De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

WELKOM IN DE VIJFDE KLAS 2016-2017 HILDE DE WITTE

Verwante presentaties


Presentatie over: "WELKOM IN DE VIJFDE KLAS 2016-2017 HILDE DE WITTE"— Transcript van de presentatie:

1 WELKOM IN DE VIJFDE KLAS 2016-2017 HILDE DE WITTE hilda.dewitte@skynet.be

2 SCHOOLNIEUWTJES Medische fiche Afwezigheidsbriefjes in aganda Max 4 halve schooldagen onwettig afwezig Doktersbewijs voor toedienen van medicijnen Drankjes per 10 (6 euro cash in gesloten omslag bij voorkeur maandag) LO : abonnement 17 zwembeurten (17 euro cash in gesloten omslag), badmuts Alle betalingen opnieuw cash in gesloten omslag met naam, klas + wat) Info via nieuwsbrief website

3 AGENDA

4 Doel: leren plannen Geen weekbrieven Dagelijks paraferen Dinsdag afgeven Vrijdag geen nieuwe taak of toets tegen de volgende dag Taak of les volgende dag of gepland Bingeltaak (ind of klass.) gepland (ca week tijd) Kerst en eindejaarstoetsen reeds vooraf aangekondigd via brief

5 FRANS

6 Modules (ca 2 weken) 1.Bonjour! 2.Bon anniversaire 3.Tu habites où? 4.Un tour dans le cobra 5.Concours de chansons 6.Il fait beau? 7.Mayonnaise ou ketchup? 8.Q’est-ce qu’on va faire?

7 9. C’est pour l’école … 10. Les cyber-copains 11. Quel numéro? 12. Téléphone! 13. Il est gentil. 14. Être papa, c’est dur! 15. Cherche contact

8 Opbouw module Intro Écoutez Écoutez, lisez, jouez (met eigen namen kunnen lezen, toepassen, niet van buiten leren) C’est à dire (correcte uitspraak) C’est à lire (herhaling van dialoog maar in tekstvorm) Activités (oef op vocabulaire, correct kopiëren, luisteroef) Blad met vocabulaire

9 Pistes pour parler (adhv schema zelf dialoogjes mondeling maken) Sous la loupe (grammatica) – Zie flappen – Les verbes vervoegen Indicatif présent (t.t.) van: avoir, être, aller, prendre, vouloir, pouvoir + les verbes –er Passé composé (j’ai vu): als uitdrukking Je voudrais, tu voudrais, il voudrait des frites. (= vouloir conditionel présent): als beleeftijdsvorm Je vais regarder la télé, je vais boire un coca (in de toekomst)

10 Oefeningen À copier Francoflash (weetje over Frankrijk, Wallonië) À retenir (wat moeten we blijven onthouden), goed inoef voor toets Tiroir à mots (woordenkastje), goed inoef voor toets Boîte à expression, goed inoef voor toets

11 Materiaal Cahier d’apprentissage A+B Klein mapje

12 Toets Kopiërend schrijven, werkwoorden, grammatica kunnen toepassen Dagelijks inoef + herhalen in de klas gedaan Dialogen schrijven vergemakkelijkt het leren? Aankondiging 2 à 3 dagen vooraf Schriftelijk (+ grammatica) Mondeling (partnerwerk/lkr) Herhaling module 5, 10, 15 + grote toets – Schriftelijk – Luistertoets – Mondeling (lkr)

13 WERELDORIËNTATIE (WO)

14 Thematisch (ca 3 à 4 weken) Histo.mundo – kinderen van alle tijden Geo.mundo – wegwijs in mijn atlas en mijn land Bio.mundo – hoog boven ons hoofd Techno.mundo - techniek op mijn bord Histo.mundo – wanneer krijg ik vrijaf? Geo.mundo – van laag naar hoog in ons land Bio.mundo – leven in de natuur Techno.mundo – techniek in de steigers Socio.mundo – aan de slag!

15 Materiaal Bronnenboek Ringmap (na toets in dikke map) – Werk(invul)boekje per thema (klassikaal of individueel verbeterd) - herhaling - toetsenwijzer (duidelijk verklaren, begrijpen, opzoeken,….) -Extra blaadjes -Oefentoetsen: leerstof inoefenen via www.educatief.diekeure.be/mundoleerling www.educatief.diekeure.be/mundoleerling

16 Toets Aankondiging ca week vooraf Deel 1 - gesloten boek Deel 2 – open boek Taak

17 Begin schooljaar Werken met het agenda Klasafspaken Zo verbetert de juf Welke huiswerker ben jij? Wie ben ik? Mijn stamboom

18 NEDERLANDSE TAAL

19 Thematisch Klaar voor de start Over het muurtje Puur natuur Jong en minder jong Kunstig Een goed gevoel Zappen…? Witte duiven Op ontdekking Baas boven baas

20 Leren voor later Mee met de mode Boek in, boek uit Sta je man … of vrouw Knuffelen Een drama O, zit dat zo? Kijk wat ik kan Weet jij de weg? Zalig (n)iets doen

21 Spreken Correct verstaanbaar in de klas tegen lkr en lln Spreekoefeningen – Stamboom voorstellen – Actua – Vertellen over een gelezen boek – Voorstelling van kookopdracht, productieproces, land, dier (adhv stappenplan, vraagjes…) Voordragen

22 Luisteren Zender Ontvanger Boodschap De bedoeling Passende vraag formuleren bij een voorgelezen tekst Correct taalgebruik tussen bepaalde personen beoordelen

23 Lezen Expressief (hardop) lezen Begrijpend lezen – Oorzaak en gevolg – Soorten teksten (fictie en non-fictie) – Hoofdgedachte – Hoofdpersoon – Sleutelwoorden (kernwoorden) – Verwijswoorden – Signaalwoorden – Schema maken – Tekst reproduceren

24 Tutorlezen samen met de 2 de klas – Rol van de 5 de klas = tutor – Wijzen op correct lezen – Aangeleerde strategieën toepassen – Sociaal -emotioneel

25 Taalbeschouwing Persoonsvorm Onderwerp Gezegde (is-zin of doe-zin) Werkwoord Zelfstandig naamwoord (eigennaam) Bijvoeglijk naamwoord Lidwoord

26 Taalbeschouwing - woordenschat Synoniemen en tegenstellingen Afleidingen en samenstellingen Leenwoorden Spreekwoorden Gebruik van het woordenboek (passende lidw, mv, m of v, richtwoorden, betekenis, passende zin maken) Van V Van Dale basiswoordenboek

27 Materiaal Leesboek A+B Werkboek A+B Ringmap (dikke map)

28 Toetsen Kleine toets (bvb. spreekwoorden, synoniemen, het gezegde…) Grote toetsen per leerdomein – Aankondiging ca week vooraf – Toetsenwijzer met leerstof (zie meenemertjes in taalwerkboek) + te herhalen oefeningen – Eventueel herhalingsoefeningen Taak

29 Schrijven – creatief schrijven Klad (blad met lijntjes met telkens een lijntje tussen) Net (groot wit blad met lijntjes of afgeprint + illustratie), afwerken op datum Beoordeling : inhoud (= duidelijk, gevraagde opdracht), logische opbouw, variatie in zinsbouw en woordkeuze, spelling (correct, hoofdletters en leestekens, werkwoorden), zorg (net + passende illustratie)

30 Schrijven - spelling

31 20 woordpaketten Tegenwoordige tijd + verleden tijd (via stappenplan (achteraan in Tijd voor Taal) en mag altijd gebruikt worden) Inoefenen via bingel (thuis)

32 Maandag aanbreng Dinsdag inoefening als huistaak Vrijdag dictee Controledictee (5) ca week vooraf aangekondigd

33 MATERIAAL Werkschrift - tijd voor taal spelling Oefenblaadjes (ringmap) Schriftje voor dictee

34 WISKUNDE

35 GETALLEN - getallenkennis Getallen tot 10 000 000 en kommagetallen bestaande uit max 8 cijfers Negatieve en positieve getallen vergelijken Kenmerken van deelbaarheid Functies van getallen G.g.d. en k.g.v. Romeinse cijfers De mediaan Staafdiagrammen en lijngrafieken

36 GETALLEN - hoofdrekenen Eigenschappen van bewerkingen Snel rekenen Toepassingen Met of zonder tussenstappen (kladpapier gebruiken)

37 GETALLEN - cijferen Delen tot 0,001 Delen door TE Vermenigvuldigen met TE Optellen met 3 termen Controlebewerking (= omgekeerde bewerking) noteren + oplossen met ZRM Terminologie toepassen Toepassingen Werken steeds op ruitjes (1 cijfer per vak), zelf schikken, komma juist plaatsen, onthoudingen noteren

38 GETALLEN – breuken en percenten Breuken aanduiden en vergelijken Breuk nemen van een getal Bewerkingen met breuken Breuken vereenvoudigen Breuken en percenten Breuken omzetten naar percenten Percent van een getal Toepassingen (Korting, nieuwe prijs, intrest, kapitaal)

39 Meten Snelheid, tijd, afstand berekenen Schaal rekenen De oppervlakte van vierkant, rechthoek, driehoek, parallellogram Oppervlaktematen en landmaten (herleidingen) Oppervlakte en omtrek van grillige figuren Verdelen of omstructureren tot parallellogrammen en driehoeken Hoeken meten en tekenen tot 1° nauwkeurig Toepassingen

40 Meetkunde Balk en kubus Bouwsels Coördinaten Een route weergeven op kaart Symmetrieassen tekenen Ruiten en parallellogrammen tekenen Cirkels tekenen (straal, diameter) Patronen analyseren, schematisch voorstellen en verder zetten

41 Materiaal Leerboek (theorie opzoeken adhv inhoud/register, paarse streep voor 6 de klas) Werkboeken A+B+C+D+E Huiswerkboekje Schrift Werkblaadjes in ringmap Hulpkaarten en tabellen Geo-driehoek, meetlat, passer, potlood, gom ZRM

42 Toetsen Kleine toets Grote toets per leerdomein – Ca week vooraf aangekondigd – Toetsenwijzer met vermelding van te herhalen lessen in werkboek + herhalingsoef (in de klas wordt tijd gemaakt om info te vragen, oef samen te herhalen op vraag van lln, oef worden niet individueel verbeterd) – Zelf info zoeken in leerwerkboek – Juni : overzicht per leerdomein met de gevraagde leerstof + verwijzing naar herhalingslessen

43 TOETSENMAP + RAPPORT TOETSENMAP – Zo snel mogelijk – Laten handtekenen – Toetsenmap voor rapport niet getekend, geen rapport – Blijven bewaard op school RAPPORT (4 rapporten : herfst, kerst, Pasen, einde, rapport wordt meegegeven op OC of volgende dag aan de leerling)

44 WEETJES Werkboeken (niet kaften) – Zelfcontrole adhv oplossingen – Klassikale Verbetering (KV) – Samen gemaakt aan bord of Zie Bord (ZB) – Regelmatige controle lkr, gezien + datum Leerboeken (kaften), teruggeven einde schooljaar Takenbord : musicmaster, verslaggever Verjaardag : SPOTLIGHTKOFFER

45 Leuk om te hebben thuis en te kunnen gebruiken Lijntjespapier (A4) Geodriehoek Woordenboek (prisma ca 10 euro) USB-stick Eventueel passer Eventueel eenvoudig ZRM

46 AVONTURENKLASSEN SY 24-28 april 2017 LES ROCHERS DE SY Rue Principale 21 4190 Sy (Ferrières) www.fun-adventure.be www.fun-adventure.be

47 dank u


Download ppt "WELKOM IN DE VIJFDE KLAS 2016-2017 HILDE DE WITTE"

Verwante presentaties


Ads door Google