De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Mogelijkheden en opportuniteiten van bibliotheekinnovatie Kwantitatieve fase PRESENTATIE 13/01/2010 DDB Pim van der Linden DDB 0949.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Mogelijkheden en opportuniteiten van bibliotheekinnovatie Kwantitatieve fase PRESENTATIE 13/01/2010 DDB Pim van der Linden DDB 0949."— Transcript van de presentatie:

1 Mogelijkheden en opportuniteiten van bibliotheekinnovatie Kwantitatieve fase PRESENTATIE 13/01/2010 DDB Pim van der Linden DDB 0949

2 2 DOELSTELLINGEN EN METHODOLOGIE

3 3 Doelstellingen Dalende trend in lidmaatschap  Aantal leden daalt (4,3 miljoen in 2000, 4,0 miljoen in 2007)  Aantal uitleningen daalt (155 miljoen in 2000, 125 miljoen in 2007) DE GEBRUIKER HAAKT AF  Dit betekent dat – opdat de bibliotheek haar maatschappelijke rol zou kunnen vervullen – er opnieuw aansluiting dient gezocht te worden bij het beoogde doelpubliek.  Om dit te realiseren stelt de Projectgroep Bibliotheek volgende missie voorop: een bibliotheek die “connectie tot de collectie” weet waar te maken

4 4  2000 Nederlanders  on-line panel interviews  Zowel actieve bibliotheek-leden werden bevraagd als niet-leden  Volgende quota’s werden gehanteerd voor de steekproef:  50% leden – 50% niet-leden  50% mannen – 50% vrouwen  Leeftijd 14 -65 jaar, met een gelijke verdeling:  14-18 jaar: 16%  19-24 jaar: 16%  25-34 jaar: 17%  35-44 jaar: 17%  45-54 jaar: 17%  55-65 jaar: 17%  Geografische spreiding (Noord, Oost, Zuid, West)  Uitsluiting van volgende sectoren: marketing, journalistiek, bibiliotheekwezen  Specifieke aandachtsgroepen:  Jongeren (14-18 jaar)  Allochtonen (zelf niet in Nederland geboren of minimum één van de ouders is niet in Nederland geboren) Methodologie

5 5 LIDMAATSCHAP OPENBARE BIBLIOTHEEK JONGEREN

6 6 Beschrijving leden Invloed van leeftijd Basis: Totale steekproef N=2000 Vraag: Bent u momenteel lid van de Openbare Bibliotheek?  Na de middelbare school (op 19 jarige leeftijd) nemen we de grootste dip in lidmaatschap waar. Uit het kwalitatief onderzoek zagen we dat de redenen voornamelijk liggen in:  Algemene “boekenmoeheid”; het niet meer verplicht zijn om te lezen  Andere interesses in het algemeen (vrienden, sporten, specifieke hobby,…)  Overstap van gratis lidmaatschap naar betalend lidmaatschap  Voor diegenen die verder studeren:  Overstap naar universiteitsbibliotheek  Minder tijd om boeken te lezen (meer studieboeken) 14-18 82% 14-18 82% 19-24 25% 19-24 25% 25-34 24% 25-34 24% 35-44 49% 35-44 49% 45-54 55% 45-54 55% 55-65 66% 55-65 66% Dip in lidmaatschap vanaf 19 jaar

7 7 Lidmaatschap Motivatie om lid te blijven bij 14-18 jarigen Basis: Jongeren die niet zelf gekozen heb om lid te zijn – 14-18 jarigen N=185 Vraag: Indien u zelf zou moeten kiezen, zou u dan lid blijven?  Van de 14-18 jarigen die zelf niet hebben gekozen om lid te worden, stelt 81% dat ze lid zouden blijven indien ze hier zelf voor zouden moeten kiezen.  Herleid naar het totale aantal 14-18 jarige leden betekent dit 13% uitval.  In realiteit is de uitval veel hoger (kijkend naar het aantal leden onder 19-24 jarigen).

8 8 Uitdaging 1: Blijvend motiveren van de jongeren na de middelbare school  De uitdaging bestaat erin om jongeren, na het beëindigen van de middelbare school, te blijven motiveren om hun lidmaatschap te behouden.

9 9 LIDMAATSCHAP OPENBARE BIBLIOTHEEK IDENTIFICATIE VAN DE “GRIJZE” LEDEN

10 10 Proportie “grijze” leden binnen de niet-leden: 27% Proportie “grijze” leden binnen de niet-leden: 27% Lidmaatschap “Grijze” leden Basis: Totale steekproef, Niet-leden N=1000 Vraag: Bent u momenteel lid van de Openbare Bibliotheek?  Ruim een vierde (27%) van de niet-leden zijn in feite “grijze leden”: personen die zelf geen lid zijn van de Openbare Bibliotheek maar wel soms gebruik maken van het lidmaatschap van een familielid of kennis.

11 11 Grijze leden Redenen van niet-lidmaatschap Basis: Totale steekproef - Niet-leden N=1000 Significant hoger voor grijze leden Significant hoger voor niet-leden Vraag: Wat zijn de redenen dat u geen lid bent van de Openbare Bibliotheek?  Voor grijze leden zijn de redenen van niet-lidmaatschap enerzijds dat ze te weinig gaan om zichzelf lid te maken en zien anderzijds het nut niet in niet om zelf lid te worden want hebben toegang via de lidkaart van familie of kennis.  De prijs van de contributie is slechts voor 17% een expliciete reden voor niet-lidmaatschap

12 12 Grijze leden Bezoekintensiteit Openbare Bibliotheek Basis: Totale steekproef – N=2000 INTENSITEIT Vraag: Hoe zou u uzelf omschrijven?  Grijze leden zijn voornamelijk functionele bezoekers (gaan enkel wanneer ze iets nodig hebben) of gaan maar eerder zelden naar de Openbare Bibliotheek.

13 13 Grijze leden Frequentie Bezoek Openbare Bibliotheek Basis: Totale steekproef – N=2000 Frequentie Vraag: Hoe vaak doet u elk van volgende activiteiten? – De Openbare Bibliotheek bezoeken LEDEN GRIJZE LEDEN NIET- LEDEN Minimum wekelijks16%4%0% Minimum maandelijks maar niet maar dan1 keer per week 54%24%3% Een of meerdere keren per jaar (maar niet maandelijks) 29%66%24% Nooit2%6%73%  Hoewel de grijze leden eerder functionele en occasionele bezoekers zijn, gaat toch zo’n 28% minimum één keer per maand naar de Openbare Bibliotheek.

14 14 Grijze leden Welke boeken/werken consulteren/ontlenen zij? Basis: Totale steekproef – N=1428 (bezoekers van de bibliotheek) Frequentie Vraag: Wat ontleent of zoekt u zoal in de Openbare Bibliotheek? Basis: bezoekers van OB LedenGrijze ledenNiet-leden N= 977251200 Een fictieboek/roman79%57%49% Een non-fictieboek51%34%29% Een naslagwerk31%40%34% Reisgids22%15%11% Kinderboeken17%19%14% Tijdschriften19%9%8% Muziek-cd13%9%7% Een film (voor volwassenen)13%6%7% Strips10%11%12% Een documentaire7%13%8% Games6%5%8% Een kinderfilm5%3% Bladmuziek (partituren)4%8%4% Kranten4% 6% Internet3%4%5% Wegenkaarten, plattegronden2% 3% Digitale bestanden1%2% E-Books1%0%2% Significant hoger versus oranje cel in rij(99% betrouwbaarheid) Significant lager versus blauwe cel in rij (99% betrouwbaarheid)  Grijze leden zijn relatief meer op zoek naar “feitelijke” kennis (naslagwerken, documentaires,…)

15 15 Socio-demografische beschrijving van leden, “grijze” en niet-leden Basis: Totale steekproef N=2000 KOLOMPERCENTAGES TotaalLedenGrijze ledenNiet-leden N=20001000266734 GESLACHT man50%39%63%61% vrouw50%61%37%39% LEEFTIJD 14-18 jaar16%26%11%4% 19-24 jaar16%8%28%23% 25-34 jaar17%8%17%29% 35-44 jaar17% 18%17% 45-54 jaar17%19%15% 55-65 jaar17%22%12% ACTIVITEITSGRAAD professioneel actief49%42%50%59% niet-professioneel actief17%19%11%17% student/loop school26%31%32%17% anders8% 7% REGIO Noord14% 17%13% Oost21%22%20%19% Zuid22%21%20%25% West43% 44%43% URBANISATIEGRAAD grote stad29%26%31%33% kleine stad34% 36%34% dorp33%36%30%28% Platteland4%5%2%4% LEEFSITUATIE Woon in bij ouders 26%31%29%19% Woon alleen/samen met kinderen 30%31%36%27% Woon alleen/samen zonder kinderen 44%38%35%54% Significant hoger versus totaal (99% betrouwbaarheid) Significant lager versus totaal (99% betrouwbaarheid)  Voornamelijk mannen (63%)  Relatief meer 19-24 jarigen (28%)  Relatief meer professioneel actief of nog studerend (hogere studies)  Voornamelijk mannen (63%)  Relatief meer 19-24 jarigen (28%)  Relatief meer professioneel actief of nog studerend (hogere studies) Specifieke kenmerken grijze leden:

16 16 Socio-demografische beschrijving van leden, “grijze” en niet-leden Basis: Totale steekproef N=2000 KOLOMPERCENTAGES TotaalLedenGrijze ledenNiet-leden N=20001000266734 OPLEIDING Laag (LO/LBO)14% 8%16% Midden (MAO/MBO)37%35%37%39% Hoog (HAO/HBO/WO)49%51%55%45% SOCIALE KLASSE Laag (D,E)33%31%23%38% Midden (C1,C2)43%42%48%42% Hoog (A,B)24%27%29%20% Significant hoger versus totaal (99% betrouwbaarheid) Significant lager versus totaal (99% betrouwbaarheid)  Voornamelijk hoger opgeleiden  Minder uit lagere sociale klassen  Voornamelijk hoger opgeleiden  Minder uit lagere sociale klassen Specifieke kenmerken grijze leden:

17 17 Profiel van de “grijze” leden Basis: Grijze leden N=266  Voornamelijk mannen (63%)  Relatief meer 19-24 jarigen (28%)  Relatief meer professioneel actief of nog studerend (hogere studies)  Hoger opgeleid (55%)  Minder uit lage sociale klassen  Voornamelijk mannen (63%)  Relatief meer 19-24 jarigen (28%)  Relatief meer professioneel actief of nog studerend (hogere studies)  Hoger opgeleid (55%)  Minder uit lage sociale klassen  Vinden enerzijds dat ze te weinig gaan om zichzelf lid te maken (58%) en zien het nut niet in om zelf lid te worden want hebben toegang via de lidkaart van familie  De prijs van de contributie is slechts voor 17% een expliciete reden voor niet-lidmaatschap  Vinden enerzijds dat ze te weinig gaan om zichzelf lid te maken (58%) en zien het nut niet in om zelf lid te worden want hebben toegang via de lidkaart van familie  De prijs van de contributie is slechts voor 17% een expliciete reden voor niet-lidmaatschap Specifieke kenmerken: Redenen van niet-lidmaatschap:  Voornamelijk eerder occasionele bezoekers, maar toch brengt 28% van de grijze leden minimum maandelijks een bezoek aan de Openbare Bibliotheek Bezoeksfrequentie:  Relatief meer op zoek naar feitelijke kennis (naslagwerken, documentaires, …)  Geschreven boeken (minder interesse voor digitale informatie -> vinden ze via andere bronnen)  Unieke informatie die niet op internet te consulteren is  Boeken die men niet de moeite waard vindt om zelf te kopen  Een rustige plek om te kunnen werken  Relatief meer op zoek naar feitelijke kennis (naslagwerken, documentaires, …)  Geschreven boeken (minder interesse voor digitale informatie -> vinden ze via andere bronnen)  Unieke informatie die niet op internet te consulteren is  Boeken die men niet de moeite waard vindt om zelf te kopen  Een rustige plek om te kunnen werken Waarvoor komen ze?  Eerder een functionele relatie met de bibliotheek Type van relatie

18 18 Uitdaging 2: De “grijze” leden ombuigen in echte leden  De uitdaging bestaat erin de grijze leden een motief te geven om zichzelf lid te maken.

19 19 Conclusies  Om het ledenbestand van de Openbare Bibliotheek te verhogen, kan er op volgende vlakken gewerkt worden: 1.Uitval van de jongeren opvangen: de Openbare Bibliotheek blijvend boeiend houden bij jongeren (vooral na de middelbare school) 2.Grijze leden identificeren en omvormen in betalende leden 3.Nieuwe leden aantrekken  Om dit te kunnen bewerkstelligen dienen we te identificeren wat de noden en verwachtingen zijn die het Nederlandse publiek heeft ten aanzien van de Openbare Bibliotheek.

20 20 Noden en verwachtingen van het Nederlandse publiek naar de Openbare Bibliotheek toe Beschrijving vanuit de “perfecte” beleving: Wat is de IDEALE Openbare Bibliotheek? Hoe voldoet de huidige Openbare Bibliotheek aan deze verwachtingen? Mijn ideale Openbare Bibliotheek Hoe voldoet bibliotheek.nl aan deze verwachtingen? Welke leemtes kan bibliotheek.nl opvullen?

21 21 DE IDEALE OPENBARE BIBLIOTHEEK

22 22 De Ideale Openbare Bibliotheek Verwachtingen Basis: Totale steekproef – N=2000 Vraag: Kan u telkens aangeven in welke mate u deze uitspraak belangrijk vindt wanneer u denkt aan uw IDEAL Openbare Bibliotheek? % Top 2 Belangrijkheid (6,7) Mijn ideale Openbare Bibliotheek

23 23 De Ideale Openbare Bibliotheek Persoonlijkheid Basis: Totale steekproef – N=2000 Vraag: Geef voor elk persoonlijkheidswoord aan in welke mate u dit kenmerk belangrijk vindt wanneer u denkt aan uw IDEALE Openbare Bibliotheek. % Top 2 Belangrijkheid (6,7) Mijn ideale Openbare Bibliotheek

24 24 De Ideale Openbare Bibliotheek De belangrijkste verwachtingen  De meest belangrijke verwachtingen van de ideale Openbare Bibliotheek:  De Ideale Openbare Bibliotheek heeft in eerste instantie een zeer ruim aanbod waar je in kan rondkijken maar die je wel op een snelle en efficiënte manier toelaat te vinden wat je zoekt.  Daarnaast is de ideale Openbare Bibliotheek vooral vriendelijk (maar met een zekere bekwaamheid, intelligentie; niet in de zin van onvoorwaardelijk joviaal) en praktisch. Mijn ideale Openbare Bibliotheek

25 25 De Ideale Openbare Bibliotheek De belangrijkste verwachtingen  Dit zijn de basisvoorwaarden waaraan de Openbare Bibliotheek moet voldoen.  Naast deze basisvoorwaarden constateren we nuances in verwachtingen. Voor sommigen / op sommige momenten zijn bepaalde elementen belangrijker dan anderen.  Deze verwachtingen kunnen gegroepeerd worden in patronen.  Elk van deze patronen geeft een mogelijke basis tot relatie-uitbouw voor de Openbare Bibliotheek. Daarom noemen we deze patronen “relatiepatronen”.

26 26 RELATIEPATRONEN

27 27  Als we verder willen gaan dan de loutere beschrijving van gedrag, opinies en attitudes...  Als we de beperkingen van de subjectieve interpretatie eigen aan de onderzoeker willen overstijgen...  Als we een duidelijk inzicht willen krijgen in de verwachtingen en gedragingen van consumenten... Dan hebben we een “kaart” nodig die ons de weg wijst: de “mindmap” Relevantie van een model met relationele strategieën? Waarom relatiepatronen?

28 28 Mindmap: verwachtingen van de Openbare Bibliotheek In de hoofden van het publiek komen de verwachtingen ten aanzien van de Openbare Bibliotheek als volgt tezamen en kunnen we 4 verwachtingsterritoria onderscheiden: 320330340350000010020030040 220210200190180170160150140 310 300 290 280 270 260 250 240 230 050 060 070 080 090 100 110 120 130 BRON VAN EXPLORATIE BRON VAN KENNIS BRON VAN BELEVING I WE ME THEM * mindmap: statische mapping van de verwachtingen en persoonlijkheid van de ideale Openbare Bibliotheek zoals ze worden ervaren door het publiek. BRON VAN DOELGERICHT ZOEKEN

29 29 4 dimensies in de verwachtingen naar de Openbare Bibliotheek toe  Bron van exploratie : Een open houding naar de Openbare Bibliotheek toe waar je verrast wil worden, geprikkeld, waar je nieuwsgierigheid wordt gevoed en je aanzet om nog meer te weten te komen. De Openbare Bibliotheek heeft een actieve, inspirerende rol binnen deze context.

30 30 4 dimensies in de verwachtingen naar de Openbare Bibliotheek toe  Bron van doelgericht zoeken : Men weet wat men zoekt en verwacht van de Openbare Bibliotheek dat deze zoektocht succesvol en gemakkelijk wordt ingevuld. De Openbare Bibliotheek heeft een eerder passieve, uitvoerende rol binnen deze context.

31 31 4 dimensies in de verwachtingen naar de Openbare Bibliotheek toe  Bron van kennis : De Openbare Bibliotheek is een verzamelplaats van kennis en informatie over de wereld en het leven

32 32 4 dimensies in de verwachtingen naar de Openbare Bibliotheek toe  Bron van beleving : De Openbare Bibliotheek is een plek, een forum, waar je dingen kan beleven: waar je even uit de drukte kan stappen, waar je in een plek van stilte en sereniteit kan komen maar eveneens andere mensen kan ontmoeten.

33 33 5 Relatiepatronen met elk specifieke verwachtingen naar de Openbare Bibliotheek toe De Ideale Openbare Bibliotheek = • Een onuitputtelijke bron tot ontdekken • Inspireert en stimuleert om nog meer te weten • Verrast me telkens door het aanbod • Geeft me de mogelijkheid alles zelf te ontdekken • Leergierig, nieuwsgierig De Ideale Openbare Bibliotheek = • Een onuitputtelijke bron tot ontdekken • Inspireert en stimuleert om nog meer te weten • Verrast me telkens door het aanbod • Geeft me de mogelijkheid alles zelf te ontdekken • Leergierig, nieuwsgierig Relatiepatroon UITNODIGING TOT ONTDEKKEN

34 34 5 Relatiepatronen met elk specifieke verwachtingen naar de Openbare Bibliotheek toe 320330340350000010020030040 220210200190180170160150140 310 300 290 280 270 260 250 240 230 050 060 070 080 090 100 110 120 130 BRON VAN EXPLORATIE BRON VAN DOELGERICHT ZOEKEN BRON VAN KENNIS BRON VAN BELEVING I WE ME THEM Uitnodiging tot ontdekken • Ontdekken • Inspireren • Verrassen • Stimuleren • Nieuwsgierig • Ontdekken • Inspireren • Verrassen • Stimuleren • Nieuwsgierig

35 35 5 Relatiepatronen met elk specifieke verwachtingen naar de Openbare Bibliotheek toe De Ideale Openbare Bibliotheek = • Zorgt dat ik snel en efficiënt vind wat ik zoek • Laat toe rond te kijken in het ruime aanbod • Komt tegemoet aan mijn onuitputtelijke nieuwsgierigheid • Laat toe alles digitaal te consulteren • Praktisch, bekwaam en vriendelijk De Ideale Openbare Bibliotheek = • Zorgt dat ik snel en efficiënt vind wat ik zoek • Laat toe rond te kijken in het ruime aanbod • Komt tegemoet aan mijn onuitputtelijke nieuwsgierigheid • Laat toe alles digitaal te consulteren • Praktisch, bekwaam en vriendelijk Relatiepatroon LEVEREN VAN MEERWAARDE

36 36 5 Relatiepatronen met elk specifieke verwachtingen naar de Openbare Bibliotheek toe 320330340350000010020030040 220210200190180170160150140 310 300 290 280 270 260 250 240 230 050 060 070 080 090 100 110 120 130 BRON VAN EXPLORATIE BRON VAN DOELGERICHT ZOEKEN BRON VAN KENNIS BRON VAN BELEVING I WE ME THEM • Snel vinden wat ik zoek • Zelf rondkijken • Ruim aanbod • Digitaal te consulteren • Kom tegemoet aan mijn verwachtingen • Praktisch, bekwaam • Snel vinden wat ik zoek • Zelf rondkijken • Ruim aanbod • Digitaal te consulteren • Kom tegemoet aan mijn verwachtingen • Praktisch, bekwaam Leveren van meerwaarde

37 37 5 Relatiepatronen met elk specifieke verwachtingen naar de Openbare Bibliotheek toe De Ideale Openbare Bibliotheek = • Zorgt ervoor dat ik op vlotte wijze mijn taken kan maken / researchwerk kan doen • Plek waar ik geconcentreerd kan werken/studeren • Laat toe alles digitaal te consulteren • Modern, degelijk, zakelijk De Ideale Openbare Bibliotheek = • Zorgt ervoor dat ik op vlotte wijze mijn taken kan maken / researchwerk kan doen • Plek waar ik geconcentreerd kan werken/studeren • Laat toe alles digitaal te consulteren • Modern, degelijk, zakelijk Relatiepatroon NUTTIGE FUNCTIONALITEIT

38 38 5 Relatiepatronen met elk specifieke verwachtingen naar de Openbare Bibliotheek toe 320330340350000010020030040 220210200190180170160150140 310 300 290 280 270 260 250 240 230 050 060 070 080 090 100 110 120 130 BRON VAN EXPLORATIE BRON VAN DOELGERICHT ZOEKEN BRON VAN KENNIS BRON VAN BELEVING I WE ME THEM • Helpt me om mijn taken vlot te maken • Daar vind ik wat ik zoek • Plek waar ik kan studeren/werken • Eerder vanuit een verplichting • Modern, degelijk, zakelijk • Helpt me om mijn taken vlot te maken • Daar vind ik wat ik zoek • Plek waar ik kan studeren/werken • Eerder vanuit een verplichting • Modern, degelijk, zakelijk Nuttige functionaliteit

39 39 5 Relatiepatronen met elk specifieke verwachtingen naar de Openbare Bibliotheek toe De Ideale Openbare Bibliotheek = • Plek waar ik tot mezelf kan komen • Laat me toe weg te dromen • Plek waar ik geconcentreerd kan werken/studeren • Plek waar ik gezellig kan vertoeven • Sereen, zorgzaam De Ideale Openbare Bibliotheek = • Plek waar ik tot mezelf kan komen • Laat me toe weg te dromen • Plek waar ik geconcentreerd kan werken/studeren • Plek waar ik gezellig kan vertoeven • Sereen, zorgzaam Relatiepatroon BRON VAN ONTSPANNING / ONTSNAPPING

40 40 5 Relatiepatronen met elk specifieke verwachtingen naar de Openbare Bibliotheek toe 320330340350000010020030040 220210200190180170160150140 310 300 290 280 270 260 250 240 230 050 060 070 080 090 100 110 120 130 BRON VAN EXPLORATIE BRON VAN DOELGERICHT ZOEKEN BRON VAN KENNIS BRON VAN BELEVING I WE ME THEM • Daar kom ik tot mezelf • Even wegdromen • Gezellig vertoeven • Sereen, zorgzaam • Daar kom ik tot mezelf • Even wegdromen • Gezellig vertoeven • Sereen, zorgzaam Bron van ontspanning / ontsnapping

41 41 5 Relatiepatronen met elk specifieke verwachtingen naar de Openbare Bibliotheek toe De Ideale Openbare Bibliotheek = • Een overkoepelende verzamelplaats van cultuur • Plek waar mensen met dezelfde interesses elkaar kunnen ontmoeten • Plek waar ik gezellig kan vertoeven • Sociaal, zorgzaam, joviaal De Ideale Openbare Bibliotheek = • Een overkoepelende verzamelplaats van cultuur • Plek waar mensen met dezelfde interesses elkaar kunnen ontmoeten • Plek waar ik gezellig kan vertoeven • Sociaal, zorgzaam, joviaal Relatiepatroon ONTMOETEN VAN GELIJKGESTEMDEN

42 42 5 Relatiepatronen met elk specifieke verwachtingen naar de Openbare Bibliotheek toe 320330340350000010020030040 220210200190180170160150140 310 300 290 280 270 260 250 240 230 050 060 070 080 090 100 110 120 130 BRON VAN EXPLORATIE BRON VAN DOELGERICHT ZOEKEN BRON VAN KENNIS BRON VAN BELEVING I WE ME THEM • Verzamelplaats van cultuur • Voor iedereen • Waar je anderen kan ontmoeten • Sociaal, zorgzaam • Verzamelplaats van cultuur • Voor iedereen • Waar je anderen kan ontmoeten • Sociaal, zorgzaam Ontmoeten van gelijkgestemden

43 43 320330340350000010020030040 220210200190180170160150140 310 300 290 280 270 260 250 240 230 050 060 070 080 090 100 110 120 130 BRON VAN EXPLORATIE BRON VAN DOELGERICHT ZOEKEN BRON VAN KENNIS BRON VAN BELEVING I WE ME THEM Uitnodiging tot ontdekken Leveren van meerwaarde Nuttige functionaliteit Relatief meer Niet-leden Leden Relatieve groottes Leden versus Niet-Leden Leden bevinden zich relatief meer in Uitnodiging tot ontdekken en Leveren van meerwaarde. Niet-Leden bevinden zich relatief meer in de relatie Nuttige Functionaliteit

44 44 320330340350000010020030040 220210200190180170160150140 310 300 290 280 270 260 250 240 230 050 060 070 080 090 100 110 120 130 BRON VAN EXPLORATIE BRON VAN DOELGERICHT ZOEKEN BRON VAN KENNIS BRON VAN BELEVING I WE ME THEM Uitnodiging tot ontdekken Leveren van meerwaarde Nuttige functionaliteit Bron van ontspanning / ontsnapping Relatieve groottes Verschillen naar Geslacht Vrouwen bevinden zich relatief meer in de relaties Uitnodiging tot ontdekken, Leveren van meerwaarde en Bron van ontspanning/ontsnapping terwijl mannen relatief meer aanwezig zijn in het relatiepatroon Bron van doelgericht zoeken Relatief meer Vrouwen Relatief meer Mannen

45 45 320330340350000010020030040 220210200190180170160150140 310 300 290 280 270 260 250 240 230 050 060 070 080 090 100 110 120 130 BRON VAN EXPLORATIE BRON VAN DOELGERICHT ZOEKEN BRON VAN KENNIS BRON VAN BELEVING I WE ME THEM Nuttige functionaliteit Ontmoeten van gelijkgestemden Bron van ontspanning / ontsnapping Relatieve groottes Verschillen naar Leeftijd De jongste leeftijdsgroepen bevinden zich relatief meer in het relatiepatroon Nuttige Functionaliteit; 19-34 jarigen bevinden zich relatief meer in Bron van ontspanning/ ontsnapping en 45+ jarigen relatief meer in Ontmoeten van gelijkgestemden Relatief meer 18-24 jarigen Relatief meer 19-34 jarigen Relatief meer 45+ jarigen

46 46 Relatiepatronen Conclusie  Hoewel relatieve verschillen kunnen aangeduid worden naar socio- demografische kenmerken toe of functionele kenmerken (zoals lidmaatschap) blijken deze niet één op één te liggen met de verwachtingen binnen deze groepen.  Een socio-demografische segmentatie is bijgevolg niet voldoende genuanceerd om de verwachtingen duidelijk te beschrijven en op een zinvolle manier relaties met het doelpubliek aan te gaan.  Een segmentatie die vertrekt vanuit de verwachtingen van de mens, de bezoeker, is waardevoller in deze context.

47 47 Noden en verwachtingen van het Nederlandse publiek naar de Openbare Bibliotheek toe Beschrijving vanuit de “perfecte” beleving: Wat is de IDEALE Openbare Bibliotheek? Hoe voldoet de huidige Openbare Bibliotheek aan deze verwachtingen? Mijn ideale Openbare Bibliotheek Hoe voldoet bibliotheek.nl aan deze verwachtingen? Welke leemtes kan bibliotheek.nl opvullen?

48 48 HUIDIGE OPENBARE BIBLIOTHEEK PERCEPTIE

49 49 Huidige beleving van de Openbare Bibliotheek  Hoe wordt de huidige Openbare Bibliotheek gepercipieerd?  In welke mate voldoet de huidige Openbare Bibliotheek reeds aan de verwachtingen? Sterktes  In welke mate voldoet de huidige Openbare Bibliotheek (nog) niet aan de verwachtingen? Zwaktes

50 50 De huidige beleving van de Openbare Bibliotheek versus het ideaal Verwachtingen Basis: Totale steekproef – N=2000 Vraag: Kan u telkens aangeven in welke mate u deze uitspraak past bij de Openbare Bibliotheek zoals u deze nu kent? % Top 2 Belangrijkheid (6,7) % Top 2 Past (6,7) Index ten aanzien van ideaal Gerangschikt op het belang van de ideale verwachting: : dit item scoort beduidend lager ten aanzien van het ideaal : dit item scoort beduidend hoger ten aanzien van het ideaal

51 51 De huidige beleving van de Openbare Bibliotheek versus het ideaal Persoonlijkheid Basis: Totale steekproef – N=2000 Vraag: Kan u telkens aangeven in welke mate u deze uitspraak past bij de Openbare Bibliotheek zoals u deze nu kent? % Top 2 Belangrijkheid (6,7) % Top 2 Past (6,7) Gerangschikt op het belang van de ideale verwachting: Index ten aanzien van ideaal : dit item scoort beduidend lager ten aanzien van het ideaal : dit item scoort beduidend hoger ten aanzien van het ideaal : dit item scoort relatief lager ten aanzien van het ideaal

52 52 Huidige beleving van de Openbare Bibliotheek ALGEMENE STERKTES  Laat toe rond te kijken in het ruime aanbod  Is voor mensen zonder middelen om boeken/muziek/films aan te kopen  Geeft de mogelijkheid om alles zelf te ontdekken  Is een verstandige manier om miskopen te vermijden  Overkoepelende verzamelplaats van cultuur  Degelijk, Zorgzaam ALGEMENE STERKTES  Laat toe rond te kijken in het ruime aanbod  Is voor mensen zonder middelen om boeken/muziek/films aan te kopen  Geeft de mogelijkheid om alles zelf te ontdekken  Is een verstandige manier om miskopen te vermijden  Overkoepelende verzamelplaats van cultuur  Degelijk, Zorgzaam ALGEMENE ZWAKTES  Zorgt ervoor dat ik snel en efficiënt vind wat ik zoek  Helpt me op vlotte wijze mijn taken te maken en researchwerk te doen  Verrast me telkens door het aanbod  Praktisch, vriendelijk, warm, enthousiast, leergierig, nieuwsgierig, dynamisch  Te streng, zakelijk ALGEMENE ZWAKTES  Zorgt ervoor dat ik snel en efficiënt vind wat ik zoek  Helpt me op vlotte wijze mijn taken te maken en researchwerk te doen  Verrast me telkens door het aanbod  Praktisch, vriendelijk, warm, enthousiast, leergierig, nieuwsgierig, dynamisch  Te streng, zakelijk

53 53 Huidige beleving van de Openbare Bibliotheek  Hoe scoort de huidige Openbare Bibliotheek ten aanzien van de verschillende verwachtingen van de relatiepatronen?

54 54 Inspireren Modern en praktisch organiseren Hulp bieden, faciliteren Ontspannen sfeer creëren Sociaal platform bieden Huidige beleving van de Openbare Bibliotheek Verschillen tussen relatiepatronen Uitnodiging tot ontdekken De huidige bibliotheek voldoet aan deze verwachting Kloof tussen verwachting en huidige beleving Leveren van meerwaarde Nuttige functionaliteit Bron van ontspanning/ ontsnapping Ontmoeten van gelijkgestemden • Geeft de mogelijkheid alles zelf te ontdekken • Onuitputtelijke bron van ontdekken • Inspireert en stimuleert • Verrast me telkens • Leergierig, nieuwsgierig • Laat toe rond te kijken in het ruime aanbod • Bekwaam, vriendelijk • Zorgt dat ik snel en efficiënt vind wat ik zoek • Komt tegemoet aan mijn onuitputtelijke nieuwsgierigheid • Alles digitaal consulteren • Praktisch • Plek waar ik geconcentreerd kan werken • Laat toe alles digitaal te consulteren • Degelijk, zakelijk • Zorgt dat ik mijn taken op vlotte wijze kan maken • Plek waar ik gezellig kan vertoeven • Plek waar ik geconcentreerd kan werken • Sereen, zorgzaam • Plek waar ik tot mezelf kan komen • Laat me toe weg te dromen • Overkoepelende verzamelplaats van cultuur • Plek waar mensen met dezelfde interesses elkaar ontmoeten • Zorgzaam, joviaal • Plek waar ik gezellig kan vertoeven • Sociaal Hoe beter tegemoet komen?

55 55 Noden en verwachtingen van het Nederlandse publiek naar de Openbare Bibliotheek toe Beschrijving vanuit de “perfecte” beleving: Wat is de IDEALE Openbare Bibliotheek? Hoe voldoet de huidige Openbare Bibliotheek aan deze verwachtingen? Mijn ideale Openbare Bibliotheek Hoe voldoet bibliotheek.nl aan deze verwachtingen? Welke leemtes kan bibliotheek.nl opvullen?

56 56 BIBLIOTHEEK.NL EVALUATIE

57 57 Concept bibliotheek.nl

58 58 Concept bibliotheek.nl Evaluatie Basis: Totale steekproef N=2000 Vraag: In welke mate vindt u dit idee aantrekkelijk? Vraag: Beeld u zich in dat deze internetsite al zou bestaan, in welke mate zou u deze gebruiken?  Op vlak van aantrekkelijkheid en gebruiksintentie kan bibliotheek.nl rekenen op een positieve respons (62% van de respondenten geeft aan de site waarschijnlijk te gebruiken). Top 2: 57% Top 2: 62%

59 59 Concept bibliotheek.nl Gebruiksintentie Basis: Totale steekproef N=2000 Vraag: Beeld u zich in dat deze internetsite al zou bestaan, in welke mate zou u deze dan gebruiken? Significant hoger versus totaal (99% betrouwbaarheid) Significant lager versus totaal (99% betrouwbaarheid) Top 2 % Top 2% bij leden Top 2% bij niet- leden 62%75%49% 75% 68% 42% 57%72%48% 67%77%51% 61%66%34% 49%63%44% 49%70%42% 69%83%56% 71%81%58% 74%81%61% 65%71%61%  Binnen de niet-leden is de effectieve gebruiksintentie relatief hoger bij de grijze leden en de leeftijd 45+.  Ook bij allochtonen is de gebruiksintentie onder niet- leden hoger.  Gebruiksintentie lijkt relatief lager bij de jongere leeftijdsgroepen maar is nog 61% bij de 14-18 jarigen en 49% bij 19-34 jarigen. Uitdaging om bibliotheek.nl in zijn functionaliteiten aantrekkelijk te maken voor de jongere leeftijdsgroepen

60 60 Bereidheid extra te betalen Voor leden Basis: Totale steekproef, Leden N=1000 Vraag: Beeld u zich in dat alle kenmerken die u interessant vindt beschikbaar zouden zijn op bibliotheek.nl, Zou u hiervoor bereid zijn iets extra te betalen?  Onder de leden staat 69% niet absoluut weigerachtig ten aanzien van een meerkost voor deze dienst. Bereid heid 69% Bereid heid 69%

61 61 Concept bibliotheek.nl Bereidheid extra te betalen Top 2 % 69% 67% 70% 56% 61% 70% 73% 75% 77% 69% Significant hoger versus totaal (99% betrouwbaarheid) Significant lager versus totaal (99% betrouwbaarheid) Basis: Totale steekproef, Leden N=1000 Vraag: Beeld u zich in dat alle kenmerken die u interessant vindt beschikbaar zouden zijn op bibliotheek.nl, Zou u hiervoor bereid zijn iets extra te betalen?  De jongste leeftijdsgroep onder de leden staat weigerachtig ten aanzien van het betalen van een extra voor bibliotheek.nl.

62 62 Overtuigingskracht om lid te worden Voor niet-leden Basis: Totale steekproef, Niet-Leden N=1000 Vraag: Beeld u zich in dat alle kenmerken die u interessant vindt beschikbaar zouden zijn op bibliotheek.nl, Zou u dit kunnen overtuigen om lid te worden van bibliotheek.nl?  Onder niet-leden zou bibliotheek.nl 16% sterk kunnen overtuigen om effectief lid te worden. Overtuigings kracht: 64% Overtuigings kracht: 64%

63 63 Concept bibliotheek.nl Overtuigingskracht om lid te worden Top 2 % 64% 80% 58% 61% 68% 60% 68% 65% 64% 61% 60% 79% Significant hoger versus totaal (99% betrouwbaarheid) Significant lager versus totaal (99% betrouwbaarheid) Basis: Totale steekproef, Niet-Leden N=1000 Vraag: Beeld u zich in dat alle kenmerken die u interessant vindt beschikbaar zouden zijn op bibliotheek.nl, Zou u dit kunnen overtuigen om lid te worden van bibliotheek.nl?  Onder niet-leden is de overtuigingskracht van bibliotheek.nl om toch lid te worden het grootst bij grijze leden maar ook relatief hoger bij allochtonen.

64 64 Relatief hogere evaluatie Relatief lagere evaluatie Evaluatie concept bibliotheek.nl Per relatiepatroon Uitnodiging tot ontdekken Aantrekkelijkheid Leveren van meerwaarde Nuttige functionaliteit Bron van ontspanning/ ontsnapping Ontmoeten van gelijkgestemden 69% 71% 43% 63% 57% Gebruiksintentie 74% 73% 49% 67% 65% Bereidheid extra te betalen 78% 71% 58% 67% 77% Overtuigingskracht om lid te worden 85% 82% 49% 73% 69% Onder leden: Onder niet-leden: Uitdaging om bibliotheek.nl in zijn functionaliteiten aantrekkelijk te maken voor het relatiepatroon “Nuttige functionaliteit”

65 65 BIBLIOTHEEK.NL PERCEPTIE

66 66 bibliotheek.nl  Hoe wordt het concept bibliotheek.nl gepercipieerd?  Kan bibliotheek.nl een oplossing bieden voor de Openbare Bibliotheek om beter aansluiting te vinden bij het doelpubliek? Kunnen bepaalde kloven gedicht worden?

67 67 Perceptie bibliotheek.nl ALGEMENE STERKTES  Is een onuitputtelijke bron tot ontdekken  Geeft de mogelijkheid alles zelf te ontdekken  Verstandige manier om miskopen te vermijden  Komt tegemoet aan mijn onuitputtelijke nieuwsgierigheid  Helpt op vlotte wijze mijn taken en researchwerk te maken  Inspireert en stimuleert me om nog meer te weten  Verrast me telkens door het aanbod  Overkoepelende verzamelplaats van cultuur  Modern, dynamisch, actief  Praktisch, intelligent, nieuwsgierig ALGEMENE STERKTES  Is een onuitputtelijke bron tot ontdekken  Geeft de mogelijkheid alles zelf te ontdekken  Verstandige manier om miskopen te vermijden  Komt tegemoet aan mijn onuitputtelijke nieuwsgierigheid  Helpt op vlotte wijze mijn taken en researchwerk te maken  Inspireert en stimuleert me om nog meer te weten  Verrast me telkens door het aanbod  Overkoepelende verzamelplaats van cultuur  Modern, dynamisch, actief  Praktisch, intelligent, nieuwsgierig ALGEMENE ZWAKTES  Is voor mensen zonder middelen om boeken/muziek/films aan te kopen  Plek waar ik in rust geconcentreerd kan werken  Plek waar ik tot mezelf kan komen  Laat me toe weg te dromen  Te streng, zakelijk  Niet vriendelijk, sociaal, gemoedelijk & warm ALGEMENE ZWAKTES  Is voor mensen zonder middelen om boeken/muziek/films aan te kopen  Plek waar ik in rust geconcentreerd kan werken  Plek waar ik tot mezelf kan komen  Laat me toe weg te dromen  Te streng, zakelijk  Niet vriendelijk, sociaal, gemoedelijk & warm

68 68 Kan bibliotheek.nl meerwaarde bieden? Basis: Totale steekproef – N=2000 Vraag: Denkend aan de beschrijving van bibliotheek.nl, kunt u voor elk van de volgende uitspraken aangeven in welke mate deze passen bij bibliotheek.nl? % Top 2 Belangrijkheid (6,7) Sterktes huidige biblitoheek bibliotheek.nl biedt geen toegevoegde waarde bibliotheek.nl heeft wel toegevoegde waarde Zwaktes huidige bibliotheek

69 69 Basis: Totale steekproef – N=2000 Vraag: Kan u telkens aangeven in welke mate u deze uitspraak past bij de Openbare Bibliotheek zoals u deze nu kent? % Top 2 Belangrijkheid (6,7) Sterktes huidige biblitoheek Zwaktes huidige bibliotheek Minder uitgesproken zwaktes huidige bibliotheek Kan bibliotheek.nl meerwaarde bieden? bibliotheek.nl biedt geen toegevoegde waarde bibliotheek.nl heeft wel toegevoegde waarde

70 70 bibliotheek.nl ten aanzien van de traditionele bibliotheek Conclusies  Alle algemene zwaktes van de huidige Openbare Bibliotheek worden beter opgevangen door bibliotheek.nl.  bibliotheek.nl biedt op volgende punten een toegevoegde waarde ten aanzien van de huidige Openbare Bibliotheek:  Zorgt ervoor dat ik snel en efficiënt vind wat ik zoek  Helpt me op vlotte wijze mijn taken te maken en researchwerk te doen  Verrast me telkens door het aanbod  Praktisch  Daarnaast moeten we wel opmerken dat bibliotheek.nl ook sommige sterktes van de huidige Openbare Bibliotheek minder goed opvangt.  Op volgende punten kan bibliotheek.nl geen toegevoegde waarde bieden ten aanzien van de huidige Openbare Bibliotheek:  Laat toe rond te kijken in het ruime aanbod  Is voor mensen zonder middelen om boeken/muziek/films aan te kopen  Degelijk  Zorgzaam

71 71 bibliotheek.nl  Wat zijn de sterktes en zwaktes van bibliotheek.nl per relatiepatroon?

72 72 Perceptie Bibliotheek.nl Sterktes en zwaktes per relatiepatroon Uitnodiging tot ontdekken Fit tussen bibliotheek. nl en de ideale bibliotheek Kloof tussen bibliotheek. nl en de ideale bibliotheek Leveren van meerwaarde Nuttige functionaliteit Bron van ontspanning/ ontsnapping Ontmoeten van gelijkgestemden • Geeft de mogelijkheid alles zelf te ontdekken • Onuitputtelijke bron van ontdekken • Inspireert en stimuleert • Verrast me • Leergierig, nieuwsgierig •/•/ • Komt tegemoet aan mijn onuitputtelijke nieuwsgierigheid • Alles digitaal consulteren • Bekwaam, praktisch • Laat toe rond te kijken in het ruime aanbod • Zorgt dat ik snel en efficiënt vind wat ik zoek • Vriendelijk • Laat toe alles digitaal te consulteren • Degelijk, zakelijk • Plek waar ik geconcentreerd kan werken • Zorgt dat ik mijn taken op vlotte wijze kan maken • Plek waar ik gezellig kan vertoeven • Plek waar ik geconcentreerd kan werken • Plek waar ik tot mezelf kan komen • Laat me toe weg te dromen • Sereen, zorgzaam • Joviaal • Overkoepelende verzamelplaats van cultuur • Plek waar mensen met dezelfde interesses elkaar ontmoeten • Plek waar ik gezellig kan vertoeven • Sociaal,zorgzaam

73 73 Kan bibliotheek.nl meerwaarde bieden? Per relatiepatroon Uitnodiging tot ontdekken Kloof tussen relatie- patroon en de huidige Openbare Bibliotheek Leveren van meerwaarde Nuttige functionaliteit Bron van ontspanning/ ontsnapping Ontmoeten van gelijkgestemden • Onuitputtelijke bron van ontdekken • Inspireert en stimuleert • Verrast me telkens • Leergierig, nieuwsgierig • Zorgt dat ik snel en efficiënt vind wat ik zoek • Komt tegemoet aan mijn onuitputtelijke nieuwsgierigheid • Alles digitaal consulteren • praktisch • Zorgt dat ik mijn taken op vlotte wijze kan maken • Plek waar ik tot mezelf kan komen • Laat me toe weg te dromen • Plek waar ik gezellig kan vertoeven • Sociaal Performantie van bibliotheek.nl Groen: biedt meerwaarde/ Rood: biedt geen meerwaarde t.a.v. de traditionele bibliotheek Performantie van bibliotheek.nl Groen: biedt meerwaarde/ Rood: biedt geen meerwaarde t.a.v. de traditionele bibliotheek • Onuitputtelijke bron van ontdekken • Inspireert en stimuleert • Verrast me telkens • Leergierig, nieuwsgierig • Zorgt dat ik snel en efficiënt vind wat ik zoek • Komt tegemoet aan mijn onuitputtelijke nieuwsgierigheid • Alles digitaal consulteren • praktisch • Zorgt dat ik mijn taken op vlotte wijze kan maken • Plek waar ik tot mezelf kan komen • Laat me toe weg te dromen • Plek waar ik gezellig kan vertoeven • Sociaal BIBLIOTHEEK.NL KAN EEN DEEL VAN DE ZWAKHEDEN VAN DE TRADITIONELE BIBLIOTHEEK BETER OPVANGEN EN EEN MEERWAARDE BIEDEN BIBLIOTHEEK.NL KAN MINDER BIJBRENGEN

74 74 BIBLIOTHEEK.NL FUNCTIONALITEITEN

75 75 Functionaliteiten bibliotheek.nl Meest interessante ideeën, toepassingen en kenmerken* Basis: Totale steekproef N=2000 Vraag: Kunt u telkens aangeven in welke mate u elk van deze ideeën, toepassingen of kenmerken persoonlijk interessant zou vinden? * Minimum 50% van de steekproef vindt dit idee interessant Functionaliteiten die een digitaal verlengstuk zijn van de fysieke Openbare Bibliotheek Nood aan verschillende lidmaatschapformules?

76 76 Functionaliteiten bibliotheek.nl Conclusies De meest interessante functionaliteiten van bibliotheek.nl kunnen beschreven worden als digitaal verlengstuk van de traditionele bibliotheek (waar alle functies die je in de gewone bibliotheek vindt ook on-line vindt).  Functionaliteiten als digitaal verlengstuk van de traditionele bibliotheek:  On-line verlengen van ontleningen  Een ruim aanbod is een basisvoorwaarde (recente werken maar ook oudere werken die moeilijker te vinden zijn, aanbod van alle bibliotheken in Nederland)  Een “aanvraagknop” waarmee je een werk kan lenen of reserveren  Efficiënte en gemakkelijke zoekmachine  On-line lid worden  Een “boekengevoel” geven (scans van covers, korte inhoud, eerste blad,…)  On-demand toegang tot digitale bronnen

77 77 Functionaliteiten bibliotheek.nl Interesse in de overige functionaliteiten Basis: Totale steekproef N=2000 Vraag: Kunt u telkens aangeven in welke mate u elk van deze ideeën, toepassingen of kenmerken persoonlijk interessant zou vinden? I I I I I I I I I I I I I I I I : functionaliteiten rond inspiratie I I : functionaliteiten rond interactiviteit I I I I I I I I I I I I I I

78 78 Functionaliteiten bibliotheek.nl Conclusies  De functionaliteiten die geënt zijn op het geven van inspiratie scoren relatief lager ten aanzien van de eerder functionele elementen maar kunnen toch rekenen op een aanzienlijke interesse maar dan wel voornamelijk wanneer de aanbevelingen gedaan door bibliotheek.nl gebaseerd zijn op individuele informatie: • op basis van vroeger ontleengedrag • op basis van een persoonlijk interesseprofiel  De meest interessante functionaliteiten rond interactie zijn: • zelf werken beoordelen (door middel van het toekennen van sterren) • “tip een vriend”  Functionaliteiten die om meer inspanning vragen (recensies schrijven, …) kunnen op minder interesse rekenen.  Jongeren en de relatiepatronen “Nuttige functionaliteit” zijn relatief meer geïnteresseerd in de toepassingen rond inspiratie en interactieve toepassingen.

79 79 AANBEVELINGEN

80 80 DIFFERENTIATIE TEN AANZIEN VAN DE TRADITIONELE BIBLIOTHEEK  Om bibliotheek.nl succesvol te kunnen neerzetten, dient bibliotheek.nl meer te zijn dan een digitaal verlengstuk van de traditionele bibliotheek.  bibliotheek.nl dient zich te onderscheiden door een interactieve relatie aan te gaan met zijn bezoekers. Deze interactiviteit moet zich uiten door actief het publiek te inspireren, uit te nodigen, te stimuleren om het rijke aanbod te consulteren maar ook een open en geïnteresseerde houding hebben ten aanzien van het publiek. Huidig model Interactief model Aanbevelingen Differentiatie van bibliotheek.nl ten aanzien van de traditionele bibliotheek bibliotheek bezoekers bibliotheek bezoekers consulteren inspireren

81 81 Aanbevelingen Positionering bibliotheek.nl 320330340350000010020030040 220210200190180170160150140 310 300 290 280 270 260 250 240 230 050 060 070 080 090 100 110 120 130 I WE ME THEM BRON VAN EXPLORATIE BRON VAN DOELGERICHT ZOEKEN BRON VAN KENNIS BRON VAN BELEVING Basispositionering Openbare Bibliotheek Onderscheidende positionering bibliotheek.nl

82 82 POSITIONERING VAN BIBLIOTHEEK.NL  bibliotheek.nl dient zich te positioneren als een inspirerende en behulpzame partner die niet alleen het contact tussen bezoeker en Openbare Bibliotheek faciliteert maar ook ondersteunt en dit op een menselijke, betrokken manier. Aanbevelingen Positionering bibliotheek.nl

83 83 POSITIONERING VAN BIBLIOTHEEK.NL  Om de positionering te realiseren kunnen verschillende DO’s geformuleerd worden: 1.op vlak van functionaliteiten 2.op vlak van “look and feel” 3.op vlak van lidmaatschapformules Aanbevelingen Positionering bibliotheek.nl

84 84 Aanbevelingen Concrete uitwerking bibliotheek.nl: functionaliteiten CONCRETE UITWERKING BIBLIOTHEEK.NL 1.DO’s op vlak van functionaliteiten:  Een ruim aanbod is een basisvoorwaarde (recente werken maar ook oudere werken die moeilijker te vinden zijn)  Houd de nadruk op de kernactiviteit van de bibliotheek, namelijk “geschreven” werken  Creëer het “boekengevoel” door scans van covers, korte inhoud, toegang tot het eerste blad,… toe te voegen  Geef de mogelijkheid om te snuisteren, te snuffelen in het aanbod; niet per se vertrekken vanuit een concrete zoekopdracht  Integreer een efficiënte en gemakkelijke zoekmachine die gestructureerd is vanuit de (psycho) logica van de bezoeker en dit op een menselijke manier (voorzie verschillende invalspunten)  Bied zeker de mogelijkheid om ontleningen on-line te verlengen  Bouw een “aanvraagknop” in waarmee je een werk kan lenen of reserveren  Bied feitelijke kennis (zoals naslagwerken en documentaires) digitaal aan; romans of non-fictieboeken hebben een lagere relevantie om digitaal aangeboden te worden.

85 85 Aanbevelingen Concrete uitwerking bibliotheek.nl: functionaliteiten CONCRETE UITWERKING BIBLIOTHEEK.NL 1.DO’s op vlak van functionaliteiten (2):  Baseer de aanbevelingen door bibliotheek.nl eerder vanuit de bezoeker zelf (op basis van het vroeger ontleengedrag en op basis van een interesseprofiel). Geef het gevoel dat de bibliotheek hen persoonlijk kent.  Laat de mogelijkheid om werken zelf te kunnen beoordelen (door middel van de toekenning van sterren)

86 86 Aanbevelingen Concrete uitwerking bibliotheek.nl: “look and feel” CONCRETE UITWERKING BIBLIOTHEEK.NL 2.DO’s op vlak van “look and feel”:  Geef het karakter van de site een warme uitstraling (menselijk, vriendelijk, “organisch”)  Richt de structuur van de site op de (psycho) logica van de bezoeker  Voorzie aparte modules voor gericht zoeken, grasduinen door het aanbod, een inspiratiegedeelte, een sociaal platform waar bezoekers in contact met elkaar kunnen komen, functionele informatie (prijsformules, lid worden, adressen van Openbare Bibliotheken,…)  De functionaliteiten rond inspiratie mogen niet opdringerig geformuleerd zijn  Ga uit van een tone-of-voice die persoonlijk aanspreekt. Vermijd een te intellectuele aanpak maar blijf wel degelijk, intelligent

87 87 Aanbevelingen Concrete uitwerking bibliotheek.nl: lidmaatschapformules CONCRETE UITWERKING BIBLIOTHEEK.NL 3.DO's op vlak van lidmaatschapformules:  Voorzie twee aparte lidmaatschap formules  Een uitgebreide formule die een “all-in” pakket biedt waar alle functionaliteiten onbeperkt toegankelijk zijn binnen een vaste contributie  Een basisformule die een lagere instap-contributie vraagt maar waar men een klein bedrag betaalt telkens men iets consulteert/ontleent (deze formule is beter geschikt om “grijze” leden aan te trekken)

88 88 Aanbevelingen bibliotheek.nl: Communicatie COMMUNICATIE  Een goed doordacht en onderbouwd communicatieprogramma is essentieel en is niet enkel nodig om het publiek in kennis te stellen van deze website maar het is ook een basisvoorwaarde om op juiste en sterk inhoudelijke wijze inhoud te geven aan de positionering van bibliotheek.nl  Voor sommige doelgroepen zijn nuances in communicatie aan te raden: Specifieke communicatie naar de jongeren doelgroep:  Benadruk het feit dat bibliotheek.nl een partner is die ondersteuning en faciliterend is bij het zoeken naar informatie (vermijd “betutteling”)  Benadruk de interactiviteit die bibliotheek.nl biedt: het zelf beoordelen van boeken, het “taggen” van items, het bekijken wat anderen interessant vonden,…  Bied een voordelig tarief voor studenten, scholieren

89 89 Aanbevelingen bibliotheek.nl: communicatie COMMUNICATIE Specifieke communicatie naar de “grijze” leden:  Communiceer duidelijk de voordelen van het individueel lidmaatschap door bv. de inspiratie-module te benadrukken -> deze is gebaseerd op individueel ontleengedrag en persoonlijke interessegebieden  Benadruk de beperkte lidmaatschapsformule waar een kleine bijdrage wordt gevraagd voor het lidmaatschap en waar per ontleend werk een bedrag wordt aangerekend  Kom tegemoet aan hun zoektocht naar eerder “feitelijke” kennis door te wijzen op de toegankelijkheid van naslagwerken en documentaires (digitaal te consulteren)

90 90 Aanbevelingen bibliotheek.nl: communicatie COMMUNICATIE Specifieke communicatie naar allochtonen:  Er zijn geen fundamentele verschillen in verwachtingen van bibliotheek.nl tussen autochtonen en allochtonen, bijgevolg dient er geen specifieke communicatie ontwikkeld te worden voor de allochtone bevolking

91 91 Aanbevelingen Traditionele bibliotheek ten aanzien van bibliotheek.nl TRADITIONELE BIBLIOTHEEK TEN AANZIEN VAN BIBLIOTHEEK.NL  Er dient een complementariteit gecreëerd te worden tussen bibliotheek.nl en de traditionele bibliotheken:  Binnen de traditionele bibliotheek kan bibliotheek.nl dienen als zoekmachine om snel en efficiënt binnen het aanbod zaken te vinden. Het aanbod van computers met toegang tot bibliotheek.nl binnen de traditionele bibliotheek is daarom noodzakelijk.  Verder is er een rol weggelegd voor de traditionele bibliotheken om beter tegemoet te komen aan de bezoekers die op zoek zijn naar “beleving” (de relatiepatronen “Bron van ontspanning/ontsnapping” en “Ontmoeten van gelijkgestemden”).  De bibliotheek als fysieke plek om zich even terug te trekken uit de drukke wereld, een plaats om even weg te dromen is een sterkte van de traditionele bibliotheek -> aanbieden van een gezellige, toch serene en kalme sfeer  De bibliotheek als fysieke plek om gelijkgestemden te ontmoeten -> aanbieden van ontmoetingsruimten (bv. boekencafé), speciale themadagen, discussiefora, leesclubs,…

92 92 Aanbevelingen Traditionele bibliotheek ten aanzien van bibliotheek.nl 320330340350000010020030040 220210200190180170160150140 310 300 290 280 270 260 250 240 230 050 060 070 080 090 100 110 120 130 I WE ME THEM BRON VAN EXPLORATIE BRON VAN DOELGERICHT ZOEKEN BRON VAN KENNIS BRON VAN BELEVING Basispositionering Openbare Bibliotheek Onderscheidende positionering bibliotheek.nl Onderscheidende positionering traditionele bibliotheek


Download ppt "Mogelijkheden en opportuniteiten van bibliotheekinnovatie Kwantitatieve fase PRESENTATIE 13/01/2010 DDB Pim van der Linden DDB 0949."

Verwante presentaties


Ads door Google