De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Polycentrische ver- en ontwarring Mogelijkheden en beperkingen van het polycentrisme concept Michiel van Meeteren MSc. Onderzoeker werkpakket 1.2 (economie)

Verwante presentaties


Presentatie over: "Polycentrische ver- en ontwarring Mogelijkheden en beperkingen van het polycentrisme concept Michiel van Meeteren MSc. Onderzoeker werkpakket 1.2 (economie)"— Transcript van de presentatie:

1 Polycentrische ver- en ontwarring Mogelijkheden en beperkingen van het polycentrisme concept Michiel van Meeteren MSc. Onderzoeker werkpakket 1.2 (economie) (michiel.vanmeeteren@ugent.be) Universiteit Gent Vakgroep Geografie

2 Polycentrische verwarring? Polycentrisme = polysemantisch Meerdere sociaal-ruimtelijke fenomenen en planologische beelden worden geduid met het begrip polycentrisme Die meerdere betekenissen maken het een geliefd concept bij (Europees) beleid, maar tegelijkertijd een problematisch analytisch concept Het concept is ‘gestretched’ of ‘fuzzy’

3 Conceptueel stretchen Een gestretched concept ontstaat doordat een concept op steeds meer zaken van toepassing wordt verklaard, en tegelijkertijd inhoudelijk steeds meer karakteristieken beschrijft Om verschillende referenten goed te kunnen beschrijven met het zelfde concept dient het concept geabstraheerd te worden (tot een minimale definitie die voor alle fenomenen die men wil beschrijven geldt)

4 Minimale definitie Verschil tussen functioneel en morfologisch polycentrisme Voor functioneel polycentrisme is de minimale definitie topologisch. Polycentrisme zegt iets over de verdeling van de functie over een systeem (letterlijk een systeem heeft meerdere centra) (Green 2007) Hieruit volgt dat de mate van polycentrisme afhankelijk is van de definitie van het systeen, haar functie Daaruit volgt dat de schaal van het systeem afhankelijk is van hoe men een functie definieert Vergelijking van ongelijksoortige polycentrische systemen kan dus alleen zinvol gebeuren als men verschillende functies (die op verschillende schaalniveaus opereren) met elkaar vergelijkt

5 Toegepast op economische actoren Een bedrijf is voor meerdere van haar functies afhankelijk van haar ruimtelijke omgeving (werknemers, fysieke in- en outputs, inbedding in informatiestromen, markten) Die interdependenties, en haar eventuele polycentrische karakter zijn per functie empirisch in kaart te brengen. Vanuit een begrip hoe een bedrijf voor verschillende functies op verschillende manieren is is ingebed in haar omgeving kan men zinnige beleidsinterventies opstellen op het gebied van infra, bedrijfslocaties, woonmileus, werkmileus etcetera.


Download ppt "Polycentrische ver- en ontwarring Mogelijkheden en beperkingen van het polycentrisme concept Michiel van Meeteren MSc. Onderzoeker werkpakket 1.2 (economie)"

Verwante presentaties


Ads door Google