De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Presentatie RPC Deventer

Verwante presentaties


Presentatie over: "Presentatie RPC Deventer"— Transcript van de presentatie:

1 Presentatie RPC Deventer
Train de Trainer Commentaar: Welkom bij de presentatie “Train de trainer” Ik wil graag als 1e een introducerend “filmpje” laten zien. Presentatie RPC Deventer

2 Presentatie RPC Deventer
Train de Trainer LEERMIDDELEN OP MAAT Presentatie RPC Deventer

3 ...de moderne bedrijfsschool
Train de Trainer ...de moderne bedrijfsschool Onze filosofie Vertel mij – en ik vergeet het laat mij zien – en ik onthoud het laat mij zelf doen – en ik zal het begrijpen Presentatie RPC Deventer

4 Presentatie RPC Deventer
Train de Trainer Presentatie RPC Deventer

5 Het ontwikkelen van leermateriaal
Train de Trainer Wat is= Het ontwikkelen van leermateriaal Presentatie RPC Deventer

6 Werkwijze ontwikkeling leermateriaal
Train de Trainer Werkwijze ontwikkeling leermateriaal Inventariseren van de werkwijze en procedures, vakkun-digheid en kennis van zaken door deze weg te halen uit alle hoeken van de organisatie, de leiding maar ook en vooral bij de mensen Vastleggen van al deze informatie in de elektronische leeromgeving door het ontwikkelen van vraaggestuurd leermateriaal Introduceren, aanleren en begeleiden gericht op de “nieuwe” werksituatie voor alle betrokkenen Presentatie RPC Deventer

7 Presentatie RPC Deventer
Train de Trainer Interactief Leermeester en praktijkbegeleiders komen in het bedrijf en gaan stap voor stap te werk: Presentatie RPC Deventer

8 Rol praktijkbegeleiders
Train de Trainer Rol praktijkbegeleiders Vertrouwen winnen (een van hen worden) Verzamelen en analyseren Praten met de mensen Vastleggen en vragen bedenken Presentatie RPC Deventer

9 Presentatie RPC Deventer
Train de Trainer Rol praktijkbegeleiders Opstellen concepten, weer terugkoppelen en daarbij vooral de uitvoerenden betrekken Presentatie RPC Deventer

10 Presentatie RPC Deventer
Methodiek proces rol Presentatie RPC Deventer

11 Presentatie RPC Deventer
Train de Trainer Methodiek Door middel van vraag gestuurd leren in de ELO: ELO = Elektronische Leer Omgeving Persoonlijke Inlogcode: Leren vanaf elke computer met Internetverbinding Activiteiten en resultaten worden per leerling bijgehouden GEEN Lesboeken Praktijkbegeleiding door Vaklieden Ondersteund door Praktijkopdrachten Praktijk aansluitend op Theorie in de ELO Onze visie als het gaat over LEREN. Ik kan hier een voorbeeld laten zien van de ELO Presentatie RPC Deventer

12 Presentatie RPC Deventer
PROCES Inschrijving: Doornemen FORMULIEREN OPLEIDING: Afsprakenformulier (Afspraak = Afspraak) Aanwezigheidsformulier Stappenplan (Checklijst) Tijdsplan ELO lessen Tijdsplan Praktijkopdrachten Tijdsplan Beoordeling(en) Tijdsplan Theorie- en Praktijktoets Toetsingsformulier (Opleidingsmatrix) Evaluatieformulier Rapportage: Dagrapportage Beoordeling per WEEK of PERIODE (Ploegencyclus) Periodieke Bespreking Certificaat Presentatie RPC Deventer

13 Presentatie RPC Deventer
ROLLEN Teamleider: Initiator Mentor / Coach Inhoudelijk verantwoordelijk voor opleiding Beoordeelt Resultaten Vakbekwame Medewerker: Kennisoverdracht / Training Begeleiden Praktijk Laat Praktijkopdrachten uitvoeren Praktijkbegeleider / Instructeur: Bewaakt de Procesgang Begeleiden Theorie (ELO) Drijvende kracht achter opleiding Consulent: Faciliteert en zorgt voor Registratie Onderhoud contact tussen Opleidingsinstituut en Cursist Presentatie RPC Deventer

14 Presentatie RPC Deventer
EINDE PRESENTATIE Bedankt voor uw belangstelling !! Presentatie RPC Deventer

15 Presentatie RPC Deventer
Presentatie RPC Deventer

16 Presentatie RPC Deventer
Presentatie RPC Deventer

17 Presentatie RPC Deventer
Presentatie RPC Deventer

18 Presentatie RPC Deventer
Presentatie RPC Deventer

19 Presentatie RPC Deventer
Het beoordelen van deelnemers/cursisten gebeurd aan de hand van competenties (vaardigheden). Deze competenties kennen een onderverdeling: Norm - Deze wordt aangeduid met “0” Boven Norm - Deze wordt aangeduid met “+” Duidelijk boven Norm - Deze wordt aangeduid met “++” Onder Norm - Deze wordt aangeduid met “-” Duidelijk onder Norm - Deze wordt aangeduid met “- -” Competenties waarop beoordeelt kan worden zijn onder andere: Collegialiteit Persoonlijk optreden Aandacht tonen Openheid met betrekking tot werk Werkhouding Technisch kunnen/inzicht Flexibiliteit (omgaan met functie eisen / meedenken) Presentatie RPC Deventer

20 Presentatie RPC Deventer
Collegialiteit: (Gedragsinvloed op anderen) Norm (= 0) - Optreden beoordeelde heeft dagelijks werkcontacten met collega’s en chefs tot gevolg. Boven norm (= +) - Optreden beoordeelde ondersteunt collega’s en chefs bij het goed uitoefenen van hun functie en het onderhouden van contacten. Duidelijk - Stimuleert collega’s en chefs tot goed uitoefenen van boven norm (= ++) hun functie en het onderhouden van contacten. Onder norm (= -) - Hindert collega’s en chefs in het uitoefenen van hun functie en het onderhouden van contacten; Kan tot conflicten leiden. Duidelijk - Belemmert collega’s en chefs in het uitoefenen van onder norm (= - -) hun functie en het onderhouden van contacten; Leidt tot conflicten. Presentatie RPC Deventer

21 Presentatie RPC Deventer
Persoonlijk optreden: Norm (= 0) - Persoonlijk optreden beoordeelde ondersteund dagelijkse contacten. Boven norm (= +) - Persoonlijk optreden beoordeelde ondersteund anderen in hun persoonlijk optreden. Duidelijk - Persoonlijk optreden stimuleert anderen in hun boven norm (= ++) persoonlijk optreden. Onder norm (= -) - Persoonlijk optreden beoordeelde irriteert collega’s en chefs met regelmaat. Duidelijk - Persoonlijk optreden beoordeelde roept zichtbare onder norm (= - -) weerstanden op bij collega’s en chefs. Presentatie RPC Deventer

22 Presentatie RPC Deventer
Aandacht tonen: Norm (= 0) - Aan vragen/opdrachten van collega’s en chefs wordt door beoordeelde aandacht geschonken. Boven norm (= +) - Beoordeelde vraagt bij uitleg/toelichting bij vragen/opdrachten. Duidelijk - Beoordeelde vraagt door om daarmee beter de boven norm (= ++) werkzaamheden te kunnen verrichten. Onder norm (= -) - Beoordeelde moet met regelmaat aan de uitvoering herinnerd worden. Duidelijk - Beoordeelde sluit zich af. onder norm (= - -) Presentatie RPC Deventer

23 Presentatie RPC Deventer
Openheid met betrekking tot werk: Norm (= 0) - Beoordeelde is aanspreekbaar op en open over onderwerpen met betrekking tot de werkresultaten. Boven norm (= +) - Beoordeelde is belangstellend om over de werkresultaten te praten. Duidelijk - Beoordeelde draagt zelf resultaten aan met betrekking tot boven norm (= ++) het werk (positief en negatief uitvallend) Onder norm (= -) - Beoordeelde moet worden aangespoord om over resultaten te spreken. Duidelijk - Beoordeelde verzwijgt bewust werkresultaten (doofpot). onder norm (= - -) Presentatie RPC Deventer

24 Presentatie RPC Deventer
Werkhouding: (Verantwoordelijkheidsgevoel t.o.v. het werk en werkomgeving) Norm (= 0) - Beoordeelde hanteert de bedrijfsregels en werkinstructies op de aangegeven wijze. Boven norm (= +) - Beoordeelde richt zich op het verbeteren van werk en werkomgeving. Duidelijk - Beoordeelde is continu bezig met het verbeteren van boven norm (= ++) werk en werkomgeving. Onder norm (= -) - Beoordeelde hanteert met enige regelmaat de bedrijfs- en werkregels niet of niet juist. Duidelijk - Beoordeelde hanteert met grote regelmaat de bedrijfs- onder norm (= - -) en werkregels niet. Presentatie RPC Deventer

25 Presentatie RPC Deventer
Technisch kunnen/inzicht: Norm (= 0) - Beoordeelde voert de werkzaamheden uit in het aangegeven tempo met gebruikmaking van de aangeboden apparatuur en volgens de richtlijnen. Boven norm (= +) - Beoordeelde voert de werkzaamheden uit met grotere efficiency dan de norm. Hij/zij ziet vooruit, werkt preventief. Duidelijk - Niet van toepassing. boven norm (= ++) Onder norm (= -) - Beoordeelde kan de norm regelmatig niet halen. Duidelijk - Beoordeelde haalt de norm in het geheel niet. onder norm (= - -) Presentatie RPC Deventer

26 Presentatie RPC Deventer
Flexibiliteit: (Omgaan met functie eisen) Norm (= 0) - Beoordeelde werkt overeenkomstig de functie eisen. Boven norm (= +) - Beoordeelde wil ook buiten de eisen van de functie (nieuwe) werkzaamheden verrichten en wil hiervoor opgeleid worden. Duidelijk - Beoordeelde verricht werkzaamheden duidelijk boven het boven norm (= ++) functieniveau. Presentatie RPC Deventer

27 Presentatie RPC Deventer
Flexibiliteit: (Meedenken) Norm (= 0) - Beoordeelde werkt overeenkomstig de functie eisen. Boven norm (= +) - Beoordeelde komt met eigen ideeën en suggesties die bevorderlijk zijn voor de afdeling en/of het bedrijf. Duidelijk - Niet van toepassing. boven norm (= ++) TERUG  Presentatie RPC Deventer

28 Presentatie RPC Deventer
Leren is een interactie tussen mensen en hun omgeving Als wij over leren spreken, hebben we het over verbeteren/veranderen van: Wat je kent, Wat je kunt, Hoe je bent, Hoe je je gedraagt. Leren heeft vooral te maken met het toepassen in de praktijk wat de theorie leert, het aanleren van vaardigheden. Leren heeft ook te maken met het veranderen van een houding, van gewoonten en gedrag. Dit vindt plaats in een wisselwerking tussen de lerende, de vakman/opleider, de teamleider en de leeromgeving c.q. werkplek. Presentatie RPC Deventer

29 Presentatie RPC Deventer
Een goede wisselwerking is mede afhankelijk van: De drijfveren van de lerende en zijn/haar interesse, De wijze waarop de vakman/opleider zijn/haar deskundigheid kan overdragen, De teamleider moet de gelegenheid scheppen, interesse tonen en het proces sturen. Maar bovenal zal de lerende alleen dan leren als hij/zij dat zelf wil. Motivatie bepaald hierbij het succes. Hierbij kunnen we een belangrijke vraag stellen: “Hoe kan de omgeving de voorwaarde scheppen en motiveren opdat de opleiding een succes wordt?” Presentatie RPC Deventer

30 Presentatie RPC Deventer
Train de Trainer: Aan de opleidingen van Tutorial “Leren in Bedrijf” zijn onlosmakelijk de Train de Trainer programma’s verbonden. Hierin worden de teamleiders, vaklieden en andere betrokkenen begeleid/gecoacht om hun rol in de opleiding goed te spelen. Vast onderdeel daarvan is de kennismaking met het theoretische leermateriaal in de ELO’s (verkort) eventueel door deelname aan FORUM-bijeenkomsten. Bovendien wordt betrokkenen geinstrueerd in het gebruik van de formaliteiten. Verder worden er workshops georganiseerd waarin onderwerpen aan de orde komen zoals “werkplekleren”, “competentiegericht opleiden”, “uw taak als begeleider in het opleidingsproces”, “resultaatgericht werken” en “leiderschapsstijl”. TERUG  Presentatie RPC Deventer


Download ppt "Presentatie RPC Deventer"

Verwante presentaties


Ads door Google