De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Toezicht en bestuurlijke handhaving 1 Jaap IJdema Bianca d’Hooghe.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Toezicht en bestuurlijke handhaving 1 Jaap IJdema Bianca d’Hooghe."— Transcript van de presentatie:

1 Toezicht en bestuurlijke handhaving 1 Jaap IJdema Bianca d’Hooghe

2

3

4

5 “Waterschap tevreden over uitspraak Chemie-Pack, maar kans op uitbetaling 11 miljoen is nihil” MOERDIJK - Waterschap Brabantse Delta heeft met tevredenheid en trots gereageerd op de uitspraak van de Raad van State. Die oordeelde woensdag dat het failliete Chemie-Pack in Moerdijk moet opdraaien voor de kosten van het opruimen van vervuild bluswater na de enorme brand in 2011. Kosten: elf miljoen euro. Toch is het maar de vraag of het waterschap er maar één euro van zal terugzien.

6 Was het Colonel Mustard, Reverend Green of toch Mrs. Peacock?

7 7

8 Restaurant de Kale Kip B.V. Werknemer Egbert-Roderick

9 Wat zou u doen? A.Handhavend optreden tegen het restaurant; B.Handhavend optreden tegen ER; C.Beiden. 9

10 Artikel 5:1 Awb 2.Onder overtreder wordt verstaan: degene die de overtreding pleegt of medepleegt. 3.Overtredingen kunnen worden begaan door natuurlijke personen en rechtspersonen. Artikel 51, tweede en derde lid, van het Wetboek van Strafrecht is van overeenkomstige toepassing.

11 Rechtspersoon: Leer van de redelijke toerekening –het moet gaan om een handelen of nalaten van iemand die in dienst is of uit andere hoofde werkzaam is t.b.v. de rechtspersoon; –de gedraging past in de normale bedrijfsvoering van de rechtspersoon; –de gedraging is de rechtspersoon dienstig geweest; –beschikken en aanvaarden 11

12 “It wasn’t me”

13 Artikel 5:1 Awb 1.In deze wet wordt verstaan onder overtreding: een gedraging die in strijd is met het bepaalde bij of krachtens enig wettelijk voorschrift.

14 “It wasn’t me”

15 Artikel 5:5 Het bestuursorgaan legt geen bestuurlijke sanctie op voor zover voor de overtreding een rechtvaardigingsgrond bestond. Artikel 5:41 Het bestuursorgaan legt geen bestuurlijke boete op voor zover de overtreding niet aan de overtreder kan worden verweten. 15

16 “It wasn’t me”

17 Medeplegen HR 2 december 2014 (ECLI:NL:HR:2014:3474) Nauwe en bewuste samenwerking. Relevante elementen: intensiteit samenwerking; onderlinge taakverdeling; de rol in de voorbereiding, de uitvoering of afhandeling van de overtreding; belang van de rol van de medepleger; diens aanwezigheid op belangrijke momenten en; het zich niet terugtrekken op bepalende tijdstippen. 17

18 Restaurant de Kale Kip B.V. ϯ Egbert-Roderick

19 ABRvS 15 oktober 2008 (ECLI:NL:RVS:2008:BF8999): Overtreder is: de fysiek pleger functioneel pleger

20 ABRvS 19 februari 2014 (ECLI:NL:RVS:2014:515) “Als enig bestuurder van Chemie-Pack Nederland B.V. kon [wederpartij] zeggenschap uitoefenen over dat bedrijf. Voorts had [wederpartij] via [wederpartij] de feitelijke leiding in het bedrijf.” Rechtbank Gelderland 9 december 2014 (ECLI:RBGEL:2014:7569)

21 Dus: wellicht Colonel Mustard, Reverend Green én Mrs. Peacock

22 De invordering Hoe krijgen we het geld binnen?

23 23 Vragen? Jaap IJdema cjijdema@avdw.nl M +31 (0)6 51 00 73 59 Bianca d’Hooghe bdhooghe@avdw.nl M +31 (0)6 15 90 50 55


Download ppt "Toezicht en bestuurlijke handhaving 1 Jaap IJdema Bianca d’Hooghe."

Verwante presentaties


Ads door Google