De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

RESEARCH POSTER PRESENTATION DESIGN © 2015 www.PosterPresentations.com (—THIS SIDEBAR DOES NOT PRINT—) DESIGN GUIDE This PowerPoint 2007 template produces.

Verwante presentaties


Presentatie over: "RESEARCH POSTER PRESENTATION DESIGN © 2015 www.PosterPresentations.com (—THIS SIDEBAR DOES NOT PRINT—) DESIGN GUIDE This PowerPoint 2007 template produces."— Transcript van de presentatie:

1 RESEARCH POSTER PRESENTATION DESIGN © 2015 www.PosterPresentations.com (—THIS SIDEBAR DOES NOT PRINT—) DESIGN GUIDE This PowerPoint 2007 template produces an A0 presentation poster. You can use it to create your research poster and save valuable time placing titles, subtitles, text, and graphics. We provide a series of online tutorials that will guide you through the poster design process and answer your poster production questions. To view our template tutorials, go online to PosterPresentations.com and click on HELP DESK. When you are ready to print your poster, go online to PosterPresentations.com Need assistance? Call us at 1.510.649.3001 QUICK START Zoom in and out As you work on your poster zoom in and out to the level that is more comfortable to you. Go to VIEW > ZOOM. Title, Authors, and Affiliations Start designing your poster by adding the title, the names of the authors, and the affiliated institutions. You can type or paste text into the provided boxes. The template will automatically adjust the size of your text to fit the title box. You can manually override this feature and change the size of your text. TIP: The font size of your title should be bigger than your name(s) and institution name(s). Adding Logos / Seals Most often, logos are added on each side of the title. You can insert a logo by dragging and dropping it from your desktop, copy and paste or by going to INSERT > PICTURES. Logos taken from web sites are likely to be low quality when printed. Zoom it at 100% to see what the logo will look like on the final poster and make any necessary adjustments. TIP: See if your school’s logo is available on our free poster templates page. Photographs / Graphics You can add images by dragging and dropping from your desktop, copy and paste, or by going to INSERT > PICTURES. Resize images proportionally by holding down the SHIFT key and dragging one of the corner handles. For a professional- looking poster, do not distort your images by enlarging them disproportionally. Image Quality Check Zoom in and look at your images at 100% magnification. If they look good they will print well. ORIGINALDISTORTED Corner handles Good printing quality Bad printing quality QUICK START (cont.) How to change the template color theme You can easily change the color theme of your poster by going to the DESIGN menu, click on COLORS, and choose the color theme of your choice. You can also create your own color theme. You can also manually change the color of your background by going to VIEW > SLIDE MASTER. After you finish working on the master be sure to go to VIEW > NORMAL to continue working on your poster. How to add Text The template comes with a number of pre- formatted placeholders for headers and text blocks. You can add more blocks by copying and pasting the existing ones or by adding a text box from the HOME menu. Text size Adjust the size of your text based on how much content you have to present. The default template text offers a good starting point. Follow the conference requirements. How to add Tables To add a table from scratch go to the INSERT menu and click on TABLE. A drop-down box will help you select rows and columns. You can also copy and a paste a table from Word or another PowerPoint document. A pasted table may need to be re- formatted by RIGHT-CLICK > FORMAT SHAPE, TEXT BOX, Margins. Graphs / Charts You can simply copy and paste charts and graphs from Excel or Word. Some reformatting may be required depending on how the original document has been created. How to change the column configuration RIGHT-CLICK on the poster background and select LAYOUT to see the column options available for this template. The poster columns can also be customized on the Master. VIEW > MASTER. How to remove the info bars If you are working in PowerPoint for Windows and have finished your poster, save as PDF and the bars will not be included. You can also delete them by going to VIEW > MASTER. On the Mac adjust the Page-Setup to match the Page-Setup in PowerPoint before you create a PDF. You can also delete them from the Slide Master. Save your work Save your template as a PowerPoint document. For printing, save as PowerPoint or “Print-quality” PDF. Print your poster When you are ready to have your poster printed go online to PosterPresentations.com and click on the “Order Your Poster” button. Choose the poster type the best suits your needs and submit your order. If you submit a PowerPoint document you will be receiving a PDF proof for your approval prior to printing. If your order is placed and paid for before noon, Pacific, Monday through Friday, your order will ship out that same day. Next day, Second day, Third day, and Free Ground services are offered. Go to PosterPresentations.com for more information. Student discounts are available on our Facebook page. Go to PosterPresentations.com and click on the FB icon. © 2015 PosterPresentations.com 2117 Fourth Street, Unit C Berkeley CA 94710 posterpresenter@gmail.com Tijdens het eerste college van Journalism Studies kwam het voorbeeld voorbij van rechtbankverslagen via Twitter. Hierdoor vroeg ik mij af of dit de toekomst is van het rechtbankverslag? Het rechtbankverslag lijkt een genre te zijn die steeds meer op de achtergrond raakt. Doordat de rechtbankverslagen minder gelezen worden en journalisten zelf op zoek zijn naar nieuwe manieren van rechtbankverslaggeving vraag ik mij af in welke vormen het rechtbankverslag nog meer verteld kan worden. 1.Aanleiding 2.Bevindingen 3. Conclusie In welke vorm kan het rechtbankverslag nog meer verteld worden, behalve het klassieke rechtbankverslag? Het rechtbankverslag zou in een aantal vormen verslagen kunnen worden. Denk hierbij aan rechtbank tv, social media, via internet, multimedia of stripjournalistiek. Toch zijn niet al deze vormen geschikt voor een rechtbankverslag. De meest succesvolle manier zou zijn multimedia. Zo blijkt uit mijn onderzoek. Via multimedia kan je verschillende platformen aanspreken. Op die manier hoeft ook het klassieke rechtbankverslag niet te verdwijnen maar kan deze nog in enkele kranten gedrukt worden. Daarnaast biedt social media wel kansen voor het voortbestaan van het rechtbankverslag. Het gebruik hiervan kan een onderdeel zijn van multimedia. Door niet alleen in te zetten op social media maar ook op andere media zoals krant en internet, kan men een breder publiek aanspreken. Je plaatst het klassieke rechtbankverslag in de krant voor de lezers die een zekere kwaliteit van rechtbankverslaggeving verwachten. Daarnaast kun je op Twitter een account hebben voor verslaggeving. Deze vorm van verslaggeving trekt ander publiek en zo kun je hen ook voorzien in verslaggeving van rechtszaken. Discussie Er wordt erg negatief gepraat over multimedia. Het zou veel zijn voor een journalist om te produceren en dit zou ten koste gaan van bijvoorbeeld ‘fact-checken’. Ik ben het hier niet mee eens, als journalist in spe leer je omgaan met internet als medium. Het controleren van de feiten is niet minder belangrijk geworden. Toch kan ik mij voorstellen dat door de snelheid van het internet er soms fouten insluipen. Dat is dan ook de uitdaging voor de journalisten om hiermee om te leren gaan. Stripjournalistiek is ook in opkomst. Toch denk ik dat dit medium minder geschikt is voor rechtbankverslaggeving. Het is een intensief karwei om te tekenen. Het rechtbankverslag verliest zijn actualiteit, en daarmee de nieuwswaarde, als je er langere tijd mee bezig bent. Toch is het een medium die als het gaat om achtergrondinformatie geschikt is. Doordat je geen foto’s of video’s hoeft te maken, heb je veel meer speling als het gaat om privacy. Een verdachte of slachtoffer tekenen is minder herkenbaar dan beeldmateriaal van de rechtszaken. Literatuur Bardoel, J., (2010). Journalistiek moet zich durven onderscheiden: toekomst voor de professie in een multimediale omgeving Bins, C., (2015). “Stripjournalistiek is échte journalistiek”. Broersma, M., (2010). De transformatie van het journalistieke veld: discursieve strategieën en journalistieke vormen. Buijs, K., (2011). Journalistieke kwaliteit in het crossmediale tijdperk. Costera Meijer, I., (2010). Waardevolle journalistiek. Op zoek naar kwaliteit vanuit het gezichtspunt van de gebruiker. Costera Meijer, I., Arendsen, J., (30 juli 2010), Succesvolle participatieve journalistiek: faciliteren in plaats van reguleren. Deuze, M., (14 maart 2014). Meedoen of toekijken: de journalist en sociale media. Klomp, C., (30 december 2014) Realtwitcourt: een geslaagd experiment. Klomp, C., (8 november 2010). #Twitcourt – Live vanuit de rechtszaal. MR. Online., (Z.D.). Te weinig waakhond. NVJ., (2016). De freelancer gaat het zelf doen. Oremus, F., (17 mei 2016). Nieuwe verdienmodellen: wie wil er betalen voor rechtbankverslag via twitter. Pleijter, A. (2013). Help! De journalistiek wordt vloeibaar. Rover de, M., (juni 2013). De media & de rechtspraak. Onderzoek naar de rechtbankverslaggeving in Nederland. Spanje, J.H.P. van & de Vreese, C.H.. (2013). De rechtspraak in de media: drie negatieve trends. Villamedia., (2012). Lijnen in het zand: de getekende journalistiek rukt op. Zijlstra, R., (23 september 2013). Wie betaalt de rechtbankverslaggever? Bestaat het klassieke rechtbankverslag nog? Het klassieke rechtbankverslag zoals het ooit in de kranten gedrukt werd, is aan het verdwijnen. Dit blijkt uit het Basisboek Journalistiek (Kussendrager, Lugt 2007) Dit komt door de verouderde wijze van verslaggeving. Kranten zoals NRC Handelsblad en de Volkskrant hebben de rechtbankverslaggeving bijna geheel afgeschaft zo blijk uit het boek. In het algemeen dient een rechtbankverslag te voldoen aan een aantal elementen. Personalia van de verdachte, tenlastelegging, feiten, requisitoir, pleidooi en eventueel laatste woord van de verdachte en de datum van de uitspraak. Men kan dus stellen dat het klassieke rechtbankverslag aan het verdwijnen is. Welke kansen bieden multimedia? Uit de literatuur van Boersma (2010) blijkt dat met de komst van internet nieuwe vormen hun intrede doen. Multimedia, onmiddellijkheid en interactiviteit scheppen nieuwe mogelijkheden. Zo veranderen volgens Broersma (2010) de selectie van nieuws en de wijze waarop onderwerpen behandeld worden. Bovendien heeft de consument meer mogelijkheden gekregen. Zo blijkt uit de literatuur van Broersma (2010) Doordat de consument zelf het nieuwsaanbod kunnen kiezen is de journalist de controle over de wanneer welke informatie beschikbaar wordt en in welke vorm kwijt. Doordat de consument zelf kan beslissen dwingt dit journalisten om zelf nieuwe vormen te ontwikkelen. Met als gevolg dat vanzelfsprekende routines en conventies voor journalisten onder druk staan. Welke kansen bieden social media? Journalisten lezen als het om social media gaat vooral Twitter berichten (46,9%). Ruim de helft van deze journalisten leest dagelijks Twitter berichten (53,8%). Maar een klein deel verstuurt zelf ook tweets (35,6%) en 39,8 procent van hen twittert dagelijks. Bijna een vierde van de journalisten twittert zelden of nooit. (Rover, 2013) Welke kansen biedt rechtbank televisie? Rechtbanktelevisie zou een rechtbankverslaggeving denk ik niet ten goede komen. De nieuwswaarde vervaagd waardoor het mogelijk is dat het meer om sensatienieuws gaat. Bovendien wordt de privacy van zowel de verdachte als het slachtoffer in gevaar gebracht. Uit het onderzoek van De Rover (2013) blijkt dat dit de grootste valkuilen zijn voor rechtbank televisie. De kans is groot dat verdachten minder snel hun verhaal willen vertellen als ze weten dat iedereen meekijkt. Ze beroepen zich misschien eerder op hun zwijgrecht. Bovendien blijkt uit het onderzoek dat er ook andere beperkingen zijn als het gaat om het uitzenden van rechtszaken. Er zullen veel dingen ‘weggepiept’ moeten worden zoals namen en adressen. Daarnaast zullen verdachten niet in beeld willen, hetzelfde geldt voor de getuige. (Rover de, 2013) Welke kansen biedt stripjournalistiek? Stripjournalistiek is een opkomend medium. In Amerika is het al groter maar in Nederland zijn er slechts een paar journalisten die in stripvorm werken. De meerwaarde hiervan is volgens een artikel uit Villamedia (2012) dat stripjournalistiek meer vrijheid biedt en een intiemer verhaal kan vertellen. Je kunt bijvoorbeeld met een potlood veel meer dan met foto’s of video’s. Hiermee loop je het risico dat je te subjectief wordt. Dus integriteit van de journalist is belangrijk, zoals dat eigenlijk voor alle vormen van journalistiek geldt. Als aan deze voorwaarde voldaan is dan biedt de journalistiek strip een unieke vorm van onderzoeksjournalistiek of achtergrondreportage. (Villamedia, 2012) Hieruit blijkt dat stripjournalistiek een medium is die misschien minder geschikt is voor rechtbankverslagen. Er zijn wel mogelijkheden wat betreft een achtergrond verhaal over de rechtszaak of over de gang van zaken tijdens een rechtszaak. Het is een medium waarvoor je veel geduld moet hebben. Op het moment dat je stripjournalistiek gebruikt als vorm van rechtbankverslaggeving denk ik dat het zijn actualiteit verliest en daarmee zijn nieuwswaarde. Tenzij het een spraakmakende zaak is zoals een stripboek over de rechtszaak ‘The people vs OJ Simpson.’ In welke vorm kan het rechtbankverslag verteld worden? Een bronnenonderzoek Rechtbankverslag


Download ppt "RESEARCH POSTER PRESENTATION DESIGN © 2015 www.PosterPresentations.com (—THIS SIDEBAR DOES NOT PRINT—) DESIGN GUIDE This PowerPoint 2007 template produces."

Verwante presentaties


Ads door Google