De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Privacy en financiële instellingen VCO 5 juni 2007.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Privacy en financiële instellingen VCO 5 juni 2007."— Transcript van de presentatie:

1 Privacy en financiële instellingen VCO 5 juni 2007

2 Privacygedragscode Wbp 1 september 2001 overgangstermijn 79 Wbp 1 september 2002 Gedragscode 27 januari 2003 (ingang: 4 februari 2003) Geldigheid 5 jaar

3 Reikwijdte Leden Nederlandse Vereniging van Banken Leden Verbond van Verzekeraars Leden Zorgverzekeraars Nederland Reflexwerking naar sector Niet: personeel Niet: incidentenregisters Niet: onafhankelijke tussenpersonen (code 3.1, 3.2)

4 Betrokkenen Bestaande cliënten Personen die de instelling wil benaderen Personen die zelf de instelling benaderen Wettelijke voorschriften gericht tot bank Verplichtingen jegens cliënten of derden (code 3.3)

5 Kernprincipes van de Verwerking Gespecificeerd gerechtvaardigd verzameldoel (code 4.2) Voldoen aan grondslagen (code 4.3) Verenigbaar met verzameldoel (code 4.4)

6 Verzameldoel Verwerking van persoonsgegevens vindt plaats in het kader van een efficiënte en effectieve bedrijfsvoering en met inachtneming van de principes van de verwerking van persoonsgegevens (code 5.1.1)

7 Doel uitgewerkt in activiteiten Acceptatiebeleid Uitvoering overeenkomsten Onderzoek van cliëntgegevens Marketing Misbruikbestrijding (integriteitsbeleid) Wettelijke verplichtingen (code 5.1.1)

8 Bijzondere thema's Onderzoek en statistiek Direct marketing (niet: etnomarketing) Verwerking gevoelige gegevens Opnemen beeld- en geluidsmateriaal Informatie in het betalingsverkeer (code 5.4) Controle en toezicht (code 9)

9 Misbruikbestrijding Bankmedewerkers melden incidenten aan hun afdeling beveiliging Bankmedewerkers vragen zonodig gegevens op bij afdeling beveiliging Verwerking door bankmedewerkers valt onder deze code Verwerking door beveiligingsmedewerkers valt buiten code en onder eva-protocol

10 Wettelijke voorschriften WFT (WTK) WFT(WTE) WFT(WCK) WSv GBA/BSN BW (registers) WID MOT AWR ABW WOR Medisch

11 Ecommerce TW 11.7 Budi 4.1.1 TW 11.5(a) BW 7:46h BFT 81

12 Rechten van de betrokkene Kennisgeving (code 4.6, 4.7, 4.8, 4.9) (Swift) Inzage (code 7.1.1) (Dexia) Correctie (code 7.1.2) (reconstructierecht?) Verzet (code 7.2) Onafhankelijke geschilbeslechting (10) (vervangen)

13 Derde landen problematiek Binnen EER [EU +N, L, IJ] geen probleem Buiten EER: -adequat level; [witte lijst] -zo niet: uitzonderingen[code 8.2.3 a t/m e]; -zo niet: vergunning [code 8.2.3 f] [combinatie met modelcontracten] [combinatie met BCR]

14 Conflicten Postbankcase Dexia Broekman en Broekman Swift Steeds: grote media impact

15 Trends Van preventief naar repressief Zwaarder accent op intern toezicht


Download ppt "Privacy en financiële instellingen VCO 5 juni 2007."

Verwante presentaties


Ads door Google