De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

© APB 2005 ePrescription : First results of a current situation analysis and a feasability study in Belgium Dirk BROECKX Secretaris-Generaal APB

Verwante presentaties


Presentatie over: "© APB 2005 ePrescription : First results of a current situation analysis and a feasability study in Belgium Dirk BROECKX Secretaris-Generaal APB"— Transcript van de presentatie:

1 © APB 2005 ePrescription : First results of a current situation analysis and a feasability study in Belgium Dirk BROECKX Secretaris-Generaal APB broeckx.dirk@mail.apb.be Telematics @ health. be 2 december 2005 Telematics @ health. be

2 © APB 2005 Menu 3. Sleutelbegrippen 1. Toelating 2. Vrije keuze 3. Leesbaar / volledig 4. Patiëntendossier 5. Administratie 6. Bewijsstuk 7. Communicatiemiddel 1. De EMV werkgroep APB 1. Waarom en hoe ? 2. De bevraging / enquête 3. Verzekerbaarheid & Hfdst IV 4. Statistische aspecten 2. Rationeel voorschrijven 1. Één databank over geneesm. 2. Doenbaarheidsstudie

3 © APB 2005 De EMV Werkgroep op APB 1. Waarom en hoe ? 1. Vooraleer te starten met EMV, moeten we inzicht verwerven in eenieders standpunt en een coherente visie ontwikkelen 2. Welke modellen ? Voor- en nadelen ? 3. Wat is de toegevoegde waarde voor eenieder ? (maw: waarom zou je een EMV willen ?) 2. De bevraging / enquête 1. Sleutelfiguren worden bevraagd 2. Enquête met 15 vragen 3. Resultaten : voorjaar 2006

4 © APB 2005 A) Over het Concept 1) Wat is, volgens u, de definitie van een elektronisch medisch voorschrift voor geneesmiddelen? 2) Welk zijn volgens u de meest aangewezen media, technieken, dragers of infrastructuren om het voorschrift van de voorschrijver naar de apotheker ter versturen en waarom? B) Waarom? 3) Waarom zou u de voorkeur geven aan een EMV boven een huidig klassiek voorschrift? (wat is de toegevoegde waarde ervan voor u?) 4) Welke is volgens u de toegevoegde waarde voor de andere betrokkenen, met name artsen, patiënten en apothekers? 5) Hoe zal de tarifering, facturatie, terugbetaling van het voorschrift veranderen? 6) Welke gevaren zijn er verbonden aan de invoering van het EMV? 7) Wat is het belang van het EMV en de plaats ervan binnen het bredere kader van de ziekteverzekering (verzekerbaarheid, attesten, facturatie, controle, medische gegevens, statistische gegevens…) ? 8) Zijn deze aspecten in uw ogen onderling gelinkt of ziet u ze eerder als afzonderlijke aspecten?

5 © APB 2005 C) Wie doet wat? 9) Hoeveel gaat het kosten, wie gaat het betalen en hoe zal dit gebeuren? 10) Wie zal instaan voor de nodige standardisatie van gegevens en gegevenstromen? 11) Welke personen, instanties, verenigingen, zouden volgens u een dergelijk systeem moeten beheren? 12) In bepaalde modellen kan het EMV er toe leiden dat (met volle respect voor de privacy) statistische gegevens kunnen verzameld worden over voorschriften. Vindt u dit zinvol, en zo ja, wie moet dit beheren? D) Varia 13) Wat doet u al (op vlak van EMV) of wat plant u? 14) Zijn er andere aanverwante on-line toepassingen die al bestaan of waarmee u reeds werkt? 15) Welke zijn de andere actoren in verband met het EMV?

6 © APB 2005 Verschillende mogelijke modellen: Directe verzending van arts naar apotheker. De arts verstuurt het voorschrift naar de apotheker die de patiënt aangeeft op het moment van de consultatie. Gebruik van een centrale database. De arts plaatst het voorschrift op (een) centrale server(s). De patiënt kiest zijn apotheek op het moment van afhalen. De apotheker kan via de centrale server(s) het voorschrift downloaden. Chipkaart De arts zet het voorschrift op een chipkaart. De patiënt kiest zijn apotheek op het moment van afhalen. Hybride systeem. De patiënt kan kiezen op welke wijze het voorschrift getransporteerd wordt: ofwel via de chipkaart, ofwel via de centrale database. Andere ???

7 © APB 2005 De EMV Werkgroep op APB 3. Verzekerbaarheid & Hfdst IV 1. Huidig systeem SIS kaart heeft nadelen 2. Carenet light ? Pas tegen 2007 ? 3. Vraag apothekers: permanent en geupdatet (batch), voor alle actieve patiënten, de verzekerbaarheid en Hfdst IV attesten op de computer in de apotheek. 4. Denkpiste: snellere en betere oplossing via de tussenschakel van de tariferingdiensten ? 4. Statistische aspecten 1. Farmanet / Profielen Controle- & Evaluatie Dienst / ….. 2. Artsen en apothekers moeten hun eigen gegevens zelf én samen kunnen gebruiken en beheren (cfr. IFEB sinds 1992)

8 © APB 2005 Tool voor rationeel voorschrijven 1. KB betreffende goedkoop voorschrijven 1. DCI/ VOS ? 2. Generieken aanmoedigen ? 3. Opleggen van percentage generieken/goedkopere gen. ? 4. rationeel voorschrijven vergemakkelijken ! 2. Één databank over geneesmiddelen 1. BCFI / RIZIV / Ariane /… 3. Doenbaarheidsstudie 1. Bevragen artsen, apothekers, softwarehuizen 2. Samenwerking met BCFI, RIZIV, APB

9 © APB 2005 1. Toelating Een voorschrift is een wettelijk document waarmee de arts toelating geeft aan een apotheker om aan een patiënt een (voorschriftplichtig) geneesmiddel af te leveren. NB: een « recipe » is en blijft een toelating en geen bevel. De patiënt beslist uiteindelijk steeds zelf of hij een geneesmiddel al dan niet wil gebruiken. Noodzaak voor arts, apotheker, patiënt en voorschrift: Autenticiteit Certificatie Onvervalsbaar maken Uniek be.Health sleutelbegrippen

10 © APB 2005 2. Vrije keuze De patiënt moet op elk ogenblik de vrije keuze hebben van zorgverstrekker (arts en apotheker) De patiënt moet de volledige en effectieve vrijheid bewaren van keuze van tijdstip en plaats van aflevering model waarbij de arts het voorschrift « opstuurt » naar de apotheker, « gekozen » door de patiënt. psychologisch en emotioneel aspect van het «voorschrift» en van het papier-document voor de patiënt ? (cfr. het toelating aspect) noodzaak papier te behouden voor buitenlands gebruik server-model ?

11 © APB 2005 A plausible scenario Patient SAPED SAM DoctorPharmacist Mutualities INAMI TD Pharmanet SAM Source: MCE conference (Paris – November 2000) SAPED: Secure & Autenticated Pharmaco-Epidemiological Database SIS

12 © APB 2005 3. Leesbaar en volledig Een computer-gegenereerd voorschrift is eerste essentiële stap: Duidelijker en beter leesbaar Identificatie van de patiënt (naam en voornaam) Naam, adres, telefoon, (GSM / mail/…) van de arts Product, vorm, dosering, hoeveelheid Posologie en bijkomende gebruiksaanwijzing Duur van de behandeling… Datum van voorschrift en eventuele uitgestelde aflevering Indicatie (zeker bij bepaalde producten of pathologieën) INN benaming (zeker bij internationale situaties) Ondersteuning met tarief- en wetenschappelijke databanken Minder leesfouten minder afleverfouten beter therapeutisch resultaat De patiënten wachten !

13 © APB 2005 4. Patiëntendossier De arts registreert het voorschrift in het GMD / EMD De apotheker registreert de aflevering in het patiëntendossier Het elektronisch voorschrift de weg naar één centraal medisch- farmaceutisch dossier Maar ! Wie heeft dan toegang tot wat ? Apotekers willen zicht (in bepaalde gevallen) op indicatie, pathologie,… Artsen willen zicht op volledig medicatiegebruik (inc l. zelfzorg) Beiden hebben belang bij zicht op compliance / adherence (informed consent van de patiënt) Zicht op voorschriften / afleveringen van andere zorgvertrekkers Beschikken over eigen data én peer review kwaliteitsverbetering EMV EMD

14 © APB 2005 5. Administratie Huidige administratieve werklast moet dringend verminderd worden ! Modern en beter systeem om verzekerbaarheid én Hfdst IV attesten van alle actieve patiënten permanent in de apotheekcomputer te hebben (+ snelle update voor nieuwe patiënten) Snellere en (meteen) correcte tarifering/ facturatie ? meer tijd voor de patiënt betere farmaceutische zorg en begeleiding van de patiënt beter therapeutisch resultaat Carenet ?

15 © APB 2005 Volledige integratie: neen ! Patient DoctorPharmacist INAMI Super- Pharmanet Id. Id.. Mutualities Id.

16 © APB 2005 6. Bewijsstuk Controle op Juistheid van de terugbetaling/facturatie Voorschrijfgedrag / voorschrijfprofiel Effectieve aflevering (unieke barcode) Rol en belang van de TD en VI Vandaag: clearinghouse tussen apotheker en ziekteverzekering. Worden tariferingdiensten én de ziekenfondsen obsoleet (voor wat betreft de terugbetaling) of zal men hun rol herdefiniëren ? Checken op juiste aflevering Elektronisch recipe wordt vergeleken met ingescande barcode van het afgeleverde product ? Controle & evaluatie

17 © APB 2005 7. Communicatiemiddel Pharmaceutical care Rationele therapiekeuze Optimaal gebruik (compliance, concordance, adherance) Opsporen, registreren en oplossen van DRPs Betere samenwerking / communicatie arts-apotheker Herhalen van dezelfde boodschap naar de patiënt Voorschrift DRPs Juiste medicatie, dosering, vorm, posologie? Vermijden van dubbelmedicatie Andere DRPs: patiëntgebonden problemen Ontbrekende medicatie (probleem van het naschrift) Nevenwerkingen, intercaties, mogelijk misbruik… Doorverwijzing telkens wanneer nodig Opname en ontslag-management ziekenhuis MFO & Pharm.Care

18 © APB 2005 Conclusies Inzicht, visie en totaalbeeld zijn nodig Overleg en bevraging Toegevoegde waarde duidelijk bepalen voor elke betrokkene Model(len): goed kiezen Zorgverstrekkers dringend en nauw betrekken bij Be.health !


Download ppt "© APB 2005 ePrescription : First results of a current situation analysis and a feasability study in Belgium Dirk BROECKX Secretaris-Generaal APB"

Verwante presentaties


Ads door Google