De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Huisartsenkring Aalst vzw 11 juni 2008 Algemene vergadering.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Huisartsenkring Aalst vzw 11 juni 2008 Algemene vergadering."— Transcript van de presentatie:

1 Huisartsenkring Aalst vzw 11 juni 2008 Algemene vergadering.

2 Welkom Agenda voor vandaag: Verslag : Resultaten van de enquête van oktober 2007. Financieel. Werking HAKA.

3 RESULTATEN ENQUETE

4 Resultaten enquête. Aantal formulieren: 60 Aantal leden HAKA: Aalst Centrum 49 Erhaal 28 Faluintjes 15 Hofstade- Gijzegem 10 Dus ongeveer 2/3 gaf zijn mening te kennen Leeftijdsverdeling : 25-45: 25% 45-55: 47% 55- : 28%

5 Resultaten enquête. STELLINGEN

6 Resultaten enquête. KRINGWERKING Betrokkenheid : 1/3 voldoende, 1/3 onvoldoende, 1/3 noch één noch ander Er is duidelijk een vraag naar meer communicatie en transparantie: 50% is tevreden over kringwerking 66% vraagt meer verslaggeving, echter niet meer algemene vergaderingen. De overkoepelende vzw mag engagementen aangaan:+60% Voor wetenschappelijk onderzoek Voor GVO-projecten Als partner in onderhandelingen met de overheid Inkader van beroepsbevordering. 66% vindt het normaal dat de Kring lidgeld vraagt.

7 Demografie: 8% stopt binnen de 5 jaar 23% stopt binnen de 5 à 10 jaar 53 % werkt nog langer dan 10 jaar… Resultaten enquête

8 Evolutie van de huisartsenpopulatie in de komende 30 jaar. (Aalst centrum).

9 Resultaten enquête Standpunten in verband met de individuele wachtdiensten: In het algemeen functioneert de wachtdienst goed (85%) 45% doet niet graag wachtdienst 25% vindt urgentieopvang taak voor de wachtdienst 50% ontslaat zwangeren van wachtdienst 50% : iedere huisarts doet even veel wachtdiensten 50% : deeltijdse huisartsen doen evenredig aantal wachtdiensten

10 Resultaten enquête Praktijkorganisatie: 50 % blijft solowerken 35 % gaat meer samenwerken met bestaande praktijken 10 % wenst te associëren 20 % wil praktijkassistentie

11 Resultaten enquête TE DOEN

12 Resultaten enquête Ombudsman : 40% heeft geen mening maar meent dat de kring de juiste beslissing zal nemen 30% is akkoord Belangrijke vraag: taakomschrijving/-invulling. Misschien beter ombudsdienst dan ombudsman.

13 Resultaten enquête De meningen over : Al dan niet een ‘praktijkloket’: 37% neen, 12% wel, 52% niet over nagedacht Al dan niet coachen van jonge praktijken: 47% niet over nagedacht Al dan niet coachen van samenwerkingsverbanden: 35% wel, 28% neen De kring als tussenpersoon tussen lid en D. Medica: 57% n.o.n, 32% wel Participatie in een eerstelijnshuis: 48% wel, 27% n.o.n, 25% neen Innen lidgeld: 63% wel, 18% n.o.n, 18% neen

14 Resultaten enquête De leden zijn eerder negatief over: Het verder opdelen van de wachtdienst in blokken van 8 of 12 uur: 78% Het inschakelen in de wachtdienst van externe artsen: 50% Het opzetten van een centrale wachtpost: 47% Samenwerken met ziekenhuizen in kader van wachtdienst: 53%

15 Resultaten enquête ‘Het is duidelijk dat: hoe ouder we worden, hoe meer we zullen moeten werken, hoe langer we zullen moeten werken, hoe meer wachten we zullen moeten lopen,...’

16 Financieel verslag

17 Werking HAKA

18 - overkoepelend huishoudelijk reglement -financieel : -verdeling overheidsgeld: 33/67% -innen lidgeld -(€50, brief wordt eerstdaags door penningmeester verstuurd) -betaling lidgeld Domus Medica -Verzekering -vergoeding voor deelname aan vergaderingen

19 Werking HAKA - relatie tot Domus Medica: - algemene vergadering: G. De Loof, D. Kindermans - mailergegevens centraliseren en doorsturen - kringloket: - relaties met ziekenhuizen: -OLV: Rudy Saeys en Dirk Kindermans -ASZ: Koen Cockx en Katrien Schelfhaut - overleg met de apothekers (werkgroep MFO) -Huisartsen: Emmanuel Samyn, Geert De Loof, Marc Amant, Rudy Saeys -Apothekers: Etienne Poppe, Noel Premereur, Pierra Herdewijn, Veronique Coppens - samenwerking met DPA in kader van zorgtrajecten, LOGO, Palliatieve Zorgen - navorming

20 Werking HAKA Wachtdienstgebonden: - Mailergebruik stimuleren - (aanstellen van verantwoordelijke ‘mailer’ per wachtkring) - Op elkaar afstemmen van de verschillende deelwachtkringen. (specifieke problemen die eigen zijn aan 1 van de deelwachtkringen worden in de deelwachtkring zelf verondersteld opgelost te worden: - de wachtregeling; - eventuele afspraken wachtkring/spoedopnames van de ziekenhuizen)

21 Werking HAKA Vergoedingen voor vergaderingen : - Wie is waar aktief? OPLIJSTEN - Overleg met HAKA: OVERLEG VISIE - Vergoeding deelname vergadering: MELDEN AAN VOORZITTER ( dus geld niet opvragen bij penningmeester zonder akkoord voorzitter ! ) - Vastgestelde bedragen: 15-25-50 €

22 Dit jaar is : verkiezingsjaar!

23 Verkiezingen Even de verschillende bestuursfuncties op een rijtje.

24 Verkiezingen De voorzitter: - heeft belangrijke representatieve functie - is op de hoogte van waar vertegenwoordiging nodig is - delegeert eventueel de vertegenwoordiging - zit de vergaderingen van het bestuur voor alsook die van de algemene vergadering - stelt de agenda op voor deze vergaderingen - beschikt over of verwerft de nodige dossierkennis - is moderator binnen de vereniging

25 Verkiezingen De ondervoorzitter: - vervangt de voorzitter bij diens afwezigheid - heeft goede verstandhouding met de voorzitter - overlegt continu met de voorzitter - verzorgt ook mee de public relations voor de vzw

26 Verkiezingen Secretaris - Bijhouden ledenlijst - Uitnodiging en verslaggeving vergaderingen - Neerleggen verslag in kader vzw. wetgeving bij: - FOD : wachtverslag en financieel verslag - Rechtbank van Koophandel: financieel verslag - Neerleggen ledenlijst: bij de rechtbank - Contact met Kringloket Domus waar nodig

27 Verkiezingen De penningmeester: - Innen lidgelden - Verdeling overheidsgeld over wachtdiensten - Coördinatie gelijkschakeling rekeningen wachtdiensten - Leveren financieel verslag - Samenwerking boekhouder

28 Verkiezingen De verantwoordelijke voor de wachtdiensten: - Opstellen huishoudelijk reglement HAKA en deelwachtdiensten - Overleg met wachtdienstverantwoordelijken - Mailergebruik stimuleren - Jaarlijkse rapportering naar overheid van wachtdienstfunctioneren - Contactpersoon naar orde en provinciale commissie

29 Verkiezingen Het bestuurslid: - Is liefst altijd aanwezig op de vergadering - Kan gevraagd worden voor een werkgroep ad hoc

30 Verkiezingen Gevraagd: Kandidaturen!

31 Nog… kandidaten gevraagd! Werkgroep die zich buigt over: •Het oprichten van een ombudsdienst •Het oprichten van een praktijkloket? •Het installeren van een ‘eerstelijnshuis’? •…. Met andere woorden : Een groep mensen met een visie die graag hun brein laten stormen en mee willen werken om hun (wilde?) ideeën te realiseren.

32 Nog… kandidaten gevraagd! De ‘ombudsman (-dienst)’ onder de huisartsen van HAKA: 1.Taakomschrijving: 1.Aanspreekpunt voor: patiënt, collega, overheid 2.Inzake: collegialiteit, wachtdienst, ethiek, relatie met politie 3.Inventariseren 4.Rapporteren 5.Bemiddelen 2.Taakinvulling: 1.Tijdsbesteding (vergoeding?) 2.Logistieke ondersteuning 3.Aanstelling: 1.Hoe: kandidaturen/verkiezing, vrijwilliger? 2.Hoelang?

33 Nog… kandidaten gevraagd! Het ‘praktijkloket’ : 1.Jonge praktijken: 1.deelname aan wachtdienst 2.Buddysysteem? Oudere collega coacht jongere… 3.Continuïteit van dienstverlening (bvb. deeltijds werken, ziekte, ongeval) 2.Oudere praktijken: 1.Coachen samenwerkingsverbanden 2.Continuïteit van dienstverlening (bvb. ziekte, ongeval) 3.Invulling: Wie doet: 1.Wat? 2.Wanneer? 3.Waar? 4.Hoe lang? 4.Kostenplaatje?

34 Nog… kandidaten gevraagd! Het ‘eerstelijnshuis’ : 1.Wat? 1.Huisvesting voor zorgtrajecten? (DiabetesProject Aalst, …) 2.Huisvesting voor de vzw HAKA? (vergaderruimte/archief) 3.Gedeeld secretariaat? 4.… 2.Beheer? 1.HAKA vzw ? Zorgtrajecten Aalst vzw? 3.Kostenplaatje?

35 Nog een denkertje… voor het drankje. Vaststelling uit de enquête : in het algemeen kan je stellen dat de ‘conservatieve houding’ (‘alles gaat toch goed?’) het nog met een nipte meerderheid haalt. Toch staan we voor belangrijke uitdagingen, die wat denkwerk vragen: Hoe denken we de vergrijzing van de huisartsenpopulatie aan te pakken? De workload zal immers in de toekomst evenredig met onze leeftijd stijgen…

36 DANK VOOR JULLIE AANWEZIGHEID


Download ppt "Huisartsenkring Aalst vzw 11 juni 2008 Algemene vergadering."

Verwante presentaties


Ads door Google