De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

WELKOM OP TOV!.

Verwante presentaties


Presentatie over: "WELKOM OP TOV!."— Transcript van de presentatie:

1 WELKOM OP TOV!

2 ELKAAR VERGEVEN “Dit vergeef ik je nooooooit weer!!!”

3 Bidden

4 QUIZZZZ... "vergevingstest"

5 Je staat in de gang op school met een flesje chocomel
Je staat in de gang op school met een flesje chocomel. Iemand loopt tegen je op… ja hoor, chocomel over je kleren! Hij roept ‘sorry!’ Hoe reageer je? 2. Je beste vriend(in) heeft een geheim doorverteld. Dat was niet de afspraak, maar nog meer: dit had je van hem/haar dus zeker niet verwacht! Hij/zij zegt er spijt van te hebben. Hoe reageer je?

6 3. Je vriend(in) leent jouw gloednieuwe fiets om even mee de stad in te gaan. Thuis ontdek je een grote kras! Hé, daar heeft je vriendin niks over gezegd. Hoe reageer je? 4. Je vriend(in) heeft gezoend met een ander. Je komt erachter doordat een ander het je vertelt. Je vriend(in) zegt spijt te hebben, maar wat doe jij?

7 5. Sinds kort zit er een nieuwe leerling in jullie klas en je vriend(in) is nogal gecharmeerd van die persoon. Ineens hoor je er niet meer bij. Later heeft je vriend(in) er spijt van en komt naar je toe. Hoe reageer je? UITSLAG

8 Lezen Matth. 18 : 21 Toen kwam Petrus tot Hem, en zeide: Heere! hoe menigmaal zal mijn broeder tegen mij zondigen, en ik hem vergeven! Tot zevenmaal? 22 Jezus zeide tot hem: Ik zeg u, niet tot zevenmaal, maar tot zeventigmaal zevenmaal. 23 Daarom wordt het Koninkrijk der hemelen vergeleken bij een zeker koning, die rekening met zijn dienstknechten houden wilde. 24 Als hij nu begon te rekenen, werd tot hem gebracht een, die hem schuldig was tien duizend talenten. 25 En als hij niet had, om te betalen, beval zijn heer, dat men hem zou verkopen, en zijn vrouw en kinderen, en al wat hij had, en dat de schuld zou betaald worden. 26 De dienstknecht dan, nedervallende, aanbad hem, zeggende: Heer! wees lankmoedig over mij, en ik zal u alles betalen. 27 En de heer van dezen dienstknecht, met barmhartigheid innerlijk bewogen zijnde, heeft hem ontslagen, en de schuld hem kwijtgescholden.

9 Lezen Matth. 18 : 28 Maar dezelve dienstknecht, uitgaande, heeft gevonden een zijner mededienstknechten, die hem honderd penningen schuldig was, en hem aanvattende, greep hem bij de keel, zeggende: Betaal mij, wat gij schuldig zijt. 29 Zijn mededienstknecht dan, nedervallende aan zijn voeten, bad hem, zeggende: Wees lankmoedig over mij, en ik zal u alles betalen. 30 Doch hij wilde niet, maar ging heen, en wierp hem in de gevangenis, totdat hij de schuld zou betaald hebben. 31 Als nu zijn mededienstknechten zagen, hetgeen geschied was, zijn zij zeer bedroefd geworden; en komende, verklaarden zij hunnen heer al wat er geschied was.

10 Lezen Matth. 18 : 32 Toen heeft hem zijn heer tot zich geroepen, en zeide tot hem: Gij boze dienstknecht, al die schuld heb ik u kwijtgescholden, dewijl gij mij gebeden hebt; 33 Behoordet gij ook niet u over uw mededienstknecht te ontfermen, gelijk ik ook mij over u ontfermd heb? 34 En zijn heer, vertoornd zijnde, leverde hem den pijnigers over, totdat hij zou betaald hebben al wat hij hem schuldig was. 35 Alzo zal ook Mijn hemelse Vader u doen, indien gij niet van harte vergeeft een iegelijk zijn broeder zijn misdaden.

11 Terug kijken naar de tekst..
Vers 35: Alzo zal ook Mijn hemelse Vader u doen, indien gij niet van harte vergeeft een iegelijk zijn broeder zijn misdaden.

12 Verhaal van Patrick.. "sorry"

13 Straal jij die liefde ook uit? Dan alleen, kun jij ook
God = liefde Straal jij die liefde ook uit? Dan alleen, kun jij ook vergevingsgezind zijn!

14 God vergeeft jouw, vergeef jij ook...??

15 Zingen: Psalm 51 : 1 Gena, o God, gena, hoor mijn gebed,
verschoon mij toch naar Uw barmhartigheden, delg uit mijn schuld, vergeef mijn overtreden: Uw goedheid wordt noch paal nog perk gezet. Ai, was mij wel van ongerechtigheid: mijn schuld is zwaar, ik heb Uw wet geschonden! Zie mijn berouw, hoor, hoe een boet’ling pleit, en reinig mij van al mijn vuile zonden.

16 Zingen: Heer, ik kom tot U
1.Heer, ik kom tot U, 3.Zie mij voor U staan, hoor naar mijn gebed. zondig en onrein Vergeef mijn zonden nu, O, Jezus raak mij aan en reinig mijn hart. van U wil ik zijn. 2.Met Uw liefde, Heer, 4.Jezus op Uw woord, kom mij tegemoet, vestig ik mijnhoop nu ik mij tot U keer, U leeft en U verhoort en maak alles goed. mijn bede tot U.

17 Fijne avond! TOV! EETCAFÉ : TIJD -> 16.00
Kom je niet?? Meld je dan af!! Al opgegeven voor het kerstfeest?? Doe dat dan alsnog ff..!! Volgende TOV!-avond: 7 Januari 2011 Thema ->


Download ppt "WELKOM OP TOV!."

Verwante presentaties


Ads door Google