De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Dd-mm-jjje presentatietitel hier1 INFORMATIEMIDDAG OPLEIDING DIERVERZORGING OPLEIDING PARAVETERINAIR OPLEIDING MENS, NATUUR & GEZONDHEID (MNG) Welkom.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Dd-mm-jjje presentatietitel hier1 INFORMATIEMIDDAG OPLEIDING DIERVERZORGING OPLEIDING PARAVETERINAIR OPLEIDING MENS, NATUUR & GEZONDHEID (MNG) Welkom."— Transcript van de presentatie:

1 dd-mm-jjje presentatietitel hier1 INFORMATIEMIDDAG OPLEIDING DIERVERZORGING OPLEIDING PARAVETERINAIR OPLEIDING MENS, NATUUR & GEZONDHEID (MNG) Welkom

2 Doel deze bijeenkomst Mijn jaar(genoten) Handige informatie klas, opleiding, coach Schooljaar 2016-17 BPV, boekenlijst, eerste dag Introductieweek kennismaking en informatie 29-6-2016Informatieavond 0 e -jaars2

3 Mijn jaargenoten Klas; D1a, D1b, D1-2 Db1-2, Db1 Z1, Zb1 29-6-2016Informatieavond 0 e -jaars3

4 Handige informatie; Crebo Crebo: nummer van je opleiding Dierverzorging/ MNG niv. 4: 25539 Dierverzorging/ MNG niv. 3: 25541 Dierverzorging niv. 2: 25448 Paraveterinair niv. 4: 25540 29-6-2016Informatieavond 0 e -jaars4

5 Handige informatie; klas Klas: (onder voorbehoud) Dierverzorging niv. 4: D1a Dierverzorging niv. 3: D1b Dierverzorging niv. 2: D1-2 Paraveterinair niv. 4 (vmbo-tl): D1a Paraveterinair niv. 4 (vmbo-KB): D1b 29-6-2016Informatieavond 0 e -jaars5

6 Handige informatie; coach Coach: eerste aanspreekpunt student en ouder D1a: Mw. De Vries D1b:Dhr. Van der Star D1b: Dhr. Schiffer D1-2:Dhr. De Ridder 29-6-2016Informatieavond 0 e -jaars6

7 Schooljaar 2016-17 Informatie nieuwe schooljaar op internet www.wellant.nl wellant mbo onze scholen Wellantcollege Dordrecht praktische informatie Informatie schooljaar 2016-17 …. (doorklikken naar jouw opleiding) 29-6-2016Informatieavond 0 e -jaars7

8 Opleiden tot een diploma a. Proeve van Bekwaamheid PvB is praktijkexamen waarbij je laat zien dat je over de vaardigheden, kennis en competenties beschikt die bij je niveau en opleiding (het beroep) horen. b. ‘Werkproces examens’, Kennis- en vaardigheidsexamens. Deze examens worden op dit moment nog ontwikkeld. In het komende leerjaar hoor je hier meer over. 29-6-2015Informatieavond 0 e -jaars 8

9 Opleiden tot een diploma c. Overige diploma-eisen Examens: Nederlands, Rekenen en MVT(s) Eisen: Loopbaan en burgerschap BPV-eisen d. Keuzedelen Keuzedeel (240 uur per jaar) (pakketkeuze aan begin schooljaar) 29-6-2015Informatieavond 0 e -jaars 9

10 Aanvullende zaken Certificeerbare Eenheden (CE’s) (niv. 3/4) honden en katten Terraria (herpeten) Konijnen en knaagdieren Vogels aquaria Wet: Eigen zaak/ondernemen een CE verplicht 29-6-2015Informatieavond 0 e -jaars 10

11 Invulling onderwijs: - Behalen basisvaardigheidexamens - Theorielessen: opdrachten/toetsen - Verzorgen dieren op school - BPV: voldoende dagen/opdrachten - Meedraaien WAF (niveau 3 en niveau 4) - Bijhouden portfolio (trajectplanner) - Aanwezigheid en houding 29-6-2015Informatieavond 0 e -jaars11

12 Invulling onderwijs; overige vakken -LB: dimensies/inspanningsverplichting/ methode: Nu Burgerschap - Nederlands: landelijke diplomeringseisen - Rekenen: landelijke diplomeringseisen - Engels/Duits: landelijke diplomeringseisen Nulmeting (intaketoets) in eerste schoolweek via ‘studiemeter’ - Economie, biologie,: schooleisen 29-6-2015Informatieavond 0 e -jaars12

13 Diploma-eisen: Samengevat: 29-6-2015Informatieavond 0 e -jaars13

14 Jaarrooster: - 4 periodes (4 X ander lesrooster) - BPV (niveau 2: lintstage, niveau 3/4: blokstage) - portfoliogesprekken, toetsen… - alternatief rooster: excursies/projecten… - lesrooster op intranet en internet 29-6-2015Informatieavond 0 e -jaars14

15 Trajectplanner (portfolio): - Bewaren en ordenen van behaalde resultaten en bewijsstukken; - Een van de voorwaarden om PvB te mogen doen; - Elke periode (4 periodes per jaar) ‘portfoliogesprek’ met coach: “wat heb ik afgerond, wat moet ik nog afronden”. - Student is zelf verantwoordelijk voor portfolio!! 29-6-2015Informatieavond 0 e -jaars15

16 De coach: - Naar PvB (diploma) coachen; - Coachen op verantwoordelijkheid, zelfstandig worden - Reflectiegesprekken - Portfoliogesprekken: vooruitgang bespreken - BPV-bezoek - Go / no-go adviesgesprek: mag je de Proeve doen? - Adviseren en hulp bij keuzes 29-6-2015Informatieavond 0 e -jaars16

17 BPV (stage): - Doel van BPV - Lintstage (niveau 2) of blokstage (niveau 3 en 4) (grote blokstage + terugkomdag / kleine blokstage zonder terugkomdag) - Welke bedrijven zijn geschikt? www.s-bb.nlwww.s-bb.nl -Leerbedrijf zoeken (www.stagemarkt.nl) - Regelen van je stage:  overleg met coach  aanvraag via TP  praktijk overeenkomst 29-6-2015Informatieavond 0 e -jaars17

18 BPV (stage): Wanneer tellen de gelopen dagen: -Indien er een ondertekende POK aanwezig is N.B. zorg dat deze voor aanvang getekend aanwezig is op school -Indien er een beoordeling aanwezig is -Indien er een ondertekende urenregistratie aanwezig is Wat als je geen BPV-bedrijf kunt vinden: BPV is officiële onderwijs tijd. Indien er geen bedrijf is, moet de student op school zijn. 29-6-2015Informatieavond 0 e -jaars18

19 Verlof, ziek melden, verzuim Verlof : Alleen met geldige reden. Aangevraagd via briefje bij coach (er kan om een bewijs gevraagd worden) Ziek melden: Bel voor aanvang van eerste les de administratie, 078-6216400. Ziek tijdens stage? Administratie + bedrijf bellen. Weer beter? Student meldt dit bij de administratie! Ongeoorloofd verzuim: -Informeren bij ouders/verzorgers - Na drie dagen/16 uur in 4 wkn: melding bij ‘Leerplicht’ 29-6-2015Informatieavond 0 e -jaars19

20 Wanneer officieel toegelaten? Wanneer de volgende documenten bij ons binnen zijn: -Kopie diploma laatst gevolgde opleiding -Kopie definitieve cijferlijst laatst gevolgde opleiding -Onderwijsovereenkomst -Juiste studiehouding in de maand september 29-6-2015Informatieavond 0 e -jaars20

21 Ter informatie: - Leerlingen krijgen aan begin schooljaar schoolmap - Schoolmap = schoolgids, onderwijsgids, BPV-gids en opleidingsplan Schoolgids + onderwijsgids staan op website bij MBO-Dordrecht/praktische informatie/roosters en downloads. - Kostenoverzicht is opgenomen in schoolgids. - Boekenlijst: www.dekkers.nl 29-6-2015Informatieavond 0 e -jaars21

22 Heeft u nog vragen? 29-6-2015Informatieavond 0 e -jaars22 Goede reis naar huis Prettige vakantie Tot ziens op 23 augustus 2016


Download ppt "Dd-mm-jjje presentatietitel hier1 INFORMATIEMIDDAG OPLEIDING DIERVERZORGING OPLEIDING PARAVETERINAIR OPLEIDING MENS, NATUUR & GEZONDHEID (MNG) Welkom."

Verwante presentaties


Ads door Google