie ……

14 Achttallig getalsysteem
getalsymbolen  één twee drie – vier vijf zes zeven - okt  oktéén - okttwee - oktdrie – oktvier - oktvijf - oktzes - oktzeven - tweeokt  tweeoktéén tweeokttwee …… 21                     22   ……………  … zevenoktvijf zevenoktzes - zevenoktzeven - BORD   BORDéén - bordtwee - borddrie … … … … - bordzeven - bordokt   bordoktéén - bordokttwee bordoktdrie

15 Bingo “Land van Okt” Schrijf nu in elk van de hokjes een van de volgende getallen: 12, 15, 23, 25, 30, 34, 45, 54, 56, 62, 67, 73, 101, 110, 113, 120, 125, 130

16 Wat hoeft uw kind nog niet te kunnen of kennen:
Woorden of zinnen lezen; Boekjes lezen; Sommen maken; zoals = 8 Aan elkaar schrijven.

17 Mag ik naar groep 3?? “Het totale plaatje”
Cito-scores moeten ruim voldoende zijn. Eigen observaties in registratielijsten. Sociaal emotioneel sterk zijn. Goede werk- en luisterhouding. Leerkracht geeft tijdig aan als het niet goed gaat. Leerkracht in overleg met ouders Leerkracht in overleg met collega’s. De groep, passend bij ontwikkeling.

18 Mededelingen Bij vragen loop gerust (liefst na 15.15u) binnen!

19 Bedankt voor uw komst.


Download ppt "Overgang van groep 2 naar 3"

Verwante presentaties


Ads door Google