De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

In dialoog met Generaties. Wie zijn wij? Marc Gersen, beleidsadviseur P&O Saskia Ponten, hoofddocent P&A Robert Verburg, lector HRM Onderzoek vanuit het.

Verwante presentaties


Presentatie over: "In dialoog met Generaties. Wie zijn wij? Marc Gersen, beleidsadviseur P&O Saskia Ponten, hoofddocent P&A Robert Verburg, lector HRM Onderzoek vanuit het."— Transcript van de presentatie:

1 In dialoog met Generaties

2 Wie zijn wij? Marc Gersen, beleidsadviseur P&O Saskia Ponten, hoofddocent P&A Robert Verburg, lector HRM Onderzoek vanuit het lectoraat HRM:  De effectiviteit van HRM-praktijken in de verschillende fasen van de werkrelatie.  De rol van de HRM-functie in diverse organisaties (P&O in de toekomst).  De ontwikkeling van indicatoren voor het vaststellen van het effect van HRM-interventies. Presentatie Zestor 19 januari 2010

3 Vandaag (1)Wat is generatiemanagement? (2) Welke generaties zijn te onderscheiden wat zijn hun kenmerken? Bijvoorbeeld de toekomstige generatie werknemers:  wie zijn ze,  wat kunnen ze en  hoe bereiden we ons er op voor? (3) Het belang van generatiemanagement in de praktijk Presentatie Zestor 19 januari 2010

4 Generatiemanagement ? Presentatie Zestor 19 januari 2010

5 Verschillende labels Levensfasebewust personeelsbeleid Levensfase beleid Diversiteit Sociale innovatie Levensloopbestendig personeelsbeleid Generatiemanagement Presentatie Zestor 19 januari 2010

6 (1) Wat is generatiemanagement? Presentatie Zestor 19 januari 2010

7

8 Bevolkingsprognose 2008-2050 Kerncijfers van de bevolkingsprognose Prognose(-interval) Onderwerpen200920102020203020402050 0 tot 20 jaar (x 1000)3.934 (23,9%) 3.920 (23,7%) 3.752 (22,1%) 3.722 (21,4%) 3.797 (21,7%) 3.747 (21,6%) 20 tot 65 jaar (x 1000)10.073 (61,1%) 10.077 (60,9%) 9.901 (58,2%) 9.555 (55%) 9.194 (52,6) 9.347 (53,9%) 65 jaar en ouder (x 1000)2.473 (15%) 2.538 (15,3%) 3.359 (19,7%) 4.102 (23,6%) 4.481 (25,6%) 4.248 (24,5%) Presentatie Zestor 19 januari 2010 Bron: CBS 2009

9 Grafiek bevolkingsprognose 2008-2050 Presentatie Zestor 19 januari 2010

10  Medewerkers zo lang mogelijk gezond, gemotiveerd en vitaal aan het werk houden  Het gaat om alle medewerkers!  Binden en boeien  Bewustwording verschillen  Geen instrument  Geen wondermiddel  Geen ouderenbeleid!  Geen speeltje van HR  Geen apart beleid wat is het wel?wat is het niet? Generatiemanagement….. Presentatie Zestor 19 januari 2010

11 (2a) Welke generaties zijn te onderscheiden? Presentatie Zestor 19 januari 2010

12 Wat zijn generaties? PeriodeIndeling volgens: Becker (1992)Vinke (2007) 1940 - 1955ProtestgeneratieGeneratie W: babyboomers 1955 – 1970Generatie XGeneratie X: harde werkers 1970 - 1985Pragmatische GeneratieGeneratie Y: toepassers 1985 - 2000Screenagers,/jongste Pragmatische Generaties (de patatgeneratie) Generatie Z: Einstein ‘uitnutters” 2000 - 2015Generatie A: verbinders 2015 - 2030Generatie B: vernieuwers De generatie indeling van Becker en Vinke Een ‘generatie’ is: een groep van ongeveer gelijktijdig geboren mensen, tijdgenoten (van Dale) Presentatie Zestor 19 januari 2010

13 Ontwikkeling generaties HBO 2003-2008 Presentatie Zestor 19 januari 2010 Bron: HBO-Raad

14 Generatie-index; verhouding vijftigers/dertigers, naar bedrijfsklasse Presentatie Zestor 19 januari 2010 Bron: CBS sociaal economische trends 2008

15 (2b) Wat zijn de kenmerken van de verschillende generaties? Presentatie Zestor 19 januari 2010

16 Gedragskenmerken generaties vergelijken geeft inzicht in cultuurveranderingen die gaande zijn Generaties Labels Protest Generatie (Leeftijd 2010: 55 – 70) Generatie X (Leeftijd 2010: 40 – 55) Pragmatische Generatie (Leeftijd 2010: 25 – 40) Screenagers (Leeftijd 2010: < 25) Mentaliteit idealistisch gedreven (+ vitaal) bescheiden gewoon doen pragmatisch lerend gaat om wie je bent thuis voelen Leiden hiërarchisch democratisch één leider tussen mensen balans zoeken deel van team netwerkend efficiënt proces leiders wisselen authentiek Communiceren discussie zendtijd voor idee overtuigen realiteit delen bewustworden luisteren persoonlijk, open, direct interactief snel multi media doelgericht Samenwerken goede sfeer ruimte geven constructief benutten verschillen expertise delen snel resultaat zinvol multi culti multi teams Besluiten zoeken draagvlak voor een idee kijken wat werkt evidence based waar gaat het om wie heeft de kennis proces versnellen snel intuïtief Veranderen (her)structureren ideaal plan abstract beeld professionaliseren oog voor proces oog voor wat werkt kleine stappen vlotte resultaten zelf regelen continu proces moet voldoening geven Bron: Aart Bontekoning (2007) Presentatie Zestor 19 januari 2010

17 Generaties in de praktijk Organisatie:  Gespecialiseerd in installatietechniek  250 medewerkers  38% ouder dan 45  Zoekt fusiepartners  Instroom jonge specialisten wenselijk  Recent verhuisd nieuw pand Presentatie Zestor 19 januari 2010

18 Directie Afd. Innovatie Afd. P&B (Wim Vermeulen) Projectmanagers P&B (Michiel Poelmans) Projectmedewerkers (Tobias Vermeulen) Procescontrolling Afd. Techniek HR-afdeling (Irene Daamen) Financiën

19 De Protestgeneratie: Wim Vermeulen  Leeftijd: 59 jaar  Werkt sinds 1985 bij deze organisatie (heeft de eerste directeur nog gekend)  Senior Manager Proces en Beheer (P&B)  Trots op: Niet meegaan met alle technologische hypes van tegenwoordig; huidige toepassingen werken prima en veranderingen roepen altijd weerstand op bij zijn mensen  Allergisch voor: zonder goed vooroverleg besluiten nemen Presentatie Zestor 19 januari 2010

20 Generatie X: Irene Daamen  Leeftijd: 47 jaar  In dienst sinds 1990 als P&O-adviseur  Heeft beleidswetenschappen gestudeerd en volgt regelmatig cursussen om bij te blijven.  Trots op: Het leiden en begeleiden van het proces van nieuwe projecten. Na een gedegen vooronderzoek wordt ieders mening gehoord voor een optimaal draagvlak.  Allergisch voor: korte-termijn denken waardoor het totale proces verstoord wordt Presentatie Zestor 19 januari 2010

21 Pragmatische Generatie: Michiel Poelmans  Leeftijd: 35  Projectmanager P&B sinds 2 jaar  Vorige werkgevers: 3  Heeft in beoordelingsgesprek aangegeven een Seniorfunctie te ambiëren  Trots op: zijn wijze van direct feedback geven. Hij kan het goed met iedereen vinden  Allergisch voor: Oeverloze discussies Presentatie Zestor 19 januari 2010

22 Screenagers: Tobias van Hoof  Leeftijd: 24  Projectmedewerker sinds een half jaar  Wil over 4 jaar projectmanager zijn; dit hoeft niet bij deze organisatie te zijn  Trots op: Snel mee kunnen praten tijdens overlegmomenten en zelf voorstellen aandragen  Allergisch voor: Trage besluitvorming en trage ondersteunende ICT- toepassingen Presentatie Zestor 19 januari 2010

23 De ene generatie is de andere niet!! Presentatie Zestor 19 januari 2010 Kwaliteiten Motivatie Valkuilen Wim Vermeulen (protestgeneratie ) Irene Daamen (generatie X) Michiel Poelmans ( Pragmatische gen.) Tobias van Hoof (Screenagers) Trouw aan het bedrijf Aandacht voor het proces Geld en status Angst voor de toekomst Sociale structuur Abstract niveau Voldoende draagvlak Werk-prive balans Efficiënt en effectief Te grote stappen Voldoening Werken kan overal en altijd

24 3) Het belang van generatiemanagement in de praktijk Presentatie Zestor 19 januari 2010

25 Voorbeeld: Microsoft Kennis is macht? Presentatie Zestor 19 januari 2010

26 Kennis is macht? 50% kennis relevant 50% kennis verouderd Technische kennis uit het eerste studiejaar Derde studiejaar * Gegevens van Robin Teigland, Stockholm School of Economics Presentatie Zestor 19 januari 2010

27 Netwerk is macht Presentatie Zestor 19 januari 2010

28 Hoe boeit en bindt Microsoft haar nieuwe medewerkers? How a Microsoft Guy Tries to Use All His Benefits in One Day. Presentatie Zestor 19 januari 2010

29

30 Microsoft Benefits o.a.  Flexibele werkuren  Fiets  Vrijwilligerswerk  Gratis fitness  Sportfaciliteiten  Restauratieve faciliteiten  Werken waar je wilt  MS verdubbelt donaties aan goede doelen  Breaks  Gratis Health check-ups en medische zorg (24/7)  Creditcard en kortingen bij veel bedrijven  Gratis OV  Bezorging on-line boodschappen Presentatie Zestor 19 januari 2010

31 Voorbeeld: Regina Pacis “Het geheel is meer dan de som der delen” Presentatie Zestor 19 januari 2010

32 Aanleiding  Hoog ziekteverzuim  ‘Vink’ gedrag  Hoog budget voor werving in relatie tot een hoog verloop  Opleidingsrendement valt tegen (60%)  (Persoonlijke) knelpunten Presentatie Zestor 19 januari 2010

33 De jaarcyclus Bron: A. Scholten (2007) Presentatie Zestor 19 januari 2010

34 Het geheim van …..  Werk en privé beïnvloeden elkaar  Een gezamenlijke oplossing voor problemen  Standaard oplossingen versus maatwerk  Zie de mogelijkheden!  Mensen inschakelen die ‘het verschil’ maken  P&O-ers op de vloer Publicatie: ‘Aan de slag met levensfasebeleid’ (www.degezondebalans.nl) Presentatie Zestor 19 januari 2010

35 Voorbeeld: ROC: kennis gaat met (pre) pensioen  Tot voor kort alleen Seniorenbeleid  Sterk vergrijsd personeelsbestand (65 procent ouder dan 45 jaar) AANPAK  Consequenties van huidig personeelsbestand in kaart gebracht  Het beleid moet gedragen worden door iedereen  Trainen leidinggevende om generaties en behoeften te herkennen Presentatie Zestor 19 januari 2010

36 Kennis gaat met (pre) pensioen: resultaat Nu aandacht voor ALLE leeftijden en leeftijdsfasen  Verantwoordelijke heterogene teams  Samen een product ontwerpen  Aandacht voor verschil in generaties zonder het individu uit het oog te verliezen (maatwerk)  Leidinggevenden durven binnen de kaders onderscheid te maken Presentatie Zestor 19 januari 2010

37 Sense of Urgency Onderzoek naar levensfasebewust personeelbeleid (2009) in het HBO, enkele conclusies:  Geen bewustwording onder LG: 26%  Niet bewust hogere vervangingsvraag: 29%  LG vinden LBP niet belangrijk: 28%  Geen draagvlak onder LG: 42%  Geen relatie tussen levensfase en aansturing door LG: 15%  Mobiliteit is geen gespreksonderwerp: 41%  Geen bewuste sturing op samenwerking generaties: 36%  Geen maatregelen op korte termijn: 42%  Geen maatregelen op lange termijn: 37%  Geen implementatie van LBP: 53% Presentatie Zestor 19 januari 2010 Bron: Masterthesis M. Gersen ‘Levensfasebewust personeelsbeleid in het HBO(2009)’

38 Opdracht Presentatie Zestor 19 januari 2010

39 Opdracht:  Herkenning van de generaties in uw eigen organisatie  Welke knelpunten verwacht u?  Welke oplossingen kunt u hiervoor bedenken? Presentatie Zestor 19 januari 2010

40 Voorbeelden uit eerdere sessies  Hoe verweef je generatiemanagement met je diversiteitbeleid?  De organisatiestructuur biedt onvoldoende ruimte voor kenmerken van generatiemanagement.  Hoe organiseer je doorstroom bij zeer diverse specialismen?  Vergrijzende populatie die straks geen gebruik meer kan maken van regelingen.  Zeer ambitieuze jonge mensen die zichzelf nog moeten leren kennen.  Welke rol geef je de oudere medewerker die niet meer mee wil/kan met alle ontwikkelingen?  Onverantwoordelijk gedrag van jonge vakantiekrachten.  Directie wenst aanname van jongeren. Deze zijn echter moeilijk te vinden en moeilijk te behouden.  Screenagers meer boeien met ander personeelsbeleid?  Managers hebben nu een bepaalde leeftijd en sturen de jonge generatie aan? Begrijpen ze elkaar?  Inzicht verschillen bij bepalen instroom (in selectieprocedure kijkt ene generatie naar andere kwaliteiten en/of eisen dan de andere) Presentatie Zestor 19 januari 2010

41 Dank voor jullie aandacht Drs. Saskia Ponten Docent opleiding Personeel & Arbeid saskia.ponten@han.nl Marc Gersen M MHR Beleidsmedewerker Service Unit P&O marc.gersen@han.nl Dr. Robert Verburg Lector HRM robert.verburg@han.nl Presentatie Zestor 19 januari 2010


Download ppt "In dialoog met Generaties. Wie zijn wij? Marc Gersen, beleidsadviseur P&O Saskia Ponten, hoofddocent P&A Robert Verburg, lector HRM Onderzoek vanuit het."

Verwante presentaties


Ads door Google