De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

WELKOM! AV-VVP 2 maart 2013 Gastprovincie Oost-Vlaanderen.

Verwante presentaties


Presentatie over: "WELKOM! AV-VVP 2 maart 2013 Gastprovincie Oost-Vlaanderen."— Transcript van de presentatie:

1 WELKOM! AV-VVP 2 maart 2013 Gastprovincie Oost-Vlaanderen

2 Voorstelling VVP-werking De VVP en de legislatuur 2006 – 2012 • Hoogtepunten afgelopen legislatuur • Hoogtepunten 2012 2

3 Hoogtepunten afgelopen legislatuur 3

4 Historiek: 2007 Opening nieuwe locatie VVP VVP verlaat het Albertinaplein om zich definitief te vestigen op de Boudewijnlaan. De infrastructuur wordt gedeeld met het POV. 4

5 Historiek: 2008 Cepli VVP tekent een internationaal samenwerkingsakkoord om de belangen van het bovenlokaal bestuursniveau op Europees niveau te behartigen. De koepelorganisatie Cepli is een feit. 5

6 Historiek: 2009 Onderhandelingen 6 In 2009 werd de VVP ontvangen door formateur Kris Peeters. In haar memorandum klaagde de VVP de bestuurlijke ‘verrommelingen’ aan.

7 Historiek: 2010 Overleg met het Maatschappelijk middenveld VVP organiseerde op een succesrijke wijze een tweetal gesprekken met afgevaardigden van het maatschappelijke middenveld over de toekomst van het provinciaal bestuursniveau. 7

8 Historiek: 2010 ‘Voor een efficiënt Vlaanderen’ Het Vlaams regeerakkoord 2009 – 2014 kondigde een ‘interne staatshervorming’ aan. Hierbij komt het provinciaal bestuursniveau in focus te staan. Maar quid de meer dan 700 semi- bestuurlijke circuits, gedeconcentreerde diensten, … ? Tot op heden zijn deze nog niet onder de loep genomen. VVP lanceert de actie ‘Voor een efficiënt Vlaanderen’. 8

9 Historiek: 2011 Naar een ‘verscherpt takenprofiel’ VVP stelde haar verscherpt profiel voor aan de hand van een ‘wiskundige’ formule. Op de x-as werden de bevoegdheden tussen grondgebonden, persoonsgebonden en gebiedsgerichte taken uitgezet. Op de y-as werd aangeduid of de taakstelling ofwel een zuivere provinciale taakstelling is dan wel een taakstelling in samenwerking met gemeente en/of Vlaamse overheid. 9

10 VVP-blikvangers 2012 Inhoud • Project 1: Interne Staatshervorming • Project 2: Provincieraadsverkiezingen 14 oktober 2012 • Project 3: VVP-huisstijl 10

11 Interne Staatshervorming Inhoudelijk • Vanuit de VVP: aanzet tot verscherpt profiel (niet alles en nog wat doen) • In kaart brengen van onze bestuurlijke meerwaarde • Onderhandelingen met sectorministers (bevoegdheden motiveren en argumenteren) • Positief: decreten en bestuursakkoorden verankeren provinciale bevoegdheden 11

12 Provincieraadsverkiezingen Campagne 2000 • ‘De provincie doet verdacht veel voor U’ 12

13 Provincieraadsverkiezingen Campagne 2006 • ‘De provincie steekt al haar energie in U’ 13

14 • Interprovinciale campagne via –Regionale TV –Regionale radio –Advertentie in kranten 14 Provincieraadsverkiezingen 2012 ‘Druk je stempel op de provincie’

15 15 Provincieraadsverkiezingen 2012 Campagnefilm

16 Provincieraadsverkiezingen 2012 Campagnebeeld 16

17 VVP-huisstijl • Evolutie huisstijl: • Vernieuwde website www.vlaamseprovincies.be 17 Tot september 2000 Tussen september 2000 en 2011 Vanaf 2012

18 Hoe werkt de VVP? 1.De statutaire VVP-organen –Algemene Vergadering  Alle 351 provinciemandatarissen  9 stemgerechtigden per provincie –Raad van Bestuur  Maandelijks overleg  4 provinciemandatarissen per provincie –Bureau  Maandelijks overleg  Verkozen uit leden van de Raad van Bestuur 18

19 Hoe werkt de VVP? 2. Procedure: standpuntbepaling –Beleidscommissie per sector (= b-commissie)  Sectorgedeputeerden  Standpuntbepaling –Ambtelijke commissie per sector (= a-commissie)  Sector personeelsleden  Voorbereidend werk –Stafmedewerkers  Ondersteuning van het besluitsvormingsproces 19

20 Hoe werkt de VVP? 3.Voorstelling stafmedewerkers –Hans Bonnarens: economie, toerisme en Europa –Peter Gorlé: milieu, ruimtelijke ordening en mobiliteit –Evi Herelixka: landbouw, platteland en milieu –Gert Jansen: cultuur, jeugd, sport en communicatie –Hilde Rekkers: welzijn, woonbeleid en erediensten –Raymond Van Loock: bestuurszaken, directeur Secretariaat –Lynn Brabants –Stefanie Vinzent (secretaris) 20

21 Wat zijn de komende uitdagingen van de Vlaamse provincies? • Trachten te komen tot gemeenschappelijke projecten • Trachten de samenwerking met de gemeenten aan te scherpen • Trachten het verscherpt profiel waar te maken in elke provincie • Trachten het overleg met Vlaanderen in goede banen te houden • Trachten te komen tot verdere goede afstemming binnen de VVP 21

22 Bedankt leden van de Raad van Bestuur en leden van het Bureau voor het geleverde werk tijdens de afgelopen legislatuur! 22

23 Paç fat! Good luck! 23 সৌভাগ্য Հաջողությո ' ւն : Yaxşı şanslar Viel Gliek! Zorte on! Chañs vat! Bona sort! Onnea! Bonne chance! Viel Glück! Maikaʻi Pomaikaʻi! Bona furtuna Sretno! 祝你好運 Buena suette Καλή τύχη! Vill Gléck! Buona fortuna! Bon astre! 頑張ってね gambatte ne Succes! Provincies, laat van je horen!


Download ppt "WELKOM! AV-VVP 2 maart 2013 Gastprovincie Oost-Vlaanderen."

Verwante presentaties


Ads door Google