De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

BEGINCOLLOQUIUM dinsdag 12 september 2006 inrichting en stoffering van de openbare ruimte; stoffering van de openbare ruimte student: Arjan A.G. uit het.

Verwante presentaties


Presentatie over: "BEGINCOLLOQUIUM dinsdag 12 september 2006 inrichting en stoffering van de openbare ruimte; stoffering van de openbare ruimte student: Arjan A.G. uit het."— Transcript van de presentatie:

1 BEGINCOLLOQUIUM dinsdag 12 september 2006 inrichting en stoffering van de openbare ruimte; stoffering van de openbare ruimte student: Arjan A.G. uit het broek studentnummer: 0572817 afstudeercommissie: ir. R.A. Rutgers dr. ir. C.H. Doevendans drs. J.G.A. van Zoest … het scheppen van openbare ruimte …

2 stoffering van de openbare ruimte

3

4 STRAATCULTUU R PERIFERIE GRIEKSE AGORA ROMEINS FORUM utilitaire functies communicatieve functies psychische functies straatcultuur macro-niveau micro-niveau meso-niveau fysieke ruimte sociale ruimte symbolische ruimte HETEROTOPIA LANDSCHAPPE N parochialisering functionalisering esthetisering TYPOLOGIE thematisering comprimering koppeling openbare ruimte publiek domein veiligheid planologie citybranding economie omgeving agora filosofie morfologie gebruikersgroepen mental mapplein/plaats straat laan boulevard/avenue passage mall gracht singel dijk park veld autosnelweg groensysteem watersysteem verkeerssysteem ondergronds systeem verkeersbord geluidsscherm bestrating wegwijzer abri plattegrond grenspaal zitmeubilair leunsteun kunstwerk glasbak afvalbak lantaarn bomen struiken

5 stoffering van de openbare ruimte In het begin schiep God de hemel en de aarde. De aarde was nog woest en doods, en duisternis lag over de oervloed, maar Gods geest zweefde over het water. (Gen. 1: 1,2) “Openbare ruimte is de niet-bebouwde ruimte, het complement van de bebouwde en de geprivatiseerde ruimte. Het totale oppervlak van straten, pleinen, singels, parken, wegen en bermen.” (A. Geuze, 1992) “De openbare ruimte van de stad. Dat zijn de straten, pleinen, parken en oeverkanten, waar iedereen gebruik van mag maken en die gemeenschappelijk bezit zijn van ons allemaal.” (G. van der Plas, 1990) “Openbare ruimte is van iedereen en tegelijkertijd van niemand; een collectieve rijkdom die armoedig wordt beheerd, een archeologische site van de architectonische geschiedenis en de frontlijn van de architectonische toekomst, product en producent van de gedachte over techniek, functie en beschaving, en over gevoelens van afkeer, onverschilligheid, liefde en ontzag.” (A. van der Woud, 1992) “Openbare ruimte is in essentie een ruimte die voor iedereen vrij toegankelijk is: openbaar is wat niet privé is.” (M. Hajer & A. Reijndorp, 2001) “Een openbare ruimte is een plek of plaats bestemd én toegankelijk voor iedereen.” (A. Hosper, 1990)

6 stoffering van de openbare ruimte God zei: ‘Het water onder de hemel moet naar één plaats stromen, zodat er droog land verschijnt.’ En zo gebeurde het. Het droge noemde hij aarde, het samengestroomde water noemde hij zee. En God zag dat het goed was. (Gen. 1: 9,10)

7 stoffering van de openbare ruimte God zei: ‘Overal op aarde moet jong groen ontkiemen: zaadvormende planten en allerlei bomen die vruchten dragen met zaad erin.’ En zo gebeurde het. De aarde bracht jong groen voort: allerlei zaadvormende planten en allerlei bomen die vruchten droegen met zaad erin. En God zag dat het goed was. (Gen. 1: 11,12)

8 stoffering van de openbare ruimte God zei: ‘Er moeten lichten aan het hemelgewelf komen om de dag te scheiden van de nacht. Ze moeten de seizoenen aangeven en de dagen en de jaren, en ze moeten dienen als lampen aan het hemelgewelf, om licht te geven op de aarde.’ En zo gebeurde het. (Gen. 1: 14,15)

9 stoffering van de openbare ruimte God zei: ‘Het water moet wemelen van levende wezens, en boven de aarde, langs het hemelgewelf, moeten vogels vliegen.’ En hij schiep de grote zeemonsters en alle soorten levende wezens waarvan het water wemelt en krioelt, en ook alles wat vleugels heeft. En God zag dat het goed was. (Gen. 1: 20,21)

10 stoffering van de openbare ruimte God zei: ‘Laten wij mensen maken die ons evenbeeld zijn, die op ons lijken; zij moeten heerschappij voeren over de vissen van de zee en de vogels van de hemel, over het vee, over de hele aarde en over alles wat daarop rondkruipt.’ (Gen. 1: 26)

11 stoffering van de openbare ruimte

12 Zo werden de hemel en de aarde in al hun rijkdom voltooid. Op de zevende dag had God zijn werk voltooid, op die dag rustte hij van het werk dat hij gedaan had. (Gen. 2: 1,2) Dit zegt de HEER: De hemel is mijn troon, de aarde mijn voetenbank. Waar zouden jullie een huis voor mij kunnen bouwen? En wat zou mij als rustplaats dienen? (Jes. 66:1) Toch woont de Allerhoogste niet in een huis dat door mensenhanden is gemaakt, zoals de profeet zegt: “De hemel is mijn troon, de aarde mijn voetenbank. Hoe zouden jullie dan een huis voor mij kunnen bouwen – zegt de Heer –, een plaats waar ik kan rusten? (Hand. 7: 48,49)

13 stoffering van de openbare ruimte Zo werden de hemel en de aarde in al hun rijkdom voltooid. Op de zevende dag had God zijn werk voltooid, op die dag rustte hij van het werk dat hij gedaan had. (Gen. 2: 1,2)

14 stoffering van de openbare ruimte Voorlopige probleemstelling: Welke straatbanken (zitmeubilair) vindt men in Mensfort/Rapenland (Woensel) en hoe wordt straatmeubilair gebruikt en gewaardeerd door de gebruikers? Onderwerp: straatbanken (zitmeubilair) Locatie:Mensfort/Rapenland (Woensel) Doelgroep:gebruikers straatbanken (zitmeubilair) Onderzoek:gebruik en waardering straatbanken (zitmeubilair) aanleiding – literatuur – State of the Art – probleem – doel – vervolg - vragen

15 stoffering van de openbare ruimte Veel literatuur  weinig structuur 1.Een historische uiteenzetting over straatbanken (zitmeubilair) 2. Een ordening van de bestaande straatbanken (in Eindhoven) 3. Een onderzoek naar de voorkeur van de gebruikers voor specifieke straatbanken in de openbare ruimte 4. Opzetten “catalogus” straatbanken gecombineerd met onderzoeksresultaat aanleiding – literatuur – State of the Art – probleem – doel – vervolg - vragen

16 stoffering van de openbare ruimte 1.Literatuurstudie geschiedenis van banken 2. Observatie bestaande straatbanken in Mensfort/Rapenland (Woensel) 3. Enquete/observatie gebruik straatbanken 4. Onderzoeksresultaat verwerken tot catalogus aanleiding – literatuur – State of the Art – probleem – doel – vervolg - vragen

17 stoffering van de openbare ruimte Kijk voor meer informatie ook eens op mijn site: www.student.tue.nl/q/a.a.g.u.h.broek of www.arjanuithetbroek.tk aanleiding – literatuur – State of the Art – probleem – doel – vervolg - vragen


Download ppt "BEGINCOLLOQUIUM dinsdag 12 september 2006 inrichting en stoffering van de openbare ruimte; stoffering van de openbare ruimte student: Arjan A.G. uit het."

Verwante presentaties


Ads door Google