De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Mijn antwoord op Gods zegeningen! Sabbat 2 april 2016 ‘De hele gemeenschap kwam dieren brengen voor vredeoffers en dankoffers, en wie daartoe bereid was.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Mijn antwoord op Gods zegeningen! Sabbat 2 april 2016 ‘De hele gemeenschap kwam dieren brengen voor vredeoffers en dankoffers, en wie daartoe bereid was."— Transcript van de presentatie:

1 Mijn antwoord op Gods zegeningen! Sabbat 2 april 2016 ‘De hele gemeenschap kwam dieren brengen voor vredeoffers en dankoffers, en wie daartoe bereid was ook voor brandoffers’ (2 Kronieken 29:31b). Geven is een daad van aanbidding. Laten we niet alleen onze gaven, maar ook onszelf aan de Heer opdragen vandaag. “Wij aanbidden u Heer. Wij brengen u onze gaven op een blijmoedige wijze en we wijden onszelf ook aan u.”

2 Mijn antwoord op Gods zegeningen Sabbat 9 april 2016 ‘ De maaier krijgt zijn loon al en verzamelt vruchten voor het eeuwige leven, zodat de zaaier en de maaier tegelijk feest kunnen vieren’ (Johannes 4:36). Met uw gaven ondersteunt u het werk van de kerk wereldwijd. Met uw hulp kunnen we zaaien, oogsten, onderwijzen, leren, leiden en dienen. “Heer, onderwijs ons zodat ook wij anderen weer over u kunnen leren. Zegen onze gaven vandaag en vermenigvuldig het effect ervan voor uw werk.”

3 Mijn antwoord op Gods zegeningen. Sabbat 16 april 2016 ‘Ondanks hun angst voor de bevolking van het land richtten ze het altaar op zijn oude fundamenten op en offerden aan de HEER. Ze droegen de brandoffers voor de morgen en de avond op’ (Ezra 3:3). Laten we onder alle omstandigheden trouw blijven aan de Heer en bidden voor degenen die hem niet in vrijheid kunnen dienen. “Heer, help ons om standvastig te blijven, ongeacht de omstandigheden. Accepteer de uitdrukking van onze dankbaarheid wanneer wij onze gaven afstaan voor uw werk.”

4 Mijn antwoord op Gods zegeningen! Sabbat 23 april 2016 ‘Omdat mijn God mij bescherming bood, gaf de koning mij de verlangde brieven’ (Nehemia 2:8b). Nehemia vertrouwde op God en ontving waar hij om vroeg. Bid dat God de overheden zal inspireren ons in staat te stellen zijn werk te doen. “Heer, zegen onze overheidsfunctionarissen. Schenk hen wijsheid en een luisterend oor. Help ons om moedig te zijn en te strijden voor het voltooien van de opdracht die u ons heeft gegeven.”

5 Mijn antwoord op Gods zegeningen. Sabbat 30 april 2016 ‘Ze moesten er dagen van feestmalen en feestvreugde van maken, dagen waarop ze elkaar lekkernijen stuurden en geschenken gaven aan de armen’(Ester 9:22). Met Gods hulp was een zware dreiging voor het Joodse volk omgedraaid tot zegen. Dat is reden voor feest. Laten wij onze vrijheid in Jezus ook vieren met lekker eten voor onszelf en de armen om ons heen. “Dank u Heer, voor de vrijheid die wij mogen ervaren in Jezus. Help ons om het bijbelse voorbeeld te volgen en elkaar te gedenken met cadeaus, lekker eten en aandacht voor elkaar.”

6 Mijn antwoord op Gods zegeningen. Sabbat 7 mei 2016 ‘En hij zei: ‘Naakt ben ik uit de schoot van mijn moeder gekomen en naakt zal ik in haar schoot terugkeren. De HEER heeft gegeven, de HEER heeft genomen, de naam van de HEER zij geprezen’ (Job 1:21). Job bleef de Heer prijzen, ondanks zijn eigen moeilijkheden. Niet wat wij bezitten, is belangrijk in het leven, maar wie wij zijn in Christus. “Lieve God, we prijzen u, rijk en arm, gezegend met materiële rijkdom of niet. In u zijn we allemaal rijk. Help ons u te dienen en u glorie te geven.”

7 Mijn antwoord op Gods zegeningen. Sabbat 14 mei 2016 God is liefde. In tijden van nood, betekent liefde dienen. De afgelopen maanden zijn vele mensen op de vlucht geslagen voor de omstandigheden in hun eigen omgeving. Deze mensen hebben zorg en liefde nodig. Wanneer wij vandaag onze gaven afstaan, doen we dat ook in het besef dat alle mensen Gods kinderen zijn. Laten wij ons steentje bijdragen in het verzachten van het leed van anderen. “Lieve Heer, help ons om uw liefde te delen met de mensen in nood. We doen dat mede door onze financiële bijdragen aan uw werk.”

8 Mijn antwoord op Gods zegeningen. Sabbat 21 mei 2016 ‘Ik ben de HEER, je God, die je wegleidde uit Egypte – open wijd je mond, ik zal hem vullen’ (Psalm 81:11). Laten we onze monden openen zodat God ze kan vullen met zijn levensadem. Kijk naar het verleden om te ontdekken hoe hij dat reeds heeft gedaan. “Wij zijn volkomen van u afhankelijk Heer. Wij geven onszelf aan u zodat u ons kunt vullen. Leid ons, voed ons en gebruik ons in uw dienst.”

9 Mijn antwoord op Gods zegeningen. Sabbat 28 mei 2016 ‘In de schoot geworpen rijkdom is weer snel verdwenen, gestage groei maakt rijk’ (Spreuken 13:11). Vaak willen we graag snel veel geld verdienen. Laten we altijd bedenken dat eerlijkheid het langst duurt. Het boek Spreuken en de rest van de Bijbel zijn onze standaard als het gaat om eerlijk of oneerlijk gewin. “Dank u Heer, voor de leiding die u ons geeft in uw Woord, de Bijbel.”

10 Mijn antwoord op Gods zegeningen. Sabbat 4 juni 2016 ‘Je bent gelukkig, land, wanneer je koning een man van adel is en zijn raadgevers alleen op de gepaste tijd naar een feestmaal gaan, zichzelf beteugelen en niet dronken zijn’ (Prediker 10:17). Laten we op de juiste momenten eten om kracht te ontvangen en op die manier bouwen aan het rijk van God. “Goede God, wij aanbidden u met ons hele wezen. Vorm ons en leid ons zodat we u de eer en glorie kunnen geven. Zegen het land waarin wij wonen.”

11 Mijn antwoord op Gods zegeningen. Sabbat 11 juni 2016 ‘Draag mij als een zegel op je hart, als een zegel op je arm. Sterk als de dood is de liefde, beklemmend als het dodenrijk de hartstocht. De liefde is een vlammend vuur, een laaiende vlam. Zeeën kunnen haar niet doven, rivieren spoelen haar niet weg. Zou een man met al zijn rijkdom liefde willen kopen, dan werd hij smadelijk veracht’ (Hooglied 8:6,7). Liefde tussen mensen wordt des te sterker als God er onderdeel van vormt. Geef uit liefde voor het werk van de Heer. “Heer, u houdt van ons met een liefde die wij niet eens kunnen bevatten. Help ons uw liefde door te geven door wie we zijn, wat we doen en hoe we geven.”

12 Mijn antwoord op Gods zegeningen. Sabbat 18 juni 2016 ‘Houd op met die zinloze offergaven’ (Jesaja 1:13). Jesaja begint zijn boek krachtig. Laten we ervoor zorgen dat wanneer wij geven, we dat op de juiste manier doen, zodat we de Heer ermee kunnen behagen. Geef nederig. “Vergeef ons Heer, als we u op de verkeerde manier benaderd hebben, of geen oog hadden voor onze naaste. Open onze ogen en help ons om een hulp te zijn voor anderen en op de juiste manier te geven.”

13 Mijn antwoord op Gods zegeningen. Sabbat 25 juni 2016 ‘Ik begreep dat dit een opdracht van de HEER was en kocht de akker van mijn neef Chanamel uit Anatot. Ik stelde een koopcontract op, verzegelde dat in aanwezigheid van getuigen en betaalde Chanamel zeventien sjekel zilver, die ik afwoog in een weegschaal’ (Jeremia 32:9-10). Laten we ons leven leven alsof God ieder moment kan komen en tegelijk ons bezig houden met onze dagelijkse zaken. Ga door met leven en wees klaar voor zijn komst. “Heer, het is nodig dat wij naar uw stem luisteren om te weten wat we moeten kopen en wanneer, net zoals Jeremia. Help ons om goede rentmeesters te zijn van onze omgeving.”


Download ppt "Mijn antwoord op Gods zegeningen! Sabbat 2 april 2016 ‘De hele gemeenschap kwam dieren brengen voor vredeoffers en dankoffers, en wie daartoe bereid was."

Verwante presentaties


Ads door Google