De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

SCOOLSPORT Zeeuws project “Sport en bewegen in en rond de school” De Moolhoek, KapelleDon Boscoschool, ‘s-HeerenhoekDe Tweemaster, Goes SportZeeland CIOS.

Verwante presentaties


Presentatie over: "SCOOLSPORT Zeeuws project “Sport en bewegen in en rond de school” De Moolhoek, KapelleDon Boscoschool, ‘s-HeerenhoekDe Tweemaster, Goes SportZeeland CIOS."— Transcript van de presentatie:

1

2 SCOOLSPORT Zeeuws project “Sport en bewegen in en rond de school” De Moolhoek, KapelleDon Boscoschool, ‘s-HeerenhoekDe Tweemaster, Goes SportZeeland CIOS Goes

3 Doelen SCOOLSPORT Basisschoolleerlingen aanzetten tot een actieve leefstijl, waarin voldoende bewegen en gezondheid als vanzelfsprekend aandacht krijgen   Dagelijks een uur bewegen   Gezond gewicht   Fysiek-mentaal weerbaar   Motorisch vaardig  Activiteiten en samenwerking zijn structureel en ingebed in school- en gemeentelijk beleid  Ouders en leerlingen zijn zoveel mogelijk actief betrokken  Activiteiten worden zoveel mogelijk uitgevoerd door een vakspecialist

4 Elke dag bewegen:  Streven naar het behalen van de Nederlandse Norm Gezond Bewegen voor alle leerlingen, hoe:  gym, zwemmen, TSO, BSO, “pleintjes”, kennismaking De Moolhoek, KapelleDon Boscoschool, ‘s-HeerenhoekDe Tweemaster, Goes SportZeeland CIOS Goes

5 Kwaliteit van bewegen De Moolhoek, KapelleDon Boscoschool, ‘s-HeerenhoekDe Tweemaster, Goes SportZeeland CIOS Goes  Goed aanleren van basale motorische bewegingsvaardigheden  Doorlopende leerlijn binnen en buiten schooltijd  Signaleren en behandelen van kinderen met motorische achterstand

6  Kennismaken met allerlei sportverenigingen  “Is dat wat voor mij ??”  Afspraken over samenwerking met sportaanbieders Kennismaken met allerlei sporten De Moolhoek, KapelleDon Boscoschool, ‘s-HeerenhoekDe Tweemaster, Goes SportZeeland CIOS Goes

7  Preventie van overgewicht  Gezond trakteren en gezonde tussendoortjes  Beweegprogramma kinderen met overgewicht Gezondheidsbevordering De Moolhoek, KapelleDon Boscoschool, ‘s-HeerenhoekDe Tweemaster, Goes SportZeeland CIOS Goes

8  Lekker en gezond  Uitdelen van fruit en van groente op school  Fruit voor de overblijfkinderen  De ouders maken het. De Moolhoek, KapelleDon Boscoschool, ‘s-HeerenhoekDe Tweemaster, Goes SportZeeland CIOS Goes

9 Weerbaarheid De Moolhoek, KapelleDon Boscoschool, ‘s-HeerenhoekDe Tweemaster, Goes SportZeeland CIOS Goes  Respect en grenzen stellen  Lichaamstaal en - houding  Veiligheid & zelfbescherming  Pesten en groepsdruk  Preventie en signaleren

10 Begeleiding door vakspecialisten  Inzet specialisten (vakleerkrachten alo en lobos)  Deskundigheidsbevordering  Combinatiefuncties: bso !! De Moolhoek, KapelleDon Boscoschool, ‘s-HeerenhoekDe Tweemaster, Goes SportZeeland CIOS Goes

11 Sportieve voorzieningen  Multifunctionele accommodaties  Uitdagend materiaal  Binnen en buiten !!! De Moolhoek, KapelleDon Boscoschool, ‘s-HeerenhoekDe Tweemaster, Goes SportZeeland CIOS Goes

12 Participatie van leerlingen De Moolhoek, KapelleDon Boscoschool, ‘s-HeerenhoekDe Tweemaster, Goes SportZeeland CIOS Goes  Activiteiten aansluitend op interesses en behoeften  Actieve betrokkenheid bij organisatie en uitvoering

13  Voorlichting en bewustmaken  Actieve rol ouders in gedragsverandering (trakteergedrag)  Inzet bij uitvoering van taken  (fruitverstrekking) Participatie van ouders De Moolhoek, KapelleDon Boscoschool, ‘s-HeerenhoekDe Tweemaster, Goes SportZeeland CIOS Goes

14 Vakintegratie  Sport en bewegen in totale schoolbeleid  Samenhang met de vakken en lessen van de hele schoolloopbaan De Moolhoek, KapelleDon Boscoschool, ‘s-HeerenhoekDe Tweemaster, Goes SportZeeland CIOS Goes

15 Beweegteam  Slagvaardig team van uitvoerende medewerkers  Afstemming en coördinatie in team  Doorgeven informatie  Vasthouden “rode draad” De Moolhoek, KapelleDon Boscoschool, ‘s-HeerenhoekDe Tweemaster, Goes SportZeeland CIOS Goes

16 Beleidsteam  Vertegenwoordiging lokale en regionale partners  Creëren draagvlak en scheppen voorwaarden  Bestendigen beleid en project De Moolhoek, KapelleDon Boscoschool, ‘s-HeerenhoekDe Tweemaster, Goes SportZeeland CIOS Goes

17 Samenwerking met (lokale) partners  Gemeente  Sportaanbieders  Kinderopvang/BSO  Welzijnswerk  GGD De Moolhoek, KapelleDon Boscoschool, ‘s-HeerenhoekDe Tweemaster, Goes SportZeeland CIOS Goes

18 Evaluatie en monitoren  Leerlingvolgsysteem  “Heeft het nut ??”  Effect van SCOOLSPORT ??  Aanpak en vervolg ?? De Moolhoek, KapelleDon Boscoschool, ‘s-HeerenhoekDe Tweemaster, Goes SportZeeland CIOS Goes

19 LET’S DO IT AND MOVE !!! De Moolhoek, KapelleDon Boscoschool, ‘s-HeerenhoekDe Tweemaster, Goes SportZeeland CIOS Goes

20 SPEERPUNTEN PER SCHOOL De Moolhoek, KapelleDon Boscoschool, ‘s-HeerenhoekDe Tweemaster, Goes


Download ppt "SCOOLSPORT Zeeuws project “Sport en bewegen in en rond de school” De Moolhoek, KapelleDon Boscoschool, ‘s-HeerenhoekDe Tweemaster, Goes SportZeeland CIOS."

Verwante presentaties


Ads door Google