De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

2 november 2007 14u30 Filip Camerman Het 21 e -eeuwse Antwerps.

Verwante presentaties


Presentatie over: "2 november 2007 14u30 Filip Camerman Het 21 e -eeuwse Antwerps."— Transcript van de presentatie:

1 2 november 2007 14u30 Filip Camerman Het 21 e -eeuwse Antwerps

2

3 Inhoud  Toepassingen  Basisprincipes  Antwerpse Klanken • "Zuipe"  Antwerpse Spelling  Antwerpse Grammatica • "De man is minderwaardig"  Het boek en de website

4 Toepassingen  Toepassingen • Liedjesteksten • Echt woordenboek • Scenario's van TV-reeksen, films, theater • Brieven, chat • Namen van café's •…•…•…•…  Waarom 21 e -eeuws Antwerps?

5  Toepassingen  Basisprincipes  Antwerpse Klanken • "Zuipe"  Antwerpse Spelling  Antwerpse Grammatica • "De man is minderwaardig"  Het boek en de website

6 Basisprincipes  Doelstellingen voor een standaardschrijfwijze: • Volwaardig • Logisch en consistent • Antwerps precies weergeven • Eenvoudig leesbaar ⇒ ~ Nederlandse spelling, geen tabula rasa ⇒ ~ Nederlandse spelling, geen tabula rasa

7  "klein" in het Antwerps: • klaajn? • klaaën? • klaën?  "klein" in het Duits: • klein • "ein kleines Kind" ⇔ "aajn klaajnes Kind" Basisprincipes klein ne kleine gast

8 Basisprincipes  Algemeen: Equivalente klanken ⇒ zelfde notatie • ei/ij: tikkeneike, lawijt, shokkedijze • ui: buite, kruis, ajuin • aa:baard, naam

9 Basisprincipes  "groot" in het Antwerps: • groot? • poot? • boot?  Nieuwe notatie: oê • groêt → groêt lawijt • poêt → poêtere (valsspelen) • boêt → stoêmboêt noot ⇔ goot sloot

10 Basisprincipes  Algemeen: Specifiek Antwerpse klanken ⇒ nieuwe notatie  Nieuwe notaties: • Korte klinkers: 1 lettera, e, i, … • Lange klinkers: 2 lettersaa, oo, ie, … • Tweeklanken:2 lettersei, ui, oê • Zo weinig mogelijk accenttekens

11  Toepassingen  Basisprincipes  Antwerpse Klanken • "Zuipe"  Antwerpse Spelling  Antwerpse Grammatica • "De man is minderwaardig"  Het boek en de website

12 Antwerpse Klanken  Korte klinkers: • a : pagadder (deugniet), kazak (tas), fatse • e : eps (hesp), lestes (laatste), stekskes bel, pels (vóór een l) bel, pels (vóór een l) de, ze (doffe e) de, ze (doffe e) • i : ting (tien), litske, kind, vrind, frit • o : doppe (stempelen), pollekes (handjes) • u : bus, de Frut (GvA), zun (zij)

13 Antwerpse Klanken  Lange klinkers: • aa : baard, graaf • ae : Aentwaerps, graef • ee : beet, jarrebees • ie : nief (nieuw), bier • oo : alkool, katastroof • uu : vruug, bruur • au / ou : vrou, agau (gauw) Open lettergrepen:  grave  graeve  bete  nieve  toreke  vruger  vrouwe

14 Antwerpse Klanken  De EU en de OE: • lange eu = eu  neus, keuning, preuts • korte eu = ö  wörm, kösse, plöts • lange oe = oe  boer, snoep, knoesels • korte oe = ù  lùmp, ùnger ne reus ik rös ik roep gij rùpt

15 Antwerpse Klanken  Tweeklanken: • ei / ij : klein, wijn, lawijt • ui : ajuin, buite, schuif • oê : groêt, foêr (kermis), smoêre (roken) • iê : biên, vliês, liêg (laag) • eê : keês, peêrd, container  keês ↔ bees  veêr ↔ v ee r (ik v eê r ↔ een v ee r)  de Meir = de Meêr

16 Antwerpse Klanken  Aantal klinkers (incl. tweeklanken): • Antwerps: 22 • Nederlands: 17  Helpt woorden onderscheiden: • hoop = oop (ik oop) of oêp (nen oêp) • leer = leêr of liêr • meer = meer of miêr

17 Antwerpse Klanken  Medeklinkers: • sh : kindshe, stiêntshe shotte, T-shirt shotte, T-shirt shauwele, shokkedijze shauwele, shokkedijze • zj : zjust, zjaloes, zjummenas (gymnastiek) • h : enkel wanneer ze uitgesproken wordt  nen oed, nen Ollander, een uis, mijn aend  et behang, mijn geheuge

18 KATASTROOF Zuipe

19  Toepassingen  Basisprincipes  Antwerpse Klanken • "Zuipe"  Antwerpse Spelling  Antwerpse Grammatica • "De man is minderwaardig"  Het boek en de website

20 Antwerpse Spelling  Waarom spellingregels? • We schrijven niet altijd de klanken die we uitspreken; bvb. rugzak = [ruchsak] ⇒ spelling is niet fonetisch  Specifiek voor het Antwerps: • Verbindingsklanken • Eindklanken • Leenwoorden •…•…•…•…

21 Antwerpse Spelling Antwerpse Spelling  Verstemlozing na da, wa, a, meh, ni en goe • da' zal wel! [da-Sal] z → [s] • wa' denkte gij? [wa-Ténktë] d → [t] • a' gij ni meedoe [a-CHij] g → [ch] • meh' veul plezier [mé-Feul] v → [f] • da's ni' zjust [ni-SHust] zj → [sh] • goe' gezee! [goe-CHëzee]  Waarom?  Weergeven met weglatingsteken

22 Antwerpse Spelling  Ook na sommige werkwoorden: • gij eh' gin bloed[gij é-chin bloet] • ze doe' gin klop[zë doe-chin klop]  Combinaties: • zij doe' da' zoê[zij doe-ta-soê] • diên is ni' goe' zjust [diên is ni-choe-shust]

23  Toepassingen  Basisprincipes  Antwerpse Klanken • "Zuipe"  Antwerpse Spelling  Antwerpse Grammatica • "De man is minderwaardig"  Het boek en de website

24 Antwerpse Grammatica  Onderwerpen in het boek (verschillen met NL) • Lidwoorden • Adjectieven • Trappen van vergelijking • Verkleinwoorden • Aanwijzende voornaamwoorden • Persoonlijke voornaamwoorden • Werkwoorden (OTT, OVT, VD, Imperatief) •…•…•…•…  ⇒ Antwerpse grammatica is complexer

25 Antwerpse Grammatica  De tussen-n in samenstellingen • konijn + pijp = konijnepijp • boer + tore = Boerentore  Nederlands: • Sinds 1995: tussen-n wanneer het eerste deel een meervoud op –en heeft:  "pannenkoek", "zielenpoot" • Uitzonderingen:  "ruggengraat" ↔ "ruggespraak"  "apekool" ↔ "apenkooi" • Onvrede ⇒ boycot ⇒ witte spelling

26 Antwerpse Grammatica  Antwerps: • ne mierenoêp, et ziekenuis, ne zonnenoed • ne kattenbak, ne mastentop, ne zonnenbril • ne kattepoêt, ne pannekùk • den Boerentore, ne pinnekendun • een zonneblùm, de zonnebaenk  Regel: de n wordt tussengevoegd wanneer het tweede deel begint met: • een klinker (alle woorden) • b, d of t (mannelijk enkelvoud)

27 Antwerpse Grammatica In het mannelijk enkelvoud wordt de -n enkel toegevoegd vóór b, d, t of klinker :  ne[n]: nen beer, nen tijger, nen ezel, ne wolf  de[n]: den draak, den aap, de stier  adjectieven: groête[n], kleine[n], ouwe[n] ne groêten beer, nen ouwen aap, ne kleine wolf  bezittelijke vnw.: mijne[n], zijne[n], eure[n], … mijnen baas, euren ond, zijne frak

28 Antwerpse Grammatica  da en wa veranderen naargelang volgende woord: • woord begint met d, g, v, z of zj ⇒ da' en wa'  da' zal wel! – wa' godde dùng? • woord begint met klinker ⇒ dad en wad  dad is ni waar! - wad is da? • 'em of 'er ⇒ dat en wat  'k weet dat 'em zot is – zegd is wat 'er in zit • et ⇒ da-g-et en wa-g-et  we gon nor uis veurda-g-et begind te regene ⇒ de speciale uitgang –[d] van da[d] en wa[d] ⇒ de speciale uitgang –[d] van da[d] en wa[d]

29 Antwerpse Grammatica  Ook na werkwoorden: bvb. ij ee[d] en gij doe[d] • woord begint met d, g, v, z of zj ⇒ ee' en doe'  ij ee' gin geld – gij doe' zjust niks • woord begint met klinker ⇒ eed en doed  ij eed ons niks gevraagd – gij doed alles aenders • 'em of 'er ⇒ eet en doet  ij eet 'er genùg van – ge doet 'em wad aan • et ⇒ ee-g-et en doe-g-et  a ee-g-et vergete – ge doe-g-et goe! • normaal geval:  ij ee pech – gij doe ni mee

30 KATASTROOF De man is minderwaardig

31  Toepassingen  Basisprincipes  Antwerpse Klanken • "Zuipe"  Antwerpse Spelling  Antwerpse Grammatica • "De man is minderwaardig"  Het boek en de website

32 "Antwerps schrijven" • I. Antwerpse Klanken • II. Antwerpse Spelling • III. Antwerpse Grammatica • IV. Antwerpse Teksten

33 "Antwerps schrijven"   Liedjesteksten • • Katastroof • • De Strangers • • Wannes Van de Velde • • Hugo Matthysen a.k.a. Clement Peerens • • Axl Peleman   Gedichten van Hugo Claus en Tom Lanoye   Dialogen uit Matroesjka's   Passage uit boek van Felix Timmermans   60 Antwerpse uitdrukkingen

34 www.antwerps.be

35 www.antwerps.be   Inhoud • • Alle voorbeelden beluisteren (mp3) • • Woordenlijst • • Antwerpse Spelling (samenvatting)   Toekomstplannen • • Collectie Antwerpse teksten • • Echt Antwerps woordenboek • • Tweetalig Antwerps / Nederlands

36 The End

37 16:00-18:00 Stand 432 uitg. DeVries-Brouwers

38


Download ppt "2 november 2007 14u30 Filip Camerman Het 21 e -eeuwse Antwerps."

Verwante presentaties


Ads door Google