De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Het Elektronisch Medisch Voorschrift (EMV)

Verwante presentaties


Presentatie over: "Het Elektronisch Medisch Voorschrift (EMV)"— Transcript van de presentatie:

1 Het Elektronisch Medisch Voorschrift (EMV)
Dr. Th.Putzeys Apotheker L.Baert Medisch Discussieforum

2 Het Elektronisch Medisch Voorschrift (EMV)
1. Doelstellingen een theoretisch model maken voor het EMV, geschikt voor het gebruik tussen zelfstandig arts en zelfstandig apotheker 2. Materiaal en Methode

3 Opzet Theoretisch model opstellen Europese richtlijnen respecteren
Standaardprotocollen (TCP/IP, …) “Open” systeem (platform-onafhankelijk) Aangepast aan Belgisch systeem Link naar EMD Ambulante zorg, tussen zelfstandig arts en zelfstandig apotheker, maar link naar ziekenhuis voorzien

4 Het Elektronisch Medisch Voorschrift (EMV)
3. Resultaten

5 Het Elektronisch Medisch Voorschrift (EMV)
3.1 Definities Voorschrift Centrale Server Databanken voor Medicatie

6 Flow: twee modellen Rechtstreekse versturing

7 Flow: twee modellen 2. Centrale server

8 Algemene principes 1 Zo weinig mogelijk veranderingen, in feite slechts één, namelijk: Toevoeging van Voorschrift-ID-nummer = een uniek voorschriftnummer onder vorm van een barcode, inleesbaar door de apotheker

9 Algemene principes 2 Een medisch voorschrift moet beschouwd worden als een bijzondere vorm van communicatie-uitwisseling tussen gezondheidswerkers. Het EMV moet dus mutatis mutandis ook model kunnen staan voor andere communicatie tussen gezondheidswerkers.

10 Algemene principes 3 Eén geneesmiddel per voorschrift
Het magistraal voorschrift blijft behouden binnen het EMV, maar moet behandeld worden o.v.v. tekst. Ook niet medicamenteuze producten van de apotheek Codering van medicatie met CNK. Als dat niet kan, en enkel dan: vrije tekst. De databank voor medicatie wordt geleverd door het BCFI Andere databanken worden niet uitgesloten, maar dienen te zorgen voor mapping naar het BCFI. Centrale server

11 Algemene principes 4 Centrale server
De communicatie tussen arts en apotheker door middel van een EMV moet verlopen via een centrale server (of beter nog een netwerk van servers) en niet rechtstreeks. Deze centrale server(s), en ook het (geanonimiseerde) statistisch/epidemiologisch gedeelte kunnen enkel onder toezicht staan van artsen en apothekers Het gedeelte statistiek en epidemiologie moet fysisch gescheiden zijn van het gedeelte interactieve server. Het geheel van communicatie-uitwisseling tussen arts en apotheker moet platformonafhankelijk kunnen werken

12 Algemene principes 5 Identificatie door middel van een uniek nummer is nodig: voor arts (RIZIV-nummer), apotheek (APB-nummer van de apotheek + RIZIV-nummer van de apotheker), patiënt (rijksregister, SIS-kaart, ZIS,...??) voorschrift (RIZIV-nr arts + datum/tijdstempel).

13 Flow EMV Tariferings- dienst apotheken Mutualiteiten RIZIV
Afgeleverd geneesmiddel EMV RIZIV EMV Anonimisatie Monitoring (piloot-fase) •Statistieken •Epidemiologie •Evaluatie •Artsen •Apothekers Kopie op papier met barcode volgnummer voorschrift Patiënt-ID-nummer + Voorschrift-ID-nummer

14 Het Elektronisch Medisch Voorschrift (EMV)
3.3 De Inhoud van het EMV

15 De Inhoud van het medisch voorschrift
Message Header Algemene Gegevens Arts Patiënt Geneesmiddel Modaliteiten aflevering Apotheker

16 Algemene Gegevens van het Voorschrift
Voorschrift-ID-nummer Datum en tijd opstellen van voorschrift Opmerkingen over het voorschrift Taal Voorschrift, enz. Gegenereerd door SW arts algemene opmerkingen Ingevuld waar nodig

17 Gegevens Arts Arts-ID-nummer Naam, Voornaam Adresgegevens Telefoon GSM
Webadres Fax RIZIV-nummer

18 Gegevens Patiënt Patiënt-ID-nummer Naam-Voornaam Geboortedatum
Geslacht Mutualiteitsgegevens Telefoon Adresgegevens ZIS ? SIS ? RR-nr? Mut.gegevens dikwijls fout bij de arts!

19 Gegevens Geneesmiddel
Naam geneesmiddel Ofwel: de CNK van het product DCI (INN) Magistrale met CNK Magistrale in vrije tekst

20 Medicatie omschrijving

21 Gegevens Geneesmiddel
Posologie Dosering (tablet, suppo, …, 5ml, 10ml, 15ml (geen aanduidingen per lepel!) Maatjes?? Aantal/dag/week/maand Voor/Na eten, slapen,…

22 Voorbeeld Voorschrift
R/ Augmentine 500 mg DT/ 1 doos met 16 caps S/ 3 x 1 caps / dag gedurende 5 dagen

23 idem voorbeeld in xml (deel 1)
… <content> - <medication> <cd S="CD-DRUG-CNK" SV="1999"> </cd> <tradename>Augmentin caps 500mg</tradename> - <presentation> <cd S="CD-DRUG-PRESENTATION" SV="V1.0">cap</cd> </presentation> - <strength> <decimal>500</decimal> <unit> <cd S="CD-UNIT" SV="V1.0">mg</cd> </unit> </strength> - <route> <cd S="CD-DRUG-ROUTE" SV="V1.0">oral</cd> </route> <numberofpackage>1</numberofpackage> - <package> <cd S="CD-UNIT" SV="V1.0">box</cd> /package> <quantityperpackage>16</quantityperpackage> </medication> </content>

24 idem voorbeeld in xml (deel 2)
- <lifecycle> <cd S="CD-LIFECYCLE" SV="1.0">prescribed</cd> </lifecycle> - <quantity> <decimal>1</decimal> </quantity> - <frequency> <decimal>3</decimal> - <unit> <cd S="CD-UNIT" SV="1.0">daily</cd> </unit> </frequency> - <duration> <decimal>5</decimal> - <unit> <cd S="CD-UNIT" SV="1.0">day</cd> </unit> </duration> </item> </transaction> </folder> </kmehrmessage>

25 Gegevens Geneesmiddel
Overschrijden maximale dosis Opmerking Tarifering derde betaler Dokter geeft duidelijk aan dat hij de normale maximale dosis bewust overschrijdt (= handtekening nu) Vrije tekst: over geneesmiddel of posologie Speciale voorwaarden tarifering: standaardiseren wat mogelijk is, 'Derde betaler toegelaten‘,…

26 Modaliteiten Aflevering
Datum uitvoerbaarheid of de gewenste datum van aflevering Elektronische handtekening ? [item.beginmoment] [transaction.signature] ?

27 Gegevens Apotheker Apotheek-ID-nummer Afleveringsdatum Attestnummer
Vlag Aflevering APB-nummer apotheek + RIZIV-nummer titularis (conform Farmanet) Datum vanaf wanneer het geneesmiddel afgeleverd wordt Bijv. Bf,… Afgeleverd / Niet afgeleverd / Gesubstitueerd

28 De Inhoud van het medisch voorschrift
Message Header Algemene Gegevens Arts Patiënt Geneesmiddel Modaliteiten aflevering Apotheker

29 Status van het EMV Voor de server is een voorschrift:
in uitvoering (of in transactie), afgeleverd, niet afgeleverd, vervallen.

30 Encryptie en Veiligheid van het EMV (1)
een medisch voorschrift is een niet-geadresseerd bericht. vrije keuze = dubbele inhoud (slaat zowel op de beslissing om het bericht te versturen als op de keuze van de geadresseerde) trusted-third-party?

31 Encryptie en Veiligheid van het EMV (2)
automatisch bericht van ontvangst? levensduur van zo'n bericht? handtekening van de afzender? de patiënt moet beschikken over de informatie om een bericht op de server te identificeren

32 Privacy en Deontologie 1
Het EMV biedt een aantal nieuwe mogelijkheden aan patiënt, arts en apotheker:

33 Privacy en Deontologie 2
Overzicht van bestelling opvragen Overzicht van huidige medicatie opvragen Overzicht van vorige medicatie opvragen Patiënt kan voorschrift of medicatie verwijderen

34 Privacy en Deontologie 3
Daarnaast zijn er ook een aantal vragen: - kan dat allemaal wel? - moet het papieren voorschrift blijven bestaan? - moet het voorschrift na het ophalen van de medicatie gewist worden uit de server? - ...

35 Waarom een EMV? Vermijden van fouten Efficiënte workflow
Leesbaarheid voorschriften Interpretatie… Efficiënte workflow Vermindering gespendeerde tijd (antwoorden apr, vernieuwingen, integratie met EMD, …) Automatische integratie bij apotheker/arts

36 Waarom een EMV? Mogelijke feedback naar arts bij aflevering
Naast centraal medisch dossier ook centraal farmaceutisch dossier? Zicht over totale medicatiehistoriek Interacties, overgebruik, spoeddossier, … Hulp bij voorschrijven Interacties Standaard databases (geneesmiddelen, …)

37 Bedreigingen Big Brother gevoel Vrije keuze arts / apotheker / …
Beveiliging / privacy Afhankelijkheid van computer

38 Besluit 1 Principe van de Centrale Server, platform onafhankelijk
Medicamenten database = BCFI Codering medicament dmv CNK Papieren voorschrift blijft (voorlopig?) bestaan Een EMV is een niet-geadresseerde boodschap in XML (Kmehr) Identificatie van de Patiënt (hoe??) Magistraal voorschrift is voorzien (vrije tekst)

39 Besluit 2 Uitgaande van het Belgisch model van papieren voorschrift,
Getoetst aan, en uitgebreid met een aantal Europees aanvaarde gegevens van het EMV, Werd de inhoud aangepast aan Kmehr, Met als resultaat een EMV geschreven in XML, Voldoende soepel om latere aanpassingen toe te laten.

40 Referenties en adressen
Volledig Rapport EMV: J. Theilgaard, MD, "Message Implementation Guide for Prescription", version 1.0, voor het CoCo project, on behalf of Medcom, Denmark. Kmehr: Commissie standaarden: Advies 2 m.b.t. EMV: Advies 4 + XML-formattering:


Download ppt "Het Elektronisch Medisch Voorschrift (EMV)"

Verwante presentaties


Ads door Google