De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

In dialoog met Generaties

Verwante presentaties


Presentatie over: "In dialoog met Generaties"— Transcript van de presentatie:

1 In dialoog met Generaties

2 Presentatie Zestor 19 januari 2010
Wie zijn wij? Marc Gersen, beleidsadviseur P&O Saskia Ponten, hoofddocent P&A Robert Verburg, lector HRM Onderzoek vanuit het lectoraat HRM: De effectiviteit van HRM-praktijken in de verschillende fasen van de werkrelatie. De rol van de HRM-functie in diverse organisaties (P&O in de toekomst). De ontwikkeling van indicatoren voor het vaststellen van het effect van HRM-interventies. Presentatie Zestor 19 januari 2010

3 Presentatie Zestor 19 januari 2010
Vandaag Wat is generatiemanagement? (2) Welke generaties zijn te onderscheiden wat zijn hun kenmerken? Bijvoorbeeld de toekomstige generatie werknemers: wie zijn ze, wat kunnen ze en hoe bereiden we ons er op voor? (3) Het belang van generatiemanagement in de praktijk Presentatie Zestor 19 januari 2010

4 Presentatie Zestor 19 januari 2010
Generatiemanagement ? Presentatie Zestor 19 januari 2010 4

5 Presentatie Zestor 19 januari 2010
Verschillende labels Generatiemanagement Levensloopbestendig personeelsbeleid Sociale innovatie Diversiteit Levensfase beleid Levensfasebewust personeelsbeleid Presentatie Zestor 19 januari 2010

6 Presentatie Zestor 19 januari 2010
(1) Wat is generatiemanagement? Presentatie Zestor 19 januari 2010

7 Presentatie Zestor 19 januari 2010

8 Presentatie Zestor 19 januari 2010
Bevolkingsprognose Kerncijfers van de bevolkingsprognose Prognose(-interval) Onderwerpen 2009 2010 2020 2030 2040 2050 0 tot 20 jaar (x 1000) 3.934 (23,9%) 3.920 (23,7%) 3.752 (22,1%) 3.722 (21,4%) 3.797 (21,7%) 3.747 (21,6%) 20 tot 65 jaar (x 1000) (61,1%) (60,9%) 9.901 (58,2%) 9.555 (55%) 9.194 (52,6) 9.347 (53,9%) 65 jaar en ouder (x 1000) 2.473 (15%) 2.538 (15,3%) 3.359 (19,7%) 4.102 (23,6%) 4.481 (25,6%) 4.248 (24,5%) Bron: CBS 2009 Presentatie Zestor 19 januari 2010

9 Presentatie Zestor 19 januari 2010
Grafiek bevolkingsprognose Presentatie Zestor 19 januari 2010

10 Presentatie Zestor 19 januari 2010
Generatiemanagement….. wat is het wel? wat is het niet? Geen instrument Geen wondermiddel Geen ouderenbeleid! Geen speeltje van HR Geen apart beleid Medewerkers zo lang mogelijk gezond, gemotiveerd en vitaal aan het werk houden Het gaat om alle medewerkers! Binden en boeien Bewustwording verschillen Presentatie Zestor 19 januari 2010

11 Presentatie Zestor 19 januari 2010
(2a) Welke generaties zijn te onderscheiden? Presentatie Zestor 19 januari 2010

12 Presentatie Zestor 19 januari 2010
Wat zijn generaties? Een ‘generatie’ is: een groep van ongeveer gelijktijdig geboren mensen, tijdgenoten (van Dale) Periode Indeling volgens: Becker (1992) Vinke (2007) Protestgeneratie Generatie W: babyboomers 1955 – 1970 Generatie X Generatie X: harde werkers Pragmatische Generatie Generatie Y: toepassers Screenagers,/jongste Pragmatische Generaties (de patatgeneratie) Generatie Z: Einstein ‘uitnutters” Generatie A: verbinders Generatie B: vernieuwers De generatie indeling van Becker en Vinke Presentatie Zestor 19 januari 2010

13 Ontwikkeling generaties HBO 2003-2008
Bron: HBO-Raad Presentatie Zestor 19 januari 2010

14 Generatie-index; verhouding vijftigers/dertigers, naar bedrijfsklasse
Bron: CBS sociaal economische trends 2008 Presentatie Zestor 19 januari 2010

15 Presentatie Zestor 19 januari 2010
(2b) Wat zijn de kenmerken van de verschillende generaties? Presentatie Zestor 19 januari 2010

16 Presentatie Zestor 19 januari 2010
Gedragskenmerken generaties vergelijken geeft inzicht in cultuurveranderingen die gaande zijn Generaties Labels Protest Generatie (Leeftijd 2010: 55 – 70) Generatie X 40 – 55) Pragmatische 25 – 40) Screenagers < 25) Mentaliteit idealistisch gedreven (+ vitaal) bescheiden gewoon doen pragmatisch lerend gaat om wie je bent thuis voelen Leiden hiërarchisch democratisch één leider tussen mensen balans zoeken deel van team netwerkend efficiënt proces leiders wisselen authentiek Communiceren discussie zendtijd voor idee overtuigen realiteit delen bewustworden luisteren persoonlijk, open, direct interactief snel multi media doelgericht Samenwerken goede sfeer ruimte geven constructief benutten verschillen expertise delen snel resultaat zinvol multi culti multi teams Besluiten zoeken draagvlak voor een idee kijken wat werkt evidence based waar gaat het om wie heeft de kennis proces versnellen intuïtief Veranderen (her)structureren ideaal plan abstract beeld professionaliseren oog voor proces oog voor wat werkt kleine stappen vlotte resultaten zelf regelen continu proces moet voldoening geven Bron: Aart Bontekoning (2007) Presentatie Zestor 19 januari 2010

17 Generaties in de praktijk
Organisatie: Gespecialiseerd in installatietechniek 250 medewerkers 38% ouder dan 45 Zoekt fusiepartners Instroom jonge specialisten wenselijk Recent verhuisd nieuw pand Presentatie Zestor 19 januari 2010

18 Directie (Irene Daamen) HR-afdeling Afd. Innovatie (Wim Vermeulen) Afd. P&B (Michiel Poelmans) Projectmanagers P&B (Tobias Vermeulen) Projectmedewerkers Procescontrolling Afd. Techniek Financiën

19 De Protestgeneratie: Wim Vermeulen
Leeftijd: 59 jaar Werkt sinds 1985 bij deze organisatie (heeft de eerste directeur nog gekend) Senior Manager Proces en Beheer (P&B) Trots op: Niet meegaan met alle technologische hypes van tegenwoordig; huidige toepassingen werken prima en veranderingen roepen altijd weerstand op bij zijn mensen Allergisch voor: zonder goed vooroverleg besluiten nemen Presentatie Zestor 19 januari 2010

20 Generatie X: Irene Daamen
Leeftijd: 47 jaar In dienst sinds 1990 als P&O-adviseur Heeft beleidswetenschappen gestudeerd en volgt regelmatig cursussen om bij te blijven. Trots op: Het leiden en begeleiden van het proces van nieuwe projecten. Na een gedegen vooronderzoek wordt ieders mening gehoord voor een optimaal draagvlak. Allergisch voor: korte-termijn denken waardoor het totale proces verstoord wordt Presentatie Zestor 19 januari 2010

21 Pragmatische Generatie: Michiel Poelmans
Leeftijd: 35 Projectmanager P&B sinds 2 jaar Vorige werkgevers: 3 Heeft in beoordelingsgesprek aangegeven een Seniorfunctie te ambiëren Trots op: zijn wijze van direct feedback geven. Hij kan het goed met iedereen vinden Allergisch voor: Oeverloze discussies Presentatie Zestor 19 januari 2010

22 Screenagers: Tobias van Hoof
Leeftijd: 24 Projectmedewerker sinds een half jaar Wil over 4 jaar projectmanager zijn; dit hoeft niet bij deze organisatie te zijn Trots op: Snel mee kunnen praten tijdens overlegmomenten en zelf voorstellen aandragen Allergisch voor: Trage besluitvorming en trage ondersteunende ICT-toepassingen Presentatie Zestor 19 januari 2010

23 De ene generatie is de andere niet!!
Wim Vermeulen (protestgeneratie) Irene Daamen (generatie X) Michiel Poelmans (Pragmatische gen.) Tobias van Hoof (Screenagers) Kwaliteiten Trouw aan het bedrijf Aandacht voor het proces Efficiënt en effectief Werken kan overal en altijd Motivatie Geld en status Sociale structuur Werk-prive balans Voldoening Valkuilen Angst voor de toekomst Abstract niveau Voldoende draagvlak Te grote stappen Presentatie Zestor 19 januari 2010

24 Presentatie Zestor 19 januari 2010
3) Het belang van generatiemanagement in de praktijk Presentatie Zestor 19 januari 2010

25 Presentatie Zestor 19 januari 2010
Voorbeeld: Microsoft Kennis is macht? Presentatie Zestor 19 januari 2010

26 Kennis is macht? 50% kennis verouderd 50% kennis relevant
Technische kennis uit het eerste studiejaar The amount of new technical information is doubling every 2 years. It’s predicted to double every 72 hours by 2010. Derde studiejaar * Gegevens van Robin Teigland, Stockholm School of Economics Presentatie Zestor 19 januari 2010

27 Presentatie Zestor 19 januari 2010
Netwerk is macht Presentatie Zestor 19 januari 2010

28 Hoe boeit en bindt Microsoft haar nieuwe medewerkers?
How a Microsoft Guy Tries to Use All His Benefits in One Day. Presentatie Zestor 19 januari 2010

29 Presentatie Zestor 19 januari 2010

30 Presentatie Zestor 19 januari 2010
Microsoft Benefits o.a. Flexibele werkuren Fiets Vrijwilligerswerk Gratis fitness Sportfaciliteiten Restauratieve faciliteiten Werken waar je wilt MS verdubbelt donaties aan goede doelen Breaks Gratis Health check-ups en medische zorg (24/7) Creditcard en kortingen bij veel bedrijven Gratis OV Bezorging on-line boodschappen Presentatie Zestor 19 januari 2010

31 Voorbeeld: Regina Pacis
“Het geheel is meer dan de som der delen” Presentatie Zestor 19 januari 2010

32 Presentatie Zestor 19 januari 2010
Aanleiding Hoog ziekteverzuim ‘Vink’ gedrag Hoog budget voor werving in relatie tot een hoog verloop Opleidingsrendement valt tegen (60%) (Persoonlijke) knelpunten Presentatie Zestor 19 januari 2010

33 Presentatie Zestor 19 januari 2010
De jaarcyclus Bron: A. Scholten (2007) Presentatie Zestor 19 januari 2010

34 Presentatie Zestor 19 januari 2010
Het geheim van ….. Werk en privé beïnvloeden elkaar Een gezamenlijke oplossing voor problemen Standaard oplossingen versus maatwerk Zie de mogelijkheden! Mensen inschakelen die ‘het verschil’ maken P&O-ers op de vloer Publicatie: ‘Aan de slag met levensfasebeleid’ ( Presentatie Zestor 19 januari 2010

35 Voorbeeld: ROC: kennis gaat met (pre) pensioen
Tot voor kort alleen Seniorenbeleid Sterk vergrijsd personeelsbestand (65 procent ouder dan 45 jaar) AANPAK Consequenties van huidig personeelsbestand in kaart gebracht Het beleid moet gedragen worden door iedereen Trainen leidinggevende om generaties en behoeften te herkennen Presentatie Zestor 19 januari 2010

36 Kennis gaat met (pre) pensioen: resultaat
Nu aandacht voor ALLE leeftijden en leeftijdsfasen Verantwoordelijke heterogene teams Samen een product ontwerpen Aandacht voor verschil in generaties zonder het individu uit het oog te verliezen (maatwerk) Leidinggevenden durven binnen de kaders onderscheid te maken Presentatie Zestor 19 januari 2010

37 Presentatie Zestor 19 januari 2010
Sense of Urgency Onderzoek naar levensfasebewust personeelbeleid (2009) in het HBO, enkele conclusies: Geen bewustwording onder LG: 26% Niet bewust hogere vervangingsvraag: 29% LG vinden LBP niet belangrijk: 28% Geen draagvlak onder LG: 42% Geen relatie tussen levensfase en aansturing door LG: 15% Mobiliteit is geen gespreksonderwerp: 41% Geen bewuste sturing op samenwerking generaties: 36% Geen maatregelen op korte termijn: 42% Geen maatregelen op lange termijn: 37% Geen implementatie van LBP: 53% Bron: Masterthesis M. Gersen ‘Levensfasebewust personeelsbeleid in het HBO(2009)’ Presentatie Zestor 19 januari 2010

38 Presentatie Zestor 19 januari 2010
Opdracht Presentatie Zestor 19 januari 2010

39 Presentatie Zestor 19 januari 2010
Opdracht: Herkenning van de generaties in uw eigen organisatie Welke knelpunten verwacht u? Welke oplossingen kunt u hiervoor bedenken? Presentatie Zestor 19 januari 2010

40 Voorbeelden uit eerdere sessies
Hoe verweef je generatiemanagement met je diversiteitbeleid? De organisatiestructuur biedt onvoldoende ruimte voor kenmerken van generatiemanagement. Hoe organiseer je doorstroom bij zeer diverse specialismen? Vergrijzende populatie die straks geen gebruik meer kan maken van regelingen. Zeer ambitieuze jonge mensen die zichzelf nog moeten leren kennen. Welke rol geef je de oudere medewerker die niet meer mee wil/kan met alle ontwikkelingen? Onverantwoordelijk gedrag van jonge vakantiekrachten. Directie wenst aanname van jongeren. Deze zijn echter moeilijk te vinden en moeilijk te behouden. Screenagers meer boeien met ander personeelsbeleid? Managers hebben nu een bepaalde leeftijd en sturen de jonge generatie aan? Begrijpen ze elkaar?  Inzicht verschillen bij bepalen instroom (in selectieprocedure kijkt ene generatie naar andere kwaliteiten en/of eisen dan de andere) Presentatie Zestor 19 januari 2010

41 Dank voor jullie aandacht
Drs. Saskia Ponten Docent opleiding Personeel & Arbeid Marc Gersen M MHR Beleidsmedewerker Service Unit P&O Dr. Robert Verburg Lector HRM Presentatie Zestor 19 januari 2010


Download ppt "In dialoog met Generaties"

Verwante presentaties


Ads door Google