De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Gids voor het meten van bedrijfswaarde

Verwante presentaties


Presentatie over: "Gids voor het meten van bedrijfswaarde"— Transcript van de presentatie:

1 Gids voor het meten van bedrijfswaarde

2 Inhoudsopgave Agenda I. Inleiding II. Kwalitatieve maatstaven
III. Kwantitatieve maatstaven Agenda A. Dashboard Analyse B. Gegevensexport C. Gegevensexport-API D. Toepassingen van derden

3 I. Inleiding

4 Drie belangrijke thema's begrijpen
Bedrijfswaarde wordt gedefinieerd door een kwantitatieve en kwalitatieve analyse van uw netwerk in vergelijking met uw visie voor sociaal netwerken voor ondernemingen - een visie die door één of meer van deze drie thema's wordt geïnspireerd. Luisteren. Aanpassen. Groeien. Luisteren naar de gesprekken die ertoe doen. Aanpassen en slimmere beslissingen nemen. Innoveren, betere producten ontwikkelen en de klantervaring verbeteren.

5 Denk aan gebruiksgevallen
De drie thema's inspireren de visie van uw bedrijf voor sociaal netwerken voor ondernemingen en bieden context voor het vaststellen van belangrijke zakelijke resultaten en individuele gebruiksgevallen. Het bepalen van gebruiksgevallen stelt u in staat concrete, meetbare resultaten te definiëren. Visie Gebruiksgevallen Belangrijke zakelijke resultaten

6 De resultaten van gesprekken begrijpen
Het vinden van zakelijke waarde in uw netwerkbestaat uit drie belangrijkestappen. Mensen aan de praat krijgen op uw netwerk is een belangrijke eerste stap, maar wanneer u niet weet waar ze over praten, maakt dit het moeilijk om de waarde te begrijpen. Weten waarover mensen praten is nuttig, maar wanneer u de resultaten van de gesprekken niet kent, maakt dit het moeilijk om de waarde te begrijpen. De resultaten van deze gesprekken begrijpen is de sleutel tot het vaststellen van bedrijfswaarde. Mensen praten Bedrijfswaarde Mensen praten over verkoop Mensen praten over verkoop en verhogen daardoor de omzet.

7 Bedrijfswaarde is afhankelijk van de netwerkontwikkeling
Onthoud dat verbindingen in een netwerk bijna exponentieeltoenementen opzichte van het aantal gebruikers op het netwerk. Daardoor ishet belangrijk omgenoeg actievemensenbinnen uw netwerk te hebbenvoordat u zich richt opbedrijfswaarde. Pas uw doelen met betrekking tot zakelijke resultaten en bedrijfswaarde aan wanneer uw netwerk zich ontwikkelt. Met andere woorden: Richt u in hetbegin op netwerkgebruik en andere kwantitatieve maatstaven voor netwerkvitaliteit - simpel uitgedrukt: zorg dat mensen op het netwerk praten. Richt u vervolgens op engagement, wat inhoudt dat u mensen aan de praat brengt over specifieke zakelijke gebieden en onderwerpen. Leg ten slotte de nadruk op bedrijfswaarde.

8 Uw gebruiksgevallen aanpassen aan netwerkontwikkeling
Houd bij het overwegen van gebruiksgevallen de netwerkontwikkeling in het achterhoofd. Goed ontwikkelde netwerken zijn geschikter voor uitgebreid ontwikkelde gebruiksgevallen die het meest bijdragen aan zakelijke waarde. Stroomlijnen van bedrijfsgerelateerde functie of taak Meewerken aan inhoud Delen van aanbevolen procedures Vergaderingen vervangen Delen van veelgestelde vragen team en afdeling Erkenning werknemers Verbondenheid werknemers Cultuurinitiatieven Artikelen en nieuws uit de branche delen

9 Kwantitatieve en kwalitatieve maatstaven
Het meten van bedrijfswaarde vereist kwantitatieve en kwalitatieve analyse. Wanneer we kwantitatieve maatstaven omschrijven, verwijzen we naar de netwerkstatistieken die door het analysedashboard van Yammer en de gegevensexport worden geregistreerd. Deze statistieken geven een snelle momentopname van de netwerkvitaliteit, die vooral nuttig is voor jonge netwerken. Wanneer we kwalitatieve maatstaven omschrijven, verwijzen we naar succesverhalen die de bedrijfswaarde aangeven die uw Yammer-netwerk levert. Deze verhalen zijn moeilijker vast te leggen, maar zijn de meest effectieve manier om bedrijfswaarde te demonstreren omdat ze de onderwerpen van Yammer-discussies en de zakelijke resultaten daarvan aangeven.

10 II. Kwalitatieve maatstaven

11 Kwalitatieve maatstaven van bedrijfs- waarde
Kwalitatieve maatstaven zijn de beste manier om de bedrijfswaarde van Yammer te begrijpen. Dit komt doordat sociaal netwerken voor ondernemingen meer op een infrastructuur dan op een hulpmiddel lijkt. Het rendement van hulpmiddelenkan eenvoudig worden berekend,maar de waardevolle impact van infrastructuren, waaronder sociale infrastructuren zoals Yammer, is moeilijker te voorspellen. Denkt u zich eens in: hebt u liever 100 mensen op uw netwerk die slechts wat kletsen, of 25 mensen op uw netwerk die de omzet verhogen door voorbeelden van wat hen heeft geholpen bij het sluiten van hun grootste deals te delen?

12 De relevantie van kwalitatieve maatstaven
In tegenstelling tot meten (wat de inzameling van kwantitatieve gegevens suggereert), zie ik verhalen als een veel krachtigere manier om het nut, de voordelen en het rendement te meten. Eén succesgeval kan vaak een heel jaar lang de kosten van een ESN overtreffen. Kai Riemer tijdens de CIO Strategy Summit De werkelijke waarde van een zakelijk sociaal netwerk schuilt niet in meetbare gegevens die door een dashboard aan u worden gepresenteerd, maar in het vermogen om het informele sociale netwerk te versterken dat interacties schept en het voltooien van werk binnen uw bedrijf stimuleert. CMS Wire

13 Vier stappen tot kwalitatieve metingen
Onthoud uw visie. Analyseer uw netwerk door het met uw visie voor hoe Yammer uw netwerk gaat helpen luisteren, aanpassen en groeien te vergelijken. Neem een peiling af. Gebruik enquêtes om de betrokkenheid van collega's en werknemers te meten. U kunt bijvoorbeeld vragen opnemen in de jaarlijkse werknemerenquêtes die uw bedrijf toch al afneemt. Houd #YamWins bij. Om goede discussies in Yammer bij te houden, maakt u een onderwerp aan in Yammer, bijvoorbeeld #YamWin. Voeg het onderwerp toe aan discussies die de bedrijfswaarde demonstreren, zodat u deze eenvoudig binnen het netwerk kunt terugvinden. Deel verhalen. Moedig netwerkleden aan om hun eigen Yammer-succesverhalen of "a-ha"-momenten te delen, zodat anderen van hun verhalen kunnen leren.

14 Onthoud uw visie Een duidelijke visie is belangrijk omdat deze: werknemers in staat stelt om de waarde in te schatten die Yammer voor zowel de organisatie als henzelf zal gaan hebben; het doel duidelijk maakt, wat helpt bij het verkrijgen van deelname en ondersteuning; breed definieert hoe Yammer kan helpen bij het verhelpen van communicatiebarrières; de doelen van personen binnen uw gehele organisatie weerspiegelt.

15 Neem een peiling af Een van de eenvoudigste manieren om te ontdekken of uw netwerk bedrijfswaarde oplevert is door met uw collega's of netwerkleden te praten. U kunt een peiling of enquête aanmaken om de mate waarin sociaal netwerken voor ondernemingen wordt overgenomen te peilen, feedback in te zamelen en kansen om het netwerk te verbeteren vast te stellen. Een aantal voorbeeldvragen die u kunt stellen zijn: Wat zijn de voornaamste manieren waarop u Yammer gebruikt? Hoe vaak gebruikt u Yammer? Hoe vaak gebruikt u Yammer voor zakelijke doeleinden? In welke mate heeft het gebruik van Yammer waarde opgeleverd binnen uw werkproces?

16 Houd #YamWins bij Identificatie van een niet-gebruikelijk probleem door een medewerker van de nachtploeg. Charleston Vind discussies waarin samenwerking en teamwork met verschillende functies worden gedemonstreerd. Markeer deze discussies met het onderwerp #YamWin om de voortgang ervan te volgen. Zoek op het onderwerp #YamWin wanneer u het netwerk analyseert om snel discussies te vinden waarin bedrijfswaarde wordt weergegeven. Dallas Bevestiging van andere winkels elders in het land. Salt Lake City Phoenix Een leidinggevende erkent het probleem. Dit gesprek geeft het volgende weer: Vaststellen van ongebruikelijk werk. Ongebruikelijk werk plaatst meer besluitvorming en beoordelingsvrijheid bij de individuele medewerker. Bedrijven hebben hulpmiddelen zoals Yammer nodig om individuele medewerkers te helpen beter geïnformeerde beslissingen te nemen en niet-routinewerk uit te voeren. Toegang tot communicatiehulpmiddelen voor werknemers zonder of vloerpersoneel die voorheen niet beschikbaar waren. Probleembeoordeling door geografisch verdeelde werknemers. Probleemoplossing en communicatie van leidinggevenden. Dit gesprek is gestart door een medewerker van de nachtploeg. Deze werknemer heeft geen adres, dus heeft Yammer hem een manier gegeven om met de rest van het bedrijf te communiceren die hij voorheen niet had. Hij geeft een probleem van een product dat zijn winkel heeft ontvangen aan. In de volgende drie reacties staan bevestigingen van winkels in andere delen van het land, die hetzelfde probleem hebben ervaren. Het bedrijf kan door middel van rechtstreekse feedback van werknemers op één plaats een probleem vaststellen dat bij ten minste 3 winkels optreedt. De VP of Manufacturing and Sourcing erkent het probleem. Ze geeft later aan dat het probleem is opgelost. Chicago Het probleem wordt verholpen.

17 Deel verhalen Het vastleggen en delen van verhalen over de successen van uw netwerk en over #YamWin- momenten is een van de beste manieren om bedrijfswaarde weer te geven. Deelt u een verhaal over uw Yammer-netwerk, neem daarin dan de volgende gegevens op: tijd. Het verhaal dient te beginnen met een tijdsaanduiding, zodat de lezers weten wanneer het heeft plaatsgevonden; mensen. Het verhaal dient te zijn voorzien van namen, zodat de lezers weten wie erbij betrokken waren; gebeurtenissen. Het verhaal dient te vertellen wat er is gebeurd; beelden. De lezers moeten zich kunnen voorstellen wat er is gebeurd. Verhalen over bedrijfswaarde kunnen intern worden gedeeld via een groep voor Yammer- succesverhalen op het netwerk. U kunt verhalen ook extern met de bredere Yammer-community delen met het Yammer Customer Network.

18 Voorbeelden van succesverhalen
Hieronder vindt u een aantal voorbeelden van succesverhalen. Maak een groep voor Yammer- succesverhalen aan op uw netwerk om uw eigen successen met uw organisatie te delen. Toen Red Robin de met bacon overladen Pig Out-burger introduceerde, werd het management teleurgesteld door het gebrek aan klantfeedback op de Facebookpagina van het bedrijf, maar kon het veel leren van de aanzienlijke activiteit op Yammer. "Managers begonnen manieren om de Pig Out-burger te verbeteren te bespreken. Vier weken later hadden we een verbeterde, in de praktijk geteste versie om naar de restaurants uit te rollen. Normaliter zou dat proces 12 tot 18 maanden geduurd hebben." Chris Laping CIO "Er vinden veel evenementen plaats in onze winkelcentra, en de mobiele functionaliteit van Yammer geeft personeel op de werkvloer de mogelijkheid om eenvoudig updates en video's te plaatsen, waardoor we het verloop van de activiteit live kunnen volgen." Toen de winnaar van X Factor Australia met een tour langs verschillende centra kwam, "verzorgde het team een live feed met foto's en video's van verschillende locaties. Dit was niet alleen een geweldige manier om de opwinding te delen, maar hielp ons ook om te leren van elk optreden en het daaropvolgende optreden te verbeteren." Andy Hedges Shopping Center Management Technovision is een jaarlijks uitgegeven intern document waarin wordt aangegeven hoe klanten in verschillende sectoren technologie het beste kunnen implementeren. Het wordt samengesteld door een kleine groep CTO's, maar in 2012 deelden ze hun voorlopige rapport op Yammer en vroegen ze om feedback. "Onze Technovision-rapporten zijn altijd gebaseerd op de ervaringen van een klein aantal oudere, zeer intelligente technologie-experts… Maar het document van dit jaar is nog krachtiger omdat mensen binnen de hele organisaties de ideeën hebben kunnen inzien en ontwikkelen, waarbij ze gebruik maakten van voorbeelden van klantgebruik van over de hele wereld. Yammer heeft onze CTO's geholpen het rapport te verfijnen door gebruik te maken van de visie van de mensen in ons netwerk - en ze slaagden hier in twee weken in. Dat had met zeker niet gekund." Tom Barton Hoofd communicatie

19 Andere hulpbronnen Lees deze bronnen voor meer informatie over het meten van bedrijfswaarde vanuit een kwalitatief perspectief. CMS Wire - The Enterprise Social Networking Data Party is Over  Enterprise Social Network Analytics vs. Scoring; Why One Works and the Other Doesn’t Blog Post - Measuring Business Value Kai Riemer Keynote on Enterprise Social Network Adoption

20 III. Kwantitatieve maatstaven

21 Belang van kwantitatieve maatstaven
Het bewaken en bijhouden van de prestaties van uw netwerk stelt u in staat de vitaliteit ervan te observeren, te volgen hoe uw organisatie Yammer gebruikt en groeikansen vast te stellen. Kwantitatieve meting is met name relevant voor het meten van de groei van jonge netwerken, als deze nognietde volledige potentiële bedrijfswaarde hebben bereikt. We bieden u een aantal hulpmiddelen voor kwantitatieve meting. In de volgende dia's leggen we uit hoe deze hulpmiddelen u helpen om netwerkgegevens te analyseren: Analysedashboard Gegevensexport Gegevensexport-API Toepassingen van derden

22 Metrische kwantitatieve gegevens geven kansen aan
Metrische kwantitatieve gegevens geven aan op welke gebieden uw netwerk kan groeien, zodat u stappen kunt ondernemen om ingebruikname en betrokkenheid binnen het gehele bedrijf te stimuleren. Bijvoorbeeld: worden bestanden en notities maar weinig gebruikt, organiseer dan trainingssessies over samenwerking met deze hulpmiddelen; wordt het netwerk mobiel weinig gebruikt, start dan een campagne om de bewustwording over en het gebruik van die optie te stimuleren; is een specifieke groep populair, vraag de groepsbeheerders dan om hun aanbevolen procedures voor het actief houden van de groep te delen.

23 Hoe begin ik met meten? Nadat u de hulpbronnen in deze sectie hebt gelezen, kunt u de metrische kwantitatieve gegevens van uw netwerk meten door: uw analysedashboard te bekijken; een gegevensexportschemain teplannen; een gegevensexport uit te voeren; met uw gegevens een draaitabel in Excel aan temaken; het soort rapport dat u hebt aangemaakt(enhoeu het hebt aangemaakt)delenop het Yammer Customer Network.

24 A. Dashboard Analyse

25 Uw dashboard gebruiken
Hetanalysedashboard vanYammergeeft bepaalde statistiekenover netwerkactiviteit weerdie kunnen helpen bij het meten van netwerkvitaliteit, met name voor jonge netwerken. Deze statistieken zijn zeer geschikt voor het illustreren van de groei van uw netwerk en het bevestigen van de activiteit van uw netwerk. Een stijgende trend in het aantal berichten geeft bijvoorbeeld aan dat het netwerk actief is en dat werknemers betrokken zijn bij het netwerk. De volgende dia's verklaren de belangrijkste metrische gegevens, waaronder: aantal leden; aantal goedkeuringen; aantal berichten; aantal groepen.

26 Evalueer het overzicht van uw netwerkanalyse
TIP Wilt u analyseren welke invloed een lanceringsevenement op de betrokkenheidsniveaus heeft, vergelijk dan de metrische overzichtgegevens van vóór en na het evenement. U kunt schakelen tussen de netwerkactiviteit voor de afgelopen 7 of de afgelopen 28 dagen.

27 Kwantificeer betrokken leden
TIP Analyseer het aantal betrokken leden in vergelijking met het totale aantal leden. Een betrokken lid heeft: een privébericht verzonden, een gesprek gestart, gereageerd op een gesprek, een discussie leuk gevonden of gedeeld; een volledig gesprek bekeken of geklikt om een bericht uit te vouwen.

28 Berichtvolume begrijpen
TIP Analyseer het aantal in een groep geplaatste berichten in vergelijking met privéberichten. Meet het aantal per maand geplaatste berichten voor de afgelopen zes maanden.

29 Groepsactiviteit analyseren
TIP Controleer het aantal actieve groepen op het netwerk. Is een specifieke groep populair, vraag de groepsbeheerders dan om hun aanbevolen procedures voor het actief houden van een groep te delen.

30 Kwantificeer het delen van bestanden
TIP Bekijk het totale aantal bestanden dat naar het netwerk is geüpload op een tijdlijn. Worden bestanden weinig gebruikt, organiseer dan een trainingssessie over aanbevolen procedures voor samenwerking.

31 Het gebruik van notities begrijpen
TIP Analyseer het aantal notities dat is aangemaakt, het aantal unieke notitiebewerkingen en het aantal notitieweergaven op een tijdlijn. Worden notities weinig gebruikt, organiseer dan een trainingssessie over aanbevolen procedures voor samenwerking.

32 Het gebruik van notities begrijpen
TIP Analyseer hoe uw leden notities gebruiken op basis van het aantal weergaven en het doel van de notitie (bijv. zaken- en projectgerelateerde notities in vergelijking met alledaagse gesprekken).

33 Toegangspunten voor aanmelding vaststellen
TIP Stel vast hoe uw leden verbinding maken met Yammer, bijvoorbeeld via een browser, mobiel, via een desktopapparaat of met SharePoint. Zijn er mogelijkheden om de bewustwording over bepaalde toegangspunten te stimuleren?

34 Gebruik van mobiele apparaten analyseren
TIP Stel vast welke mobiele platformen uw gebruikers gebruiken. Houd vervolgens een mobiele-apptraining voor het meest populaire platform. Worden mobiele apps weinig gebruikt, organiseer dan een campagne om het gebruik van Yammer op mobiele apparaten te promoten.

35 B. Gegevensexport

36 Wat kan ik van Yammer exporteren?
De Yammer-gegevensexport verpakt en exporteert alle berichten (openbaar en privé), notities, bestanden, onderwerpen, gebruikers en groepen. De Yammer-gegevensexport is alleen voor Geverifieerde Beheerders beschikbaar. Gegevens worden geëxporteerd naar afzonderlijke .csv-bestanden. De .csv-bestanden bevatten details over elk gegevenstype, zoals bericht-id, tijdstempels, deelnemers, groepsnamen, etc.  Bestanden worden in hun oorspronkelijke indeling opgeslagen, terwijl notities naar een .html-indeling worden geëxporteerd. Exports bevatten alleen bestanden en notities die zijn aangemaakt of gewijzigd in de periode die voor de export is opgegeven.

37 Wat kan ik met mijn gegevens doen?
U kunt een draaitabel aanmaken. Dit is een functie van Microsoft Excel waarmee u de geëxporteerde gegevens kunt samenstellen en visualiseren. Door het bestand Messages.csv te analyseren kunt u: de top 10 van groepen op basis van berichten of gesprekken bepalen, waarbij u kunt 'inzoomen' naar afzonderlijke dagen; de top 10 van leden bepalen, waarbij u kunt 'inzoomen' naar afzonderlijke dagen. Door het bestand Topics.csv te analyseren kunt u: het aantal onderwerpen dat per dag is aangemaakt analyseren.

38 Dashboard en gegevensexport vergelijken
Het Yammer-analysedashboard en de gegevensexport geven u toegang tot verschillende metrische gegevens. Yammer-dashboard Netwerkgroei, per week of per maand Betrokken leden Aantal geplaatste berichten Aantal groepen, totaal en actief Aantal bestanden, totaal en geüpload Aantal notities, totaal enaangemaakt Meest populaire notities en bestanden Hoe uw organisatie toegang tot Yammer krijgt Gebruikte mobiele apparaten Gegevensexport en Excel Formules gebruiken, zoeken op trefwoorden zoals een specifieke campagne of projectnaam Draaitabellen gebruiken, 'inzoomen' of gegevens op een lager niveau samenstellen, zoals: Dagelijkse netwerkgroei Aantal geplaatste berichten per dag, week of maand Aantal berichten dat in elke groep is geplaatst Diagrammen en grafieken aanmaken om analyses weer te geven Yammer kan u met de gegevensexport een globaal overzicht van uw netwerk geven, waarna u de gegevens met Microsoft Excel in detail kunt analyseren.

39 C. Gegevensexport-API

40 Wat is de gegevensexport-API?
Met de gegevensexport-API kan een ICT-beheerder automatische, periodieke exports van uw netwerk instellen en aanpassen. Dit biedt meer controle, flexibiliteit en aanpassingsopties. URL: Methode: GET Verificatie: OAuth 2-toegangstoken, gebruiker dient een geverifieerd beheerder te zijn. Zie het Yammer Developer Network voor het genereren van een toegangstoken.

41 Queryparameters access_token – Het OAuth-dragertoken van een geverifieerde beheerder. model - Geeft aan welke modellen geëxporteerd dienen te worden. Wordt er geen model opgegeven, dan worden alle beschikbare modellen geëxporteerd. Er kunnen meerdere modellen worden opgegeven door middel van meerdere parameters met de naam 'model'. Beschikbare modellen zijn: User Group Message Topic UploadedFileVersion DocumentVersion since - Geeft de begindatum van de export aan. Alle geëxporteerde wijzigingen dienen op of na deze datum te hebben plaatsgevonden. Dient te worden gecodeerd als ISO-8601-datum. include – Geeft aan of bestandsbijlagen wel of niet dienen te worden toegevoegd. Opties zijn 'csv' (geen bijlagen) of 'all' (bijlagen toevoegen). network – Welk netwerk of welke netwerken u wilt exporteren. Dienen toegankelijk te zijn voor het opgegeven OAuth-dragertoken, dat wil zeggen het netwerk dat aan het token is gekoppeld of daaraan gekoppelde externe netwerken. include_ens – Is dit ingesteld op 'true', dan worden alle externe netwerken die gekoppeld zijn aan het netwerk van het OAuth-dragertoken automatisch toegevoegd.

42 D. Toepassingen van derden

43 GoodData Wat is dit? GoodData is een partnertoepassing van Yammer waarmee de geverifieerde beheerder gegevens die via de API worden geëxporteerd kan extraheren en analyseren. Het is een analyse- en rapportage-app die is gebaseerd op aanbevolen procedures en kernprestatie-indicatoren voor het meten van Yammer-netwerken. De app staat bovenaan het krachtige platform van GoodData voor bedrijfsinformatie en bestaat uit voorverpakte dashboards. Wat is ermee mogelijk? Belangrijke gebieden voor gerichte analyse zijn onder andere het bijhouden van groepsactiviteit, het vaststellen van invloedrijke personen en experts, trending-onderwerpen en viraliteitsanalyses. GoodData kan: eenvoudig worden uitgebreid en aangepast om te voldoen aan de unieke vereisten van uw organisatie; andere gegevensbronnen toevoegen voor een compleet overzicht van de sociale investeringen van uw bedrijf, waaronder bronnen als Facebook, Twitter, Google+, andere zakelijke sociale netwerken of interne gegevensbronnen;  intern Yammer-gebruik en ingebruikname bijhouden en analyseren, waarbij u ervoor zorgt dat uw organisatie zijn investering in sociaal netwerken voor ondernemingen maximaal benut. 

44 ViewPoint Enterprise ViewPoint Enterprise is een partnertoepassing van Yammer die federatief inzicht geeft in de Yammer- en SharePoint-platformen van uw bedrijf. Met ViewPoint kunt u: wijzigingen in de ingebruikname door gebruikers en groepen over een periode weergeven; zien welke groepen en sites het meest en minst actief zijn - gemeten op basis van berichten, goedkeuringen, delingen, documenten en meer; uw meest invloedrijke gebruikers binnen de gehele onderneming bepalen. Zie voor meer informatie over ViewPoint Enterprise de website van ViewDo Labs:

45 Bijlage

46 Voorbeeld-API-queries voor gegevensexport
Alle gegevens sinds 9 februari 2012 exporteren: Alle gegevens sinds 9 februari 2012, exclusiefbestandsbijlagen exporteren: Berichtgegevens sinds 9 februari 2012, exclusief bijlagen exporteren:

47 Tips voor het aanmaken van een draaitabel
Kopieer uw .csv-bestanden Vouw alle kolommen uit Scheid al uw datumkolommen ("created_at", "deleted_at", etc.) naar alleen een kolom "Date" Noem een lege kolom "Date" en voeg deze formule in de rij daarnaast in: "=CONCATENATE(LEFT(X#,10))", waarin "X#" een datum/tijdcel voor die rij is. Bijvoorbeeld in het bestand Messages.csv: Geef cel U1 de naam "Create Date" Voer in cel U2 de formule "=CONCATENATE(LEFT(S2,10))" in Voeg een kolom toe voor het aantal dagen sinds de laatste activiteit en voeg daarin deze formule in: "=TODAY()-X#", waarbij "X#" de resulterende cel van boven is.

48 Hulpbronnen voor draaitabellen
Dit zijn een aantal goede hulpbronnen van het Microsoft Office-team voor het gebruiken van draaitabellen: Een draaitabel aanmaken om gegevens van een werkblad te analyseren De veldenlijst gebruiken om velden in een draaitabel te schikken De gegevens in een draaitabel bijwerken (vernieuwen) Gegevens in een draaitabel filteren Gegevens in eendraaitabel sorteren Een draaitabel verwijderen

49 Hulpbronnen voor GoodData
Neem voor prijsinformatie contact op Zie voor andere informatie: GoodData for Yammer GoodData-groep in het YCN-netwerk


Download ppt "Gids voor het meten van bedrijfswaarde"

Verwante presentaties


Ads door Google