De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

GH de Bock Department of Epidemiology University Medical Center Groningen The Netherlands Nazorg voor patiënten met borstkanker in de huisartsenpraktijk.

Verwante presentaties


Presentatie over: "GH de Bock Department of Epidemiology University Medical Center Groningen The Netherlands Nazorg voor patiënten met borstkanker in de huisartsenpraktijk."— Transcript van de presentatie:

1 GH de Bock Department of Epidemiology University Medical Center Groningen The Netherlands Nazorg voor patiënten met borstkanker in de huisartsenpraktijk

2 Rapport Gezondheidsraad 2007. Groningen Nacontrole in de oncologie

3 3 Nazorgbeleid Bij voorkeur vastgelegd in een nazorgplan Nazorg versus nacontrole Groningen Nacontrole in de oncologie Nazorg: Voorlichting en psychosociale begeleiding Nacontrole: Screenen van een patiënt volgens een vastgelegd schema Recidieven / nieuwe kankers Lange termijn gevolgen behandeling / kanker Nazorgbeleid in de oncologie

4 4 Groningen Nacontrole in de oncologie Kanker komt steeds meer voor Alle vormen kanker: Absolute incidentiecijfers 1989-2007 met prognoses tot 2020 (vrouwen) Kanker in Nederland: Trends, prognoses en implicaties voor zorgvraag. Signaleringscommissie Kanker van KWF Kankerbestrijding BRON NKR Er komen steeds meer mensen met kanker

5 5 Groningen Nacontrole in de oncologie Kanker komt steeds meer voor Alle vormen kanker: Relatieve sterftecijfers 1989-2007 met prognoses tot 2020 (mannen) Kanker in Nederland: Trends, prognoses en implicaties voor zorgvraag. Signaleringscommissie Kanker van KWF Kankerbestrijding BRON NKR Kanker: van dodelijke ziekte naar te behandelen ziekte

6 6 Groningen Nacontrole in de oncologie Kanker heeft grote gevolgen Toon Tellegen en Mance Post, 2006

7 7 Groningen Nacontrole in de oncologie Kanker betreft vaak kwetsbare groep

8 8 Comorbiditeit ± 70% (NB leeftijd) Groningen Nacontrole in de oncologie Hart- en vaatziekten Diabetes COPD Osteoporose Kanker betreft vaak kwetsbare groep Kanker in Nederland: Trends, prognoses en implicaties voor zorgvraag. Signaleringscommissie Kanker van KWF Kankerbestrijding BRON NKR Dus ook meer medicatiegebruik Onderzoek vrouwen met borstkanker Ongeveer 1.5 keer zoveel Ongecoördineerd geneesmiddelen gebruik Otte et al. Support Care Cancer (2013) 21:1827–1833

9 9 Groningen Nacontrole in de oncologie En wie heeft de regie?

10 10 Groningen Nacontrole in de oncologie De huisarts als regisseur?

11 11 Groningen Nacontrole in de oncologie De praktijk C. Roorda-Lukkien Support Care Cancer 2011 Contacten tussen huisarts en vrouw met borstkanker Het eerste jaar na de diagnose De huisarts ziet de patiënt met kanker frequent

12 12 Groningen Nacontrole in de oncologie De praktijk C. Roorda-Lukkien Support Care Cancer: 2013 Contacten tussen huisarts en vrouw met borstkanker Het 2 e tot 5 e jaar na de diagnose De huisarts blijft patiënt met kanker frequent zien

13 13 Groningen Nacontrole in de oncologie De praktijk De Bock Support Care Cancer:2011 Prescripties psychofarmaca uit openbare apotheek 3 jaar vóór tot 5 jaar na diagnose De patiënt krijgt vaker psychofarmaca

14 14 Nacontrole: Screenen van patiënt volgens een vastgelegd schema Recidieven / nieuwe kankers Lange termijn gevolgen behandeling / kanker Groningen Nacontrole in de oncologie Nacontrole voor vrouw met borstkanker Tbv recidieven / nieuwe borstkankers Na 5 jaar terug naar huisarts of BOB (> 60 ste ) Huisarts vraag 2-jaarlijks mammogram aan Tbv lange termijn gevolgen behandeling nog geen adviezen in richtlijnen Nacontrole NABON / CBO 2008

15 15 Groningen Nacontrole in de oncologie Specialist moet terugverwijzen met zorgplan Nacontrole NABON / CBO 2008 Enquête onder 960 huisartsen (2010) respons 52% (498) Terugverwijzing: 23% (114) Communicatie met ziekenhuis: 55% (61) Tevreden over communicatie: 78% (47) C. Roorda-Lukkien Eur J Cancer 2013

16 16 Groningen Nacontrole in de oncologie ‘Gewone chronische patienten’ afwachtende zorg en vraaggestuurd Nacontrole vraagt om proactieve zorg organisatie proactieve zorg moeilijk- tijdsdruk Nacontrole Nacontrole mammaca: 43% wil wel ….mits onvoldoende oncologische kennis en vaardigheden ontoereikend oproepsysteem C. Roorda-Lukkien Eur J Cancer 2013

17 17 Groningen Nacontrole in de oncologie ‘Samenvatting van de diagnose en behandeling Informatie over gezondheidsgedrag en leefstijl Informatie over eventuele nazorginterventies Beschrijving van mogelijke gevolgen van kanker en behandelingen, vroeger of later Nazorgplan

18 18 Groningen Nacontrole in de oncologie De helft van de patiënten heeft sterke voorkeur voor specialist Barrières tav huisarts (1) Gebrek aan kennis (2) Geen betrokkenheid bij eerste deel van traject (3) Geen continuïteit van zorg Rol die derde deel patiënten ziet voor huisarts (1) Nacontrole voor kanker (2) Nazorg als er voldoende tijd is gepaseerd Wat wil de patiënt? Hudson Ann Fam Med 2012; 10: 418-27

19 19 Groningen Nacontrole in de oncologie Nederlands onderzoek Meerderheid van patiënten voorkeur voor specialist (1) Continuïteit van zorg (2) Betrokkenheid bij eerste deel van traject Ruim de helft van patiënten vindt huisarts acceptabel (1) Als de huisarts voldoende kennis heeft (2) Er goed overleg is met de specialisten Voordeel huisarts: laagdrempelig, ook voor andere zorg Nadeel huisarts: gebrek aan kennis, motivatie en tijd Wat wil de patiënt? Roorda. Submitted

20 20 De huisarts en het nazorgbeleid De patiënt doet een beroep op de huisarts als het gaat om de nazorg Deze rol is niet geformaliseerd Er is gedeelde zorg, maar zonder goede afstemming De nacontrole gaat richting de huisarts Dit is proactieve zorg, past niet bij elke huisarts De patiënt vraagt om voldoende kennis van zaken en een goed overleg met de specialist (nazorgplan) Groningen Nacontrole in de oncologie De huisarts als regisseur?

21 21 Annette Berendsen Carriene Roorda Afdeling Huisartsgeneeskunde UMCG Groningen Nacontrole in de oncologie Met dank aan

22 22 Groningen Nacontrole in de oncologie De huisarts als regisseur?


Download ppt "GH de Bock Department of Epidemiology University Medical Center Groningen The Netherlands Nazorg voor patiënten met borstkanker in de huisartsenpraktijk."

Verwante presentaties


Ads door Google