De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Presentatie ‘Killing you Softly’ Aangeboden door Stichting I.R.O.M Institute for Applied Research and Orthomolecular Medicine Uw gastheer W. Verbrugge,

Verwante presentaties


Presentatie over: "Presentatie ‘Killing you Softly’ Aangeboden door Stichting I.R.O.M Institute for Applied Research and Orthomolecular Medicine Uw gastheer W. Verbrugge,"— Transcript van de presentatie:

1 Presentatie ‘Killing you Softly’ Aangeboden door Stichting I.R.O.M Institute for Applied Research and Orthomolecular Medicine Uw gastheer W. Verbrugge, Dir. I.R.O.M Specialisaties Gerontologie - Orthomoleculaire Geneeskunde Contact E-mail: ortho-medicine@hotmail.com

2 Deze presentatie is opgedragen aan ambtenaren EU verbiedt de bewering dat water uitdroging kan voorkomen. Fabrikanten van dranken en water in fles worden bij Wet verboden te beweren dat hun dranken of fles-water uitdroging kan voorkomen, op straffe van 2 jaar gevangenisstraf. In het Verenigd Koninkrijk zal binnenkort de wet in werking treden. Hebben ze een punt of is dit onzin?

3 ‘Killing you Softly’ ‘Killing you Softly’

4 Wat is het I.R.O.M I.R.O.M is voortgekomen uit een groep Orthomoleculaire geneeskundigen met een langjarige ervaring. Doelsteling: Het verrichten van medisch gerelateerde onderzoeken. Het geven van cursussen, workshops, lezingen, voorlichtings- presentaties, TV-interviews en publicaties. Nieuwe behandelings-methoden ontwikkelen. Adviezen verstrekken. Begeleiden van patiënten bij controlearts-bezoeken, om de medische, en juridische belangen van de patiënt te waarborgen.

5 Uw leven U staat op het punt kennis te nemen van een aantal aspecten die direct te maken hebben met uw leven. Om goed en gezond te kunnen leven moeten we onze gezondheid koesteren. Daarvoor gelden een paar, niet te negeren, ijzeren natuurwetten.

6 Waarom deze presentatie Deze presentatie, alsmede mijn vaste column ‘Orthomoleculair bezien’ in de Nederlandse krant in Spanje is met liefde gemaakt, met het doel om u door middel van informatie te helpen uw gezondheid te verbeteren. Wim Verbrugge, Specialist orthomoleculaire geneeskunde Johannes Verbrugge, chirurgijn 1633-1682

7 Wie, wat, waar, zijn we, en… doen we? Wie? We zijn mens, gevormd en gestuurd door ons DNA

8 Wat zijn we? Een unieke verzameling biologisch samenwerkende onderdelen

9 Waar zijn we? We leven op planeet aarde Een bijzonder oord met vele mogelijkheden Een bijzonder oord met vele mogelijkheden

10 Wat doen we? We leven met de wetenschap die we hebben. Des te meer we weten van levensvoorwaarden, des te beter we kunnen leven. Hippocrates Prof. L.Pauling Dr. M. Rath Prof. F. Muskiet Prof. S. Epstein

11 Op reis We beginnen op de plaats waar we ons op bevinden

12 Onze planeet bestaat voor het grootste deel uit water Daaraan danken we dagelijks ons leven Waterplaneet ‘aarde’

13 Zee-water wordt zoet-water Hoe? Uit de woeste golven ontstaat ons drinkwater. Hoe?

14 Wind, storm, orkanen Wind, ook orkanen, zijn het perfecte vervoermiddel

15 Wolken bevatten zoet-water Onze drijvende water-basins

16 Geen water = de dood

17 Water = leven

18 Water = voeding

19  Zou alles wat we eten gezond zijn?  Weten we nog wel wat gezonde voeding is?  We denken misschien dat we dat weten, maar is dat ook zo?  Of maken we onbedoeld soms fikse fouten?  Het antwoord is ja!  Om te beginnen, we gebruiken veel verzurende etenswaar.  Het gevolg? Wat denkt u?

20 Voeding: verzuringsgevaar VERZURING = VEROUDERING = JICHT = OSTEOPOROSE

21 Kort herhalen voordat we verder gaan  De aarde is een waterplaneet  Wind/regen brengen ons zoet water  Geen water = de dood  Water is voedingsstof nummer 1  Voeding = leven  Verzurende voeding is tegen het leven

22 Hoe oud denkt u dat u bent? Wij zijn zo oud als de mensheid, en nog ouder! We zijn zo oud als…

23 We zijn zo oud als ons DNA U weet wel, dat gedraaide trapje Daarin ligt onze levenscode In feite zijn wij wat ons DNA is Ons DNA is oud, heel oud. Dat is niet zonder betekenis Zonder DNA is er geen leven Zou ons oude DNA eisen stellen? Zo oud als ons DNA

24 Wat eist ons ‘oude’ lichaam?  Stoffen die net zo oud zijn als ons DNA.  Meest essentieel daarvan is… water!  Zuiver water!  Water bestaat uit moleculen. 2 water-moleculen en 1 zuurstof molecuul, H 2 0.  Die vormen clusters, alle clusters samen is water.  Oerwater (zo oud als ons DNA) heeft clusters van circa 5 tot 6 moleculen.  Dat water past in onze lichaamscellen.

25 Belang van kleine clusters water 1. Water dat vrij is van gifstoffen is cruciaal voor de stofwisselingsprocessen van de lichaamscellen. 3.Cellen kunnen hun afvalproducten alleen afvoeren met dit type zuiver water. 4.Niet met water dat bestaat uit een mix van vele (400!) ons lichaam belastende stoffen, zoals in kraanwater en flessen-water het geval is. 5.Ondanks veel ervan te drinken, lijden onze lichaamscellen aan uitdroging. 6. Toch gelijk! 7.Waardoor ophoping van giftige afvalstoffen.

26 Enorme cluster watermoleculen verzadigd van chloor en gifmoleculen 2 Watermoleculen 1 Zuurstofmolecuul Gifstoffen Chloor

27 Zuiver water is dus van cruciaal belang Als dat zo is dan zou die waterbehoefte ook tot uitdrukking moeten komen in het waterniveau van onze organen, spieren, botten, tanden etc. Laten we dat eens bekijken op de volgende dia

28 Hoe ‘waterig’ zijn wij?

29 Verbaasd?  U zag dat ons lichaam voor het grootste deel uit water bestaat.  Onze hersenen bestaan voor 85% uit water, onze longen 80%, en ons hartspierweefsel 77%  Onze ‘onderdelen’ hebben, om gezond te blijven, voortdurend dringend behoefte aan gezond water. Gezond water is oerwater, rijk aan mineralen en van kleinere clusters dan uit de kraan.  Hoe kwamen we daaraan in de oertijd?

30 Oer-water was mineralenrijk Origineel water, passend bij ons DNA stroomde over rotsen en grond en verzamelde zo een veelheid aan minerale stoffen

31 Mineralen in water • Natrium • Chloride • Kalium • Calcium • Fosfor • Magnesium • IJzer • Zink • Jodium

32 Kraanwater Hoe veraf van ons DNA- vereiste, is water in Nederland??

33 Drinkwater in Nederland

34 Vitens bezorgd over kwaliteit drinkwater Vitens maakt zich grote zorgen over de toenemende vervuiling van grondwater als gevolg van mest. Vooral de waterwingebieden op de hoge zandgronden zijn kwetsbaar, schrijft Vitens aan staatssecretaris Henk Bleker (Landbouw). Vitens moet nu al winputten verplaatsen, dieper grondwater winnen en waterzuiveringen uitbreiden. In Nederland wordt 60 procent van het kraanwater gewonnen uit grondwater. Het mestbeleid van het kabinet zorgt volgens Vitens (5,4 miljoen aansluitingen) voor een verdere toename van de vervuiling. Bron: ANP 02-12-2011

35 BRON: VITENS 02-12-2011

36

37 In sommige gebieden is kraanwater, zwembadwater

38 Flessen-water beter? FLESSEN- WATER OFFICEEL PET- WATER GEHETEN

39 PET-Water 1 • PET- water bevat geen jodium. En Mineralen? • Jodium is een bouwsteen van schildklier- hormonen. Het is onmisbaar voor groei, de ontwikkeling en onderhoud van ons zenuwstelsel, en… heel belangrijk, het op peil houden van onze stofwisseling.

40 • Kunststofflessen zijn thermoplasten. Dat zijn gepoly-meriseerde monomeren, en bevatten Ftalaten (weekmakers) Voorzaken leveraandoeningen bij baby’s en toename van vroeggeboorten. • Het polymeriseringsproces slaagt nooit voor 100%. Daardoor blijft er een deel niet gepolymeriseerde monomeren over in het plastic. Die zijn kankerverwekkend. Deze kankerverwekkende stof lost op in het water in de fles. Hoe langer het water in de fles blijft des te meer kankerverwekkende stof er in komt. PET-Water 2 Zijn we er dan? Helaas niet. Nog lang niet!

41 Deze mineralen zitten in kraanwater Mineralen in water Mineralen in water • Natrium • Chloride • Kalium • Calcium • Fosfor • Magnesium • IJzer • Zink • Jodium Wat treffen we aan in mineraalwater? Benieuwd?

42 Mineraalwater? • Natrium (Nee) • Chloride (Nee) • Kalium(Nee) • Calcium (Ja) • Fosfor(Nee) • Magnesium(Ja) • IJzer(Nee) • Zink(Nee) • Jodium(Nee)

43 Wat leren we hieruit? 1.Flessenwater bevat meerdere ziekmakende stoffen. 2.Flessenwater, al dan niet met het etiket van Mineraalwater, bevat vrijwel geen mineralen. Het is eigenlijk dood water. 3.Het heeft niets meer van doen met het oerwater dat ons lichaam eist. Komt er nog meer narigheid? Over de plastic flessen nog dit… Is er een oplossing? Op beide vragen is het antwoord: JA!

44 PET-flessen • PET • POLYETHYLEEN TEREPHTALATE

45 Heidelberg: Uprecht-Karls Universität Prof. dr. William Shotyk: ‘In vrijwel alle PET- flessen in Europa komt de zeer gevaarlijke kankerverwekkende stof Antimonium voor’. Antimonium is een metalloïde. Het valt in de groep zware metalen Het wordt gebruikt in verven, rubber, keramiek, emaille, halfgeleiders, diodes, infrarood- detectoren, verharder van lood in accu’s, handvuur-wapens, lichtspoormunitie, brand- werende materialen, brandweerjassen, en….in PET-flessen. Door autoriteiten in VS en Europa is Anti- monium aangemerkt als een ‘Gevaarlijke Substantie’. Hoe langer het water in de PET- fles blijft hoe meer antimonium er in komt. Prof. dr. W. Shotyk

46 Gezondheidsraad (2 DEC. 2012) Aan de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Metallisch chroom, antimoon en antimoon- verbindingen zijn beoordeeld op de kans dat zij kanker veroorzaken bij mensen die er op hun werk aan worden blootgesteld. Het antimoon trioxide is ‘verdacht kanker- verwekkend voor de mens’ (categorie 2). prof. dr. L.J. Gunning-Schepers, voorzitter Gezondheidsraad

47 Hormonen • Ons lichaam produceert stofjes die we hormonen noemen. Uiterst belangrijk voor het leven. Zo hebben we ook geslachtshormonen. De dames veel oestrogeen en de heren veel testosteron. • Wat zou er gebeuren als we zomaar dagelijks synthetische vrouwelijke geslachtshormonen zouden binnen krijgen? Dat zoiets hormonale problemen kan veroorzaken ligt voor de hand. • Gebeurt dat dan? • Jawel, uit PET-flessen. Opgelost in het water.

48 Plastic-hormonen Xeno oestrogenen bezetten de receptors Bisfenol A (BPA) Bisfenol A (BPA) Komt vrij in het water. Is aangemerkt als ‘endocrin disrupting chemical’. Het verstoort de hormonale werking met aanzienlijke kans aantasten van de (hormonale) gezondheid.

49 Onderzoekers Dr. M. Wagner en Dr. J. Oehlmann, vonden het bewijs van oestrogeen-verbindingen in water uit plastic flessen. Zijn spreken van ‘grootschalike besmetting met krachtige synthetische oestrogenen vrijkomend uit plastic’.

50 Enkele zichtbare gevolgen Gynaecomastie Hirsutisme Androgene alopecie Schildklier- afwijking Infertiliteit Diabetes Hormonale hoofdpijn

51 Samenvatting PET-water • Het is fabriekswater (Osmosewater) • Jodium ontbreekt • Meeste mineralen ontbreken • Bevat kankerverwekkende niet gepoly- meriseerde monomeren • Bevat kankerverwekkend antimonium • Bevat krachtige synthetische oestrogenen

52 Glazen fles de oplossing? Glazen fles de oplossing? • Water verpakt in glas bevat 30x meer schadelijke stoffen dan in kraanwater. • Bevat slechts 33% minder xeno- oestro- genen dan PET-water. • Dit is dus niet de oplossing… • Maar wat dan wel?

53 Waterfilter de oplossing? Onze stichting is op zoek gegaan naar het ideale watersysteem

54 De oplossing! Er bestaat één systeem dat over uitzonderlijke eigenschappen blijkt te beschikken. 1. Het vangt effectief gif-stoffen uit het water. 2. Het levert ontzurend water. 3. Het levert ongekende hoeveelheid anti-oxidanten. 4. Het water is sterk welzijns bevorderend. 4. Het water is sterk welzijns bevorderend. Het is meer dan een filter-systeem, het is een medisch apparaat. Daarom ook ingezet bij behandeling van zieken en een succesvolle aanvulling bij de door I.R.O.M ontwikkelde afslank-jonger worden methode.

55 Hoe werkt het in ons lichaam? 1.Vers gesmolten gletscher water, with small clusters is met zeer kleine clusters is bijzonder cel-toegankelijk. 2.Zuurstof voorziening nodig in de lichaamscel voor energie- productie. 3.Zuurstofgebrek veroorzaakt zuurstofarme omzetting van koolhydraten. 4.Nobelprijswinnaar prof. O.H.Warburg toonde aan dat vervanging van zuurstofvoorziening van de cel kanker veroorzaakt. Bevestigd door onderzoekers van Universiteiten in Jena en Potsdam. 5.Zuurstof levert ook veel vrije zuurstofradicalen. Noodzakelijk voor energie voorziening door mitocondria (ATP). 6.Te veel radicalen beschadigen de cel en het DNA in de cel.

56 Oxidatie Reductie Oxidatie (Afgifte van elektronen) Reductie (Opname van elektronen) Elektronen Anti-oxidantschild Oxidatie

57 Reductie Reductie (Opname van elektronen) Biologische voeding, mineralen/vitamines reduceren vrije elektronen. Voor het gezond houden en afvoeren van afval- stoffen van de cellen is water van kleine clusters nodig. Basisch water is voor het neutraliseren van zure afbraakproducten nodig. Om vrije radicalen te stoppen, moeten overvloedig elektronen, maar nog beter waterstofatomen ter beschikking staan.

58 Nu komt een speciaal soort water in het spel, gereduceerd water. D.m.v. elektrolysyse (galvanische stroom toevoeren aan opgeloste mineralen) is het mogelijk om water natuurkundig te modificeren. Daarbij ontstaat uit gewoon water anti- oxidatief water. Alkalische mineralen worden aangetrokken door de– polen. (Kathode) De zure componenten door de + polen. (Anode) De elektrische stroom scheidt de clusters en de moleculen van het water. Daardoor ontstaat basisch water met elektronen overschot.

59 Hoe anti-oxidatief is het, en hoe basisch? Het elektrolyseproces levert veel elektronen, in een fysisch meetbare hoge Redox –(min) waarde van ca. – (min)300 mV. Leidingwater ca. + (plus) 500 mV. Het water uit het systeem zorgt voor Anti- oxidatief water, en heeft ca. 200 keer meer neutraliserende ionen dan leidingwater. Het basische (pH=pondus hydrogenii, 9 tot 11) en anti- oxidatieve water uit het systeem heeft door de bijzonder hoge Redox-waarde een hogere anti- oxidatieve waarde dan uit enige duizenden sinaasappels te halen is.

60 Zijn de resultaten van het gebruiken van dit water ook zichtbaar te maken? Ons elektro-magnetische veld  Alles wat leeft beschikt over een elektro-magnestisch veld.  Dat is meetbaar met Kirlian fotografie.  Gezondheid wordt dan zichtbaar.  Niet gezond, veroorzaakt een verstoord magnetisch veld.  De volgende dia’s laten dat zien.

61 Links: verstoord elektromag- netisch veld Rechts: hersteld elektro- magnetisch veld, na drinken van water van het systeem

62 Vrouw 45 jaar. Situatie voor het drinken van het water Spectaculaire verbetering na het drinken van het water

63 Klinische toepassing In een aantal Amerikaanse en Aziatische landen wordt anti-oxidatief water op medische gronden therapeutisch toegepast. In Japan en Korea door verantwoordelijke ministeries aanbevolen. Wetenschappelijke publicaties van Dr. Hidemitsu Hayashi van het Water Institute of Japan en Dr. Munenori Kawamure van Kyowa Medical Clinic, en Dr. Sanetaka Shiharata van Kyushu University Japan.

64 Alles wat leeft heeft een elektromagnetisch veld • De volgende dia toont een plantenblad. • Links, een ‘gewone’ en rechts een gezond blad. • Links, een ‘fabrieks’ champignon, en rechts een gezonde. • Onder een kerngezond appeltje.

65 Als u een gezond appeltje eet dan eet u energie. Eet u een ongezonde appel, dan steelt die van uw energie en die is mogelijk al aan de lage kant. Energie uit rijk elektromagnetisch water, met sterke anti-oxidanten- eigenschappen en van ‘oer-water’- clusters, is de briljante energie oplossing. Plantenblad Champignon

66 Samenvattend 1.Water is het meest essentiële levensmiddel. 2.Kraanwater staat ver af van oerwater. Het is onzuiver en bevat veel chemicaliën. 3.PET-water is giftig, dood, water. 4.PET-water bevat vrijwel geen mineralen. 5.PET-water bevat giftige weekmakers. 6.PET-water, meervoudig kankerverwekkend. 7.PET-water bevat plastic-hormonen. En.. dit is nog iets nieuws, PET-water tast de Telomeren aan! Wat dat zijn? Uw levensklok! U leeft zolang uw telomerenstreng lang is.

67 Telomeren Onze levensduur wordt bepaald door telomeren Telomeer Gedurende ons leven worden telomeren afgebroken. We beschikken over een systeem om dat te vertragen. Dat vertragingssysteem wordt aangetast door… Aan het einde van de DNA- streng bevinden zich ‘staartjes’. Telomeren geheten.

68 TELOMEREN AANTASTING DOOR  Ongezond water  Voeding (verzuring, additieven, herbiciden, pesticiden, mineralen- tekorten, synthetische hormonen)  Ziekten  Medicijnen  Bestraling, chemo, etc.

69 De oplossing  Drink nooit meer PET-water.  Gebruik kraanwater als ‘basis’-water.  Plaats een goed waterfiltersysteem.  Gebruik geen osmosesysteem (dood water) of een ‘speelgoed’ filter.  Mijn advies is: Kies het als best geteste medische systeem met zijn unieke gezondheid- verbeterende eigenschappen. Welk systeem is dat?

70 Wij bevelen het u aan, de door onze mening beste waterfilter systeem op de markt. De functies : waterfilter systeem op de markt. De functies : Het produceert water van 5 tot 6 moleculen water per cluster Schadelijke stoffen in het water worden verwijderd Heeft sterk ontzurende eigenschappen Filtert water tot Ph 9,5 Het water heeft sterk ontzurende eigenschappen Op dit moment het best verkrijgbare systeem

71 Voor meer informatie neemt u a.u.b. contact op met de vertegenwoordiger: Luca C. Groenendyk E-mail: salux-sales-es@hotmail.com

72 I.R.O.M is een strikt onafhankelijke stichting en heeft daardoor geen financiële belangen bij aanbevolen producten. Uitsluitend de kwaliteit geeft de doorslag om wel of niet aan te bevelen. Stichting I.R.O.M


Download ppt "Presentatie ‘Killing you Softly’ Aangeboden door Stichting I.R.O.M Institute for Applied Research and Orthomolecular Medicine Uw gastheer W. Verbrugge,"

Verwante presentaties


Ads door Google