De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

KVLO Bijeenkomst Politieke Lobby GR 2014 Woensdag 26 juni 2013 Goed Leren Bewegen!

Verwante presentaties


Presentatie over: "KVLO Bijeenkomst Politieke Lobby GR 2014 Woensdag 26 juni 2013 Goed Leren Bewegen!"— Transcript van de presentatie:

1 KVLO Bijeenkomst Politieke Lobby GR 2014 Woensdag 26 juni 2013 Goed Leren Bewegen!

2 Opening en Aanleiding

3 Wat is onze gezamenlijke boodschap? Missie Visie Zie koersdocument Zie jaarbericht 2012 “Op school legt de gymles de basis voor goed leren bewegen!” Door het aanleren van brede motorische vaardigheden kan het kind makkelijker met zelfvertrouwen aansluiting vinden bij verschillende sporten en wordt de kans op een duurzame actieve en gezonde leefstijl vergroot.

4 Missie van de KVLO Alle kinderen goed leren bewegen in en rondom de school -voldoende lessen in PO en VO (funderend onderwijs) gegeven door bevoegde vakleerkrachten (Hbo-niveau) -voldoende sportaanbod rondom de school gegeven door vakbekwame professionals (Hbo- en Mbo-niveau) -de professionals (leden) helpen/adviseren (individueel, collectief) -beleidsbeïnvloeding bij overheid, bestuur en stakeholders (lobby en participatie) KVLO is de autoriteit op het gebied van Bewegen in en rondom de School: -kennis -advies -informatie en communicatie

5 VISIE van de KVLO Bewegen vindt plaats in een pedagogische context in en rondom de school (opvoeding) in de leeftijd van 4-18 jaar Physical Education doet recht aan: -de motorische ontwikkeling -de sociaal-emotionele ontwikkeling -de leerpsychologische ontwikkeling -physical activity Aanleren van brede motorische vaardigheden als basis voor een -sportieve, -actieve en daarmee duurzame -gezonde leefstijl Gegeven en verzorgd door hoog opgeleide professionals, in- en rondom de school: -pedagogisch vakmanschap

6 Wat speelt er nu landelijk? Meer uren gym in het PO (Regeerakkoord) -Kwaliteit op minimaal 2 uur gym per week Inzet KVLO op: -Vakleerkracht en vakspecialist -Kwaliteitsagenda; toezicht vanuit de inspectie Probleem: economische crisis en bezuinigingen PO(-21% vlk) Brief stats -> 2 e kamer; bij totstandkoming NOA (na de zomer) (zie maatregelen brf. KVLO n.a.v. brandpuntuitzending -> 2 e kamer) Lessentabel in het VO (amendement) Aanleiding:bezuinigingen in het VO en verschillende interpretaties, waardoor onduidelijkheid over uren Inzet KVLO op: -Handhaving kwaliteit en kwantiteit 2005; 2 e evaluatie amendement onderwijsinspectie Probleem: juridisch niet afdwingbaar Afspraak: OCW overlegt met inspectie over 2 e evaluatie

7 Wat kan de gemeente doen…? (1/2) 1.Scholen die het moeilijk hebben door bijv. krimp, helpen met onderlinge samenwerking om minimaal 2 uur bewegingsonderwijs te geven door: -Inzet van Combinatiefunctionaris c.q. Buurt Sport Coach met een aanstelling bij school. -Deze kan bij een of meerdere scholen bewegingsonderwijs geven en het sportaanbod rondom de school organiseren in nauwe samenwerking met buurt- en sportaanbieders (onderwijs en sport) 2.Zorgen voor gezamenlijke multifunctionele sportaccommodaties rondom de school en bewegingsvriendelijke schoolpleinen 3.In samenwerking met de scholen het opzetten van “Schoolsportverenigingen”(PO) en deelname aan “Schoolsporttoernooien” (PO en VO), waaronder “Mission Olympic” (VO)

8 Wat kan de gemeente doen…? (2/2) 4.Scholen stimuleren een deelcertificaat “Sport en Bewegen” te behalen als onderdeel van het “Vignet Gezonde School” 5.Scholen stimuleren deel te nemen aan de landelijke verkiezingen van de “Sportiefste School” van Nederland 6.Scholen stimuleren hulp te vragen bij de onderwijsagenda Sport, Bewegen en Gezonde Leefstijl (SBGL), waar experts en regio- ondersteuners de scholen gratis helpen met oplossingen om een vakleerkracht aan te stellen en of een sportaanbod rondom de school te organiseren 7.Een JOGG - gemeente worden en scholen stimuleren mee te doen aan een gezonde leefstijl en een beweegvriendelijke omgeving

9 Voorbeeld van: De sport- en beweegparagraaf van een politieke partij in 150 woorden (1/2) Op school legt de gymles de duurzame basis voor goed leren bewegen! Door het leren van brede motorische vaardigheden kunnen onze kinderen zich makkelijker en met voldoende zelfvertrouwen aansluiten bij verschillende sporten in de buurt en bij onze sportverenigingen. Daarmee wordt de kans op een actieve en gezonde leefstijl sterk vergroot. Door de inzet van echte gymleraren in het basisonderwijs willen wij Buurtsportcoaches aanstellen die naast de gymlessen ook zorgen voor een verantwoord sportaanbod in de buurt en de sportvereniging. Naast het vele plezier dat mensen aan bewegen en sport beleven kan het ook een vliegwiel zijn voor veiliger buurten, betere prestaties op school en minder overgewicht. Daarom willen wij een JOGG-gemeente worden, omdat wij kiezen voor een integrale gezonde benadering waarin de school, de sport en de buurt elkaar versterken. Dat betekent dat wij ook kiezen voor efficiënte hoogwaardige multifunctionele sportaccommodaties rondom de scholen, waar alle inwoners, van jong tot oud, van kunnen profiteren. (154)

10 De sport- en beweegparagraaf in 150 woorden (2/2)

11 Toolbox en communicatie Waar kan ik de boodschap kwijt: -deelname aan lokale sportdebatten en sportcafe’s Voorbeelden van stappenplannen Media -Consistente boodschap richting je doelgroep -Wijs de juiste contactpersoon aan -Zorg voor bondige en stellige informatie -Gebruik voorbeelden van scholen die het goed aanpakken -Bel persberichten nooit na


Download ppt "KVLO Bijeenkomst Politieke Lobby GR 2014 Woensdag 26 juni 2013 Goed Leren Bewegen!"

Verwante presentaties


Ads door Google