De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

JAARVERGADERING 2 APRIL 2014

Verwante presentaties


Presentatie over: "JAARVERGADERING 2 APRIL 2014"— Transcript van de presentatie:

1 JAARVERGADERING 2 APRIL 2014
HSV DEN HELDER JAARVERGADERING 2 APRIL 2014

2 AGENDA JAARVERGADERING 2014
HSV DEN HELDER AGENDA JAARVERGADERING 2014 Opening van de vergadering door de voorzitter. Vaststellen van de agenda Vaststellen notulen Uitreiken gouden en zilveren spelden. Financieel verslag. Verslag kascontrolecommissie seizoen 2013. Dhr. E. Schoorl en H. Gijzen. Reserve dhr. M. Bijma Dechargeren penningmeester. Verkiezing kascontrole Aftredend de heer E. Schoorl. 9 A Jaarverslag secretaris B Jaarverslag hoofdcontroleur C Jaarverslag jeugdcommissie D Jaarverslag waterbemonstering

3 AGENDA JAARVERGADERING 2014
HSV DEN HELDER AGENDA JAARVERGADERING 2014 10 Verkiezing bestuursleden Aftredend en herkiesbaar; Arjan Biemond, bestuurslid Aftredend en niet herkiesbaar: Cees L’ístelle, bestuurslid Cor Blankespoor, bestuurslid Gerrit Janssen, voorzitter Voorgedragen bestuursleden, T. Looijestein en M. Bijma 11 Beleid bestuur Beleidsplan , behaalde punten tot nog toe Voortzetting van de VBC’s, dhr. Biemond 12 Bespreking ingekomen stukken 2013 Aanpassing concoursreglement Wat verder ter tafel komt. 14 Rondvraag.  De pauze zal naar door de voorzitter ingelast worden. 15 Sluiten van de vergadering door de voorzitter.

4 2 HSV DEN HELDER VASTSTELLEN VAN DE AGENDA

5 HSV DEN HELDER 3 NOTULEN

6 HSV DEN HELDER HENGELSPORTHOOFDSTAD overgedragen aan Den Haag

7 4 HSV DEN HELDER GOUDEN EN ZILVEREN SPELDEN

8 HSV Den Helder ZILVEREN SPELDEN DE HEREN : LEEUW – DE VRIES

9 HSV DEN HELDER GOUDEN SPELDEN DE HEREN: DE HAAN DE HEER DE JONGE
SCHOTMAN SCHOORL

10 HSV DEN HELDER Balans per 31 december 2013 HSV Den Helder
5 Balans per 31 december 2013 HSV Den Helder Opvraagbaar bij Jeffrey Jumpertz

11 HSV DEN HELDER Kas controle commissie Dechargeren penningmeester
6-7-8 Kas controle commissie Dechargeren penningmeester Verkiezing kas controle commissie Aftredend E.Schoorl

12 HSV DEN HELDER Jaarverslagen

13 HSV DEN HELDER Jaarverslag secretaris, Fred Tak
Realisatie visstoepen Den Helder en opening Vele positieve berichten in de media. Goede contacten met de gemeente gerealiseerd, baggeren in De Schooten Zitting in diverse commissies, zoals kanoroute, Julianadorp en De Schooten

14 HSV DEN HELDER Jaarverslag secretaris, Fred Tak
Opnames van het populaire visprogramma VIS TV Mijlpaal bereikt met 3000ste lid Kampioenen

15 HSV DEN HELDER Jaarverslag secretaris, Fred Tak Kampioenen 2013
Witvissen: puntenkampioen P. d’Hulst met 4 punten gewichtskampioen P. d’Hulst met kg Baarzen: puntenkampioen E. Schoorl met 240 stuks Willem Vissertrofee C. L’istelle met 43 stuks Snoeken: R. Swart met 583 cm, 9 snoeken Grootste snoek D. Lem met 101 cm Gerrit Janssen bokaal Koppel Gerrit Janssen en Ron Swart Kind /ouder Fred Tak en Tijs Tak Karper: Quinten Smitz en Quinten Haas met drie vissen en 20,6 kg Jeugd witvissen 1. Irsa koopman 304 cm 2. Wesley van Sande 232 cm 3. Max Jumpertz 119 cm

16 HSV DEN HELDER Jaarverslag hoofdcontroleur, Cor Blankespoor
Nachtvissen, drie hengels en tent Controles Opleiding nieuwe BOA’s Bestuursleden worden controleur

17 HSV DEN HELDER

18 HSV DEN HELDER 9 c Jaarverslag jeugdcommissie, Hans Koopman en Michel Bijma 3 jeugdwedstrijden Jeugddag Quelderduijn

19 HSV DEN HELDER

20 HSV DEN HELDER

21 HSV DEN HELDER

22 HSV DEN HELDER Jaarverslag waterbemonstering, Cees L’istelle
Zuurstofgehalte in opp. Water Temperatuur Zichtdiepte Kleur Reuk Waterbeheersing Quelderduin Aanleg waterpartij De Schooten

23 HSV DEN HELDER Jaarverslag waterbemonstering, Cees L’istelle
Baggeren vijver in De Schooten

24 HSV DEN HELDER Verkiezing bestuursleden Aftredend en herkiesbaar
10 HSV DEN HELDER Verkiezing bestuursleden Aftredend en herkiesbaar - Arjan Biemond Aftredend niet herkiesbaar Cees L’istelle, bestuurslid Cor Blankespoor, bestuurslid Gerrit Janssen, voorzitter

25 HSV DEN HELDER Jutter van het jaar 2013

26 HSV DEN HELDER Verkiezing bestuursleden
Voorgedragen nieuwe bestuursleden Michel Bijma, bestuurslid Tom Looijestein, bestuurslid

27 HSV DEN HELDER Verkiezing bestuursleden Tom Looijestein, voorzitter

28 HSV DEN HELDER

29 HSV DEN HELDER 11 beleidsplan

30 HSV DEN HELDER Speerpunt 1
Het financieel en sportief gezond houden van de vereniging

31 HSV DEN HELDER Speerpunt 1
Geld door penningmeester op een vermogensrekening van de ING gezet Toch zullen wij er naar streven zoveel mogelijk geld terug te laten vloeien naar onze leden. Incasso’s zijn in samenwerking met Sportvisserij Nederland en heeft resultaat. Van de, op dit moment betaalde 2500 leden, hebben er 1800 een incasso. Ledenaantal 3099

32 HSV DEN HELDER Speerpunt 2 De Jeugd

33 HSV DEN HELDER Speerpunt 2 De jaarlijkse jeugddag terug laten komen
In seizoen 2014 meerdere jeugdwedstrijden De Jeugdsnoekdag uitbreiden Een zeevisdag voor de jeugd organiseren Jeugd kennis laten maken OP het water Jeugdleden verder uitbreiden

34 HSV DEN HELDER LEDENAANTAL HSV DEN HELDER stijging VISPAS % JEUGDVISPAS % EXTRA VISPAS % TOTAAL % Volgens sportvisserij Nederland is HSV Den Helder de hardst groeiende vereniging van Nederland

35 HSV DEN HELDER Speerpunt 3 Promotie van de vereniging

36 HSV DEN HELDER Speerpunt 3
De vereniging heeft een Website en verwacht dat deze meer gebruikt gaat worden door de leden. Gesprekken met de gemeente over het plaatsen van visstoepen,uitbaggeren,beschoeiing en een extra trailerhelling in Den Helder. Er is een contactpersoon bij de gemeente die de vereniging op de hoogte houdt van de ontwikkelingen. Dat is dhr. C. Kooy. Bij diverse gesprekspartners aanwezig, zoals Fiets- en Kanoroute, Internationale Vismigratiedag, wijkcommissie De Schooten en klankbordgroep Natuurvriendelijke oevers Julianadorp De visstoepen zijn inmiddels gerealiseerd

37 HSV DEN HELDER Speerpunt 3

38 HSV DEN HELDER Speerpunt 3 Bekendheid via radio en tv
Ons bestuur heeft zich positief in de media gepresenteerd, zoals krantenartikelen Controles op het water uitgevoerd kunnen worden met onze controleurs en BOA Het bestuur heeft een opslagloods gehuurd voor de boot en spullen van de vereniging

39 HSV DEN HELDER

40 HSV DEN HELDER Speerpunt 4
Samenwerking met de vliegvisvereniging “Glashelder”

41 HSV DEN HELDER Speerpunt 5 Betere samenwerking met de witvis club
“de Onderlinge”

42 HSV DEN HELDER Speerpunt 6 Uitbreiding snoekvissers en wedstrijden

43 HSV DEN HELDER Speerpunt 6
In 2013 is er wederom de Gerrit Janssen bokaal gevist. Deze wordt gevist in koppelvorm en ouder/kind. Dit is om de jeugd meer over het snoekvissen te laten leren en dit onder goede begeleiding. Onze Jeugdsnoekdag is dit jaar niet door gegaan wegens het afzeggen van Jan Eggers, waar wij mee zouden samen werken. De controleur bij het snoeken stopt na het seizoen 2014 en wij gaan dan over op het maken van foto’s met telefoon

44 HSV DEN HELDER De winnaars

45 HSV DEN HELDER Speerpunt 7 1 Uitzetting van karpers 2 Karpervissen

46 HSV DEN HELDER Speerpunt 7, punt 2
In 2013 is er wederom een 24 uurs wedstrijd georganiseerd door de HSV in samenwerking met dhr R. van Hees en M. Lapré. Het was een groot succes en zal zeker worden herhaald.(kjell) Uitzetting van karpers zijn goed ontvangen door leden en er worden steeds meer spiegels gevangen met grote gewichten. Kijk op onze site

47 HSV DEN HELDER

48 HSV DEN HELDER Speerpunt 8
Karpervijver realiseren, De Schooten, Heiligharn

49 HSV DEN HELDER Speerpunt 8
De gesprekken met de gemeente en hoogheemraadschap zijn gestart om wateren te beheren met betrekking tot beschoeiing en waterdieptes.

50 HSV DEN HELDER VBC Hollands Noorderkwartier. Hier heeft dhr. Biemond zitting in en wel als voorzitter van de werkgroep West

51 HSV DEN HELDER Voortgang VBC, VisstandBeheerCommissie
 Afgelopen jaar was een relatief rustig jaar voor de VBC’s. Door het indienen  van de visplannen in december 2012 zijn vanaf dat moment voor zowel het beroep- als de sportvissers de visrechten voor de komende jaren zeker gesteld waardoor de belangrijkste reden om samen te komen is vervallen.  Vorig jaar is er daarom slechts één vergadering geweest waarbij vooral is gesproken over de aanleg van natuurvriendelijke oevers en het project aal over de dijk.  Grote zorg bij de sportvissers door heel Nederland is dat na het uitputten van de aal- en snoekbaarsstand in het Ijsselmeer het beroep nu door het hele land op zoek is naar alternatieve inkomstenbronnen. Wolhandkrab is een alternatief maar in het voormalig Oostblok is er veel vraag naar witvis. Met name het in de winter met netten afvissen van witvis standplaatsen zoals jachthavens en bruggen begint landelijk toch wel ernstige vormen aan te nemen en men probeert hier paal en perk aan te stellen. Vooralsnog lijkt het in onze verenigingswateren mee te vallen. De ontwikkelingen zullen wij echter nauwlettend volgen.   De vraag naar witvis trekt ook stropers aan die een snelle boterham willen verdienen. Mocht u zaken zien die u verdacht vindt schroom dan niet om contact op te nemen met het bestuur?  Na jaren verwaarlozing van de gemeente is er nu een gestructureerde aanpak voor het uitdiepen van verenigingswater. Dit brengt echter wel de nodige kosten met zich mee en in deze tijd is overheidsgeld schaars. Zodoende zal er jaarlijks een beprekt gedeelte worden uitgediepte en is het een langdurig project.

52 HSV DEN HELDER 12-13 Ingekomen stukken en wat verder ter tafel komt

53 HSV DEN HELDER Verandering concoursreglement Het bestuur heeft besloten om het concoursreglement aan te passen. Hier volgen een aantal punten die veranderd worden. Punt 2 Het zinnetje met "minder dan 10 deelnemers dan gaat de wedstrijd niet door" wordt verwijderd en vervangen door "De wedstrijdleiding beslist of de wedstrijd gevist wordt" Punt 4 Het zinnetje "of een grote teil gevuld met water" laten vervallen. Punt 6 Bij "minimaal 15 meter" moet het "minimaal 25 meter" worden. Punt 8 Aanvulling bij het witvissen. Bij het ongeoorloofd verlaten van de wedstrijd en er wordt dus geen vis aangeboden bij de weging krijg je 3 punten extra straf. Het ongeoorloofd weg blijven houdt in dat er alleen bij hoogste uitzondering door de wedstrijdleiding besloten wordt dat er geen puntenbijtelling komt. Bv bij ziekte Punt 9 "wedstrijdformulier" vervangen door "formulier op de website"

54 HSV DEN HELDER 14 RONDVRAAG

55 HSV DEN HELDER 15 AFSLUITING

56 HSV DEN HELDER BEDANKT VOOR DE AANDACHT EN EEN GOEDE VANGST IN 2014


Download ppt "JAARVERGADERING 2 APRIL 2014"

Verwante presentaties


Ads door Google