De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Agressie en aan huis werken in de jeugdzorg Project 'De Waterpas' Contextbegeleiding vzw Sporen.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Agressie en aan huis werken in de jeugdzorg Project 'De Waterpas' Contextbegeleiding vzw Sporen."— Transcript van de presentatie:

1 Agressie en aan huis werken in de jeugdzorg Project 'De Waterpas' Contextbegeleiding vzw Sporen

2 Algemene richtlijnen zzorg voor systematische overleg met collega’s zthematiseer veiligheid xvoor gezinsleden xvoor derden xmaar altijd ook voor JEZELF zsteeds debriefen bij incidenten

3 Eerste Contactname zNeem bij voorkeur telefonisch contact (minder bedreigend dan formele briefwisseling) zStart met een korte voorstelling van wie je bent en langs welke weg je bent betrokken zNeem geen eigen standpunten in zGebruik actief luisteren

4 Inschatting (telefoon) yLet op signalen xopgewonden, versnelde ademhaling, eisende, dreigende of defensieve gespreksinhoud yRespecteer gevoelens xniet minimaliseren, wel proberen verbanden te begrijpen

5 1ste Afspraak (plannen) 1. Indicaties voor hoog risico: xhevige emoties bij telefoon  voorkennis van risico via bijv. verslaggeving Dan: xvoorkeur afspraak op terrein hulpverlener  niet alleen

6 1ste Afspraak (plannen) 2. Geen indicaties voor hoog risico: xwederkerigheid tijdens telefoon xvoorkennis indiceert geen hoog risico Dan: xvoorkeur afspraak in gezinswoning x1ste contact: niet alleen

7 1ste Afspraak (aankomst) zKijk naar omgevingsfactoren: xbuurtkenmerken •(vandalisme, groepsvorming)  kenmerken woning (open/verlicht/schade ) zparkeren: xvoldoende licht xvoldoenderuimte  dicht bij woning

8 1ste Afspraak (ter plaatse) zBewegingsvrijheid xmax 1 tas, liefst handen vrij zBuren, andere mensen xzeg niet waarom je komt xwanneer je aangesproken wordt; : hou het vaag: ik heb een afspraak

9 1ste afspraak (dieren) zDieren xga er niet naartoe xdier komt naar jou: sta stil - maak geen oogcontact xlaat de dieren de situatie verkennen xindien dier blijft dreigen: spreek met rustige toon en stap traag weg

10 Aan de deur zIngang: laat weten dat je er bent ybellen, eventueel aankloppen, desnoods roepen ywacht tot er iemand komt  niet binnengaan zonder dat dit gevraagd wordt

11 Face -to-face zStel je voor zgeen bruuske bewegingen zwacht op uitnodigingen yom binnen te komen yom te gaan zitten zaanvaard aanbod voor koffie etc ydesnoods niet uitdrinken - niet weigeren

12 Agenda gesprek zSpreek niet uit jezelf maar vanuit je bronnen yniet : ik vind dat - wel ik ben hier omdat... zMaak je opdracht, mandaat duidelijk zMaak uitgebreid ruimte voor standpunten van je gesprekspartner (actief luisteren) voor je standpunten van anderen inbrengt

13 Gespreksvoering zVermijd beschuldigen of dreigen (jij-taal) zgebruik ik-boodschappen voor onveiligheid in het hier en nu zbij escalaties: richt je tot wie het meest opgewonden is ykomt er geen rust bij actief luisteren, zeg dat je zal weggaan en ga traag weg ymaak elke beweging voorspelbaar

14 Gevaar zZoek hulp: cfr politie bellen zVraag eerst toestemming. Bel pas om hulp zodra je zelf in een veilige situatie bent zBijzondere situatie: intoxicatie (drugs, alcohol) = onvoorspelbaarheid xprobeer zelf geen interventies, ga zo snel mogelijk weg uit de situatie en schat gevaar in voor betrokkene en derden en bel evt voor hulp

15 Niet dit doen maar wel.. zZelf fysiek tussenkomen in gezinnen xtenzij zeer uitzonderlijk: om geweld op bijv klein kind te onderbreken zDreigen vanuit kwaadheid of frustratie xKen je eigen gevoeligheden en laat je er niet door overmeesteren zIngaan op provocatie of uitdagingen xoefen je gespreksvaardigheden


Download ppt "Agressie en aan huis werken in de jeugdzorg Project 'De Waterpas' Contextbegeleiding vzw Sporen."

Verwante presentaties


Ads door Google